Математически Калкулатори

Калкулатор За Обем На Куба

Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на всеки куб.

Калкулатор на квадратурата

Изберете формата:
направено с ❤️ от

Съдържание

Обемът на куб
Какво е обем на куба и как работи?
Обемът на Cube Formula
Странична формула за обем на куба
Как мога да определя обема на куб?
Обемът на куб с помощта на дължината на ръба
Обемът на куб с помощта на диагонал
Забавни факти за кубчетата

Обемът на куб

Обемът на куба се отнася до това колко кубични единици заема напълно. Кубът може да бъде описан като триизмерна твърда фигура с шест квадратни лица. Обемът може да се опише като пространството, което заема даден обект. Обект с по-голям обем ще заема повече място. Нека сега да разгледаме обема на куб, заедно с формулата и примерите, които сме решили.

Какво е обем на куба и как работи?

Обемът на куб представлява количеството пространство, което кубът заема в три измерения. Кубът може да бъде описан като 3-D твърд обект с шест квадратни лица. Всяка страна има еднаква дължина. Кубът може да се нарече и правилен шестоъгълник и е една от петте платонически силни форми. (Единица ^3, или кубични единици) е единицата за обем на куба. SI единицата за обем, кубичен метър (m^3), е обемът на куб, чиито страни са с размери 1 m. Единиците на USCS са инчове^3 или ярди^3.

Обемът на Cube Formula

С различни формули и въз основа на параметрите можем да изчислим обема на всеки куб. Може да се изчисли, като се използва дължината на диагонала на куба или дължината на страната.

Странична формула за обем на куба

Като умножите дължината на ръба три пъти, можете да изчислите обема. Ако кубът има ръб с дължина 4 инча, обемът му ще бъде 4^3. Формулата за изчисляване на обема на куб може да бъде намерена тук Обем на куба = s^3, където “s” е дългата страна на куба.
Тези стъпки обясняват как да определите обема на куб по формула.
 • Помислете за всеки неподвързан лист хартия с квадратна форма.
 • Площта, заета от този квадратен лист, е неговата повърхност. Дължината му се умножава по ширината. Квадратът има същата повърхност като квадрат. Дължината и ширината на двете страни са равни.
 • Куб може да се създаде чрез подреждане на няколко квадратни листа хартия един върху друг. Височината ще бъде равна на дължината и ширината.
 • Това определя височината на куба или неговата дебелина като „s“.
 • И така, общата повърхност на куба, известна още като обем, е равна на основната площ, разделена на височината.
 • Как мога да определя обема на куб?

  Просто като знаете дължината на куба и диагонала, можете да определите неговия обем. Този раздел ще предостави информация за различни методи за изчисляване на площта на куба в зависимост от дадените параметри.

  Обемът на куб с помощта на дължината на ръба

  Тъй като всички страни на куба измерват еднакво, трябва само да можем да изчислим обема на куба. Можете да изчислите обема, като използвате дължината на страната на куба.
 • Първа стъпка: Измерете куба един до друг.
 • Втора стъпка: Формулата за изчисляване на обема се основава на дължината на страната. Обем = (страна)^3.
 • 3-та стъпка: Предоставете окончателния отговор заедно с кубичната(ите) единица(и), които ще бъдат използвани за представяне на обема.
 • Обемът на куб с помощта на диагонал

  Като се има предвид диагонала, стъпките по-долу могат да се следват, за да се намери обемът на куб.
 • Стъпка 1. Измерване на диагонала за дадения куб.
 • Стъпка 2. Намерете силата на звука, като използвате диагонал. [3x (диагонал)^3]/9
 • Стъпка 3: Покажете получения резултат като кубични единици.
 • Забавни факти за кубчетата

