Riyazi Hesablayıcılar

30 60 90 Üçbucaq Kalkulyatoru

30 60 90 üçbucaq kalkulyatorumuzla xüsusi düzbucaqlı üçbucağı həll edə bilərsiniz.

Xüsusi düzbucaqlı üçbucağın görüntüsü

cm
cm
cm
cm²
cm

Mündəricat

30 60 90 üçbucağı nədir?
30-60-90 xüsusi bir üçbucaq növüdür
30 60 90 üçbucağının hansı tərəfi hansıdır?
Üçbucaq hesabla, a tap, b tap
Xüsusi düzbucaqlı üçbucağı necə həll etmək olar?
Xüsusi düzbucaqlı üçbucaq nisbəti
30 60 90 üçbucaqlı kalkulyatorumuzla hipotenuzunu, ölçülərini və nisbətini həll edə bilərsiniz. Bu səhifədən bir çox dəfə xüsusi düzbucaqlı üçbucaq adlandırılan 30 60 90 kalkulyatoru haqqında daha çox məlumat tapa bilərsiniz.

30 60 90 üçbucağı nədir?

30 60 90 üçbucağı, daxili açıları 30 °, 60 ° və 90 ° olan xüsusi bir düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu xüsusi forma sayəsində, ölçülərdən birini bilirsinizsə, qalan hissələri hesablamaq asandır!

30-60-90 xüsusi bir üçbucaq növüdür

30-60-90 düzbucaqlı üçbucaq xüsusi bir üçbucaq növüdür. 30 60 90 üçbucağının üç bucağı 30 dərəcə, 60 dərəcə və 90 dərəcədir. Üçbucağın əhəmiyyəti böyükdür, çünki tərəfləri yadda saxlamaq asan bir nisbətdə mövcuddur: 1√ (3/2). Bu o deməkdir ki, hipotenuz qısa ayaqdan iki dəfə uzun, uzun ayaq isə qısa bacağın üç qatının kvadrat köküdür.

30 60 90 üçbucağının hansı tərəfi hansıdır?

30 dərəcə bucağın əks tərəfi həmişə ən qısa uzunluğa malik olacaq. 60 dərəcə bucağın əks tərəfi √3 dəfə uzun olacaq. 90 dərəcə bucağın əks tərəfi iki dəfə uzun olacaq. Unutmayın ki, ən kiçik ən kiçik bucağın əksinə və ən uzun tərəfi ən böyük bucağın əksinə olacaqdır.

Üçbucaq hesabla, a tap, b tap

Üçbucaqlar həndəsənin və bir çox cəbri düsturların əsas hissəsidir. Bununla belə, yalnız bir tərəfi bildiyiniz zaman üçbucağın bir tərəfinin uzunluğunu tapmaq çətin ola bilər. Bu bloq yazısında oriyentasiyasından asılı olmayaraq üçbucağın tərəfinin uzunluğunu necə tapacağınızı sizə göstərəcəyik.

Xüsusi düzbucaqlı üçbucağı necə həll etmək olar?

Xüsusi düzbucaqlı üçbucağın və ya 30 60 90 üçbucağının həlli üçün düsturlar sadədir. Qısa ayağı, uzun ayağını və ya hipotenuzunu bilirsinizsə, bütün ölçüləri asanlıqla tapa bilərsiniz!
Qısa ayaq uzunluğunu bilsək, bunu öyrənə bilərik:
b = a√3
c = 2a
Daha uzun ayaq uzunluğu b verilən bir parametrdirsə, onda:
a = b√3/3
c = 2b√3/3
Bilinən hipotenuz c üçün ayaq formulları belə görünür:
a = c/2
b = c√3/2
Sahə üçün formula aşağıdakı kimi görünür:
area = (a²√3)/2
Perimetri hesablamaq üçün formula aşağıdakı kimi görünür:
perimeter = a + a√3 + 2a = a(3 + √3)

Xüsusi düzbucaqlı üçbucaq nisbəti

Xüsusi düzbucaqlı üçbucağın qaydaları sadədir. Düz bir açıya malikdir və tərəfləri bir -biri ilə asanlıqla əlaqəlidir.
ratio = a : a√3 : 2a.
Xüsusi düzbucaqlı üçbucağın formulu

John Cruz
Məqalə müəllifi
John Cruz
John riyaziyyat və təhsilə həvəsi olan bir doktorantdır. Boş vaxtlarında John gəzintiyə çıxmağı və velosiped sürməyi sevir.

