Finansielle Kalkulatorer

SIP-kalkulator (systematisk Investeringsplan).

SIP-kalkulatorer lar enkeltpersoner raskt beregne den potensielle avkastningen av sine aksjefondsinvesteringer gjort via SIP.

Systematisk investeringsplan (SIP) Kalkulator

%
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hva er en SIP-kalkulator?
Hva kan en SIP-returkalkulator gjøre for deg?
Hva gjør en SIP-kalkulator?
Hvordan bruker du en systemisk investeringsplankalkulator?
Fordelene ved å bruke en systematisk investeringsplankalkulator
Potensielle investorer kan tro at SIP-er er det samme som aksjefond. SIP-er kan forveksles med engangsbeløp. De er bare en måte å investere i aksjefond på. SIP-kalkulatoren kan hjelpe deg med å beregne potensiell avkastning for investeringene dine i disse investeringsverktøyene. En systematisk investeringsplan eller SIP er prosessen med å investere et bestemt beløp i et aksjefond med jevne mellomrom. SIP-er lar deg investere enten ukentlig, månedlig eller kvartalsvis.

Hva er en SIP-kalkulator?

SIP-kalkulatorer er et enkelt verktøy som kan brukes til å beregne avkastningen på fondsinvesteringer gjort via SIP. SIP-investeringer i et aksjefond har vært et populært valg i millennials.
Disse slurkkalkulatorene for aksjefond kan brukes til å estimere den potensielle avkastningen av aksjefondsinvesteringer. Den faktiske avkastningen gitt av verdipapirfondsordninger varierer avhengig av mange faktorer. SIP-kalkulatoren gir ingen informasjon om utgangsbelastningen eller kostnadsforholdet (hvis det er et spenn).
Denne kalkulatoren beregner forventet formuegevinst og avkastning for din månedlige SIP-investering. Basert på en årlig anslått avkastningsrate, vil denne kalkulatoren gi deg et grovt estimat på forfallsbeløpet for hver månedlige SIP.

Hva kan en SIP-returkalkulator gjøre for deg?

Ifølge aksjefondseksperter kan SIP-er være mer lønnsomme enn et engangsbeløp. Dette hjelper deg til å være økonomisk ansvarlig og etablere en sparevane som vil komme deg til gode på lang sikt.
En SIP online kalkulator er et nyttig verktøy som viser deg forventet avkastning etter investeringsperioden.
SIP-kalkulatorer tilbyr mange fordeler, inkludert -
 • Hjelper deg med å bestemme hvor mye du vil investere.
 • Viser deg hvor mye du har investert.
 • Anslår returverdien.
 • Hva gjør en SIP-kalkulator?

  SIP-plankalkulatoren bruker følgende formel:
  M = P × ({{[1 + i]n – 1}} / i) × (1 + i).
  I formelen ovenfor:
 • M refererer til beløpet du vil motta ved forfall.
 • P refererer til beløpet du investerer regelmessig.
 • n refererer til det totale antallet betalinger du har utført.
 • i refererer til den periodiske renten.
 • La oss si at du vil investere Rs. 1000,- per måned, i 12 måneder, med en rate på 12 %.
  Den månedlige avkastningen for vil da være 12 %/12 = 1/100=0,01
  Derfor er M = 1000X ({{[1 +0.01 ]^{{12}} – 1}} / 0,01) x (1 + 0,01)
  Dette gir deg 12 809 Rs i et gjennomsnittsår.
  Markedsforholdene vil påvirke renten på en SIP. Den estimerte avkastningen kan endre seg etter hvert som renten endres.

  Hvordan bruker du en systemisk investeringsplankalkulator?

  Skriv inn det månedlige investeringsbeløpet (beløpet du startet SIP), og tidsperioden du ønsker å beholde investeringene.
  Når du har lagt inn verdien, vil kalkulatoren beregne beløpet du kan få etter at investeringsperioden er avsluttet.

  Fordelene ved å bruke en systematisk investeringsplankalkulator

  Dette gir den beste SIP-kalkulatoren, som gir følgende fordeler:
 • Beregn avkastningen på investeringen ved å beregne leieperioden og beløpet.
 • Dette verktøyet lar deg anslå den totale verdien av investeringene dine ved slutten av SIP-perioden.
 • Viser presise resultater og sparer tid under manuelle beregninger.
 • Den systematiske investeringsplankalkulatoren vil sikre at spareporteføljen din oppfyller dine økonomiske mål og krav.
  Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  SIP-kalkulator (systematisk Investeringsplan). Norsk
  Publisert: Mon May 16 2022
  I kategori Finansielle kalkulatorer
  Legg til SIP-kalkulator (systematisk Investeringsplan). på ditt eget nettsted

  Andre økonomiske kalkulatorer

  Månedslønn Til Timelønnskalkulator (lønnskalkulator)

  Beregn hva du tjener i timen enkelt med vår kalkulator! Du lærer også de viktige forskjellene mellom timelønn og månedslønn!

