Riyazi Hesablayıcılar

Orta Nöqtəli Kalkulyator

Orta xətt kalkulyatorumuzla bir xətt və ya üçbucağın orta nöqtələrini asanlıqla tapın! Bu səhifə sizə dəyərli orta nöqtə formulunu da öyrədəcək!

Orta nöqtəli kalkulyator

Üçbucaq orta nöqtəli kalkulyator

Mündəricat

Riyaziyyat orta nöqtəsi kalkulyatoru haqqında
Riyazi orta nöqtə kalkulyatorundan necə istifadə etmək olar?
Orta nöqtə nədir?
Orta nöqtə formulu nədir?
Bir xəttin ortasını necə tapmaq olar?
Üçbucağın orta nöqtəsi nədir?
Üçbucağın ortasını necə tapmaq olar?
Centroid ilə üçbucağın girintisi arasındakı fərq nədir?

Riyaziyyat orta nöqtəsi kalkulyatoru haqqında

Bəzən digər iki nöqtənin ortasında olan bir nöqtəni tapmaq lazımdır. İki nöqtə arasında bir xətt çəkilsə, orta nöqtə xəttin ortasında olan bir nöqtədir.
Bu səhifədə bir xəttin və ya üçbucağın orta nöqtəsini (centroid) saymaq üçün istifadə edə biləcəyiniz orta nöqtə kalkulyatorumuzu tapa bilərsiniz.
Bu səhifə, həm də üfüqi və ya şaquli bir xəttin orta nöqtəsini necə təyin edəcəyinizi öyrədəcək və eyni zamanda orta nöqtə düsturlarını da öyrənəcəksiniz. Bir xətt və ya üçbucağın koordinatlarından orta nöqtəni hesablamaq üçün orta nöqtə düsturlarından istifadə edə bilərsiniz.

Riyazi orta nöqtə kalkulyatorundan necə istifadə etmək olar?

Orta nöqtəli kalkulyatordan istifadə etmək çox asandır. Bir xətt və ya üçbucaq üçün koordinatlarınızı əlavə edin və kalkulyatorumuz sizə dərhal nəticə verir!

Orta nöqtə nədir?

Orta nöqtə bir xətt seqmentinin mərkəzi nöqtəsidir. Bir xəttin iki bərabər hissəsi arasındakı bölmə nöqtəsidir.
Bir seqmentin orta nöqtəsi anlayışı ədədi olaraq təyin edilə bilər. Segmentlərin son nöqtələrinin ortalamasına aiddir.
Orta nöqtənin tərifi

Orta nöqtə formulu nədir?

Orta nöqtə formulu, son nöqtələrinin koordinatlarından istifadə edərək düz xətlərin mərkəz nöqtəsini təyin edən bir koordinat həndəsə formuludur.
Orta nöqtə düsturu, müəyyən bir xətt seqmentinin son nöqtələri olduqda bir xətt seqmentinin son nöqtələrini tapmaq üçün istifadə edilə bilər. Y dəyərləri və x dəyərlərinin cəmini 2-yə bölməklə orta nöqtə formulu.
Verilən iki nöqtə (x1, y1) və (x2, y2) üçün orta nöqtə formulu belədir:
M(x,y) = ((x1 + x2) / 2), ((y1 + y2) / 2)
Orta nöqtə formulu

Bir xəttin ortasını necə tapmaq olar?

İki ədəd arasında olan nömrəni tapmağın ən asan yolu, ikisinin ortalamasını götürməkdir. Bu, ədədləri bir yerə toplamaq və ikiyə bölməklə əldə edilir.
Xətlər kimi koordinata əsaslanan dəyərlər üçün hesablama olduqca oxşardır. X dəyəri üçün orta nöqtə iki nöqtənin x dəyərlərinin ortalamasıdır. Və y dəyəri üçün orta nöqtə iki nöqtənin y dəyərlərinin ortalamasıdır.

Üçbucağın orta nöqtəsi nədir?

Üçbucaqlı mərkəz, müəyyən edilə bilən üçbucaqlı koordinatları olan bir nöqtədir. Dörd üçbucaqlı mərkəzlər mərkəz, incenter, circcenter və ortocenterdir.
Üçbucağın orta nöqtəsi adətən üçbucağın mərkəzinə deyilir. Üçbucağın mərkəz hissəsi, üçbucağın medianlarının kəsişmə nöqtəsində kəsişdiyi bir nöqtədir.

Üçbucağın ortasını necə tapmaq olar?

Üçbucağın orta nöqtəsi (üçbucağın mərkəzi), müəyyən bir kəsişmənin üç medianı qovuşanda görünür.
Üçbucaq formulunun mərkəz hissəsi, hər hansı bir üçbucaqlı quruluşun uclarının koordinatlarını tapmağın bir yoludur.
Üçbucağın mərkəz formulu:
C(x,y) = ((x1 + x2 + x3) / 3), ((y1 + y2 + y3) / 3)
Üçbucağın mərkəz hissəsi

Centroid ilə üçbucağın girintisi arasındakı fərq nədir?

