Математически Калкулатори

Калкулатор За Площ

Нашият интуитивен инструмент ви позволява да избирате от различни форми и изчислява площта им с миг на око.

калкулатор за площ

форма:
mm
направено с ❤️ от

Съдържание

Какво е площ в математиката? Определение за област в математиката
Как изчислявате площта?
Формула за квадратна площ
Формула за площ на правоъгълник
Формула за площ на триъгълник
Формула за площта на кръга
Формула за секторна площ
Формула за площ на елипса
Формула за площ на трапец
Формула за площ на паралелограма
Формула за площта на ромба
Хвърчилото е формулата
Формула за площ на петоъгълника
Формула за площ на шестоъгълник
Формула за площта на осмоъгълника
Формула за площта на пръстена
Формула за площта на четириъгълника
Формула за площ на правилен многоъгълник
Кой четириъгълник има най-голяма площ?
Коя форма има най-голямата площ с периметър?
Как мога да изчисля площта на неправилна форма?
Как мога да изчисля площта под крива?

Какво е площ в математиката? Определение за област в математиката

Площта е размерът на повърхността. С други думи, може да се определи като пространството, заето от плоска форма. За да разберете концепцията, обикновено е полезно да мислите за площта като количеството боя, необходимо за покриване на повърхността. Това има смисъл, защото площта е количеството вещество или материал, заето от фигура или обект.
Има редица полезни формули за изчисляване на площта на прости форми. В този раздел ще намерите не само добре познатите формули за триъгълници, правоъгълници и кръгове, но и други форми, като успоредници, хвърчила или пръстени. До края на раздела ще имате цялостно разбиране как да изчислявате площта на всяка форма.

Как изчислявате площта?

Писането на формулирано съдържание може да е трудно, но ние ще ви покрием. В този раздел ще научите всичко за формулите за шестнадесетте форми, включени в нашия калкулатор за площ. Ще изброим само уравненията - техните изображения, обяснения и изводи могат да бъдат намерени в отделните параграфи по-долу (а също и в инструменти, предназначени за всяка конкретна форма). Така че, независимо дали трябва да знаете обема на конус или повърхността на трапец, ние ще ви покрием!

Формула за квадратна площ

qᵤₐᵣₑ ×
a: квадратна страна

Формула за площ на правоъгълник

×
a и b: са страните на правоъгълника

Формула за площ на триъгълник

 • Когато са дадени основа и височина
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₆ × ₕ / ₂
 • Когато двете страни и ъгълът между тях са
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀,₅ × ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍γ₎
 • Когато са дадени два ъгъла и страната между тях
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀.₂₅ × √₍ ₍ₐ ₊ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍₋ₐ ₊ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍ₐ ₋ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍ₐ ₊ ₆ ₋ ꜀₎ ₎
 • Когато са дадени три страни
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍β₎ × ₛᵢₙ₍γ₎ / ₍₂ × ₛᵢₙ₍β ₊ γ₎₎

  Формула за площта на кръга

  Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ²
  r: това е радиусът на окръжността
 • Диаметър
 • Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ² ₌ π × ₍ₔ / ₂₎²
 • Обиколка
 • Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ꜀² / ₄π

  Формула за секторна площ

  α / ₃₆₀° ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ
  ₃₆₀° ₌ ₂стр
  α / ₂π ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / πᵣ²
  ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ ₌ ᵣ² × α / ₂

  Формула за площ на елипса

  ₑₗₗᵢₚₛᵢₛ ₐᵣₑₐ ₌ π × ₐ × ₆

  Формула за площ на трапец

  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₐ ₊ ₆₎ × ₕ / ₂
  a и b: са дължините на успоредните страни
  h: е височината
  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₘ × ₕ
  m: средната аритметична стойност на дължините на двете успоредни страни на трапеца.

  Формула за площ на паралелограма

 • основа и височина
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₕ
 • страни и ъгъл между тях
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎
 • диагонали и ъгъл между тях
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₑ × ᵇ × ₛᵢₙ₍θ₎

  Формула за площта на ромба

 • страна и височина
 • ×
 • диагонали
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × b₎ / ₂
 • страна и произволен ъгъл
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍α₎

  Хвърчилото е формулата

 • когато са дадени диагоналите на хвърчилото
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × b₎ / ₂
 • когато са дадени две неравномерни дължини на страни и ъгълът между тези две страни
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎

  Формула за площ на петоъгълника

  ₚₑₙₜₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × √₍₂₅ ₊ ₁₀√₅₎ / ₄
  a е страната на правилен петоъгълник

