Математически Калкулатори

Калкулатор На Вероятностите

Вероятностният калкулатор ви позволява да изследвате връзките на вероятността между две отделни събития. Това ви позволява да разберете по-добре как са свързани събитията и по този начин прави прогнозите по-точни.

Вероятности за единични събития

%
%

Каква вероятност искате да видите?

%

Вероятности за поредица от събития

пъти
%
направено с ❤️ от

Съдържание

Определение на вероятността
Условна вероятност
Теоретична срещу експериментална вероятност
Вероятност и статистика
Вероятностният калкулатор е полезен инструмент при изследване на връзките между събития, като например шанса А да се случи и шанса Б да се случи. Например, ако шансът А да се случи е 50% и същият за Б, какви са шансовете и двете да се случат, само едно да се случи, поне едно да се случи или нито едно да не се случи и т.н.?
Нашият вероятностен калкулатор ви помага да видите вероятността за шест различни сценария. Плюс това, когато въведете колко пъти се хвърля "зарът", той ви предоставя още четири сценария. По този начин не е необходимо да правите сами всички изчисления. Просто въведете числата и нашият калкулатор ще се погрижи за останалото!
 • Разбиране на вероятността: определение и концепция
 • Условна вероятност: Зависими и независими събития
 • Теоретична срещу експериментална вероятност
 • Използване на вероятностния калкулатор: входове и изходи
 • Вероятност и статистика: Приложения от реалния живот
 • Често срещани грешки, които трябва да избягвате при изчисляване на вероятността
 • Допълнителни ресурси и допълнителна литература
 • Заключение: Как калкулаторът на вероятностите може да ви помогне да вземате по-добри решения
 • Определение на вероятността

  Вероятността е начин на мислене за несигурни ситуации и се използва в различни области, като хазарт, вземане на решения и статистика. Определението за вероятност, дадено в този курс, е най-основното и фундаментално определение на темата.

  Условна вероятност

  Вероятността е изцяло свързана с изучаването на случайността и една от най-важните концепции, които трябва да разберете, е дали събитията са зависими или не. Две събития са независими, ако настъпването на първото не влияе върху вероятността за настъпване на второто. Това е изключително важно, защото определя как можем да изчислим потенциалните резултати. Ако хвърлим идеално балансиран стандартен кубичен зар, има 1/6 шанс да получим две.
  Въпреки че заровете са свързани заедно в този пример, вероятността да получите две ⚁ във втория ход е все още 1/6, тъй като събитията са независими. Това означава, че вероятността да получите поне един определен резултат, като две ⚁ в първия ход, не зависи от това какво се случва със заровете във втория ход.
  Вероятно има различни начини за разглеждане на даден сценарий. Този път ще говорим за условна вероятност. Да предположим, че играете тенис и един от опонентите ви се доближава до мрежата. В зависимост от ъгъла, под който удрят топката, може да е възможно да изпратите топката покрай опонента си с един удар. Въпреки това, ако техният опонент се наведе, когато види топката да идва, топката вероятно ще отскочи от земята и техният опонент може да я хване. Това е пример за ситуация, в която се мисли за играта от гледна точка на събития (удряне на топката) и резултати.

