Математичні Калькулятори

LCM Calculator - Калькулятор Найменших Загальних Множин

Цей калькулятор допоможе вам знайти LCM або LCD для певного набору чисел.

Найменший множинний калькулятор

Введіть два чи більше чисел, розділених комою

Зміст

Як знайти LCM за допомогою кількох списків
Як знайти LCM за допомогою розкладання на множники
Як знайти LCM за допомогою розкладання на множники за допомогою експонент
Як знайти LCM за допомогою методу торта (методу драбини)
Діаграми Венна для пошуку LCM
Як знайти НКМ десяткових чисел

Як знайти LCM за допомогою кількох списків

Кожне число має кратні значення. Перераховуйте їх, поки щонайменше один не з’явиться у всіх ваших списках
Знайдіть найменшу суму, яка з’являється у всіх списках
Результатом є LCM.

Як знайти LCM за допомогою розкладання на множники

Знайдіть усі прості елементи кожного числа.
Вам слід перерахувати всі прості числа в порядку, вони є найбільш поширеними для будь-якого даного числа.
Помноження простих множників дасть LCM.
LCM (a,b) розраховується шляхом знаходження простих факторів як a, так і b. Для LCM з більшим числом, ніж 2, використовуйте той самий процес.

Як знайти LCM за допомогою розкладання на множники за допомогою експонент

Знайдіть усі прості елементи кожного числа та запишіть їх у ступінь.
Перелічіть усі знайдені прості числа з найвищим показником.
Помножте список простих множників з показниками разом, щоб отримати LCM.

Як знайти LCM за допомогою методу торта (методу драбини)

Щоб знайти LCM для заданої кількості чисел, метод торта використовує ділення. Оскільки це простий поділ, люди використовують метод драбини або торта, щоб знайти LCM.
Метод торта можна використовувати для пошуку LCM, використовуючи той самий метод, що й ярлики методів драбини, прямокутника, коробки факторів та сітки. Хоча коробки та сітки можуть виглядати по-різному, усі вони використовують поділ простих чисел, щоб знайти LCM.

Діаграми Венна для пошуку LCM

Діаграми Венна виглядають як кола, що перекриваються. Вони використовуються для ілюстрації загальних елементів або перетину між 2 або більше об’єктами. Для знаходження LCM використовуються діаграми Венна. Прості множники кожного числа називаються групами і розміщуються серед кіл, що перекриваються. Ці кола показують перетини між групами. Після того, як ви заповнили діаграму Венна, ви можете знайти свій LCM, знайшовши об’єднання між елементами груп діаграм і помноживши їх разом.

Як знайти НКМ десяткових чисел

Знайдіть число з найвищим десятковим знаком
Порахуйте кількість десяткових знаків, які містяться в цьому числі. Назвемо це просто D.
Для кожного числа перемістіть десяткові позиції D праворуч. Усі числа перетворяться на цілі.
Знайдіть МКМ у множині цілих чисел
Щоб створити LCM, перемістіть десяткові позиції D вліво. Це LCM, який потрібно використовувати для вихідних десяткових чисел.

Parmis Kazemi
Автор статті
Parmis Kazemi
Parmis - це автор контенту, який захоплюється написанням та створенням нових речей. Вона також дуже цікавиться технікою і любить вивчати нове.

Калькулятор LCM Yкраїнський
Опубліковано: Tue Dec 21 2021
У категорії Математичні калькулятори
Додайте Калькулятор LCM на власний веб -сайт

Інші математичні калькулятори

Векторний Калькулятор Хрестових Продуктів

30 60 90 Калькулятор Трикутників

Калькулятор Очікуваної Вартості

Онлайн Науковий Калькулятор

Калькулятор Стандартного Відхилення

Відсотковий Калькулятор

Калькулятор Дробів

Конвертер Фунтів У Чашки: Борошно, Цукор, Молоко..

Калькулятор Окружності Кола

Калькулятор Формул З Подвійним Кутом

Математичний Корінь Калькулятор (квадратний Корінь Калькулятор)

Калькулятор Площі Трикутника

Калькулятор Котермінального Кута

Точковий Калькулятор Продукту

Калькулятор Середньої Точки

Конвертер Значущих Цифр (калькулятор Sig Figs)

Калькулятор Довжини Дуги Для Кола

Калькулятор Оцінки Балів

Калькулятор Збільшення Відсотка

Калькулятор Різниці У Відсотках

Калькулятор Лінійної Інтерполяції

Калькулятор Розкладання QR

Матричний Калькулятор Транспонування

Калькулятор Гіпотенузи Трикутника

Калькулятор Тригонометрії

Калькулятор Сторони Та Кута Прямокутного Трикутника (калькулятор Трикутника)

45 45 90 Калькулятор Трикутника (калькулятор Прямокутного Трикутника)

Калькулятор Матричного Множення

Середній Калькулятор

Генератор Випадкових Чисел

Калькулятор Похибки

Калькулятор Кута Між Двома Векторами

Калькулятор Квадратних Метрів

Калькулятор Експоненти (калькулятор Потужності)

Математичний Калькулятор Залишку

Калькулятор Правила Трьох - Пряма Пропорція

Калькулятор Квадратних Формул

Калькулятор Суми

Калькулятор Периметра

Калькулятор Балів Z (значення Z)

Калькулятор Фібоначчі

Калькулятор Об'єму Капсули

Калькулятор Об'єму Піраміди

Калькулятор Об'єму Трикутної Призми

Калькулятор Об'єму Прямокутника

Калькулятор Об'єму Конуса

Калькулятор Об'єму Куба

Калькулятор Об'єму Циліндра

Калькулятор Розширення Коефіцієнта Масштабу

Калькулятор Індексу Різноманітності Шеннона

Калькулятор Теореми Байєса

Антилогарифмовий Калькулятор

Eˣ Калькулятор

Калькулятор Простих Чисел

Калькулятор Експоненційного Зростання

Калькулятор Розміру Вибірки

Калькулятор Зворотного Логарифма (логарифма).

Калькулятор Розподілу Пуассона

Мультиплікативний Обернений Калькулятор

Знаки Відсотка Калькулятор

Калькулятор Співвідношення

Калькулятор Емпіричного Правила

Калькулятор P-value

Калькулятор Об'єму Сфери

Калькулятор NPV

Зменшення У Відсотках

Калькулятор Площі

Калькулятор Ймовірностей