Kalkulator kimia

Dari halaman ini anda dapat mencari pautan ke semua jenis kalkulator yang berkaitan dengan kimia. Kimia adalah kajian mengenai sifat jirim. Ia menyelidiki pelbagai elemen yang membentuk alam semesta. Kimia adalah disiplin saintifik asas yang menerangkan pelbagai aspek kehidupan. Ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep seperti pembentukan ozon, kesan pencemaran atmosfera, dan kesan ubat-ubatan tertentu. Kimia membincangkan interaksi antara atom dan molekul melalui ikatan kimia. Terdapat dua jenis ikatan kimia: primer dan sekunder. Mereka dikenali sebagai ikatan ion dan ikatan kimia primer. Istilah kimia berasal dari kata yang diubah yang merujuk kepada praktik sebelumnya yang merangkumi unsur kimia, falsafah, perubatan, dan astronomi.

Kimia kalkulator

Kalkulator Untuk Tenaga Percuma Gibbs

Kalkulator tenaga Gibbs ialah alat yang ideal untuk menentukan sama ada tindak balas kimia boleh berlaku dengan sendiri atau tidak.

Kalkulator Tahi Lalat Kimia

Penukar tahi lalat kepada gram kami memudahkan untuk menukar antara berat molekul, jisim dan tahi lalat.

Kalkulator Kemolaran

Kalkulator ini menukarkan kepekatan jisim sebarang larutan kepada kepekatan molar. Ia juga mengira semula gram per ml kepada tahi lalat. Ia juga mungkin untuk mengira jisim sebarang bahan yang diperlukan untuk mencapai tahap kemolaran yang dikehendaki.

Kalkulator Peratus Jisim

Anda boleh menggunakan kalkulator peratus jisim untuk menentukan nisbah peratusan anda antara jisim komponen dan jumlah berat bahan.

Kalkulator Pencairan Larutan

Kalkulator pencairan larutan mengira cara mencairkan larutan stok pada kepekatan yang diketahui untuk mendapatkan isipadu arbitrari.

Kalkulator Persamaan Nernst

Kalkulator persamaan Nernst ini menunjukkan formula asas untuk elektrokimia, Persamaan Nernst (juga dikenali sebagai persamaan Potensi Sel).

Orang Juga Turut Melihat…