Kalkulator Matematik

Kalkulator Kawasan

Alat intuitif kami membolehkan anda memilih daripada bentuk yang berbeza dan mengira kawasannya dalam sekelip mata.

kalkulator kawasan

bentuk:
mm
dibuat dengan ❤️ oleh

Isi kandungan

Apakah bidang dalam matematik? Definisi bidang dalam matematik
Bagaimana cam anda mengira kawasan?
Formula luas segi empat sama
Formula luas segi empat tepat
Formula luas segi tiga
Formula kawasan bulatan
Formula kawasan sektor
Formula kawasan elips
Formula luas trapezoid
Rumus luas segi empat selari
Rumus luas ketupat
Kite adalah formulanya
Formula kawasan Pentagon
Formula luas heksagon
Formula kawasan oktagon
Formula kawasan anulus
Formula luas segi empat
Formula luas poligon biasa
Sisi empat yang manakah mempunyai luas terbesar?
Apakah bentuk yang mempunyai luas terbesar diberi perimeter?
Bagaimanakah saya boleh mengira luas bentuk tidak sekata?
Bagaimanakah saya boleh mengira kawasan di bawah lengkung?

Apakah bidang dalam matematik? Definisi bidang dalam matematik

Luas ialah saiz permukaan. Dalam erti kata lain, ia boleh ditakrifkan sebagai ruang yang diduduki oleh bentuk rata. Untuk memahami konsep, selalunya berguna untuk memikirkan kawasan itu sebagai jumlah cat yang diperlukan untuk menutup permukaan. Ini masuk akal kerana luas ialah jumlah bahan atau bahan yang diduduki oleh suatu rajah atau objek.
Terdapat beberapa formula berguna untuk mengira luas bentuk mudah. Dalam bahagian ini, anda akan menemui bukan sahaja formula terkenal untuk segi tiga, segi empat tepat dan bulatan tetapi juga bentuk lain, seperti segi empat selari, wau atau anuli. Pada penghujung bahagian, anda akan mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang cara mengira luas sebarang bentuk.

Bagaimana cam anda mengira kawasan?

Kandungan formula boleh menjadi sukar untuk ditulis, tetapi kami telah membantu anda. Dalam bahagian ini, anda akan mempelajari semua tentang formula untuk enam belas bentuk yang dipaparkan dalam kalkulator kawasan kami. Kami akan menyenaraikan persamaan sahaja - imej, penjelasan dan terbitannya boleh didapati dalam perenggan berasingan di bawah (dan juga dalam alatan yang dikhaskan untuk setiap bentuk tertentu). Jadi sama ada anda perlu mengetahui isipadu kon atau luas permukaan trapezium, kami sedia membantu anda!

Formula luas segi empat sama

qᵤₐᵣₑ ×
a: sisi segi empat sama

Formula luas segi empat tepat

×
a dan b: sebagai sisi segi empat tepat

Formula luas segi tiga

 • Apabila tapak dan tinggi diberi
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₆ × ₕ / ₂
 • Apabila dua sisi dan sudut di antaranya
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀.₅ × ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍γ₎
 • Apabila dua sudut dan sisi di antaranya diberi
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀.₂₅ × √ ₍ₐ ₊ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍₋ₐ ₊ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍ₐ ₋ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍ₐ ₊ ₆ ꜀₎₎
 • Apabila tiga sisi diberikan
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍β₎ × ₛᵢₙ₍γ₎ / ₍₂ × ₎ₛ

  Formula kawasan bulatan

  Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ²
  r: ia ialah jejari bulatan
 • Diameter
 • Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ² ₌ π × ₍ₔ / ₂₎²
 • Ukur lilit
 • Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ꜀² / ₄π

  Formula kawasan sektor

  α / ₃₆₀° ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ
  ₃₆₀° ₌ ₂p
  α / ₂π ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / πᵣ²
  ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ ₌ ᵣ² × α / ₂

  Formula kawasan elips

  ₑₗₗᵢₚₛᵢₛ ₐᵣₑₐ ₌ π × ₐ × ₆

  Formula luas trapezoid

  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₐ ₊ ₆₎ × ₕ / ₂
  a dan b: ialah panjang sisi selari
  h: sebagai ketinggian
  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₘ × ₕ
  m: ialah min aritmetik bagi panjang dua sisi selari trapezium itu.

