Математичні Калькулятори

Точковий Калькулятор Продукту

Легко обчисліть математичні добутки, скалярні добутки та кути точкового добутку для ваших векторів.

Вектор А

Вектор B

Результати

Зміст

Про калькулятор скалярного продукту
Як користуватися калькулятором точкових продуктів?
Що таке точковий продукт?
Яка формула точкового продукту?
Яка формула кутового кута твору?
Як розрахувати крапковий добуток?
Яка різниця між позитивними та негативними точками?
Що відбувається, коли крапковий добуток дорівнює 0?
Чим відрізняється точковий продукт від перехресного?
Як обчислити добуток матричної точки?

Про калькулятор скалярного продукту

Знайти крапковий добуток векторів може бути складно. На цій сторінці ви можете легко обчислити крапкові продукти та знайти всю необхідну інформацію про крапкові продукти, яку вам потрібно знати.

Як користуватися калькулятором точкових продуктів?

Додайте свої векторні координати до калькулятора точкового продукту, і ви отримаєте скалярний результат.
Якщо у вас є двовимірні координати, додайте 0 до координат z, і ви можете використовувати калькулятор для своїх векторів.

Що таке точковий продукт?

Крапковий добуток - це спосіб множення векторів, що призводить до скалярної кількості. Точковий продукт також часто називають скалярним продуктом. Результат крапкового добутку залежить від кута між векторами та довжини введення.
Тому точковий добуток - це проста, але фундаментальна концепція, яка перетворює подібності між різними векторами в скалярний результат.
Точковий добуток у математиці

Яка формула точкового продукту?

Точковий добуток двох векторів, які визначені як a і b, є наступним:
a⋅b = |a| * |b| * cosθ

Яка формула кутового кута твору?

Формула кута добутку крапок для двох векторів, визначених як a та b, виглядає наступним чином:
cosθ = a·b / (|a| * |b|)

Як розрахувати крапковий добуток?

Точковий добуток між векторами обчислюється шляхом оцінки того, скільки векторів спрямовані в одному напрямку один з одним.
Розрахунок добуткового продукту виконується просто шляхом множення відповідних координат векторів і їх додавання.
Для двох векторів a і b крапковий добуток обчислюється так:
(a1 * b1) + (a2 * b2) + (a3 * b3) .... + (an * bn)

Яка різниця між позитивними та негативними точками?

Величина, яку отримують, є відносно напрямків двох векторів.
Якщо кут між ними менший за 90 градусів, точковий добуток буде позитивним, і вони будуть ближче до перебування в подібних напрямках.
Якщо кут між ними більше 90 градусів, точковий добуток буде від’ємним, і вони будуть ближче до протилежних напрямків.
Позитивний і негативний крапковий продукт

Що відбувається, коли крапковий добуток дорівнює 0?

Якщо дві сторони перпендикулярні одна одній під кутом 90 градусів, то крапковий добуток дорівнює нулю.

Чим відрізняється точковий продукт від перехресного?

Точковий добуток двох векторів показує величину двох векторів і косинус кута, який вони утворюють один з одним.
Перехресний добуток двох векторів утворюється за синусом кута, який вони утворюють один з одним, і величиною двох векторів.
Різниця між крапковим продуктом і поперечним продуктом полягає в тому, що перший є скалярною величиною, а другий - векторною.
Тому результат крапкового добутку - це єдине число, а результат поперечного добутку - вектор.
Перехресний виріб

Як обчислити добуток матричної точки?

Щоб отримати добуток матричної точки, рядки перших матриць і стовпці другої матриці повинні мати однакову довжину.
Матричне множення

John Cruz
Автор статті
John Cruz
Джон - аспірант із захопленням математикою та освітою. У вільний час Джон любить піші прогулянки та їзду на велосипеді.

Точковий Калькулятор Продукту Yкраїнський
Опубліковано: Tue Aug 24 2021
Останнє оновлення: Mon Oct 18 2021
У категорії Математичні калькулятори
Додайте Точковий Калькулятор Продукту на власний веб -сайт

Інші математичні калькулятори

Векторний Калькулятор Хрестових Продуктів

30 60 90 Калькулятор Трикутників

Калькулятор Очікуваної Вартості

Онлайн Науковий Калькулятор

Калькулятор Стандартного Відхилення

Відсотковий Калькулятор

Калькулятор Дробів

Конвертер Фунтів У Чашки: Борошно, Цукор, Молоко..

Калькулятор Окружності Кола

Калькулятор Формул З Подвійним Кутом

Математичний Корінь Калькулятор (квадратний Корінь Калькулятор)

Калькулятор Площі Трикутника

Калькулятор Котермінального Кута

Калькулятор Середньої Точки

Конвертер Значущих Цифр (калькулятор Sig Figs)

Калькулятор Довжини Дуги Для Кола

Калькулятор Оцінки Балів

Калькулятор Збільшення Відсотка

Калькулятор Різниці У Відсотках

Калькулятор Лінійної Інтерполяції

Калькулятор Розкладання QR

Матричний Калькулятор Транспонування

Калькулятор Гіпотенузи Трикутника

Калькулятор Тригонометрії

Калькулятор Сторони Та Кута Прямокутного Трикутника (калькулятор Трикутника)

45 45 90 Калькулятор Трикутника (калькулятор Прямокутного Трикутника)

Калькулятор Матричного Множення

Середній Калькулятор

Генератор Випадкових Чисел

Калькулятор Похибки

Калькулятор Кута Між Двома Векторами

LCM Calculator - Калькулятор Найменших Загальних Множин

Калькулятор Квадратних Метрів

Калькулятор Експоненти (калькулятор Потужності)

Математичний Калькулятор Залишку

Калькулятор Правила Трьох - Пряма Пропорція

Калькулятор Квадратних Формул

Калькулятор Суми

Калькулятор Периметра

Калькулятор Балів Z (значення Z)

Калькулятор Фібоначчі

Калькулятор Об'єму Капсули

Калькулятор Об'єму Піраміди

Калькулятор Об'єму Трикутної Призми

Калькулятор Об'єму Прямокутника

Калькулятор Об'єму Конуса

Калькулятор Об'єму Куба

Калькулятор Об'єму Циліндра

Калькулятор Розширення Коефіцієнта Масштабу

Калькулятор Індексу Різноманітності Шеннона

Калькулятор Теореми Байєса

Антилогарифмовий Калькулятор

Eˣ Калькулятор

Калькулятор Простих Чисел

Калькулятор Експоненційного Зростання

Калькулятор Розміру Вибірки

Калькулятор Зворотного Логарифма (логарифма).

Калькулятор Розподілу Пуассона

Мультиплікативний Обернений Калькулятор

Знаки Відсотка Калькулятор

Калькулятор Співвідношення

Калькулятор Емпіричного Правила

Калькулятор P-value

Калькулятор Об'єму Сфери

Калькулятор NPV

Зменшення У Відсотках

Калькулятор Площі

Калькулятор Ймовірностей