Математически Калкулатори

Калкулатор За Обем На Конуса

Този калкулатор изчислява обема на конуса и може да се използва за решаване на училищни проблеми.

Калкулатор на квадратурата

Изберете формата:
направено с ❤️ от

Съдържание

Какво е конус?
Какво е обем?
Обем на пресечен конус (обем на пресечения)
Обем на наклонен конус
Изчислете ръчно обем на конуса.
Връзка между обема на конус и цилиндър
Какъв е обемът на типичната фунийка за сладолед?
Таблица за преобразуване и единици за обем

Какво е конус?

Конусът е твърд с кръгла основа и един връх.
Конус с многоъгълна основа е известен като пирамида.

Какво е обем?

Обемът описва пространството, което заема даден обект или вещество. Обемът на контейнера е мярка за неговия капацитет. Това не се отнася непременно до количеството пространство, което заема. SI единицата за обем е кубичен метър (m^3).

Обем на пресечен конус (обем на пресечения)

Пресечен конус е конусът, където върхът е отрязан, а височината е изрязана перпендикулярно. Изчисляването на обема на пресечена част може да се извърши чрез изваждане на по-малкия обем на конуса (разреза) от по-големия основен обем. Или можете да използвате формулата:
обем = (1 / 3) * π * дълбочина * (ᵣ² + r * R + R²)
R: радиус на основата на конуса
r: радиус на горната повърхност

Обем на наклонен конус

Наклонен конус е конус, чийто връх не е над центъра на основата му. Той е наклонен на една страна, подобно на косия цилиндричен. Формулата за обем на конуса за наклонения конус ще бъде същата като десния.

Изчислете ръчно обем на конуса.

Това са стъпките, които трябва да следвате, за да определите обема на конусите:
 • Намерете основата за конуса. Намерете го, ако не знаете основния радиус на конуса.
 • Намерете височината.
 • Ще бъде приложена формулата за изпъкнал обем. Използвайте обем = (1 / 3) * a * h, ако знаете вашата основна площ или обем = (1 / 3) * π * ᵣ² * h.
 • Връзка между обема на конус и цилиндър

  Конусът и цилиндърът трябва да имат еднаква височина и радиус в основата. Обемът на конуса ще бъде равен на една трета от обема на цилиндъра. Това означава, че ще ви трябват три конуса, за да напълните този цилиндър. Същата връзка важи за обема на пирамида или призма, като се има предвид, че и двете имат една и съща височина и основна площ.

  Какъв е обемът на типичната фунийка за сладолед?

  Въпреки че размерът на вафла със сладолед може да варира значително, има някои размери, които могат да се считат за често срещани:
  Radius Height Volume
  1 in 6 in 6.3 cu in
  3 cm 11 cm 34.6 cm³
  2.5 cm 11.5 cm 30.1 cm³
  1 7/8 in 4 5/8 in 9.1 cu in
  1 3/16 in 6 in 7.5 cu in

  Таблица за преобразуване и единици за обем

  Това са най-популярните единици за обем:
 • Метрични единици за обем
 • Стандарт САЩ, Великобритания
 • Parmis Kazemi
  Автор на статията
  Parmis Kazemi
  Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.
  Калкулатор За Обем На Конуса български
  Публикувано: Thu Mar 10 2022
  В категория Математически калкулатори
  Добавете Калкулатор За Обем На Конуса към собствения си уебсайт

  Други математически калкулатори

  Вектор Калкулатор За Кръстосани Продукти

  30 60 90 Триъгълник Калкулатор

  Калкулатор На Очакваната Стойност

  Онлайн Научен Калкулатор

  Калкулатор За Стандартно Отклонение

  Процент Калкулатор

  Калкулатор На Дроби

  Преобразувател На Паунда В Чаши: Брашно, Захар, Мляко..

  Калкулатор На Окръжност

  Калкулатор С Формула С Двоен Ъгъл

  Калкулатор За Математически Корен (калкулатор За Квадратен Корен)

  Калкулатор На Площ На Триъгълник

  Калкулатор На Котерминален Ъгъл

  Точков Продукт Калкулатор

  Калкулатор На Средната Точка

  Конвертор На Значещи Цифри (калкулатор Sig Figs)

  Калкулатор За Дължина На Дъгата За Кръг

  Калкулатор За Оценка На Точки

  Калкулатор За Процентно Увеличение

  Калкулатор За Процентна Разлика

  Калкулатор За Линейна Интерполация

  QR Калкулатор За Разлагане

  Матричен Калкулатор За Транспониране

  Калкулатор За Хипотенуза На Триъгълник

  Тригонометричен Калкулатор

  Калкулатор За Страна И Ъгъл На Правоъгълен Триъгълник (калкулатор За Триъгълник)

  45 45 90 Триъгълен Калкулатор (десен Триъгълен Калкулатор)

  Калкулатор За Матрично Умножение

  Среден Калкулатор

  Генератор На Случайни Числа

  Калкулатор На Допустима Грешка

  Калкулатор За Ъгъл Между Два Вектора

  LCM Калкулатор - Калкулатор За Най-малко Общо Множество

  Калкулатор На Квадратни Метра

  Експонентен Калкулатор (мощен Калкулатор)

  Математически Калкулатор На Остатъка

  Калкулатор За Правилото На Трите - Пряка Пропорция

  Калкулатор На Квадратна Формула

  Калкулатор На Сумата

  Калкулатор На Периметъра

  Z Резултат Калкулатор (z Стойност)

  Калкулатор На Фибоначи

  Калкулатор За Обем На Капсулата

  Калкулатор На Обема На Пирамидата

  Калкулатор На Обема На Триъгълна Призма

  Калкулатор За Обем На Правоъгълника

  Калкулатор За Обем На Куба

  Калкулатор На Обема На Цилиндъра

  Калкулатор За Дилатация На Коефициента На Мащаба

  Калкулатор На Индекса На Разнообразието На Шанън

  Калкулатор За Теорема На Байес

  Антилогаритъм Калкулатор

  Eˣ Калкулатор

  Калкулатор На Прости Числа

  Калкулатор За Експоненциален Растеж

  Калкулатор За Размера На Извадката

  Калкулатор С Обратен Логаритъм (логаритъм).

  Калкулатор За Разпределение На Поасон

  Мултипликативен Обратен Калкулатор

  Процентен Калкулатор На Марки

  Калкулатор На Съотношение

  Калкулатор На Емпирични Правила

  P-стойност-калкулатор

  Калкулатор За Обем На Сфера

  NPV Калкулатор

  Процентно Намаление

  Калкулатор За Площ

  Калкулатор На Вероятностите

  Калкулатор Дроб Към Десетична Дроб

  Фактор Калкулатор

  Калкулатор От Дроб Към Смесено Число