  Rumus luas segi empat selari

 • asas dan ketinggian
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₕ
 • sisi dan sudut di antara mereka
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎
 • pepenjuru dan sudut di antara mereka
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₑ × ᵇ × ₛᵢₙ₍θ₎

  Rumus luas ketupat

 • sisi dan ketinggian
 • ×
 • pepenjuru
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × b₎ / ₂
 • sisi dan mana-mana sudut
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍α₎

  Kite adalah formulanya

 • apabila pepenjuru wau diberi
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × b₎ / ₂
 • apabila dua sisi yang tidak kongruen dan sudut antara kedua-dua sisi tersebut diberi
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎

  Formula kawasan Pentagon

  ₚₑₙₜₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × √₍₂₅ ₊ ₁₀√₅₎ / ₄
  a ialah sisi pentagon sekata

  Formula luas heksagon

  ₕₑₓₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₃/₂ × √₃ × ₐ²

  Formula kawasan oktagon

  × *
  Luas Octagon = perimeter × apotema / 2
  h = (1 + √2) × a / 4
  Luas Octagon = perimeter * apotema / 2 = (8 × a × (1 + √2) × a / 4) / 2 = 2 × (1 + √2) × a²

  Formula kawasan anulus

  Luas anulus = πᵣ² ₋ πᵣ² ₌ π₍ᵣ² ₋ ᵣ²₎

  Formula luas segi empat

  Luas Segiempat ₌ ₑ × բ × ₛᵢₙ₍α₎
  e dan f ialah pepenjuru bagi segi empat itu

  Formula luas poligon biasa

  Luas Poligon Biasa ₌ ₙ × ₐ² × ꜀ₒₜ₍π/ₙ₎ / ₄
  n ialah bilangan sisi poligon itu

  Sisi empat yang manakah mempunyai luas terbesar?

  Untuk perimeter tertentu, segi empat dengan luas maksimum sentiasa segi empat sama. Ini mengikuti geometri - segi empat tepat mempunyai empat sisi yang sama panjang, dan segi empat dengan empat sisi yang sama mempunyai luas maksimum yang mungkin.

  Apakah bentuk yang mempunyai luas terbesar diberi perimeter?

  Diberi perimeter tertentu, rajah tertutup dengan luas maksimum ialah bulatan.

  Bagaimanakah saya boleh mengira luas bentuk tidak sekata?

  Sebelum anda boleh mengira luas bentuk yang tidak sekata, anda perlu memecahkannya kepada bentuk yang lebih kecil supaya anda boleh mengira luas dengan mudah. Ini boleh dilakukan dengan membahagikan bentuk kepada segi tiga, segi empat tepat, trapezoid, dll. Kemudian, anda boleh mengira luas setiap subbentuk ini. Akhir sekali, anda boleh merumuskan kawasan semua subbentuk untuk mendapatkan hasil akhir.

  Bagaimanakah saya boleh mengira kawasan di bawah lengkung?

  Untuk mencari luas di bawah lengkung, anda perlu mengira kamiran pasti bagi fungsi yang menerangkan lengkung antara dua titik yang sepadan dengan titik akhir selang yang berkenaan. Ini boleh dilakukan dengan mencari ketinggian lengkung antara titik tersebut atau dengan menggunakan kaedah lain jika anda mengetahui fungsi khusus yang anda anggarkan.
  Parmis Kazemi
  Pengarang artikel
  Parmis Kazemi
  Parmis adalah pencipta kandungan yang mempunyai minat untuk menulis dan mencipta perkara baru. Dia juga sangat berminat dengan teknologi dan suka belajar perkara baru.
  Kalkulator Kawasan Bahasa Melayu
  Diterbitkan: Tue Aug 30 2022
  Dalam kategori Kalkulator matematik
  Tambahkan Kalkulator Kawasan ke laman web anda sendiri

  Kalkulator matematik lain

  Kalkulator Produk Silang Vektor

  Kalkulator produk silang vektor menjumpai hasil silang dua vektor dalam ruang tiga dimensi.

  Kalkulator Segitiga 30 60 90

  Dengan kalkulator segitiga 30 60 90 kami, anda dapat menyelesaikan segi tiga tepat khas.

  Kalkulator Nilai Yang Dijangkakan

  Kalkulator nilai jangkaan ini membantu anda mengira nilai jangkaan (juga disebut min) set pemboleh ubah yang diberikan dengan kebarangkaliannya.

  Kalkulator Saintifik Dalam Talian

  Kalkulator saintifik ini menyediakan fungsi matematik yang mudah dan maju dalam aplikasi yang mudah digunakan.

  Kalkulator Sisihan Piawai

  Kalkulator percuma ini memberikan anda sisihan piawai, varians, min dan jumlah set data yang diberikan.

  Kira Peratusan

  Kalkulator peratusan ini adalah kalkulator dalam talian percuma untuk mengira peratusan. Ketahui apa itu X% dari Y?

  Kalkulator Pecahan

  Kalkulator pecahan bebas ini dapat digunakan untuk mencari hasil penambahan, pengurangan, pendaraban, dan pembahagi dua pecahan biasa.

  Penukar Paun Kepada Cawan: Tepung, Gula, Susu..

  Ketahui ukuran yang betul untuk resipi kegemaran anda dengan kalkulator percuma ini menukar pound kepada cawan dengan mudah! Berfungsi dengan cawan AS dan cawan UK!

  Kalkulator Lilitan Bulatan

  Gunakan kalkulator lilitan bulatan bebas ini untuk mengira jejari bulatan, diameter bulatan, lilitan bulatan, dan luas bulatan.

  Kalkulator Formula Sudut Berganda

  Tentukan sudut dua sama dengan sudut tertentu dengan kalkulator percuma ini! Cari lebih banyak maklumat mengenai formula sudut dua.

  Kalkulator Punca Matematik (kalkulator Punca Kuasa Dua)

  Kalkulator percuma ini mengira eksponen dan akar kedua, ketiga dan lebih tinggi. Formula juga ada.

  Kalkulator Luas Segitiga

  Cari kawasan segitiga dengan mudah dengan kalkulator kawasan segitiga percuma kami! Anda boleh mengira dengan asas dan tinggi, tiga sisi yang berbeza dan banyak lagi. Berfungsi dengan sudut dan radian!

  Kalkulator Sudut Coterminal

  Ketahui sudut coterminal dengan kalkulator sudut coterminal kami! Bekerja dengan darjah dan radian untuk mengetahui sudut coterminal positif dan negatif!

  Kalkulator Produk Dot

  Hitung produk titik matematik, produk skalar dan sudut dot produk dengan mudah untuk vektor anda.

  Kalkulator Titik Tengah

  Cari titik tengah untuk garis atau segitiga dengan mudah dengan kalkulator titik tengah kami! Halaman ini juga akan mengajar anda formula titik tengah yang berharga!

  Penukar Angka Penting (kalkulator Sig Figs)

  Ketahui jumlah angka penting yang betul dalam nombor anda dengan mudah dengan alat angka penting kami!

  Kalkulator Panjang Lengkungan Untuk Bulatan

  Ketahui panjang lengkok bulatan dengan mudah menggunakan kalkulator matematik dalam talian ini!

  Kira Anggaran Titik

  Kira anggaran titik dengan mudah dengan alat dalam talian percuma kami!

  Kalkulator Kenaikan Peratusan

  Hitung sebarang kenaikan peratusan dengan mudah dengan kalkulator dalam talian percuma kami!

  Kira Perbezaan Peratusan

  Hitung perbezaan peratusan dengan serta-merta dengan kalkulator perbezaan peratusan matematik kami!

  Kalkulator Interpolasi Linear

  Kalkulator dalam talian percuma ini mengira interpolasi linear dan ekstrapolasi linear. Ia juga memberikan kemiringan persamaan linear.

  Kalkulator Penguraian QR

  Ketahui matriks ortonormal dan matriks segitiga atas dengan mudah dengan kalkulator penguraian QR dalam talian percuma kami!

  Kalkulator Transposisi Matriks

  Kalkulator transposisi matriks ini membantu anda mencari transpos untuk sebarang matriks.

  Kalkulator Hipotenus Segitiga

  Ketahui hipotenus untuk semua jenis segi tiga dengan mudah dengan kalkulator matematik percuma kami!

  Kalkulator Trigonometri

  Kira nilai trigonometri dengan mudah Sin, Cos, Tan, Cot, Sec dan Csc dengan kalkulator dalam talian percuma kami!

  Kalkulator Sisi Dan Sudut Segi Tiga Kanan (kalkulator Segi Tiga)

  Cari dengan mudah bahagian kanan dan sudut segi tiga dengan kalkulator dalam talian percuma kami!

