Химически Калкулатори

Безплатен Енергиен Калкулатор На Gibbs

Ако търсите инструмент, за да определите дали химическа реакция може да настъпи спонтанно, енергиен калкулатор на Гибс е идеалният инструмент.

Безплатен енергиен калкулатор на Гибс

Резултат

Формула

G = ΔH - T * ΔS

ΔG е промяната в свободната енергия на Гибс

ΔH е промяната в енталпията

ΔS е промяната в ентропията

T е температурата в Келвин

Съдържание

Определение за свободна енергия на Гибс
Как да изчислим свободната енергия на Гибс
Уравнение на свободната енергия на Гибс
Енергия без Гибс: Какво точно е това?
Какво представлява формулата делта G и как работи?
Каква е разликата между енталпията (или ентропията)?

Определение за свободна енергия на Гибс

Енергията на Гибс е продукт на енталпията и ентропията. Той измерва максималното количество работа, извършена в термодинамична система, при която температурата и температурата не се променят. G го представлява.
Енергията без Гибс може да се нарича още енергия на Гибс, функции на Гибс и свободна енталпия. Това е максималната работа, която може да дойде от затворена система.

Как да изчислим свободната енергия на Гибс

Можете лесно да изчислите енергията без Гибс на химичните реакции, като следвате стъпките.
Могат да се видят енталпията, температурата и ентропията на промяната.
Умножете промяната на температурата, за да получите Ентропия
Добавете продукта към разликата в енталпията, за да получите енергията на Гибс без енергия.

Уравнение на свободната енергия на Гибс

Съществуват две опции в зависимост от това как искате да използвате формулата делта G.
Ако DG 0, реакциите са спонтанни и протичат без външна енергия. Не е нужно да добавяте нищо; атомите в отговора сами ще го инициират.
Ако DG > 0, реакцията не е спонтанна и е необходима външна енергия, за да започне реакцията. Можете да използвате фотони, топлина или други източници на енергия, за да осигурите тази външна енергия.
Енергията на Гибс е равна на енталпията на системата минус произведението от температурата и ентропията.
G = H + TS
Където,
G е безплатна енергия на Гибс
H е енталпията
Т е температура
S е ентропия
Свободната енергия на Гибс може да бъде описана като функция на състоянието. Следващата таблица показва промяната на енергийната формула на Гибс.
DG = DH - DS
Това уравнение е формулата на Гибс Хелмхолц
DG > 0, Реакцията не е спонтанна.
DG 0. Това е спонтанна, екзергонична реакция
DG = 0 означава, че отговорът е в равновесие

Енергия без Гибс: Какво точно е това?

Енергията без Гибс е количеството енергия, необходимо за завършване на химическа реакция. Това е най-голямото количество работа, получено от затворена система без разширяване.

Какво представлява формулата делта G и как работи?

Използване на делта G уравнението DG = DH – DS за изчисляване на свободната енергия на Гибс.

Каква е разликата между енталпията (или ентропията)?

Енталпията може да се определи като енергия, пряко пропорционална на вътрешната енергия на системата. Ентропията се отнася до измерването на молекулярната случайност. Енталпията измерва сумирането на всички енергии в една система. Докато ентропията се увеличава с повишаване на температурата, тя е сумата от тези енергии.
Намерете работата си като химик в Jooble

Parmis Kazemi
Автор на статията
Parmis Kazemi
Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.

Безплатен Енергиен Калкулатор На Gibbs български
Публикувано: Mon Dec 20 2021
В категория Химически калкулатори
Добавете Безплатен Енергиен Калкулатор На Gibbs към собствения си уебсайт