  Lønningskalkulator

  Beregn din nye lønn etter lønnsøkning enkelt med vår online lønnsøkningskalkulator!

  Forbrukeroverskuddskalkulator (forbrukeroverskuddsformel)

  Beregn umiddelbart forbrukeroverskudd med vår økonomiske kalkulator på nett!

  Lønnskalkulator

  Lønnskalkulatoren konverterer lønnsbeløp til tilsvarende verdier basert på betalingsfrekvens.

  Kalkulator For Billån

  Dette er en gratis kalkulator som beregner den månedlige lånebetalingen for et billån. Fungerer med nye og brukte biler!

  Rabattkalkulator

  Ved å bruke denne online kalkulatoren kan du finne ut den endelige prisen etter å ha brukt eventuelle rabatter.

  Cryptocurrency Profit Kalkulator

  Denne kalkulatoren hjelper deg å se hvor mye penger og fortjeneste du har tjent på investeringene dine.

  Ethereum (ETH) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av Ethereum-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Dogecoin (DOGE) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av Dogecoin-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Bitcoin (BTC) Fortjenestekalkulator

  Beregn investeringsfortjenesten din av Bitcoin enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Kalkulator For Egenkapitalavkastning

  Denne ROE-kalkulatoren lar deg raskt beregne ROE (avkastning på egenkapital) basert på nettoinntekten generert samt den totale egenkapitalen til selskapet/prosjektet.

  Boliglånskalkulator

  Dette er et gratis verktøy som vil beregne din månedlige boliglånsbetaling.

  Ripple (XRP) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av XRP-investeringene dine med denne gratis fortjenestekalkulatoren.

  Bitcoin Cash (BCH) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten for BCH-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Litecoin (LTC) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av dine LTC-investeringer enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Binance Coin (BNB) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av dine BNB-investeringer enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Tilsvarende Årlig Kostnadskalkulator

  Bruk dette gratis nettbaserte verktøyet til å beregne den tilsvarende årlige kostnaden, som er et mål på den sanne kostnaden ved å eie en eiendel over levetiden.

  Årlig Inntektskalkulator

  Dette er et nettbasert verktøy som beregner hvor mye penger du tjener på et år.

  Avkastning På Investeringen (ROI) Kalkulator

  Dette er en kalkulator som hjelper deg å finne ut hvor mye penger du vil tjene på en investering.

  Bilavskrivningskalkulator

  Denne kalkulatoren beregner kostnaden for avskrivning for bilen din. Estimer bilens verdi når den er brukt.

  Rentekalkulator

  Vår rentekalkulator lar deg beregne rentebetalinger og sluttsaldo for ikke bare faste hovedstoler, men også periodiske bidrag.

  CAPM-kalkulator

  Bruk denne CAPM-kalkulatoren til å forklare forholdet mellom forventet avkastning og sikkerhetsrisikoen.

  Kalkulator For Finansiell Påslag

  Markup-kalkulatoren er et verktøy for bedrifter som beregner salgsprisen din.

  Boliglånskalkulator (EMI)

  Denne boliglånskalkulatoren er gratis og lar deg beregne boliglånets EMI raskt.

  PPF-kalkulator (Public Provident Fund).

  Dette økonomiske verktøyet lar deg løse spørsmålene dine om kontoen for offentlige forsørgelsesfond.

  Aksjefond Avkastning Kalkulator

  Med dette gratisverktøyet kan du beregne avkastningen på investeringen på aksjefond!

  CAGR-kalkulator (sammensatt Årlig Vekstrate)

  Hvis du vil estimere den potensielle avkastningen fra en investering, er CAGR-kalkulatoren verktøyet for deg!

  Ponderal Indekskalkulator

  Denne ponderale indekskalkulatoren vil gi en mer nøyaktig måling enn Body Mass Index.

  Kalkulator For Cap Rate

  Cap rate, også kjent som kapitaliseringsrentekalkulatoren er et verktøy som alle som er interessert i fast eiendom kan bruke.

  Lagergjennomsnittskalkulator (kostnadsgrunnlag)

  Denne gjennomsnittskalkulatoren for aksjer lar deg beregne aksjekursen eller gjennomsnittsprisen du kjøpte aksjene til.

  Investeringskalkulator

  Du kan bruke investeringskalkulatoren til å beregne en bestemt parameter for investeringsplanen din. Fanene indikerer parameteren som skal beregnes. For å beregne avkastningsgraden som kreves for å nå et bestemt investeringsmål ved å bruke bestemte input, klikk på fanen Return Rate.