  45 45 90 Kalkulator Segitiga (kalkulator Segi Tiga Tepat)

  Kira hipotenus, ukuran dan nisbah dengan mudah dengan kalkulator segi tiga 45 45 90 kami.

  Kalkulator Darab Matriks

  Kira pendaraban matriks dengan mudah dengan kalkulator matematik dalam talian percuma kami!

  Kalkulator Purata

  Kira purata purata nombor dengan mudah menggunakan kalkulator matematik dalam talian percuma kami

  Penjana Nombor Rawak

  Alat ini menjana nombor yang benar-benar rawak antara mana-mana dua nombor.

  Kalkulator Margin Ralat

  Kalkulator ini mengira margin ralat untuk tinjauan berdasarkan saiz dan perkadaran sampel. Ia juga membolehkan anda menetapkan tahap keyakinan yang diingini.

  Sudut Antara Dua Kalkulator Vektor

  Alat dalam talian ini mengira sudut antara dua vektor dan mempunyai semua kombinasi vektor yang mungkin.

  Kalkulator LCM - Kalkulator Berbilang Paling Kurang Biasa

  Kalkulator ini akan membantu anda mencari LCM atau LCD untuk set nombor tertentu.

  Kalkulator Rakaman Persegi

  Kalkulator dalam talian ini mengira luas bentuk yang diukur dalam kaki. Berfungsi dengan semua bentuk dan unit ukuran!

  Kalkulator Eksponen (kalkulator Kuasa)

  Ini ialah kalkulator dalam talian yang boleh mengira eksponen.

  Kalkulator Baki Matematik

  Alat dalam talian ini mengira baki bahagian.

  Kalkulator Peraturan Tiga - Perkadaran Terus

  Kira perkadaran terus nombor dengan mudah dengan kalkulator Peraturan Tiga percuma kami.

  Kalkulator Formula Kuadratik

  Persamaan kuadratik ialah sebarang algebra polinomial darjah kedua yang mempunyai bentuk berikut dalam algebra.

  Kalkulator Jumlah

  Kalkulator tatatanda penjumlahan ini membolehkan anda mengira penjumlahan nombor set dengan cepat, juga dikenali sebagai Sigma. Oleh itu ia sering dipanggil kalkulator sigma. Ia juga memberi anda sampel daripada siri ini untuk menjadi jumlah. Ia boleh digunakan dalam mod mudah untuk mengira jumlah mudah menggunakan set nombor yang diberikan.

  Kalkulator Perimeter

  Ini ialah alat dalam talian percuma yang akan mengira perimeter pelbagai bentuk.

  Kalkulator Skor Z (nilai Z)

  Ini ialah kalkulator yang mengira skor z bagi set data.

  Kalkulator Fibonacci

  Kalkulator Fibonacci ini boleh digunakan untuk mengira istilah secara sewenang-wenangnya bagi jujukan Fibonacci.

  Kalkulator Isipadu Kapsul

  Ia adalah kalkulator percuma yang boleh membantu anda mencari isipadu mana-mana kapsul.

  Kalkulator Isipadu Piramid

  Ia adalah kalkulator percuma yang boleh membantu anda mencari isipadu bentuk yang berbeza.

  Kalkulator Isipadu Prisma Segi Tiga

  Ia adalah kalkulator percuma yang boleh membantu anda mencari isipadu sebarang prisma segi tiga.

  Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat

  Ia adalah kalkulator percuma yang boleh membantu anda mencari isipadu kotak.

  Kalkulator Isipadu Kon

  Kalkulator ini mengira isipadu kon dan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah sekolah.

  Kalkulator Isipadu Kubus

  Ini ialah alat dalam talian yang akan mengira isipadu mana-mana kiub.

  Kalkulator Isipadu Silinder

  Ini adalah alat dalam talian yang akan mengira isipadu silinder.

  Kalkulator Dilatasi Faktor Skala

  Ini ialah kalkulator dalam talian yang akan membantu anda mengira pelebaran faktor skala objek.

  Kalkulator Indeks Kepelbagaian Shannon

  Kalkulator indeks biodiversiti Shannon boleh digunakan untuk mengira kepelbagaian spesies dalam komuniti. Ahli ekologi boleh menggunakan indeks kepelbagaian Shannon untuk mendapatkan maklumat berguna tentang habitat.