  Формула за площ на шестоъгълник

  ₕₑₓₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₃/₂ × √₃ × ₐ²

  Формула за площта на осмоъгълника

  × *
  Площ на осмоъгълника = периметър × апотема / 2
  h = (1 + √2) × a / 4
  Площ на осмоъгълник = периметър * апотема / 2 = (8 × a × (1 + √2) × a / 4) / 2 = 2 × (1 + √2) × a²

  Формула за площта на пръстена

  Площ на пръстена = πᵣ² ₋ πᵣ² ₌ π₍ᵣ² ₋ ᵣ²₎

  Формула за площта на четириъгълника

  Площ на четириъгълника ₌ ₑ × բ × ₛᵢₙ₍α₎
  e и f са диагоналите на четириъгълника

  Формула за площ на правилен многоъгълник

  Площ на обикновен многоъгълник ₌ ₙ × ₐ² × ꜀ₒₜ₍π/ₙ₎ / ₄
  n е броят на страните на многоъгълника

  Кой четириъгълник има най-голяма площ?

  За даден периметър четириъгълникът с максимална площ винаги е квадрат. Това следва от геометрията - идеалният квадрат има четири равни дължини на страните, а четириъгълникът с четири равни страни има максималната възможна площ.

  Коя форма има най-голямата площ с периметър?

  При даден периметър затворената фигура с максимална площ е кръг.

  Как мога да изчисля площта на неправилна форма?

  Преди да можете да изчислите площта на неправилна форма, трябва да я разделите на по-малки форми, за да можете лесно да изчислите площта. Това може да стане чрез разделяне на формата на триъгълници, правоъгълници, трапеци и т.н. След това можете да изчислите площта на всяка от тези подформи. Накрая можете да сумирате площите на всички подформи, за да получите крайния резултат.

  Как мога да изчисля площта под крива?

  За да намерите площта под крива, трябва да изчислите определения интеграл на функцията, описваща кривата между двете точки, които съответстват на крайните точки на въпросния интервал. Това може да стане чрез намиране на височината на кривата между тези точки или чрез използване на друг метод, ако знаете конкретната функция, която приближавате.
  Parmis Kazemi
  Автор на статията
  Parmis Kazemi
  Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.
  Калкулатор За Площ български
  Публикувано: Tue Aug 30 2022
  В категория Математически калкулатори
  Добавете Калкулатор За Площ към собствения си уебсайт

  Други математически калкулатори

  Вектор Калкулатор За Кръстосани Продукти

  Векторният калкулатор за кръстосани продукти намира кръстосаното произведение на два вектора в триизмерно пространство.

  30 60 90 Триъгълник Калкулатор

  С нашия калкулатор 30 60 90 триъгълник можете да решите специалния правоъгълен триъгълник.

  Калкулатор На Очакваната Стойност

  Този калкулатор на очакваната стойност ви помага да изчислите очакваната стойност (наричана още средна стойност) на дадения набор от променливи с техните вероятности.

  Онлайн Научен Калкулатор

  Този научен калкулатор осигурява прости и усъвършенствани математически функции в лесно за използване приложение.

  Калкулатор За Стандартно Отклонение

  Този безплатен калкулатор ви дава стандартното отклонение, дисперсията, средната стойност и сумата на даден набор от данни.

  Процент Калкулатор

  Този процент калкулатор е безплатен онлайн калкулатор за изчисляване на проценти. Разберете какво е X% от Y?

  Калкулатор На Дроби

  Този калкулатор на безплатни дроби може да се използва за намиране на резултата за добавяне, изваждане, умножаване и разделяне на две общи дроби.

  Преобразувател На Паунда В Чаши: Брашно, Захар, Мляко..

  Открийте правилните измервания за любимата си рецепта с този безплатен калкулатор, който лесно превръща паунда в чаши! Работи с чаши за САЩ и UK!

  Калкулатор На Окръжност

  Използвайте този безплатен калкулатор на обиколката на кръга, за да изчислите радиуса на кръга, диаметъра на кръга, обиколката на кръга и площта на кръга.

  Калкулатор С Формула С Двоен Ъгъл

  Определете двойния ъглов еквивалент на даден ъгъл с този безплатен калкулатор! Намерете повече информация за формулата за двоен ъгъл.

  Калкулатор За Математически Корен (калкулатор За Квадратен Корен)

  Този безплатен калкулатор изчислява втория, третия и по -високи показатели и корени. Предлага се и формула.

  Калкулатор На Площ На Триъгълник

  Разберете лесно областта на триъгълника с нашия безплатен калкулатор на площ на триъгълника! Можете да изчислявате с основа и височина, три различни страни и много други. Работи с ъгли и радиани!

  Калкулатор На Котерминален Ъгъл

  Разберете котерминалните ъгли с нашия калкулатор за котерминални ъгли! Работи с градуси и радиани, за да открие положителни и отрицателни котерминални ъгли!