  Omvendt Aksjedelingskalkulator

  Dette bemerkelsesverdige verktøyet vil beregne en aksjes nye verdi etter en omvendt aksjedeling.

  Kalkulator For Strømkostnad

  Strømkostnadskalkulatoren lar forbrukere beregne sine årlige strømkostnader på en brukervennlig måte.

  Felles Leiedelingskalkulator

  Denne kalkulatoren vil raskt og effektivt beregne det rimelige leiebeløpet for hvert medlem av utleieenheten din.

  Provisjonskalkulator

  Denne nettbaserte kalkulatoren vil beregne den prosentvise godtgjørelsen.

  Fremtidig Verdi Kalkulator

  Future Value Calculator er et smart verktøy som raskt vil beregne verdien av enhver investering til enhver tid i fremtiden.

  Kalkulator For Oppstartsvurdering

  Verdsettelseskalkulatoren for post- og forhåndspenger forenkler regnestykket slik at du kan fokusere på viktigere oppgaver når du forhandler oppstartsvurdering.

  Sikringsforholdskalkulator For Investeringer

  Denne kalkulatoren hjelper deg med å bestemme prosentandelen av investeringsporteføljen din som er sikret mot investeringsrisiko.

  Synkende Fond Kalkulator

  Synkefondskalkulatoren hjelper deg med å finne ut hvor mye du må sette av for at du skal nå målet ditt innen den angitte tiden.

  Kalkulator For Periodisk Innskudd (RD).

  RD-kalkulatoren (gjentakende innskudd) kan hjelpe deg med å bestemme forfallsverdien for RD-investeringskontoen din hvis den vokser med en fastsatt rente og over en viss tid.

  Leie Kalkulator

  Vår leiekalkulator hjelper deg med å bestemme den månedlige og totale betalingen for en leieavtale.

  Kalkulator For Gjeld Til Inntektsforhold

  Gjeld til inntekt kalkulator, eller DTI kalkulator for kort, er et uvurderlig verktøy for alle som har tatt opp alle typer lån. Denne kalkulatoren vil vise deg hvor mye gjeld du har og om du har råd til et nytt lån.

  Kalkulator For Tilbakebetalingstid

  Tilbakebetalingstidskalkulatoren lar deg anslå hvor lang tid det vil ta å tjene penger på en første investering.

  Inntjening Per Aksje (EPS) Kalkulator

  Dette verktøyet vil veilede deg i beregningen av inntjening per aksje. Den gir deg også en nøyaktig formel for å beregne EPS.

  Treghetsmomentkalkulator

  Treghetsmomentkalkulatoren kan brukes til å hjelpe deg hvis du har problemer med å bestemme andre øyeblikk av areal for en vanlig form (som en rund eller en sekskant).

  Fremtidig Verdi Av Annuitetskalkulator

  Future Value of Annuity Calculator kan brukes til å finne den fremtidige verdien av et sett med like kontantstrømmer på en bestemt dato.

  Årlig Prosentvis Avkastning

  APY-kalkulatoren kan brukes til å beregne hvor mye renter du vil tjene på en investering gjort i løpet av et år.

  Margin Kalkulator

  Hvis du ønsker å maksimere marginene dine, vil denne kalkulatoren være din beste venn. Du kan beregne inntektene fra en vare hvis du kjenner prisen og din foretrukne fortjenestemarginprosent.

  Crore Til Lakh-omformer

  Crore til lakh-konverteren er et hendig verktøy som lar deg konvertere et hvilket som helst tall til crores eller lakhs.

  Kalkulator For Båtlån

  Dette verktøyet vil hjelpe deg med å estimere månedlige betalinger samt å beregne totalprisen for din drømmebåtfinansiering.

  Obligasjonspriskalkulator

  Vi tar sikte på å hjelpe deg med å beregne obligasjonsprisene utstedt av en regjering eller et selskap med denne obligasjonspriskalkulatoren.

  Halvannen Tidskalkulator

  Med halvannen tidskalkulator kan du enkelt finne overtidssatsene for halvannen tid, dobbel lønn og trippellønn.

  BRANN-kalkulator - Beregn Førtidspensjonering

  BRANN-kalkulator — økonomisk uavhengighet, pensjoner deg tidlig

  Prosentavkastningskalkulator

  Prosentavkastningskalkulatoren vil hjelpe deg med å forstå hvordan prosentavkastning og viser deg formelen for prosentavkastning, samt definisjonen.

  Diversifiseringskalkulator

  TODO

  Kredittkortbetalingskalkulator

  Beregn kredittkortbetalingene dine enkelt med vårt gratisverktøy

  Beregn Gjeldende Forhold Mellom Eiendeler Og Gjeld

  Beregn ditt nåværende forhold for finans og virksomhet!

  TODO

  TODO

  Kalkulator For Utbytteutbetalingsforhold

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO