Finansielle Kalkulatorer

Kalkulator For Utbytteutbetalingsforhold

TODO

kalkulator for utbytteutbetalingsforhold

$
$
Utbytteforhold
?
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hvordan beregne utbytteutbetalingsforholdet?
Hva er et godt utbytteutbetalingsforhold?
Utbetalingsforhold ekte eksempel: Verizon
Hva er et dårlig utbytteutbetalingsforhold?
Konklusjon
Utbyttegrad er en finansiell beregning som brukes av investorer for å evaluere bærekraften til et selskaps utbyttebetalinger. Den måler andelen av et selskaps inntjening som utbetales til aksjonærene som utbytte. Kalkulatoren for utbytteutbetalingsforhold er et raskt og enkelt verktøy som kan hjelpe investorer med å bestemme utbytteutbetalingsforholdet til en bestemt aksje eller selskap.

Hvordan beregne utbytteutbetalingsforholdet?

Utbytteutbetalingsforholdet beregnes ved å dele det totale utbyttet utbetalt av et selskap med nettoinntekten for en bestemt periode. Resultatet er uttrykt i prosent.
Utbetalingsforhold for utbytte = Totalt utbytte / nettoinntekt
For eksempel, hvis et selskap har en nettoinntekt på $1 million og betaler ut $250 000 i utbytte, vil utbytteutbetalingsforholdet være 25%.

Hva er et godt utbytteutbetalingsforhold?

Et godt utbytteforhold avhenger av bransjen og selskapets vekststadium. Selskaper i modne bransjer med stabil inntjening har en tendens til å ha høyere utbytteutbetalingsforhold. Motsatt har selskaper i vekstbransjer med høye kapitalkrav en tendens til å ha lavere utbytteutbetalingsforhold når de reinvesterer inntektene tilbake i virksomheten.
Et utbytteutbetalingsforhold på 30 % til 50 % anses generelt som et sunt område for de fleste selskaper. Dette indikerer at selskapet betaler ut en rimelig andel av inntjeningen til aksjonærene samtidig som de beholder nok til å reinvestere i virksomheten for fremtidig vekst.

Utbetalingsforhold ekte eksempel: Verizon

Verizon Communications Inc. er et ledende amerikansk telekommunikasjonsselskap som tilbyr trådløse og kabelbaserte kommunikasjonstjenester til enkeltpersoner og bedrifter. Fra og med 2021 hadde Verizon et utbytteutbetalingsforhold på 52,3 %, som er innenfor det sunne området for de fleste selskaper.
For å beregne Verizons utbytteutbetalingsforhold kan vi bruke følgende formel:
Utbetalingsforhold for utbytte = Totalt utbytte / nettoinntekt
I 2020 hadde Verizon en nettoinntekt på 19,2 milliarder dollar og utbetalte 10 milliarder dollar i utbytte til aksjonærene. Ved å bruke formelen kan vi beregne Verizons utbytteutbetalingsforhold som følger:
Utbetalingsforhold for utbytte = 10 milliarder dollar / 19,2 milliarder dollar = 52,3 %
Verizons utbytteutbetalingsforhold indikerer at selskapet betaler ut en betydelig del av inntjeningen til aksjonærene samtidig som de beholder nok til å investere i virksomheten for fremtidig vekst.

Hva er et dårlig utbytteutbetalingsforhold?

