Máy Tính Toán Học

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy tính này sẽ giúp bạn tìm LCM hoặc LCD cho một bộ số cụ thể.

Máy tính đa năng ít phổ biến nhất

Nhập hai hoặc nhiều số được phân tách bằng dấu phẩy

Mục lục

Cách tìm LCM bằng cách sử dụng nhiều danh sách
Cách tìm LCM bằng cách sử dụng Prime Factorization
Cách tìm LCM thông qua Tính toán thừa số nguyên tố bằng cách sử dụng số mũ
Cách tìm LCM bằng Phương pháp Bánh (Phương pháp Bậc thang)
Sơ đồ Venn để Tìm LCM
Cách tìm LCM của số thập phân

Cách tìm LCM bằng cách sử dụng nhiều danh sách

Mỗi số có bội số. Liệt kê chúng cho đến khi ít nhất một cái xuất hiện trên tất cả các danh sách của bạn
Tìm số tiền nhỏ nhất xuất hiện trên tất cả các danh sách
Kết quả là LCM.

Cách tìm LCM bằng cách sử dụng Prime Factorization

Tìm tất cả các phần tử nguyên tố của mỗi số.
Bạn nên liệt kê tất cả các số nguyên tố, theo thứ tự, chúng là phổ biến nhất cho bất kỳ số nào đã cho.
Nhân các thừa số nguyên tố sẽ thu được LCM.
LCM (a, b), được tính bằng cách tìm thừa số nguyên tố của cả a & b. Đối với LCM có nhiều số hơn 2, hãy sử dụng quy trình tương tự.

Cách tìm LCM thông qua Tính toán thừa số nguyên tố bằng cách sử dụng số mũ

Tìm tất cả các phần tử nguyên tố của mỗi số và viết chúng dưới dạng số mũ.
Liệt kê tất cả các số nguyên tố bạn tìm được, với số mũ cao nhất.
Nhân danh sách các thừa số nguyên tố với số mũ với nhau để thu được LCM.

Cách tìm LCM bằng Phương pháp Bánh (Phương pháp Bậc thang)

Để tìm LCM cho một số bộ số, phương pháp bánh sử dụng phép chia. Bởi vì nó là phép chia đơn giản, mọi người sử dụng phương pháp bậc thang hoặc bánh để tìm LCM.
Phương pháp bánh có thể được sử dụng để tìm LCM bằng cách sử dụng cùng một phương pháp như phương pháp bậc thang, hộp, hộp thừa số và lưới của các phím tắt. Mặc dù các hộp và lưới có thể trông khác nhau, chúng đều sử dụng phép chia các số nguyên tố để tìm LCM.

Sơ đồ Venn để Tìm LCM

Biểu đồ Venn trông giống như các vòng tròn chồng lên nhau. Chúng được sử dụng để minh họa các yếu tố chung hoặc giao điểm giữa 2 hoặc nhiều đối tượng. Biểu đồ Venn được sử dụng để tìm LCM. Các thừa số chính của mỗi số được gọi là các nhóm và được đặt giữa các vòng tròn chồng chéo. Các vòng tròn này hiển thị các điểm giao nhau giữa các nhóm. Khi bạn đã hoàn thành Sơ đồ Venn, bạn có thể tìm LCM của mình bằng cách tìm sự kết hợp giữa các phần tử của các nhóm sơ đồ và nhân chúng với nhau.

Cách tìm LCM của số thập phân

Tìm số có vị trí thập phân cao nhất
Đếm số vị trí thập phân có trong số đó. Hãy cứ gọi nó là D.
Đối với mỗi số, di chuyển vị trí D trong phần thập phân sang bên phải. Tất cả các số sẽ chuyển thành số nguyên.
Tìm LCM trong tập hợp các số nguyên
Để tạo LCM của bạn, hãy di chuyển vị trí D thập phân sang trái. Đây là LCM bạn cần sử dụng cho các số thập phân ban đầu của mình.

Parmis Kazemi
Tác giả bài viết
Parmis Kazemi
Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.

Máy Tính LCM Tiếng Việt
Được phát hành: Tue Dec 21 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính LCM vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích

Máy Tính Xác Suất