Математичні Калькулятори

Калькулятор Об'єму Циліндра

Це онлайн-інструмент, який розрахує об’єм циліндра.

Калькулятор квадратних метрів

Виберіть форму:
створено за допомогою ❤️

Зміст

Обсяг циліндра
Обсяг циліндра
Який об’єм циліндра?
Об’єм правого кругового циліндра
Обсяг косого циліндра
Обсяг еліптичного циліндра
Обсяг правого кругового порожнистого циліндра
Таблиця перетворення та одиниць об’єму

Обсяг циліндра

Циліндр — це тверде тіло, яке складається з двох однакових круглих областей у паралельних площинах. Він також містить їх внутрішні частини, а також усі відрізки прямих, паралельні сегменту, що містить центр кожного кола та його кінцеві точки на круговій області.

Обсяг циліндра

Об'єм циліндра - це його місткість. Це визначає, скільки матеріалу він може вмістити. Певний об’єм циліндричної формули використовується в геометрії, щоб визначити, скільки рідини або твердого тіла можна в ній занурити. Циліндр — це об’ємна фігура, яка має дві однакові паралельні основи. Існує багато видів циліндрів. Це:
 • Правий круговий циліндр: правий циліндр з колами в якості основи, а кожен відрізок лінії, що представляє частину бічної поверхні кривої, перпендикулярний до основ.
 • Похилий циліндр Циліндр, у якого сторони нахилені під кутом, не рівним прямому.
 • Еліптичний циліндр Циліндр з еліпсами в основі.
 • Правий круглий порожнистий циліндричний: циліндр, що складається з двох правих круглих порожнистих циліндрів, пов’язаних один з одним.
 • Який об’єм циліндра?

  Об’єм циліндра означає кількість кубів (кубиків з одиничною довжиною), які можуть поміститися в нього. Це площа, яку займає циліндрична, як і будь-яка тривимірна фігура. Кубічні одиниці використовуються для вимірювання циліндричних об’ємів, таких як см^3 і м3.

  Об’єм правого кругового циліндра

  Ми знаємо, що основа правого кругового циліндра є колом і що площа кола радіусом r дорівнює p*r^2. Об’єм (V) прямого кругового циліндра розраховується за наведеною вище формулою.
  V = p*r^2*h
  тут,
  r: Радіус основи (кола) циліндра
  h: висота циліндра
  p: відноситься до константи, значення якої може бути 22/7 або 3,142.
  Об’єм циліндра безпосередньо залежить від його висоти, а також прямо залежить від квадрата його радіуса. Це означає, що якщо радіус стане вдвічі більшим за діаметр циліндра, його об’єм збільшиться в чотири рази.

  Обсяг косого циліндра

  Формула для обчислення об’єму похилого циліндра така сама, як і для обчислення об’єму в прямому круговому циліндричному циліндрі. Об’єм (V) похилого циліндра, радіус основи та висота якого дорівнюють «r», а висота «h» такий самий, як і об’єм прямого кругового циліндра.
  V = p*r^2*h

  Обсяг еліптичного циліндра

  Відомо, що еліпс має два радіуси. Ми також знаємо, що площа для еліпса з радіусами «a» або «b» дорівнює p*a*b. Об'єм еліптичного циліндра дорівнює,
  V = p*a*b*h
  тут,
  a, b: Радіус основи (еліпса) циліндра
  h: висота циліндра
  p: константа, значення якої може бути 22/7 або 3,142.

  Обсяг правого кругового порожнистого циліндра

  Правий круглий порожнистий циліндр — це циліндр, який складається з двох правих круглих порожнистих циліндрів, з’єднаних один з одним всередині. Його об’єм можна обчислити, віднявши об’єм від зовнішнього циліндра. Об’єм (V) прямого кругового порожнистого циліндрика дорівнює.
  V = p (R^2 - r^2) * h
  тут,
  R: Радіус, на якому перетинається основа зовнішнього циліндра
  r: Радіус основи внутрішньої циліндричної форми
  h: висота циліндра
  p: константа, значення якої може бути 22/7 або 3,142.