Et dårlig utbytteutbetalingsforhold avhenger av bransjen og de spesifikke omstendighetene til selskapet. Generelt kan et svært høyt utbytteutbetalingsforhold tyde på at selskapet betaler ut mer enn det har råd til, noe som kan føre til potensielle økonomiske problemer i fremtiden. Omvendt kan et svært lavt utbytteforhold tyde på at selskapet ikke deler nok av overskuddet med aksjonærene.
Et eksempel på et selskap med et høyt utbytteutbetalingsforhold som kan anses som dårlig er Frontier Communications Corporation. Frontier er et telekommunikasjonsselskap som tilbyr internett-, telefon- og TV-tjenester til kunder i USA. I 2017 hadde Frontier en utbytteutbetalingsgrad på 428 %, noe som indikerer at de utbetalte mer i utbytte enn de tjente i nettoinntekt. Dette høye utbytteutbetalingsforholdet var uholdbart og førte til en betydelig nedgang i Frontiers aksjekurs og økonomiske resultater i årene etter.
På den annen side, et eksempel på et selskap med lavt utbytteutbetalingsforhold som kan anses som dårlig er General Electric Company (GE). GE er et multinasjonalt konglomerat som opererer i ulike bransjer, inkludert luftfart, helsevesen og fornybar energi. I 2018 hadde GE et utbytteutbetalingsforhold på 0 %, da det hadde suspendert utbytteutbetalingene til aksjonærene på grunn av økonomiske vanskeligheter. Dette lave utbytteutbetalingsforholdet var ikke gunstig for investorer som er avhengige av vanlige utbytteinntekter og reflekterte også selskapets dårlige økonomiske helse på den tiden.
Det er viktig å merke seg at et dårlig utbytteutbetalingsforhold ikke nødvendigvis er en indikator på et selskaps generelle økonomiske helse. Andre faktorer som gjeldsnivå, inntektsvekst og bransjetrender bør også vurderes når man vurderer et selskaps potensial for langsiktige investeringer.

Konklusjon

Utbytteutbetalingsforholdet er en viktig økonomisk beregning som kan gi verdifull innsikt i et selskaps økonomiske helse og utbyttebærekraft. Kalkulatoren for utbytteutbetalingsforhold er et enkelt og effektivt verktøy som kan hjelpe investorer med å evaluere et selskaps utbytteutbetalingsforhold og ta informerte investeringsbeslutninger. Ved å bruke denne kalkulatoren kan investorer enkelt finne ut om et selskap betaler ut en rimelig andel av inntjeningen til aksjonærene og om utbyttebetalingene er bærekraftige over tid.
John Cruz
Artikkelforfatter
John Cruz
John er en doktorgradsstudent med lidenskap for matematikk og utdanning. I fritiden liker John å gå turer og sykle.
Kalkulator For Utbytteutbetalingsforhold Norsk
Publisert: Sun Mar 12 2023
I kategori Finansielle kalkulatorer
Legg til Kalkulator For Utbytteutbetalingsforhold på ditt eget nettsted

Andre økonomiske kalkulatorer

Månedslønn Til Timelønnskalkulator (lønnskalkulator)

Beregn hva du tjener i timen enkelt med vår kalkulator! Du lærer også de viktige forskjellene mellom timelønn og månedslønn!

Lønningskalkulator

Beregn din nye lønn etter lønnsøkning enkelt med vår online lønnsøkningskalkulator!

Forbrukeroverskuddskalkulator (forbrukeroverskuddsformel)

Beregn umiddelbart forbrukeroverskudd med vår økonomiske kalkulator på nett!

Lønnskalkulator

Lønnskalkulatoren konverterer lønnsbeløp til tilsvarende verdier basert på betalingsfrekvens.

Kalkulator For Billån

Dette er en gratis kalkulator som beregner den månedlige lånebetalingen for et billån. Fungerer med nye og brukte biler!

Rabattkalkulator

Ved å bruke denne online kalkulatoren kan du finne ut den endelige prisen etter å ha brukt eventuelle rabatter.

Cryptocurrency Profit Kalkulator

Denne kalkulatoren hjelper deg å se hvor mye penger og fortjeneste du har tjent på investeringene dine.

Ethereum (ETH) Fortjenestekalkulator

Beregn fortjenesten av Ethereum-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

Dogecoin (DOGE) Fortjenestekalkulator

Beregn fortjenesten av Dogecoin-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

Bitcoin (BTC) Fortjenestekalkulator

Beregn investeringsfortjenesten din av Bitcoin enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

Kalkulator For Egenkapitalavkastning

Denne ROE-kalkulatoren lar deg raskt beregne ROE (avkastning på egenkapital) basert på nettoinntekten generert samt den totale egenkapitalen til selskapet/prosjektet.

