Kalkulator kimia

Dari halaman ini anda dapat mencari pautan ke semua jenis kalkulator yang berkaitan dengan kimia. Kimia adalah kajian mengenai sifat jirim. Ia menyelidiki pelbagai elemen yang membentuk alam semesta. Kimia adalah disiplin saintifik asas yang menerangkan pelbagai aspek kehidupan. Ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep seperti pembentukan ozon, kesan pencemaran atmosfera, dan kesan ubat-ubatan tertentu. Kimia membincangkan interaksi antara atom dan molekul melalui ikatan kimia. Terdapat dua jenis ikatan kimia: primer dan sekunder. Mereka dikenali sebagai ikatan ion dan ikatan kimia primer. Istilah kimia berasal dari kata yang diubah yang merujuk kepada praktik sebelumnya yang merangkumi unsur kimia, falsafah, perubatan, dan astronomi.