Kalkulator Matematik

Kalkulator Peraturan Empirikal

Kalkulator peraturan empirikal, juga dikenali sebagai "pengiraan peraturan 68 95 99", ialah alat yang membolehkan anda menentukan julat yang sama ada 1 atau 2 sisihan piawai atau 3 sisihan piawai. Kalkulator ini akan menunjukkan kepada anda julat di mana 68, 95 atau 99.7% daripada data taburan biasa, masing-masing.

Kalkulator Peraturan Empirikal

68% daripada data berada di antara
? dan ?
95% data berada di antara
? dan ?
99.7% data berada di antara
? dan ?

Isi kandungan

Apakah peraturan empirikal?
Di manakah peraturan empirikal digunakan?
Bagaimanakah Peraturan Empirikal berfungsi?
Apakah Faedah Peraturan Empirikal?

Apakah peraturan empirikal?

Peraturan empirikal, juga dikenali sebagai tiga-sigma atau peraturan 68–95-99.7, ialah peraturan statistik yang menyatakan bahawa hampir semua data untuk data taburan normal akan berada dalam tiga sisihan piawai.
Anda juga akan menemui:
68% data dalam 1 sisihan piawai
95% data dalam 2 sisihan piawai
99.7% data dalam 3 sisihan piawai
Sisihan piawai menunjukkan sebaran data. Ia memberitahu betapa berbezanya data daripada purata. Semakin sempit julat data, semakin kecil nilainya.
Taburan normal merujuk kepada taburan yang simetri di sekeliling min. Data berhampiran min adalah lebih biasa daripada data lebih jauh daripada min. Taburan normal kelihatan seperti lengkung berbentuk loceng dalam bentuk grafik.

Di manakah peraturan empirikal digunakan?

Peraturan ini digunakan secara meluas dalam penyelidikan empirikal. Ia boleh digunakan untuk mengira kebarangkalian bahawa sekeping data tertentu akan berlaku atau untuk meramalkan hasil apabila tidak semua data tersedia. Ia memberikan pandangan tentang ciri dan taburan populasi, tanpa perlu menguji semua orang. Ia juga boleh digunakan untuk mengenal pasti outlier, iaitu hasil yang berbeza dengan ketara daripada set data yang lain. Ini mungkin disebabkan oleh ralat percubaan.

Bagaimanakah Peraturan Empirikal berfungsi?

Peraturan empirikal boleh digunakan untuk meramalkan kemungkinan hasil dalam taburan normal. Contoh ini akan digunakan oleh ahli perangkaan untuk menentukan peratusan yang termasuk dalam setiap sisihan piawai. Pertimbangkan yang berikut: Sisihan piawai 3.1 adalah bersamaan dengan 10. Sisihan piawai pertama dalam contoh ini akan berjulat dari (10+3.22)= 13.2 hingga (10-3.22)= 6.8. Sisihan piawai kedua ialah antara 10 + (X 3.2 = 16.4 dan 10-(X 3.2 = 3.6), dan seterusnya.

Apakah Faedah Peraturan Empirikal?

Peraturan empirikal berfungsi dengan baik kerana ia adalah cara untuk meramal data. Ini benar terutamanya dengan set data yang besar dan pembolehubah yang tidak diketahui. Ini benar terutamanya dalam kewangan. Ia terpakai kepada harga saham dan indeks harga. Nilai log kadar forex juga relevan. Kesemuanya cenderung ke arah lengkung loceng atau taburan normal.

John Cruz
Pengarang artikel
John Cruz
John adalah pelajar PhD yang mempunyai minat terhadap matematik dan pendidikan. Pada masa lapang John suka pergi mendaki dan berbasikal.

Kalkulator Peraturan Empirikal Bahasa Melayu
Diterbitkan: Thu Jul 21 2022
Dalam kategori Kalkulator matematik
Tambahkan Kalkulator Peraturan Empirikal ke laman web anda sendiri

Kalkulator matematik lain

Kalkulator Produk Silang Vektor

Kalkulator Segitiga 30 60 90

Kalkulator Nilai Yang Dijangkakan

Kalkulator Saintifik Dalam Talian

Kalkulator Sisihan Piawai

Kira Peratusan

Kalkulator Pecahan

Penukar Paun Kepada Cawan: Tepung, Gula, Susu..

Kalkulator Lilitan Bulatan

Kalkulator Formula Sudut Berganda

Kalkulator Punca Matematik (kalkulator Punca Kuasa Dua)

Kalkulator Luas Segitiga

Kalkulator Sudut Coterminal

Kalkulator Produk Dot

Kalkulator Titik Tengah

Penukar Angka Penting (kalkulator Sig Figs)

Kalkulator Panjang Lengkungan Untuk Bulatan

Kira Anggaran Titik

Kalkulator Kenaikan Peratusan

Kira Perbezaan Peratusan

Kalkulator Interpolasi Linear

Kalkulator Penguraian QR

Kalkulator Transposisi Matriks

Kalkulator Hipotenus Segitiga

Kalkulator Trigonometri

Kalkulator Sisi Dan Sudut Segi Tiga Kanan (kalkulator Segi Tiga)

45 45 90 Kalkulator Segitiga (kalkulator Segi Tiga Tepat)

Kalkulator Darab Matriks

Kalkulator Purata

Penjana Nombor Rawak

Kalkulator Margin Ralat

Sudut Antara Dua Kalkulator Vektor

Kalkulator LCM - Kalkulator Berbilang Paling Kurang Biasa

Kalkulator Rakaman Persegi

Kalkulator Eksponen (kalkulator Kuasa)

Kalkulator Baki Matematik

Kalkulator Peraturan Tiga - Perkadaran Terus

Kalkulator Formula Kuadratik

Kalkulator Jumlah

Kalkulator Perimeter

Kalkulator Skor Z (nilai Z)

Kalkulator Fibonacci

Kalkulator Isipadu Kapsul

Kalkulator Isipadu Piramid

Kalkulator Isipadu Prisma Segi Tiga

Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat

Kalkulator Isipadu Kon

Kalkulator Isipadu Kubus

Kalkulator Isipadu Silinder

Kalkulator Dilatasi Faktor Skala

Kalkulator Indeks Kepelbagaian Shannon

Kalkulator Teorem Bayes

Kalkulator Antilogaritma

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Nombor Perdana

Kalkulator Pertumbuhan Eksponen

Kalkulator Saiz Sampel

Logaritma Songsang (log) Kalkulator

Kalkulator Pengagihan Racun

Kalkulator Songsang Darab

Markah Kalkulator Peratusan

Kalkulator Nisbah

Kalkulator Nilai-p

Kalkulator Isipadu Sfera

Kalkulator NPV

Peratusan Menurun

Kalkulator Kawasan

Kalkulator Kebarangkalian