  Теоретична срещу експериментална вероятност

  В повечето случаи теоретичната вероятност се определя като съотношението между броя на благоприятните резултати към броя на всеки възможен резултат. Въпреки това, има разлика между теоретичната вероятност и експерименталната вероятност. Формалната дефиниция на експерименталната вероятност е съотношението между броя на резултатите, които попадат в определена категория (експеримента) към общия брой резултати. Експерименталният дизайн разчита на предоставената информация, логически разсъждения и ни казва какво да очакваме от експеримента. В идеалния случай тази информация ще дойде от тестваната хипотеза. След като съберете тази информация, експерименталният план ще ви помогне да проектирате експеримента по начин, който ще потвърди или обезсили вашата хипотеза.
  В играта на 42 топчета една топка се избира на случаен принцип и се връща обратно в торбата безкраен брой пъти. Това означава, че в торбата винаги има 42 топки, 18 от които са оранжеви. Можем да изчислим вероятността да изберем определен цвят, като разделим броя на топките от този цвят на общия брой топки в торбата (42). Това е опростено до 3/7, или вероятността е 18/42, което означава, че от всеки 14 избрани топки трябва да има 3 оранжеви топки.
  Вероятността е математическа наука, която се занимава с възможността нещо да се случи. Може да се използва за прогнозиране какво ще се случи в резултат на извършване на експеримент или за разбиране на шансовете нещо да се случи в дадена ситуация. В този пример ще използваме експерименталната вероятност, за да разберем какво се е случило, когато извадим топче от торба и повторим процедурата още 13 пъти. Да предположим, че имаме 8 оранжеви топки в 14 опита. Това ни дава емпиричната вероятност от 8 от 14, или 44%.
  Ще има моменти, когато ще избирате повече карти, моменти, когато ще получавате по-малко, и моменти, когато ще избирате предвиденото число. Резултатът обаче ще се различава от теоретичния. Това се случва, защото когато се опитвате да повтаряте тази игра отново и отново, понякога ще изберете повече, а понякога ще получите по-малко, а понякога ще изберете точно броя, предвиден теоретично. Ако обобщите всички резултати, трябва да забележите, че общата вероятност се доближава все повече и повече до теоретичната вероятност. Ако не, тогава може да има несъответствие между това, което виждате, и хипотетичния резултат - това може да е случаят, например, ако някои топки в торбата са с различни цветове и размери. За да получите точна оценка, ще трябва да рандомизирате процеса на подбор.

  Вероятност и статистика

  Статистиката е клон на математиката, който се занимава със събирането, тълкуването, анализирането, представянето и тълкуването на данни. Вероятността е дял от математиката, който изучава възможността за събития и техните резултати. Важно е да разберете тези различия, тъй като те могат да доведат до различни заключения в различни ситуации.
  Вероятността е теоретична област на математиката, която се занимава с неща като математически дефиниции и теореми. За разлика от това, статистиката е практическо приложение на математиката, което се опитва да припише смисъл и разбиране на наблюденията в реалния свят. Статистиката може да бъде разделена на два основни клона – описателна и инференциална. Описателната статистика изследва описателните свойства на съвкупността, като брой, средни стойности и стандартни отклонения. Инференциалната статистика използва статистически методи, за да направи заключения за съвкупност от проби, или от експеримент, или от наблюдения, взети от реалния свят.
  Вероятността е способността да се предвиди възможността за събития, докато статистиката е изследване на честотата на минали събития. До края на курса ще имате по-задълбочено разбиране на тези концепции и ще можете да ги използвате за моделиране на данни от реалния свят.
  Да предположим, че играете хазартна игра, при която всяка карта се избира с еднаква вероятност и целта ви е да спечелите. В този случай можете да направите залог въз основа на коефициентите - тоест вероятността избраната от вас карта да бъде пика. Ако приемем, че тестето е пълно и изборът е напълно случаен и справедлив, можете да заключите, че вероятността е равна на ¼. Това означава, че можете уверено да направите залог.
  Статистикът ще наблюдава играта известно време, за да прецени честността, преди да се консултира със специалиста по вероятност какви действия да предприеме, за да има най-добър шанс за победа. След като се съгласят, че играта си заслужава, пробилистът ще посъветва какви стъпки да предприемат, за да подобрят шансовете си.
  John Cruz
  Автор на статията
  John Cruz
  Джон е докторант със страст към математиката и образованието. В свободното си време Джон обича да ходи на туризъм и колоездене.
  Калкулатор На Вероятностите български
  Публикувано: Sun Jan 08 2023
  В категория Математически калкулатори
  Добавете Калкулатор На Вероятностите към собствения си уебсайт

  Други математически калкулатори

  Вектор Калкулатор За Кръстосани Продукти

  Векторният калкулатор за кръстосани продукти намира кръстосаното произведение на два вектора в триизмерно пространство.

  30 60 90 Триъгълник Калкулатор

  С нашия калкулатор 30 60 90 триъгълник можете да решите специалния правоъгълен триъгълник.

  Калкулатор На Очакваната Стойност

  Този калкулатор на очакваната стойност ви помага да изчислите очакваната стойност (наричана още средна стойност) на дадения набор от променливи с техните вероятности.

  Онлайн Научен Калкулатор

  Този научен калкулатор осигурява прости и усъвършенствани математически функции в лесно за използване приложение.

  Калкулатор За Стандартно Отклонение

  Този безплатен калкулатор ви дава стандартното отклонение, дисперсията, средната стойност и сумата на даден набор от данни.

  Процент Калкулатор

  Този процент калкулатор е безплатен онлайн калкулатор за изчисляване на проценти. Разберете какво е X% от Y?

  Калкулатор На Дроби

  Този калкулатор на безплатни дроби може да се използва за намиране на резултата за добавяне, изваждане, умножаване и разделяне на две общи дроби.

  Преобразувател На Паунда В Чаши: Брашно, Захар, Мляко..

  Открийте правилните измервания за любимата си рецепта с този безплатен калкулатор, който лесно превръща паунда в чаши! Работи с чаши за САЩ и UK!

  Калкулатор На Окръжност

  Използвайте този безплатен калкулатор на обиколката на кръга, за да изчислите радиуса на кръга, диаметъра на кръга, обиколката на кръга и площта на кръга.

  Калкулатор С Формула С Двоен Ъгъл

  Определете двойния ъглов еквивалент на даден ъгъл с този безплатен калкулатор! Намерете повече информация за формулата за двоен ъгъл.

  Калкулатор За Математически Корен (калкулатор За Квадратен Корен)

  Този безплатен калкулатор изчислява втория, третия и по -високи показатели и корени. Предлага се и формула.

  Калкулатор На Площ На Триъгълник

  Разберете лесно областта на триъгълника с нашия безплатен калкулатор на площ на триъгълника! Можете да изчислявате с основа и височина, три различни страни и много други. Работи с ъгли и радиани!

  Калкулатор На Котерминален Ъгъл

  Разберете котерминалните ъгли с нашия калкулатор за котерминални ъгли! Работи с градуси и радиани, за да открие положителни и отрицателни котерминални ъгли!

  Точков Продукт Калкулатор

  Изчислете лесно математически продукти с точки, скаларни продукти и ъгли на точки с точки за вашите вектори.

  Калкулатор На Средната Точка

  Разберете лесно средните точки за линия или триъгълник с нашия калкулатор на средната точка! Тази страница също ще ви научи на ценна формула за средната точка!

  Конвертор На Значещи Цифри (калкулатор Sig Figs)

  Разберете лесно правилното количество значими цифри във вашия номер с нашия инструмент за значими фигури!

  Калкулатор За Дължина На Дъгата За Кръг

  Разберете лесно дължината на дъгата на кръг с този онлайн математически калкулатор!

  Калкулатор За Оценка На Точки

  Изчислете точката оценка лесно с нашия безплатен онлайн инструмент!

  Калкулатор За Процентно Увеличение

  Изчислете лесно всяко процентно увеличение с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  Калкулатор За Процентна Разлика

  Изчислете мигновено процентната разлика с нашия математически калкулатор за процентна разлика!

  Калкулатор За Линейна Интерполация

  Този безплатен онлайн калкулатор изчислява линейната интерполация и линейната екстраполация. Той също така осигурява наклона на линейното уравнение.

  QR Калкулатор За Разлагане

  Разберете ортонормална матрица и горна триъгълна матрица лесно с нашия безплатен онлайн калкулатор за QR разлагане!

  Матричен Калкулатор За Транспониране

  Този матричен калкулатор за транспониране ви помага да намерите транспониране за всяка матрица.

  Калкулатор За Хипотенуза На Триъгълник

  Открийте хипотенузата за всички видове триъгълници лесно с нашия безплатен математически калкулатор!

  Тригонометричен Калкулатор

  Изчислете лесно тригонометрични стойности Sin, Cos, Tan, Cot, Sec и Csc с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  Калкулатор За Страна И Ъгъл На Правоъгълен Триъгълник (калкулатор За Триъгълник)

  Открийте лесно дясната страна и ъгъла на триъгълник с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  45 45 90 Триъгълен Калкулатор (десен Триъгълен Калкулатор)

  Изчислете лесно хипотенузата, измерванията и съотношението с нашия триъгълен калкулатор 45 45 90.

  Калкулатор За Матрично Умножение

  Изчислете лесно матричните умножения с нашия безплатен онлайн математически калкулатор!

  Среден Калкулатор

  Изчислете лесно средната стойност на числата с нашия безплатен онлайн математически калкулатор

  Генератор На Случайни Числа

  Този инструмент генерира наистина произволно число между произволни две числа.

  Калкулатор На Допустима Грешка

  Този калкулатор изчислява границата на грешка за проучвания въз основа на размера и пропорцията на извадката. Освен това ви позволява да зададете желаното ниво на увереност.

  Калкулатор За Ъгъл Между Два Вектора

  Този онлайн инструмент изчислява ъгъла между два вектора и има всички възможни векторни комбинации.

  LCM Калкулатор - Калкулатор За Най-малко Общо Множество

  Този калкулатор ще ви помогне да намерите LCM или LCD за определен набор от числа.

  Калкулатор На Квадратни Метра

  Този онлайн калкулатор изчислява площта на фигура, измерена във футове. Работи с всякакви форми и мерни единици!

  Експонентен Калкулатор (мощен Калкулатор)

  Това е онлайн калкулатор, който може да изчислява експоненти.

  Математически Калкулатор На Остатъка

  Този онлайн инструмент изчислява остатъка от деление.

  Калкулатор За Правилото На Трите - Пряка Пропорция

  Изчислете лесно пряката пропорция на числата с нашия безплатен калкулатор Правило на трите.

  Калкулатор На Квадратна Формула

  Квадратните уравнения са всяка полиномна алгебра от втора степен, имаща следната форма в алгебрата.

  Калкулатор На Сумата

  Този калкулатор за нотация на сумиране ви позволява бързо да изчислите сумирането на определено число, известно още като Сигма. Затова често се нарича сигма калкулатор. Той също така ви дава извадка от поредицата, за да бъде сума. Може да се използва в прост режим за изчисляване на проста сума, използвайки даден набор от числа.

  Калкулатор На Периметъра

  Това е безплатен онлайн инструмент, който ще изчисли периметъра на различни форми.

  Z Резултат Калкулатор (z Стойност)

  Това е калкулатор, който изчислява z-резултата на набор от данни.

  Калкулатор На Фибоначи

  Този калкулатор на Фибоначи може да се използва за изчисляване на термините произволно на последователността на Фибоначи.

  Калкулатор За Обем На Капсулата

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на всяка капсула.

  Калкулатор На Обема На Пирамидата

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на различни форми.

  Калкулатор На Обема На Триъгълна Призма

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на всяка триъгълна призма.

  Калкулатор За Обем На Правоъгълника

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на кутия.

  Калкулатор За Обем На Конуса

  Този калкулатор изчислява обема на конуса и може да се използва за решаване на училищни проблеми.

  Калкулатор За Обем На Куба

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на всеки куб.

  Калкулатор На Обема На Цилиндъра

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на цилиндъра.

  Калкулатор За Дилатация На Коефициента На Мащаба

  Това е онлайн калкулатор, който ще ви помогне да изчислите разширяването на мащабния фактор на обект.

  Калкулатор На Индекса На Разнообразието На Шанън

  Калкулаторът на индекса на биоразнообразието на Шанън може да се използва за изчисляване на разнообразието от видове в дадена общност. Еколозите могат да използват индекса на разнообразието на Шанън, за да получат полезна информация за местообитанието.

  Калкулатор За Теорема На Байес

  Използвайте този калкулатор за теорема на Байес онлайн, за да определите вероятността за събитие, което е условно от друго. Това изчисление взема предвид предходната вероятност за A, вероятностите B условно и A условно и A условно.

  Антилогаритъм Калкулатор

  Антилогаритмният калкулатор ви позволява да изчислите функцията на обратния логаритъм. Изчислете антилогаритъма за произволно число с произволна основа, независимо дали е 10, естествен антилогаритъм или друго число.

  Eˣ Калкулатор

  Този невероятен инструмент ще ви позволи да изчислите e на степен на произволно число, което изберете.

  Калкулатор На Прости Числа

  Този калкулатор ще ви покаже дали едно число има просто число или е съставно.

  Калкулатор За Експоненциален Растеж

  Калкулаторът за експоненциален растеж изчислява крайната цена на количество въз основа на неговите първоначални стойности, темп на растеж и време.

  Калкулатор За Размера На Извадката

  Изчислете размера на извадката въз основа на размера на популацията, нивото на доверие и границата на грешка.

  Калкулатор С Обратен Логаритъм (логаритъм).

  Този онлайн калкулатор ще покаже обратния дневник на въведеното число и база.

  Калкулатор За Разпределение На Поасон

  Калкулаторът за разпределение на Поасон ще ви позволи да определите вероятността събитие да се случи няколко пъти през определен период от време.

  Мултипликативен Обратен Калкулатор

  Този калкулатор ще ви помогне да намерите мултипликативната обратна на цяло число, десетична дроб, дроб или смесено число.

  Процентен Калкулатор На Марки

  Този калкулатор преобразува оценките от теста в проценти. Може да се използва за бързо изчисляване на процента на една или повече тестови оценки (марки) и максималния брой оценки.

  Калкулатор На Съотношение

  Този калкулатор може да се използва за определяне на размерите на изображенията, когато ги преоразмерявате.

  Калкулатор На Емпирични Правила

  Калкулаторът за емпирично правило, известен още като „изчисление по правило 68 95 99“, е инструмент, който ви позволява да определите диапазоните, които са или 1 или 2 стандартни отклонения, или 3 стандартни отклонения. Този калкулатор ще ви покаже диапазоните, в които са съответно 68, 95 или 99,7% от нормално разпределените данни.

  P-стойност-калкулатор

  Този невероятен инструмент ще ви позволи да намерите p-стойността. Можете да използвате тестови статистики, за да определите коя p-стойност е едностранна и коя е двустранна.

  Калкулатор За Обем На Сфера

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на сфера.

  NPV Калкулатор

  Този онлайн калкулатор ще ви позволи да изчислите NPV (нетна настояща стойност) на инвестиция. Изчислението се основава на първоначалната инвестиция и дисконтовия процент. Можете също така да изчислите вътрешни норми на възвръщаемост (IRR), брутна възвръщаемост и нетни парични потоци.

  Процентно Намаление

  Използвайте този калкулатор, за да разберете как процентно намаление с произволна сума ще промени резултата. Просто въведете първоначалната стойност, процентното намаление и новата стойност, за да изчислите промяната.

  Калкулатор За Площ

  Нашият интуитивен инструмент ви позволява да избирате от различни форми и изчислява площта им с миг на око.

  Калкулатор Дроб Към Десетична Дроб

  Използвайте нашия калкулатор за дроби в десетични знаци, за да конвертирате лесно дроби в десетични знаци и обратно!

  Фактор Калкулатор

  Открийте коефициентите на всяко число с нашия калкулатор на коефициенти

  Калкулатор От Дроб Към Смесено Число

  Преобразувайте дроб в калкулатор със смесени числа, като използвате нашия лесен инструмент