30 60 90 Üçbucaq Kalkulyatoru Azərbaycan
Yayımlandı: Tue Jul 06 2021
Riyazi hesablayıcılar kateqoriyasında
Öz saytınıza 30 60 90 Üçbucaq Kalkulyatoru əlavə edin

Digər riyazi hesablayıcılar

Vektor Çarpaz Məhsul Kalkulyatoru

Gözlənilən Dəyər Kalkulyatoru

Elmi Onlayn Kalkulyator

Standart Sapma Kalkulyatoru

Faiz Kalkulyatoru

Kəsrlərin Kalkulyatoru

Funtdan Fincanlara Çevirici: Un, Şəkər, Süd..

Dairə Dairəsi Kalkulyatoru

Ikiqat Bucaqlı Düstur Kalkulyatoru

Riyazi Kök Kalkulyatoru (kvadrat Kök Kalkulyatoru)

Üçbucaqlı Sahə Kalkulyatoru

Coterminal Bucaq Kalkulyatoru

Nöqtə Məhsulu Kalkulyatoru

Orta Nöqtəli Kalkulyator

Əhəmiyyətli Rəqəmlər Çeviricisi (Sig Figs Kalkulyatoru)

Dairə Üçün Qövs Uzunluğu Kalkulyatoru

Nöqtə Qiymətləndirmə Kalkulyatoru

Faiz Artım Kalkulyatoru

Faiz Fərqi Kalkulyatoru

Xətti Interpolasiya Kalkulyatoru

QR Parçalanma Kalkulyatoru

Matrix Köçürmə Kalkulyatoru

Üçbucaqlı Hipotenuz Kalkulyatoru

Triqonometriya Kalkulyatoru

Sağ Üçbucağın Tərəfi Və Bucaq Kalkulyatoru (üçbucaq Kalkulyatoru)

45 45 90 Üçbucaq Kalkulyatoru (sağ Üçbucaq Kalkulyatoru)

Matris Çarpma Kalkulyatoru

Orta Hesablayıcı

Təsadüfi Ədəd Generatoru

Xəta Marjası Kalkulyatoru

Iki Vektor Arasındakı Bucaq Kalkulyatoru

LCM Kalkulyator - Ən Az Ümumi Çoxsaylı Kalkulyator

Kvadrat Metr Kalkulyatoru

Eksponent Kalkulyatoru (güc Kalkulyatoru)

Qalan Riyaziyyat Kalkulyatoru

Üç Kalkulyator Qaydası - Birbaşa Nisbət

Kvadrat Düstur Kalkulyatoru

Məbləğin Kalkulyatoru

Perimetr Kalkulyatoru

Z Hesab Kalkulyatoru (z Dəyəri)

Fibonacci Kalkulyatoru

Kapsul Həcmi Kalkulyatoru

Piramida Həcmi Kalkulyatoru

Üçbucaqlı Prizmanın Həcmi Kalkulyatoru

Düzbucaqlı Həcm Kalkulyatoru

Konus Həcmi Kalkulyatoru

Kub Həcmi Kalkulyatoru

Silindr Həcminin Kalkulyatoru

Miqyas Amilinin Genişlənməsi Kalkulyatoru

Shannon Müxtəliflik Indeksi Kalkulyatoru

Bayes Teoreminin Kalkulyatoru

Antiloqarifm Kalkulyatoru

Eˣ Kalkulyator

Əsas Ədədlərin Kalkulyatoru

Eksponensial Artım Kalkulyatoru

Nümunə Ölçüsü Kalkulyatoru

Tərs Loqarifm (log) Kalkulyatoru

Poisson Paylama Kalkulyatoru

Multiplikativ Tərs Kalkulyator

Işarələrin Faiz Kalkulyatoru

Nisbət Kalkulyatoru

Empirik Qayda Kalkulyatoru

P-dəyər Kalkulyatoru

Sferanın Həcminin Kalkulyatoru

NPV Kalkulyatoru