Boliglånskalkulator

Dette er et gratis verktøy som vil beregne din månedlige boliglånsbetaling.

Ripple (XRP) Fortjenestekalkulator

Beregn fortjenesten av XRP-investeringene dine med denne gratis fortjenestekalkulatoren.

Bitcoin Cash (BCH) Fortjenestekalkulator

Beregn fortjenesten for BCH-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

Litecoin (LTC) Fortjenestekalkulator

Beregn fortjenesten av dine LTC-investeringer enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

Binance Coin (BNB) Fortjenestekalkulator

Beregn fortjenesten av dine BNB-investeringer enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

Tilsvarende Årlig Kostnadskalkulator

Bruk dette gratis nettbaserte verktøyet til å beregne den tilsvarende årlige kostnaden, som er et mål på den sanne kostnaden ved å eie en eiendel over levetiden.

Årlig Inntektskalkulator

Dette er et nettbasert verktøy som beregner hvor mye penger du tjener på et år.

Avkastning På Investeringen (ROI) Kalkulator

Dette er en kalkulator som hjelper deg å finne ut hvor mye penger du vil tjene på en investering.

Bilavskrivningskalkulator

Denne kalkulatoren beregner kostnaden for avskrivning for bilen din. Estimer bilens verdi når den er brukt.

Rentekalkulator

Vår rentekalkulator lar deg beregne rentebetalinger og sluttsaldo for ikke bare faste hovedstoler, men også periodiske bidrag.

CAPM-kalkulator

Bruk denne CAPM-kalkulatoren til å forklare forholdet mellom forventet avkastning og sikkerhetsrisikoen.

Kalkulator For Finansiell Påslag

Markup-kalkulatoren er et verktøy for bedrifter som beregner salgsprisen din.

Boliglånskalkulator (EMI)

Denne boliglånskalkulatoren er gratis og lar deg beregne boliglånets EMI raskt.

PPF-kalkulator (Public Provident Fund).

Dette økonomiske verktøyet lar deg løse spørsmålene dine om kontoen for offentlige forsørgelsesfond.

Aksjefond Avkastning Kalkulator

Med dette gratisverktøyet kan du beregne avkastningen på investeringen på aksjefond!

SIP-kalkulator (systematisk Investeringsplan).

SIP-kalkulatorer lar enkeltpersoner raskt beregne den potensielle avkastningen av sine aksjefondsinvesteringer gjort via SIP.

CAGR-kalkulator (sammensatt Årlig Vekstrate)

Hvis du vil estimere den potensielle avkastningen fra en investering, er CAGR-kalkulatoren verktøyet for deg!

Ponderal Indekskalkulator

Denne ponderale indekskalkulatoren vil gi en mer nøyaktig måling enn Body Mass Index.

Kalkulator For Cap Rate

Cap rate, også kjent som kapitaliseringsrentekalkulatoren er et verktøy som alle som er interessert i fast eiendom kan bruke.

Lagergjennomsnittskalkulator (kostnadsgrunnlag)

Denne gjennomsnittskalkulatoren for aksjer lar deg beregne aksjekursen eller gjennomsnittsprisen du kjøpte aksjene til.

Investeringskalkulator

Du kan bruke investeringskalkulatoren til å beregne en bestemt parameter for investeringsplanen din. Fanene indikerer parameteren som skal beregnes. For å beregne avkastningsgraden som kreves for å nå et bestemt investeringsmål ved å bruke bestemte input, klikk på fanen Return Rate.

Omvendt Aksjedelingskalkulator

Dette bemerkelsesverdige verktøyet vil beregne en aksjes nye verdi etter en omvendt aksjedeling.

Kalkulator For Strømkostnad

Strømkostnadskalkulatoren lar forbrukere beregne sine årlige strømkostnader på en brukervennlig måte.

Felles Leiedelingskalkulator

Denne kalkulatoren vil raskt og effektivt beregne det rimelige leiebeløpet for hvert medlem av utleieenheten din.

Provisjonskalkulator

Denne nettbaserte kalkulatoren vil beregne den prosentvise godtgjørelsen.