Bir üçbucağın bir sentroidi, üçbucağın orta nöqtələrini kəsən bir üçbucağın bir nöqtəsidir. Üçbucağın ortaları üçbucağın əks tərəflərinə birləşdirildikdə əmələ gəlir.
Üçbucağın üç daxili bucağının kəsişməsinə girinti deyilir. Dairənin yazılmış dairəsinin mərkəzi olan mərkəzi oxun qovuşma nöqtəsidir.
Buna görə də, bir üçbucağın mərkəz hissəsi medianların kəsişməsində yerləşir və üçbucağın girişi bucaq bisektorlarının kəsişdiyi yerdədir.
Üçbucağın fərqli mərkəzləri

John Cruz
Məqalə müəllifi
John Cruz
John riyaziyyat və təhsilə həvəsi olan bir doktorantdır. Boş vaxtlarında John gəzintiyə çıxmağı və velosiped sürməyi sevir.

Orta Nöqtəli Kalkulyator Azərbaycan
Yayımlandı: Wed Aug 25 2021
Riyazi hesablayıcılar kateqoriyasında
Öz saytınıza Orta Nöqtəli Kalkulyator əlavə edin

Digər riyazi hesablayıcılar

Vektor Çarpaz Məhsul Kalkulyatoru

30 60 90 Üçbucaq Kalkulyatoru

Gözlənilən Dəyər Kalkulyatoru

Elmi Onlayn Kalkulyator

Standart Sapma Kalkulyatoru

Faiz Kalkulyatoru

Kəsrlərin Kalkulyatoru

Funtdan Fincanlara Çevirici: Un, Şəkər, Süd..

Dairə Dairəsi Kalkulyatoru

Ikiqat Bucaqlı Düstur Kalkulyatoru

Riyazi Kök Kalkulyatoru (kvadrat Kök Kalkulyatoru)

Üçbucaqlı Sahə Kalkulyatoru

Coterminal Bucaq Kalkulyatoru

Nöqtə Məhsulu Kalkulyatoru

Əhəmiyyətli Rəqəmlər Çeviricisi (Sig Figs Kalkulyatoru)

Dairə Üçün Qövs Uzunluğu Kalkulyatoru

Nöqtə Qiymətləndirmə Kalkulyatoru

Faiz Artım Kalkulyatoru

Faiz Fərqi Kalkulyatoru

Xətti Interpolasiya Kalkulyatoru

QR Parçalanma Kalkulyatoru

Matrix Köçürmə Kalkulyatoru

Üçbucaqlı Hipotenuz Kalkulyatoru

Triqonometriya Kalkulyatoru

Sağ Üçbucağın Tərəfi Və Bucaq Kalkulyatoru (üçbucaq Kalkulyatoru)

45 45 90 Üçbucaq Kalkulyatoru (sağ Üçbucaq Kalkulyatoru)

Matris Çarpma Kalkulyatoru

Orta Hesablayıcı

Təsadüfi Ədəd Generatoru

Xəta Marjası Kalkulyatoru

Iki Vektor Arasındakı Bucaq Kalkulyatoru

LCM Kalkulyator - Ən Az Ümumi Çoxsaylı Kalkulyator

Kvadrat Metr Kalkulyatoru

Eksponent Kalkulyatoru (güc Kalkulyatoru)

Qalan Riyaziyyat Kalkulyatoru

Üç Kalkulyator Qaydası - Birbaşa Nisbət

Kvadrat Düstur Kalkulyatoru

Məbləğin Kalkulyatoru

Perimetr Kalkulyatoru

Z Hesab Kalkulyatoru (z Dəyəri)

Fibonacci Kalkulyatoru

Kapsul Həcmi Kalkulyatoru

Piramida Həcmi Kalkulyatoru

Üçbucaqlı Prizmanın Həcmi Kalkulyatoru

Düzbucaqlı Həcm Kalkulyatoru

Konus Həcmi Kalkulyatoru

Kub Həcmi Kalkulyatoru

Silindr Həcminin Kalkulyatoru

Miqyas Amilinin Genişlənməsi Kalkulyatoru

Shannon Müxtəliflik Indeksi Kalkulyatoru

Bayes Teoreminin Kalkulyatoru

Antiloqarifm Kalkulyatoru

Eˣ Kalkulyator

Əsas Ədədlərin Kalkulyatoru

Eksponensial Artım Kalkulyatoru

Nümunə Ölçüsü Kalkulyatoru

Tərs Loqarifm (log) Kalkulyatoru

Poisson Paylama Kalkulyatoru

Multiplikativ Tərs Kalkulyator

Işarələrin Faiz Kalkulyatoru

Nisbət Kalkulyatoru

Empirik Qayda Kalkulyatoru

P-dəyər Kalkulyatoru

Sferanın Həcminin Kalkulyatoru

NPV Kalkulyatoru

Faiz Azalması

Sahə Kalkulyatoru

Ehtimal Kalkulyatoru