  Точков Продукт Калкулатор

  Изчислете лесно математически продукти с точки, скаларни продукти и ъгли на точки с точки за вашите вектори.

  Калкулатор На Средната Точка

  Разберете лесно средните точки за линия или триъгълник с нашия калкулатор на средната точка! Тази страница също ще ви научи на ценна формула за средната точка!

  Конвертор На Значещи Цифри (калкулатор Sig Figs)

  Разберете лесно правилното количество значими цифри във вашия номер с нашия инструмент за значими фигури!

  Калкулатор За Дължина На Дъгата За Кръг

  Разберете лесно дължината на дъгата на кръг с този онлайн математически калкулатор!

  Калкулатор За Оценка На Точки

  Изчислете точката оценка лесно с нашия безплатен онлайн инструмент!

  Калкулатор За Процентно Увеличение

  Изчислете лесно всяко процентно увеличение с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  Калкулатор За Процентна Разлика

  Изчислете мигновено процентната разлика с нашия математически калкулатор за процентна разлика!

  Калкулатор За Линейна Интерполация

  Този безплатен онлайн калкулатор изчислява линейната интерполация и линейната екстраполация. Той също така осигурява наклона на линейното уравнение.

  QR Калкулатор За Разлагане

  Разберете ортонормална матрица и горна триъгълна матрица лесно с нашия безплатен онлайн калкулатор за QR разлагане!

  Матричен Калкулатор За Транспониране

  Този матричен калкулатор за транспониране ви помага да намерите транспониране за всяка матрица.

  Калкулатор За Хипотенуза На Триъгълник

  Открийте хипотенузата за всички видове триъгълници лесно с нашия безплатен математически калкулатор!

  Тригонометричен Калкулатор

  Изчислете лесно тригонометрични стойности Sin, Cos, Tan, Cot, Sec и Csc с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  Калкулатор За Страна И Ъгъл На Правоъгълен Триъгълник (калкулатор За Триъгълник)

  Открийте лесно дясната страна и ъгъла на триъгълник с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  45 45 90 Триъгълен Калкулатор (десен Триъгълен Калкулатор)

  Изчислете лесно хипотенузата, измерванията и съотношението с нашия триъгълен калкулатор 45 45 90.

  Калкулатор За Матрично Умножение

  Изчислете лесно матричните умножения с нашия безплатен онлайн математически калкулатор!

  Среден Калкулатор

  Изчислете лесно средната стойност на числата с нашия безплатен онлайн математически калкулатор

  Генератор На Случайни Числа

  Този инструмент генерира наистина произволно число между произволни две числа.

  Калкулатор На Допустима Грешка

  Този калкулатор изчислява границата на грешка за проучвания въз основа на размера и пропорцията на извадката. Освен това ви позволява да зададете желаното ниво на увереност.

  Калкулатор За Ъгъл Между Два Вектора

  Този онлайн инструмент изчислява ъгъла между два вектора и има всички възможни векторни комбинации.

  LCM Калкулатор - Калкулатор За Най-малко Общо Множество

  Този калкулатор ще ви помогне да намерите LCM или LCD за определен набор от числа.

  Калкулатор На Квадратни Метра

  Този онлайн калкулатор изчислява площта на фигура, измерена във футове. Работи с всякакви форми и мерни единици!

  Експонентен Калкулатор (мощен Калкулатор)

  Това е онлайн калкулатор, който може да изчислява експоненти.

  Математически Калкулатор На Остатъка

  Този онлайн инструмент изчислява остатъка от деление.

  Калкулатор За Правилото На Трите - Пряка Пропорция

  Изчислете лесно пряката пропорция на числата с нашия безплатен калкулатор Правило на трите.

  Калкулатор На Квадратна Формула

  Квадратните уравнения са всяка полиномна алгебра от втора степен, имаща следната форма в алгебрата.

  Калкулатор На Сумата

  Този калкулатор за нотация на сумиране ви позволява бързо да изчислите сумирането на определено число, известно още като Сигма. Затова често се нарича сигма калкулатор. Той също така ви дава извадка от поредицата, за да бъде сума. Може да се използва в прост режим за изчисляване на проста сума, използвайки даден набор от числа.

  Калкулатор На Периметъра

  Това е безплатен онлайн инструмент, който ще изчисли периметъра на различни форми.

  Z Резултат Калкулатор (z Стойност)

  Това е калкулатор, който изчислява z-резултата на набор от данни.

  Калкулатор На Фибоначи

  Този калкулатор на Фибоначи може да се използва за изчисляване на термините произволно на последователността на Фибоначи.

  Калкулатор За Обем На Капсулата

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на всяка капсула.

  Калкулатор На Обема На Пирамидата

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на различни форми.

