Kalkulator Matematik

Kalkulator Titik Tengah

Cari titik tengah untuk garis atau segitiga dengan mudah dengan kalkulator titik tengah kami! Halaman ini juga akan mengajar anda formula titik tengah yang berharga!

Kalkulator titik tengah

Kalkulator titik tengah segitiga

Isi kandungan

Mengenai kalkulator titik tengah matematik
Bagaimana menggunakan kalkulator titik tengah matematik?
Apakah titik tengah?
Apakah formula titik tengah?
Bagaimana mencari titik tengah garis?
Apakah titik tengah segitiga?
Bagaimana mencari titik tengah segitiga?
Apakah perbezaan antara pusat dan pusat segitiga?

Mengenai kalkulator titik tengah matematik

Kadang kala, anda perlu mencari titik yang berada di tengah-tengah antara dua titik yang lain. Sekiranya garis dilukis di antara dua titik, titik tengah adalah titik yang berada di tengah garis.
Di halaman ini, anda dapati kalkulator titik tengah kami, yang boleh anda gunakan untuk menghitung titik tengah garis atau titik tengah segitiga (centroid).
Halaman ini juga akan mengajar anda bagaimana mengenal pasti titik tengah garis mendatar atau menegak, dan anda juga akan mempelajari formula titik tengah. Anda boleh menggunakan formula titik tengah untuk mengira titik tengah dari koordinat pada garis atau segitiga.

Bagaimana menggunakan kalkulator titik tengah matematik?

Kalkulator titik tengah mudah digunakan. Tambahkan koordinat anda untuk garis atau segitiga, dan kalkulator kami memberikan hasil segera!

Apakah titik tengah?

Titik tengah adalah titik tengah segmen garis. Ini adalah titik pemisah antara dua bahagian garis yang sama.
Konsep titik tengah segmen dapat ditentukan secara berangka. Ia merujuk kepada purata titik akhir segmen.
Definisi titik tengah

Apakah formula titik tengah?

Formula titik tengah adalah formula geometri koordinat yang mengenal pasti titik tengah garis lurus menggunakan koordinat titik akhir mereka.
Formula titik tengah boleh digunakan untuk mencari titik akhir segmen garis apabila segmen garis tertentu mempunyai titik akhir. Rumus titik tengah dengan membahagikan jumlah nilai-y dan nilai-x dengan 2.
Untuk dua titik yang diberikan (x1, y1) dan (x2, y2), formula titik tengah adalah sebagai berikut:
M(x,y) = ((x1 + x2) / 2), ((y1 + y2) / 2)
Formula titik tengah

Bagaimana mencari titik tengah garis?

Kaedah termudah untuk mencari nombor yang terletak di antara dua nombor adalah dengan mengambil purata dua. Ini dicapai dengan menambahkan nombor bersama dan membahagikannya dengan dua.
Untuk nilai berdasarkan koordinat, seperti garis, pengiraannya agak serupa. Untuk nilai x, titik tengah adalah purata nilai x dua titik. Dan untuk nilai-y, titik tengah adalah purata nilai-nilai dua titik.

Apakah titik tengah segitiga?

Pusat segitiga adalah titik yang mempunyai koordinat trilinear yang dapat ditentukan. Empat pusat segitiga adalah pusat, pusat, pusat, dan ortocenter.
Titik tengah segitiga biasanya disebut sebagai pusat segitiga. Pusat segitiga adalah titik di mana median segitiga bersilang pada titik persimpangan.

Bagaimana mencari titik tengah segitiga?

Titik tengah segitiga (sentroid segitiga) muncul ketika ketiga median persimpangan tertentu bertemu.
Centroid formula segitiga adalah kaedah untuk mencari koordinat bucu bagi struktur segitiga yang diberikan.
Formula sentroid segitiga:
C(x,y) = ((x1 + x2 + x3) / 3), ((y1 + y2 + y3) / 3)
Centroid segitiga

Apakah perbezaan antara pusat dan pusat segitiga?

