Kalkulator Matematik

Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat

Ia adalah kalkulator percuma yang boleh membantu anda mencari isipadu kotak.

Kalkulator rakaman persegi

Pilih bentuk:
dibuat dengan ❤️ oleh

Isi kandungan

Isipadu formula kotak
Tangki Bekas Silinder Mendatar
Tangki Silinder Menegak
Tangki Segi Empat
Tangki Bujur Mendatar
Tangki Bujur Menegak
Tangki Kapsul Mendatar
Tangki Simpanan Kapsul Menegak

Isipadu formula kotak

Adalah mungkin untuk mengira isipadu bekas segi empat tepat jika anda mengetahui dimensinya (lebar, panjang, tinggi). Formula kotak isipadu ialah lebar x tinggi x panjang.

Tangki Bekas Silinder Mendatar

Jumlah isipadu dalam tangki berbentuk silinder ialah luas A di hujung bulatan bulat dikali panjang l. A = π r2 dengan jejari r bersamaan dengan 1/2 diameter atau d/2.
V (tangki) = π r ^ 2 l
Kira isipadu tangki silinder mengufuk dengan mencari luas (A), suatu tembereng bulatan dan mendarabkannya dengan panjang (l).

Tangki Silinder Menegak

Jumlah isipadu dalam tangki berbentuk silinder ialah luas A di hujung bulatan dibahagikan dengan ketinggian, H. A = π r^2 dan r ialah jejari, yang bersamaan dengan d/2.
V (tangki) = π r ^ 2 jam
Tangki silinder menegak mempunyai isipadu yang lebih rendah, tetapi jejari yang sama, dan diameter yang sama, seperti silinder. Walau bagaimanapun, ketinggian isian atau ketinggian ialah ketinggian sebenar.
V (isi) = π r ^ 2 f

Tangki Segi Empat

Jumlah isipadu bagi bekas berbentuk prisma segi empat tepat ialah panjang * lebar * tinggi.
V(tangki) = lwh
Tangki segi empat tepat dengan isipadu terisi ialah tangki yang mempunyai ketinggian yang lebih pendek tetapi lebar dan panjang yang sama. Ketinggian isian (atau f) ialah ketinggian baharu.
V(isi) = lwf

Tangki Bujur Mendatar

Isipadu tangki bujur boleh dikira dengan mencari A di hujungnya, yang merupakan bentuk, dan mendarabkannya dengan l. A = π r^2 + 2 r a. Ini membuktikan bahawa r = h/2 dan a= w – h. Di mana w>h mesti sentiasa kekal benar.
V(tangki) = (πr^2 + 2ra)l
Jika kita mengandaikan bahawa isipadu tangki bujur mendatar dibahagikan kepada dua bahagian oleh tangki segi empat tepat, ia akan menjadi lebih mudah untuk dikira. Jumlah isian kemudiannya boleh dikira
1) Tangki Silinder Mendatar, di mana l = l, f = f, dan d = h
2) Tangki Segi Empat di mana L = l. F = f. dan lebar segi empat tepat W ialah a = w -h tangki bujur.
V(isi) = V(isi-silinder-mendatar) + V(isi-segi empat tepat)

Tangki Bujur Menegak

Untuk mengira isipadu dalam tangki bujur, ambil luas hujung (bentuk) dan darab dengan panjang. Kemudian, adalah mungkin untuk membuktikan bahawa A = π r^2+2ra dan r = w/2, masing-masing, dan a = hw di mana h>w mesti sentiasa sepadan.
V (tangki) = (π r ^ 2 + 2ra) l

Tangki Kapsul Mendatar

Kapsul boleh digambarkan sebagai sfera yang mempunyai diameter d dibahagikan kepada dua, dipisahkan oleh bulatan diameter d dengan ketinggian a.
Di mana r = d/2
V(sfera) = (4/3) π r¨3
V (silinder) = π r ^ 2 a
V (kapsul) = π r ^ 2 ((4/3) r + a)
Isipadu isian dalam kapsul mendatar boleh dikira menggunakan kaedah Segmen Pekeliling untuk Silinder Mendatar. Pendekatan yang sama digunakan untuk pengiraan Cap Sfera untuk bahagian sfera tangki.
V(penutup sfera) = (1/3)π h^2 (3R - h)

Tangki Simpanan Kapsul Menegak

Untuk pengiraan isipadu dalam tangki kapsul menegak, pertimbangkan kapsul sebagai sfera saiz yang dipotong dua dan dibahagikan dengan ketinggian bulat a.
Di mana r=d/2
V(kapsul) = πr^2((4/3)r + a)
cubic inches cubic feet cubic yards us liquid gallons us dry gallons imp liquid gallons barrels (oil) cups fluid ounces (UK) fluid ounces (US) pints (UK)
cubic meter 6.1 10^4 35.3 1.30^8 264.2 227 220 6.29 4227 3.52 10^4 3.38 10^4 1760
cubic decimeter 61.02 0.035 1.3 10^-3 0.264 0.227 0.22 0.006 4.23 35.2 33.8 1.76
cubic centimeter 0.061 3.5 10^-5 1.3 10^-6 2.64 10^-4 2.27 10^-4 2.2 10^-4 6.29 10^-6 4.2 10^-3 3.5 10^-2 3.34 10^-2 1.76 10^3
cubic millimeter 6.1 10^-5 3.5 10^-8 1.31 10^-9 2.64 10^-7 2.27 10^-7 2.2 10^-7 6.3 10^-9 4.2 10^-6 3.5 10^-5 3.4 10^-5 1.76 10^-6
hectoliters 6.1 10^3 3.53 0.13 26.4 22.7 22 0.63 423 3.5 10^3 3381 176
liters 61 3.5 10^-2 1.3 10^-3 0.26 0.23 0.22 6.3 10^-3 4.2 35.2 33.8 1.76
centiliters 0.61 3.5 10^-4 1.3 10^-5 2.6 10^-3 2.3 10^-3 2.2 10^-3 6.3 10^-5 4.2 10^-2 0.35 0.338 1.76 10^-2
milliliters 6.1 10^-2 3.5 10^-5 1.3 10^-6 2.6 10^-4 2.3 10^-4 2.2 10^-4 6.3 10^-6 4.2 10^-3 3.5 10^-2 3.4 10^-2 1.76 10^-3
cubic inches 1 5.79 10^-4 2.1 10^-5 4.3 10^-3 3.7 10^-3 3.6 10^-3 10-4 6.9 10^-2 0.58 0.55 2.9 10^-2
cubic feet 1728 1 0.037 7.48 6.43 6.23 0.18 119.7 997 958 49.8
cubic yards 4.7 104 27 1 202 173.6 168.2 4.8 3232 2.69 104 2.59 104 1345
us liquid gallons 231 0.134 4.95 10^-3 1 0.86 0.83 0.024 16 133.2 128 6.7
us dry gallons 268.8 0.156 5.76 10^-3 1.16 1 0.97 0.028 18.62 155 148.9 7.75
imp liquid gallons 277.4 0.16 5.9 10^-3 1.2 1.03 1 0.029 19.2 160 153.7 8
barrels (oil) 9702 5.61 0.21 42 36.1 35 1 672 5596 5376 279.8
cups 14.4 8.4 10^-3 3.1 10^-4 6.2 10^-2 5.4 10^-2 5.2 10^-2 1.5 10^-3 1 8.3 8 0.4
fluid ounces (UK) 1.73 10^-3 3.7 10^-5 7.5 10^-3 6.45 10^-3 6.25 10^-3 1.79 10^-4 0.12 1 0.96 5 10^-2
fluid ounces (US) 1.8 10^-3 3.87 10^-5 7.8 10^-3 6.7 10^-3 6.5 10^-3 1.89 10^-4 0.13 1.04 1 0.052
pints (UK) 34.7 0.02 7.4 10^-4 0.15 0.129 0.125 3.57 103 2.4 20 19.2 1
Parmis Kazemi
Pengarang artikel
Parmis Kazemi
Parmis adalah pencipta kandungan yang mempunyai minat untuk menulis dan mencipta perkara baru. Dia juga sangat berminat dengan teknologi dan suka belajar perkara baru.
Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat Bahasa Melayu
Diterbitkan: Thu Mar 10 2022
Dalam kategori Kalkulator matematik
Tambahkan Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat ke laman web anda sendiri

Kalkulator matematik lain

Kalkulator Produk Silang Vektor

Kalkulator Segitiga 30 60 90

Kalkulator Nilai Yang Dijangkakan

Kalkulator Saintifik Dalam Talian

Kalkulator Sisihan Piawai

Kira Peratusan

Kalkulator Pecahan

Penukar Paun Kepada Cawan: Tepung, Gula, Susu..

Kalkulator Lilitan Bulatan

Kalkulator Formula Sudut Berganda

Kalkulator Punca Matematik (kalkulator Punca Kuasa Dua)

Kalkulator Luas Segitiga

Kalkulator Sudut Coterminal

Kalkulator Produk Dot

Kalkulator Titik Tengah

Penukar Angka Penting (kalkulator Sig Figs)

Kalkulator Panjang Lengkungan Untuk Bulatan

Kira Anggaran Titik

Kalkulator Kenaikan Peratusan

Kira Perbezaan Peratusan

Kalkulator Interpolasi Linear

Kalkulator Penguraian QR

Kalkulator Transposisi Matriks

Kalkulator Hipotenus Segitiga

Kalkulator Trigonometri

Kalkulator Sisi Dan Sudut Segi Tiga Kanan (kalkulator Segi Tiga)

45 45 90 Kalkulator Segitiga (kalkulator Segi Tiga Tepat)

Kalkulator Darab Matriks

Kalkulator Purata

Penjana Nombor Rawak

Kalkulator Margin Ralat

Sudut Antara Dua Kalkulator Vektor

Kalkulator LCM - Kalkulator Berbilang Paling Kurang Biasa

Kalkulator Rakaman Persegi

Kalkulator Eksponen (kalkulator Kuasa)

Kalkulator Baki Matematik

Kalkulator Peraturan Tiga - Perkadaran Terus

Kalkulator Formula Kuadratik

Kalkulator Jumlah

Kalkulator Perimeter

Kalkulator Skor Z (nilai Z)

Kalkulator Fibonacci

Kalkulator Isipadu Kapsul

Kalkulator Isipadu Piramid

Kalkulator Isipadu Prisma Segi Tiga

Kalkulator Isipadu Kon

Kalkulator Isipadu Kubus

Kalkulator Isipadu Silinder

Kalkulator Dilatasi Faktor Skala

Kalkulator Indeks Kepelbagaian Shannon

Kalkulator Teorem Bayes

Kalkulator Antilogaritma

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Nombor Perdana

Kalkulator Pertumbuhan Eksponen

Kalkulator Saiz Sampel

Logaritma Songsang (log) Kalkulator

Kalkulator Pengagihan Racun

Kalkulator Songsang Darab

Markah Kalkulator Peratusan

Kalkulator Nisbah

Kalkulator Peraturan Empirikal

Kalkulator Nilai-p

Kalkulator Isipadu Sfera

Kalkulator NPV

Peratusan Menurun

Kalkulator Kawasan

Kalkulator Kebarangkalian

Pecahan Kepada Kalkulator Perpuluhan

Kalkulator Faktor

Pecahan Kepada Kalkulator Nombor Bercampur