  Калкулатор На Обема На Триъгълна Призма

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на всяка триъгълна призма.

  Калкулатор За Обем На Правоъгълника

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на кутия.

  Калкулатор За Обем На Конуса

  Този калкулатор изчислява обема на конуса и може да се използва за решаване на училищни проблеми.

  Калкулатор За Обем На Куба

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на всеки куб.

  Калкулатор На Обема На Цилиндъра

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на цилиндъра.

  Калкулатор За Дилатация На Коефициента На Мащаба

  Това е онлайн калкулатор, който ще ви помогне да изчислите разширяването на мащабния фактор на обект.

  Калкулатор На Индекса На Разнообразието На Шанън

  Калкулаторът на индекса на биоразнообразието на Шанън може да се използва за изчисляване на разнообразието от видове в дадена общност. Еколозите могат да използват индекса на разнообразието на Шанън, за да получат полезна информация за местообитанието.

  Калкулатор За Теорема На Байес

  Използвайте този калкулатор за теорема на Байес онлайн, за да определите вероятността за събитие, което е условно от друго. Това изчисление взема предвид предходната вероятност за A, вероятностите B условно и A условно и A условно.

  Антилогаритъм Калкулатор

  Антилогаритмният калкулатор ви позволява да изчислите функцията на обратния логаритъм. Изчислете антилогаритъма за произволно число с произволна основа, независимо дали е 10, естествен антилогаритъм или друго число.

  Eˣ Калкулатор

  Този невероятен инструмент ще ви позволи да изчислите e на степен на произволно число, което изберете.

  Калкулатор На Прости Числа

  Този калкулатор ще ви покаже дали едно число има просто число или е съставно.

  Калкулатор За Експоненциален Растеж

  Калкулаторът за експоненциален растеж изчислява крайната цена на количество въз основа на неговите първоначални стойности, темп на растеж и време.

  Калкулатор За Размера На Извадката

  Изчислете размера на извадката въз основа на размера на популацията, нивото на доверие и границата на грешка.

  Калкулатор С Обратен Логаритъм (логаритъм).

  Този онлайн калкулатор ще покаже обратния дневник на въведеното число и база.

  Калкулатор За Разпределение На Поасон

  Калкулаторът за разпределение на Поасон ще ви позволи да определите вероятността събитие да се случи няколко пъти през определен период от време.

  Мултипликативен Обратен Калкулатор

  Този калкулатор ще ви помогне да намерите мултипликативната обратна на цяло число, десетична дроб, дроб или смесено число.

  Процентен Калкулатор На Марки

  Този калкулатор преобразува оценките от теста в проценти. Може да се използва за бързо изчисляване на процента на една или повече тестови оценки (марки) и максималния брой оценки.

  Калкулатор На Съотношение

  Този калкулатор може да се използва за определяне на размерите на изображенията, когато ги преоразмерявате.

  Калкулатор На Емпирични Правила

  Калкулаторът за емпирично правило, известен още като „изчисление по правило 68 95 99“, е инструмент, който ви позволява да определите диапазоните, които са или 1 или 2 стандартни отклонения, или 3 стандартни отклонения. Този калкулатор ще ви покаже диапазоните, в които са съответно 68, 95 или 99,7% от нормално разпределените данни.

  P-стойност-калкулатор

  Този невероятен инструмент ще ви позволи да намерите p-стойността. Можете да използвате тестови статистики, за да определите коя p-стойност е едностранна и коя е двустранна.

  Калкулатор За Обем На Сфера

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на сфера.

  NPV Калкулатор

  Този онлайн калкулатор ще ви позволи да изчислите NPV (нетна настояща стойност) на инвестиция. Изчислението се основава на първоначалната инвестиция и дисконтовия процент. Можете също така да изчислите вътрешни норми на възвръщаемост (IRR), брутна възвръщаемост и нетни парични потоци.

  Процентно Намаление

  Използвайте този калкулатор, за да разберете как процентно намаление с произволна сума ще промени резултата. Просто въведете първоначалната стойност, процентното намаление и новата стойност, за да изчислите промяната.

  Калкулатор На Вероятностите

  Вероятностният калкулатор ви позволява да изследвате връзките на вероятността между две отделни събития. Това ви позволява да разберете по-добре как са свързани събитията и по този начин прави прогнозите по-точни.

  Калкулатор Дроб Към Десетична Дроб

  Използвайте нашия калкулатор за дроби в десетични знаци, за да конвертирате лесно дроби в десетични знаци и обратно!

  Фактор Калкулатор

  Открийте коефициентите на всяко число с нашия калкулатор на коефициенти

  Калкулатор От Дроб Към Смесено Число

  Преобразувайте дроб в калкулатор със смесени числа, като използвате нашия лесен инструмент