 • Кубът е триизмерна форма с всички прави ъгли и еднаква височина, ширина и дълбочина.
 • Кубът се състои от 6 лица.
 • Един куб се състои от 8 точки (върхове).
 • Кубът има дванадесет ръба.
 • Cubic е термин, който се отнася до неща, които изглеждат като кубчета.
 • Кубът е уникална геометрична форма, която може да бъде класифицирана в няколко групи, включително правилни хексаедри и платонови тела.
 • Кубът е кубоид, който има най-значителен обем и най-голяма повърхност.
 • По-голямата част от заровете са с форма на куб и имат числата от 1 до 6 на всяко лице.
 • Можете да направите 11 различни мрежи, като сгънете шестте квадратни лица на куб.
 • Квадрат може да се сравни с куб по много начини, но само в две измерения.
 • Parmis Kazemi
  Автор на статията
  Parmis Kazemi
  Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.
  Калкулатор За Обем На Куба български
  Публикувано: Thu Mar 10 2022
  В категория Математически калкулатори
  Добавете Калкулатор За Обем На Куба към собствения си уебсайт

  Други математически калкулатори

  Вектор Калкулатор За Кръстосани Продукти

  30 60 90 Триъгълник Калкулатор

  Калкулатор На Очакваната Стойност

  Онлайн Научен Калкулатор

  Калкулатор За Стандартно Отклонение

  Процент Калкулатор

  Калкулатор На Дроби

  Преобразувател На Паунда В Чаши: Брашно, Захар, Мляко..

  Калкулатор На Окръжност

  Калкулатор С Формула С Двоен Ъгъл

  Калкулатор За Математически Корен (калкулатор За Квадратен Корен)

  Калкулатор На Площ На Триъгълник

  Калкулатор На Котерминален Ъгъл

  Точков Продукт Калкулатор

  Калкулатор На Средната Точка

  Конвертор На Значещи Цифри (калкулатор Sig Figs)

  Калкулатор За Дължина На Дъгата За Кръг

  Калкулатор За Оценка На Точки

  Калкулатор За Процентно Увеличение

  Калкулатор За Процентна Разлика

  Калкулатор За Линейна Интерполация

  QR Калкулатор За Разлагане

  Матричен Калкулатор За Транспониране

  Калкулатор За Хипотенуза На Триъгълник

  Тригонометричен Калкулатор

  Калкулатор За Страна И Ъгъл На Правоъгълен Триъгълник (калкулатор За Триъгълник)

  45 45 90 Триъгълен Калкулатор (десен Триъгълен Калкулатор)

  Калкулатор За Матрично Умножение

  Среден Калкулатор

  Генератор На Случайни Числа

  Калкулатор На Допустима Грешка

  Калкулатор За Ъгъл Между Два Вектора

  LCM Калкулатор - Калкулатор За Най-малко Общо Множество

  Калкулатор На Квадратни Метра

  Експонентен Калкулатор (мощен Калкулатор)

  Математически Калкулатор На Остатъка

  Калкулатор За Правилото На Трите - Пряка Пропорция

  Калкулатор На Квадратна Формула

  Калкулатор На Сумата

  Калкулатор На Периметъра

  Z Резултат Калкулатор (z Стойност)

  Калкулатор На Фибоначи

  Калкулатор За Обем На Капсулата

  Калкулатор На Обема На Пирамидата

  Калкулатор На Обема На Триъгълна Призма

  Калкулатор За Обем На Правоъгълника

  Калкулатор За Обем На Конуса

  Калкулатор На Обема На Цилиндъра

  Калкулатор За Дилатация На Коефициента На Мащаба

  Калкулатор На Индекса На Разнообразието На Шанън

  Калкулатор За Теорема На Байес

  Антилогаритъм Калкулатор

  Eˣ Калкулатор

  Калкулатор На Прости Числа

  Калкулатор За Експоненциален Растеж

  Калкулатор За Размера На Извадката

  Калкулатор С Обратен Логаритъм (логаритъм).

  Калкулатор За Разпределение На Поасон

  Мултипликативен Обратен Калкулатор

  Процентен Калкулатор На Марки

  Калкулатор На Съотношение

  Калкулатор На Емпирични Правила

  P-стойност-калкулатор

  Калкулатор За Обем На Сфера

  NPV Калкулатор

  Процентно Намаление

  Калкулатор За Площ

  Калкулатор На Вероятностите

  Калкулатор Дроб Към Десетична Дроб

  Фактор Калкулатор

  Калкулатор От Дроб Към Смесено Число