Matematiska Räknare

Summaräknare

Denna summeringsnotationsräknare låter dig snabbt beräkna summeringen av ett uppsättningsnummer, även känt som Sigma. Därför kallas det ofta en sigma-räknare. Det ger dig också ett prov från serien för att vara en summa. Den kan användas i enkelt läge för att beräkna en enkel summa med en given uppsättning siffror.

Summaräknare

Kalkylatorläge

Innehållsförteckning

Hur räknar man ut en summa?
Sigma-symbol i det grekiska alfabetet

Hur räknar man ut en summa?

Summeringen kan beskrivas som sekventiell addition av en grupp av tal. Tillägget är bara en av fyra grundläggande operationer i matematik, tillsammans med multiplikation, subtraktion och division. För några få tal, inklusive heltal, är det enkelt. Men verkliga siffror kan göra saker svårare. Det är därför vårt summeringsverktyg är så värdefullt. Du kan kopiera/klistra in siffrorna eller ange dem manuellt, endast åtskilda av en icke-numerisk symbol, minus och punkt. Du kan ta genvägar när du behöver beräkna summor för specifika sekvenser.
Eftersom addition är sociativ och summan INTE beror på hur tilläggen grupperades, kan parenteser utelämnas i summeringen. Detta betyder att permutering av termerna i en ändlig serie inte ändrar summeringsresultatet. Att till exempel lägga till 1 + 2 +3 + 4 är lika med att lägga till 1 + 4+3 + 2, vilket kan verifieras av vår summaräknare. Summeringen kan även ske på negativa tal. Detta är känt som en "algebraisk summa" när det uttryckligen anger att tecknet togs i drift.
Om du lägger ihop alla siffror från en given uppsättning kan resultatet kallas "totalt". Detta är till skillnad från om du lägger till en del till sekvensen – summering av sekvenser, även känd som. Summeringen av serier är addition eller subtraktion av alla värden inom en ordnad serie. Det uttrycks vanligtvis i sigma S-notation. En sekvens kan vara oändlig eller ändlig, beroende på dess gränsvärde.

Sigma-symbol i det grekiska alfabetet

Sigma, den 18:e bokstaven i det moderna grekiska alfabetet, är versaler Σ och gemener σ. Den har ett värde av 200 i Gematria. Den alternativa formen av sigma (s) måste användas i ordslutpositionen. Den feniciska bokstaven Sin, som betyder tand, var källan till den grekiska bokstaven sigma. Den lilla bokstaven sigma (s). Den används för att indikera standardavvikelse i statistik och matematik. Det kan också indikera stavelser i lingvistik, skärmningskonstanter i kemi och summan av divisorer för matematik. Den stora bokstaven Sigma (S) används för att summera, matematik.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Summaräknare Svenska
Publicerad: Fri Jan 28 2022
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Summaräknare på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator