Matematiska Räknare

NPV-kalkylator

Denna online-kalkylator låter dig beräkna NPV (netto nuvärde) för en investering. Beräkningen baseras på den initiala investeringen och diskonteringsräntan. Du kan också beräkna Internal Rates of Return (IRR), bruttoavkastning och nettokassaflöden.

NPV-kalkylator

%

Pengaflöde

Hur många år?
1
Nettonuvärde
? €

Innehållsförteckning

Vad är NPV?

Vad är NPV?

Nettonuvärde (NPV), även känt som nettovärde (NPW), hänvisar till nettovärdet av en förväntad inkomstström för tillfället i förhållande till dess potentiella värde i framtiden. Därför är det rabatterat till specifika priser. Det subtraherar helt enkelt de nuvarande kassautflödena, inklusive initialkostnaden, från de nuvarande kassaflödena över tiden. Den kurs som används för att diskontera nettonuvärdet är pengars tidsvärde. Summan är enligt läroböcker nettovärdet. Skillnaden (S) mellan förväntade framtida kassaflöden (positiva eller negativa) är minus den initiala investeringen.
Ett annat sätt att förstå vad "nuvärde" betyder är att föreställa sig en situation där en företagsinvestering på 500 000 USD förväntas ge ett kassaflöde på 50 000 USD inom ett år. Avkastning på kapital på 10 % med den årliga kapitalkostnaden på 50 000 USD är 11 %. Detta skulle innebära att inkomstströmmen har ett nuvarande negativt värde (-$4 504,50). Det är osannolikt att avkastningen på investeringen kommer att motivera investeringen. Men om kapitalkostnaderna kan minskas med 5 %, skulle nuvärdet av samma kassaflöde vara 23 810 dollar. Detta indikerar att kapital används mer effektivt, och det skulle vara värt investeringen.
Varning! Denna enkla NPV-kalkylator online är en bra början för att uppskatta nettonuvärdet för alla investeringar. Det är dock inte slutet på processen. När du fattar ekonomiska beslut eller långsiktiga avtal som bankinsättningar bör du rådfråga en kvalificerad fackman. Kalkylatorns information ska användas varsamt och på egen risk.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

NPV-kalkylator Svenska
Publicerad: Thu Aug 04 2022
I kategori Matematiska räknare
Lägg till NPV-kalkylator på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare