Kalkulator Matematik

Kalkulator Produk Dot

Hitung produk titik matematik, produk skalar dan sudut dot produk dengan mudah untuk vektor anda.

Vektor A

Vektor B

Keputusan

Isi kandungan

Mengenai kalkulator produk skalar
Bagaimana cara menggunakan kalkulator produk dot?
Apa itu produk titik?
Apakah formula produk dot?
Apakah formula sudut produk dot?
Bagaimana mengira produk titik?
Apakah perbezaan antara produk titik positif dan negatif?
Apa yang berlaku apabila produk titik 0?
Apakah perbezaan antara produk titik dan produk silang?
Bagaimana cara mengira produk matriks dot?

Mengenai kalkulator produk skalar

Mengetahui titik titik vektor boleh mencabar. Dengan halaman ini, anda dapat mengira produk titik dengan mudah, dan mencari semua maklumat penting mengenai produk titik yang perlu anda ketahui.

Bagaimana cara menggunakan kalkulator produk dot?

Tambahkan koordinat vektor anda ke kalkulator produk titik, dan anda mendapat hasil yang tidak jelas.
Sekiranya anda mempunyai koordinat 2 dimensi, tambahkan 0s 'ke z-koordinat dan anda boleh menggunakan kalkulator untuk vektor anda.

Apa itu produk titik?

Produk titik adalah cara untuk memperbanyak vektor yang menghasilkan kuantiti skalar. Produk titik juga sering disebut sebagai produk skalar. Hasil produk titik bergantung pada sudut antara vektor dan panjang input.
Oleh itu, produk dot adalah konsep sederhana tetapi asas yang mengubah persamaan antara vektor yang berbeza menjadi hasil yang tidak jelas.
Produk titik dalam matematik

Apakah formula produk dot?

Produk titik dua vektor yang didefinisikan sebagai a dan b adalah berikut:
a⋅b = |a| * |b| * cosθ

Apakah formula sudut produk dot?

Rumus sudut produk titik untuk dua vektor yang didefinisikan sebagai a dan b adalah berikut:
cosθ = a·b / (|a| * |b|)

Bagaimana mengira produk titik?

Produk titik antara vektor dikira dengan menganggarkan berapa banyak vektor yang menunjuk ke arah yang sama antara satu sama lain.
Pengiraan produk titik hanya dilakukan dengan mengalikan koordinat vektor masing-masing dan menambahkannya.
Untuk dua vektor a dan b, produk titik dikira seperti berikut:
(a1 * b1) + (a2 * b2) + (a3 * b3) .... + (an * bn)

Apakah perbezaan antara produk titik positif dan negatif?

Kuantiti yang diberikan adalah berkaitan dengan arah dua vektor.
Sekiranya sudut di antara keduanya kurang dari 90 darjah, produk titik akan positif, dan mereka hampir berada dalam arah yang serupa.
Sekiranya sudut di antara mereka lebih besar daripada 90 darjah, produk titik akan menjadi negatif, dan mereka lebih dekat berada di arah yang bertentangan.
Produk titik positif dan negatif

Apa yang berlaku apabila produk titik 0?

Sekiranya kedua-dua sisi saling tegak lurus pada 90 darjah, produk titik adalah sifar.

Apakah perbezaan antara produk titik dan produk silang?

Produk titik dua vektor menunjukkan besarnya dua vektor dan kosinus sudut yang terbentuk antara satu sama lain.
Hasil silang dua vektor dihasilkan oleh sinus sudut yang terbentuk antara satu sama lain dan besarnya dua vektor.
Perbezaan antara produk titik dan produk silang adalah yang pertama adalah kuantiti skalar, sementara yang kedua adalah kuantiti vektor.
Oleh itu hasil produk titik adalah nombor tunggal dan hasil produk silang adalah vektor.
Produk silang

Bagaimana cara mengira produk matriks dot?

Untuk mendapatkan produk titik matriks, baris matriks pertama dan lajur matriks kedua harus mempunyai panjang yang sama.
Pendaraban matriks

John Cruz
Pengarang artikel
John Cruz
John adalah pelajar PhD yang mempunyai minat terhadap matematik dan pendidikan. Pada masa lapang John suka pergi mendaki dan berbasikal.

Kalkulator Produk Dot Bahasa Melayu
Diterbitkan: Tue Aug 24 2021
Maklumat terkini: Mon Oct 18 2021
Dalam kategori Kalkulator matematik
Tambahkan Kalkulator Produk Dot ke laman web anda sendiri

Kalkulator matematik lain

Kalkulator Produk Silang Vektor

Kalkulator Segitiga 30 60 90

Kalkulator Nilai Yang Dijangkakan

Kalkulator Saintifik Dalam Talian

Kalkulator Sisihan Piawai

Kira Peratusan

Kalkulator Pecahan

Penukar Paun Kepada Cawan: Tepung, Gula, Susu..

Kalkulator Lilitan Bulatan

Kalkulator Formula Sudut Berganda

Kalkulator Punca Matematik (kalkulator Punca Kuasa Dua)

Kalkulator Luas Segitiga

Kalkulator Sudut Coterminal

Kalkulator Titik Tengah

Penukar Angka Penting (kalkulator Sig Figs)

Kalkulator Panjang Lengkungan Untuk Bulatan

Kira Anggaran Titik

Kalkulator Kenaikan Peratusan

Kira Perbezaan Peratusan

Kalkulator Interpolasi Linear

Kalkulator Penguraian QR

Kalkulator Transposisi Matriks

Kalkulator Hipotenus Segitiga

Kalkulator Trigonometri

Kalkulator Sisi Dan Sudut Segi Tiga Kanan (kalkulator Segi Tiga)

45 45 90 Kalkulator Segitiga (kalkulator Segi Tiga Tepat)

Kalkulator Darab Matriks

Kalkulator Purata

Penjana Nombor Rawak

Kalkulator Margin Ralat

Sudut Antara Dua Kalkulator Vektor

Kalkulator LCM - Kalkulator Berbilang Paling Kurang Biasa

Kalkulator Rakaman Persegi

Kalkulator Eksponen (kalkulator Kuasa)

Kalkulator Baki Matematik

Kalkulator Peraturan Tiga - Perkadaran Terus

Kalkulator Formula Kuadratik

Kalkulator Jumlah

Kalkulator Perimeter

Kalkulator Skor Z (nilai Z)

Kalkulator Fibonacci

Kalkulator Isipadu Kapsul

Kalkulator Isipadu Piramid

Kalkulator Isipadu Prisma Segi Tiga

Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat

Kalkulator Isipadu Kon

Kalkulator Isipadu Kubus

Kalkulator Isipadu Silinder

Kalkulator Dilatasi Faktor Skala

Kalkulator Indeks Kepelbagaian Shannon

Kalkulator Teorem Bayes

Kalkulator Antilogaritma

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Nombor Perdana

Kalkulator Pertumbuhan Eksponen

Kalkulator Saiz Sampel

Logaritma Songsang (log) Kalkulator

Kalkulator Pengagihan Racun

Kalkulator Songsang Darab

Markah Kalkulator Peratusan

Kalkulator Nisbah

Kalkulator Peraturan Empirikal

Kalkulator Nilai-p

Kalkulator Isipadu Sfera

Kalkulator NPV

Peratusan Menurun

Kalkulator Kawasan

Kalkulator Kebarangkalian