Fremtidig Verdi Kalkulator

Future Value Calculator er et smart verktøy som raskt vil beregne verdien av enhver investering til enhver tid i fremtiden.

Kalkulator For Oppstartsvurdering

Verdsettelseskalkulatoren for post- og forhåndspenger forenkler regnestykket slik at du kan fokusere på viktigere oppgaver når du forhandler oppstartsvurdering.

Sikringsforholdskalkulator For Investeringer

Denne kalkulatoren hjelper deg med å bestemme prosentandelen av investeringsporteføljen din som er sikret mot investeringsrisiko.

Synkende Fond Kalkulator

Synkefondskalkulatoren hjelper deg med å finne ut hvor mye du må sette av for at du skal nå målet ditt innen den angitte tiden.

Kalkulator For Periodisk Innskudd (RD).

RD-kalkulatoren (gjentakende innskudd) kan hjelpe deg med å bestemme forfallsverdien for RD-investeringskontoen din hvis den vokser med en fastsatt rente og over en viss tid.

Leie Kalkulator

Vår leiekalkulator hjelper deg med å bestemme den månedlige og totale betalingen for en leieavtale.

Kalkulator For Gjeld Til Inntektsforhold

Gjeld til inntekt kalkulator, eller DTI kalkulator for kort, er et uvurderlig verktøy for alle som har tatt opp alle typer lån. Denne kalkulatoren vil vise deg hvor mye gjeld du har og om du har råd til et nytt lån.

Kalkulator For Tilbakebetalingstid

Tilbakebetalingstidskalkulatoren lar deg anslå hvor lang tid det vil ta å tjene penger på en første investering.

Inntjening Per Aksje (EPS) Kalkulator

Dette verktøyet vil veilede deg i beregningen av inntjening per aksje. Den gir deg også en nøyaktig formel for å beregne EPS.

Treghetsmomentkalkulator

Treghetsmomentkalkulatoren kan brukes til å hjelpe deg hvis du har problemer med å bestemme andre øyeblikk av areal for en vanlig form (som en rund eller en sekskant).

Fremtidig Verdi Av Annuitetskalkulator

Future Value of Annuity Calculator kan brukes til å finne den fremtidige verdien av et sett med like kontantstrømmer på en bestemt dato.

Årlig Prosentvis Avkastning

APY-kalkulatoren kan brukes til å beregne hvor mye renter du vil tjene på en investering gjort i løpet av et år.

Margin Kalkulator

Hvis du ønsker å maksimere marginene dine, vil denne kalkulatoren være din beste venn. Du kan beregne inntektene fra en vare hvis du kjenner prisen og din foretrukne fortjenestemarginprosent.

Crore Til Lakh-omformer

Crore til lakh-konverteren er et hendig verktøy som lar deg konvertere et hvilket som helst tall til crores eller lakhs.

Kalkulator For Båtlån

Dette verktøyet vil hjelpe deg med å estimere månedlige betalinger samt å beregne totalprisen for din drømmebåtfinansiering.

Obligasjonspriskalkulator

Vi tar sikte på å hjelpe deg med å beregne obligasjonsprisene utstedt av en regjering eller et selskap med denne obligasjonspriskalkulatoren.

Halvannen Tidskalkulator

Med halvannen tidskalkulator kan du enkelt finne overtidssatsene for halvannen tid, dobbel lønn og trippellønn.

BRANN-kalkulator - Beregn Førtidspensjonering

BRANN-kalkulator — økonomisk uavhengighet, pensjoner deg tidlig

Prosentavkastningskalkulator

Prosentavkastningskalkulatoren vil hjelpe deg med å forstå hvordan prosentavkastning og viser deg formelen for prosentavkastning, samt definisjonen.

Diversifiseringskalkulator

TODO

Kredittkortbetalingskalkulator

Beregn kredittkortbetalingene dine enkelt med vårt gratisverktøy

Beregn Gjeldende Forhold Mellom Eiendeler Og Gjeld

Beregn ditt nåværende forhold for finans og virksomhet!

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO