Химически Калкулатори

Калкулатор За Свободна Енергия На Гибс

Енергийният калкулатор на Gibbs е идеалният инструмент за определяне дали дадена химическа реакция може да протече сама.

Безплатен енергиен калкулатор на Гибс

Резултат

Формула

G = ΔH - T * ΔS

ΔG е промяната в свободната енергия на Гибс

ΔH е промяната в енталпията

ΔS е промяната в ентропията

T е температурата в Келвин

направено с ❤️ от

Съдържание

Определение за свободна енергия на Гибс
Как да определите свободната енергия на Гибс
Уравнение на свободната енергия на Гибс
Какво точно е енергия без Гибс?
Какво представлява делта G уравнението и как функционира?
Какво отличава енталпията (или ентропията) от другите величини?

Определение за свободна енергия на Гибс

Сумата от енталпията и ентропията е известна като енергия на Гибс. Когато температурата остава постоянна, тя определя количествено максималното количество работа, което може да се извърши в една термодинамична система. Символизира се от G.
Известна също като енергия на Гибс, функции на Гибс и свободна енталпия, енергията без Гибс има няколко други имена. Той представлява най-голямата продукция, която една затворена система може да произведе.

Как да определите свободната енергия на Гибс

Като използвате стъпките, можете бързо да изчислите свободната от Гибс енергия на химичните реакции.
 • Можете да видите енталпията, температурата и ентропията на промяната.
 • Температурната промяна се умножава, за да се получи ентропия.
 • Свободната енергия на Гибс се получава чрез умножаване на произведението по разликата в енталпията.
 • Уравнение на свободната енергия на Гибс

  В зависимост от това как искате да приложите формулата делта G, има два избора.
  Ако DG е нула, всички реакции са спонтанни и не изискват външна енергия, за да се осъществят. Не е необходимо да допринасяте с нищо; отговорът ще започне сам поради включените атоми.
  Ако DG надвишава 0, реакцията не е спонтанна и се нуждае от допълнителна енергия, за да започне. За да осигурите тази външна енергия, можете да използвате светлина, топлина или други източници на енергия.
  Енергията на Гибс се определя чрез изваждане на енталпията на системата от сумата на нейната температура и ентропия.
  G = H + TS
  Където,
  G означава свободна енергия на Гибс
  Енталпията е H
  Температурата е T
  Ентропия в S
  Функция на състоянието може да се използва за описание на свободната енергия на Гибс. Модифицираната формула за енергия на Гибс е изобразена в следващата таблица.
  DG = DH – DS
  Формулата на Гибс Хелмхолц е тази
  Реакцията не е спонтанна, тъй като DG > 0
  DG 0. Това е екзергонична, спонтанна реакция
  Отговорът е в равновесие, когато DG = 0

  Какво точно е енергия без Гибс?

  Количеството енергия, необходимо за извършване на химическа реакция, е известно като енергия без Гибс. Това е най-много работа, която някога е била произведена от затворена система без растеж.

  Какво представлява делта G уравнението и как функционира?

  Свободната енергия на Гибс може да се изчисли с помощта на делта G уравнението DG = DH - DS.

  Какво отличава енталпията (или ентропията) от другите величини?

  Енергията, която е право пропорционална на вътрешната енергия на системата, е известна като енталпия. Измерването на молекулярната непредсказуемост е известно като ентропия. Общата сума на цялата енергия в една система се измерва чрез енталпия. Ентропията, която е сборът от тези енергии, расте с повишаване на температурата.
  Parmis Kazemi
  Автор на статията
  Parmis Kazemi
  Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.
  Калкулатор За Свободна Енергия На Гибс български
  Публикувано: Mon Dec 20 2021
  В категория Химически калкулатори
  Добавете Калкулатор За Свободна Енергия На Гибс към собствения си уебсайт

  Други калкулатори по химия

  Калкулатор За Химични Бенки

  Нашият конвертор моли в грамове улеснява преобразуването между молекулно тегло, маса и молове.

  Калкулатор На Моларността

  Този калкулатор преобразува масовата концентрация на всеки разтвор в моларна концентрация. Той също така преизчислява грамове на ml в молове. Също така е възможно да се изчисли масата на всяко вещество, необходимо за достигане на желаното ниво на моларност.

  Калкулатор На Масовите Проценти

  Можете да използвате калкулатора на масовия процент, за да определите своето процентно съотношение между масата на компонент и общото тегло на веществото.

  Калкулатор За Разреждане На Разтвора

  Калкулаторът за разреждане на разтвора изчислява как да разредите основен разтвор при известна концентрация, за да получите произволен обем.

  Калкулатор За Уравнение На Нернст

  Този калкулатор за уравнение на Нернст показва основната формула за електрохимия, уравнението на Нернст (известно още като уравнение на клетъчния потенциал).