Máy Tính Hóa Học

Máy Tính Cho Năng Lượng Miễn Phí Gibbs

Máy tính năng lượng Gibbs là công cụ lý tưởng để xác định liệu một phản ứng hóa học có thể tự xảy ra hay không.

Máy tính năng lượng miễn phí Gibbs

Kết quả

Công thức

G = ΔH - T * ΔS

ΔG là sự thay đổi năng lượng tự do Gibbs

ΔH là sự thay đổi trong entanpi

ΔS là sự thay đổi trong entropy

T là nhiệt độ ở Kelvin

làm bằng ❤️ bởi

Mục lục

Định nghĩa về năng lượng miễn phí Gibbs
Cách xác định năng lượng tự do Gibbs
Phương trình năng lượng tự do Gibbs
Chính xác thì năng lượng không có Gibbs là gì?
Phương trình delta G là gì và nó hoạt động như thế nào?
Điều gì phân biệt entanpy (hoặc entropy) với các đại lượng khác?

Định nghĩa về năng lượng miễn phí Gibbs

Tổng entanpy và entropy được gọi là năng lượng Gibbs. Khi nhiệt độ không đổi, nó định lượng lượng công việc tối đa có thể được thực hiện trong một hệ thống nhiệt động lực học. Nó được ký hiệu là G.
Còn được gọi là năng lượng Gibbs, chức năng Gibbs và Enthalpy miễn phí, năng lượng không có Gibbs có một số tên khác. Nó đại diện cho sản lượng cao nhất mà một hệ thống khép kín có khả năng sản xuất.

Cách xác định năng lượng tự do Gibbs

Bằng cách sử dụng các bước này, bạn có thể nhanh chóng tính toán năng lượng phi Gibbs của các phản ứng hóa học.
 • Bạn có thể thấy entanpy, nhiệt độ và entropy của sự thay đổi.
 • Sự thay đổi nhiệt độ được nhân lên để thu được Entropy.
 • Năng lượng tự do Gibbs thu được bằng cách nhân sản phẩm với chênh lệch entanpy.
 • Phương trình năng lượng tự do Gibbs

  Tùy thuộc vào cách bạn muốn áp dụng công thức delta G, có hai lựa chọn.
  Nếu DG bằng 0, tất cả các phản ứng đều diễn ra tự phát và không cần năng lượng bên ngoài. Bạn không cần phải đóng góp bất cứ điều gì; phản ứng sẽ tự bắt đầu do các nguyên tử tham gia.
  Nếu DG vượt quá 0, phản ứng không tự phát và cần thêm năng lượng để bắt đầu. Để cung cấp năng lượng bên ngoài này, bạn có thể sử dụng ánh sáng, nhiệt hoặc các nguồn năng lượng khác.
  Năng lượng Gibbs được xác định bằng cách lấy tổng nhiệt độ và entropy của nó trừ đi entanpy của hệ thống.
  G = H + TS
  Ở đâu,
  G biểu thị năng lượng Gibbs miễn phí
  Entanpi là H
  Nhiệt độ là T
  Entropy trong S
  Hàm trạng thái có thể được sử dụng để mô tả năng lượng tự do Gibbs. Công thức năng lượng Gibbs sửa đổi được mô tả trong bảng sau.
  ĐG = ĐH – ĐS
  Công thức Gibbs Helmholtz là công thức này
  Phản ứng không tự xảy ra vì DG > 0
  DG 0. Đây là một phản ứng tự phát, tỏa nhiệt
  Phản ứng đạt trạng thái cân bằng khi DG = 0

  Chính xác thì năng lượng không có Gibbs là gì?

  Lượng năng lượng cần thiết để thực hiện một phản ứng hóa học được gọi là năng lượng tự do Gibbs. Đây là công việc nhiều nhất từng được tạo ra bởi một hệ thống khép kín không tăng trưởng.

  Phương trình delta G là gì và nó hoạt động như thế nào?

  Năng lượng tự do Gibbs có thể được tính bằng phương trình delta G DG = DH - DS.

  Điều gì phân biệt entanpy (hoặc entropy) với các đại lượng khác?

  Năng lượng tỷ lệ thuận với năng lượng bên trong của hệ thống được gọi là entanpy. Phép đo độ khó dự đoán của phân tử được gọi là entropy. Tổng năng lượng trong một hệ thống được đo bằng entanpy. Entropy, là tổng của những năng lượng này, tăng lên khi nhiệt độ tăng lên.
  Parmis Kazemi
  Tác giả bài viết
  Parmis Kazemi
  Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.
  Máy Tính Cho Năng Lượng Miễn Phí Gibbs Tiếng Việt
  Được phát hành: Mon Dec 20 2021
  Trong danh mục Máy tính hóa học
  Thêm Máy Tính Cho Năng Lượng Miễn Phí Gibbs vào trang web của riêng bạn

  Máy tính hóa học khác

  Máy Tính Số Mol Hóa Học

  Công cụ chuyển đổi mol sang gam của chúng tôi giúp dễ dàng chuyển đổi giữa trọng lượng phân tử, khối lượng và số mol.

  Máy Tính Nồng Độ Mol

  Máy tính này chuyển đổi nồng độ khối lượng của bất kỳ dung dịch nào thành nồng độ mol. Nó cũng tính lại gam trên ml thành mol. Cũng có thể tính toán khối lượng của bất kỳ chất nào cần thiết để đạt được mức nồng độ mol mong muốn.

  Máy Tính Phần Trăm Khối Lượng

  Bạn có thể sử dụng máy tính phần trăm khối lượng để xác định tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng của một thành phần và tổng trọng lượng của chất.

  Máy Tính Pha Loãng Dung Dịch

  Công cụ tính độ pha loãng của dung dịch sẽ tính toán cách pha loãng dung dịch gốc ở nồng độ đã biết để có thể tích tùy ý.

  Máy Tính Phương Trình Nernst

  Máy tính phương trình Nernst này hiển thị công thức cơ bản cho điện hóa học, Phương trình Nernst (còn được gọi là phương trình Tiềm năng tế bào).