Sentroid segitiga adalah titik dalam segitiga yang bersilang dengan titik tengah segitiga. Ia terbentuk ketika median segitiga bergabung dengan sisi segitiga yang bertentangan.
Persimpangan tiga sudut dalaman segitiga disebut incenter. Ia adalah titik persimpangan paksi pusat, yang merupakan pusat bulatan bertulis bulatan.
Oleh itu, pusat segitiga terletak di persimpangan median dan pusat segitiga adalah di mana sudut pemisah bersilang.
Pusat segitiga yang berbeza

John Cruz
Pengarang artikel
John Cruz
John adalah pelajar PhD yang mempunyai minat terhadap matematik dan pendidikan. Pada masa lapang John suka pergi mendaki dan berbasikal.

Kalkulator Titik Tengah Bahasa Melayu
Diterbitkan: Wed Aug 25 2021
Dalam kategori Kalkulator matematik
Tambahkan Kalkulator Titik Tengah ke laman web anda sendiri

Kalkulator matematik lain

Kalkulator Produk Silang Vektor

Kalkulator Segitiga 30 60 90

Kalkulator Nilai Yang Dijangkakan

Kalkulator Saintifik Dalam Talian

Kalkulator Sisihan Piawai

Kira Peratusan

Kalkulator Pecahan

Penukar Paun Kepada Cawan: Tepung, Gula, Susu..

Kalkulator Lilitan Bulatan

Kalkulator Formula Sudut Berganda

Kalkulator Punca Matematik (kalkulator Punca Kuasa Dua)

Kalkulator Luas Segitiga

Kalkulator Sudut Coterminal

Kalkulator Produk Dot

Penukar Angka Penting (kalkulator Sig Figs)

Kalkulator Panjang Lengkungan Untuk Bulatan

Kira Anggaran Titik

Kalkulator Kenaikan Peratusan

Kira Perbezaan Peratusan

Kalkulator Interpolasi Linear

Kalkulator Penguraian QR

Kalkulator Transposisi Matriks

Kalkulator Hipotenus Segitiga

Kalkulator Trigonometri

Kalkulator Sisi Dan Sudut Segi Tiga Kanan (kalkulator Segi Tiga)

45 45 90 Kalkulator Segitiga (kalkulator Segi Tiga Tepat)

Kalkulator Darab Matriks

Kalkulator Purata

Penjana Nombor Rawak

Kalkulator Margin Ralat

Sudut Antara Dua Kalkulator Vektor

Kalkulator LCM - Kalkulator Berbilang Paling Kurang Biasa

Kalkulator Rakaman Persegi

Kalkulator Eksponen (kalkulator Kuasa)

Kalkulator Baki Matematik

Kalkulator Peraturan Tiga - Perkadaran Terus

Kalkulator Formula Kuadratik

Kalkulator Jumlah

Kalkulator Perimeter

Kalkulator Skor Z (nilai Z)

Kalkulator Fibonacci

Kalkulator Isipadu Kapsul

Kalkulator Isipadu Piramid

Kalkulator Isipadu Prisma Segi Tiga

Kalkulator Isipadu Segi Empat Tepat

Kalkulator Isipadu Kon

Kalkulator Isipadu Kubus

Kalkulator Isipadu Silinder

Kalkulator Dilatasi Faktor Skala

Kalkulator Indeks Kepelbagaian Shannon

Kalkulator Teorem Bayes

Kalkulator Antilogaritma

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Nombor Perdana

Kalkulator Pertumbuhan Eksponen

Kalkulator Saiz Sampel

Logaritma Songsang (log) Kalkulator

Kalkulator Pengagihan Racun

Kalkulator Songsang Darab

Markah Kalkulator Peratusan

Kalkulator Nisbah

Kalkulator Peraturan Empirikal

Kalkulator Nilai-p

Kalkulator Isipadu Sfera

Kalkulator NPV

Peratusan Menurun

Kalkulator Kawasan

Kalkulator Kebarangkalian