  Таблиця перетворення та одиниць об’єму

  Ось найпопулярніші одиниці об’єму:
 • Метричні одиниці об’єму
 • Стандарт США, Великобританія
 • Parmis Kazemi
  Автор статті
  Parmis Kazemi
  Parmis - це автор контенту, який захоплюється написанням та створенням нових речей. Вона також дуже цікавиться технікою і любить вивчати нове.
  Калькулятор Об'єму Циліндра Yкраїнський
  Опубліковано: Thu Mar 10 2022
  У категорії Математичні калькулятори
  Додайте Калькулятор Об'єму Циліндра на власний веб -сайт

  Інші математичні калькулятори

  Векторний Калькулятор Хрестових Продуктів

  30 60 90 Калькулятор Трикутників

  Калькулятор Очікуваної Вартості

  Онлайн Науковий Калькулятор

  Калькулятор Стандартного Відхилення

  Відсотковий Калькулятор

  Калькулятор Дробів

  Конвертер Фунтів У Чашки: Борошно, Цукор, Молоко..

  Калькулятор Окружності Кола

  Калькулятор Формул З Подвійним Кутом

  Математичний Корінь Калькулятор (квадратний Корінь Калькулятор)

  Калькулятор Площі Трикутника

  Калькулятор Котермінального Кута

  Точковий Калькулятор Продукту

  Калькулятор Середньої Точки

  Конвертер Значущих Цифр (калькулятор Sig Figs)

  Калькулятор Довжини Дуги Для Кола

  Калькулятор Оцінки Балів

  Калькулятор Збільшення Відсотка

  Калькулятор Різниці У Відсотках

  Калькулятор Лінійної Інтерполяції

  Калькулятор Розкладання QR

  Матричний Калькулятор Транспонування

  Калькулятор Гіпотенузи Трикутника

  Калькулятор Тригонометрії

  Калькулятор Сторони Та Кута Прямокутного Трикутника (калькулятор Трикутника)

  45 45 90 Калькулятор Трикутника (калькулятор Прямокутного Трикутника)

  Калькулятор Матричного Множення

  Середній Калькулятор

  Генератор Випадкових Чисел

  Калькулятор Похибки

  Калькулятор Кута Між Двома Векторами

  LCM Calculator - Калькулятор Найменших Загальних Множин

  Калькулятор Квадратних Метрів

  Калькулятор Експоненти (калькулятор Потужності)

  Математичний Калькулятор Залишку

  Калькулятор Правила Трьох - Пряма Пропорція

  Калькулятор Квадратних Формул

  Калькулятор Суми

  Калькулятор Периметра

  Калькулятор Балів Z (значення Z)

  Калькулятор Фібоначчі

  Калькулятор Об'єму Капсули

  Калькулятор Об'єму Піраміди

  Калькулятор Об'єму Трикутної Призми

  Калькулятор Об'єму Прямокутника

  Калькулятор Об'єму Конуса

  Калькулятор Об'єму Куба

  Калькулятор Розширення Коефіцієнта Масштабу

  Калькулятор Індексу Різноманітності Шеннона

  Калькулятор Теореми Байєса

  Антилогарифмовий Калькулятор

  Eˣ Калькулятор

  Калькулятор Простих Чисел

  Калькулятор Експоненційного Зростання

  Калькулятор Розміру Вибірки

  Калькулятор Зворотного Логарифма (логарифма).

  Калькулятор Розподілу Пуассона

  Мультиплікативний Обернений Калькулятор

  Знаки Відсотка Калькулятор

  Калькулятор Співвідношення

  Калькулятор Емпіричного Правила

  Калькулятор P-value

  Калькулятор Об'єму Сфери

  Калькулятор NPV

  Зменшення У Відсотках

  Калькулятор Площі

  Калькулятор Ймовірностей

  Калькулятор Від Дробу До Десяткового

  Калькулятор Факторів

  Калькулятор Дробів До Змішаних Чисел