  Kalkulator Teorem Bayes

  Gunakan kalkulator teorem Bayes ini dalam talian untuk menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa yang bersyarat pada yang lain. Pengiraan ini mengambil kira kebarangkalian terdahulu A, kebarangkalian B bersyarat dan A bersyarat, dan A bersyarat.

  Kalkulator Antilogaritma

  Kalkulator antilog membolehkan anda mengira fungsi logaritma songsang. Kira antilogaritma untuk sebarang nombor dengan sebarang asas, sama ada 10, antilog asli atau nombor lain.

  Eˣ Kalkulator

  Alat yang menakjubkan ini akan membolehkan anda mengira e kepada kuasa mana-mana nombor yang anda pilih.

  Kalkulator Nombor Perdana

  Kalkulator ini akan menunjukkan kepada anda sama ada nombor mempunyai nombor perdana atau jika ia adalah komposit.

  Kalkulator Pertumbuhan Eksponen

  Kalkulator Pertumbuhan eksponen mengira harga akhir kuantiti berdasarkan nilai awal, kadar pertumbuhan dan masanya.

  Kalkulator Saiz Sampel

  Kira saiz sampel berdasarkan saiz populasi, tahap keyakinan dan margin ralat.

  Logaritma Songsang (log) Kalkulator

  Kalkulator dalam talian ini akan memaparkan log songsang nombor dan pangkalan yang dimasukkan.

  Kalkulator Pengagihan Racun

  Kalkulator pengedaran Poisson akan membolehkan anda menentukan kemungkinan peristiwa berlaku beberapa kali dalam rangka masa tertentu.

  Kalkulator Songsang Darab

  Kalkulator ini akan membantu anda mencari songsangan darab bagi integer, perpuluhan, pecahan atau nombor bercampur.

  Markah Kalkulator Peratusan

  Kalkulator ini menukar markah ujian kepada peratusan. Ia boleh digunakan untuk mengira dengan cepat peratusan satu atau lebih gred ujian (markah), dan bilangan markah maksimum.

  Kalkulator Nisbah

  Kalkulator ini boleh digunakan untuk menentukan dimensi imej apabila anda mengubah saiznya.

  Kalkulator Peraturan Empirikal

  Kalkulator peraturan empirikal, juga dikenali sebagai "pengiraan peraturan 68 95 99", ialah alat yang membolehkan anda menentukan julat yang sama ada 1 atau 2 sisihan piawai atau 3 sisihan piawai. Kalkulator ini akan menunjukkan kepada anda julat di mana 68, 95 atau 99.7% daripada data taburan biasa, masing-masing.

  Kalkulator Nilai-p

  Alat yang luar biasa ini akan membolehkan anda mencari nilai-p. Anda boleh menggunakan statistik ujian untuk menentukan nilai-p yang mana satu sisi dan yang mana dua sisi.

  Kalkulator Isipadu Sfera

  Ia ialah kalkulator percuma yang boleh membantu anda mencari isipadu sfera.

  Kalkulator NPV

  Kalkulator dalam talian ini akan membolehkan anda mengira NPV (Nilai Kini Bersih) sesuatu pelaburan. Pengiraan adalah berdasarkan pelaburan awal dan kadar diskaun. Anda juga boleh mengira Kadar Pulangan Dalaman (IRR), pulangan kasar dan aliran tunai bersih.

  Peratusan Menurun

  Gunakan kalkulator ini untuk mengetahui bagaimana peratusan penurunan dengan sebarang amaun akan mengubah keputusan. Hanya masukkan nilai asal, peratusan penurunan dan nilai baharu untuk mengira perubahan.

  Kalkulator Kebarangkalian

  Kalkulator kebarangkalian membolehkan anda meneroka hubungan kemungkinan antara dua peristiwa berasingan. Ini membolehkan anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara peristiwa berkaitan, dan dengan itu menjadikan ramalan lebih tepat.

  Pecahan Kepada Kalkulator Perpuluhan

  Gunakan kalkulator pecahan kepada perpuluhan kami untuk menukar pecahan kepada perpuluhan dengan mudah dan kembali semula!

  Kalkulator Faktor

  Ketahui faktor sebarang nombor dengan kalkulator faktor kami

  Pecahan Kepada Kalkulator Nombor Bercampur

  Tukar pecahan kepada kalkulator nombor bercampur menggunakan alat mudah kami