Chemické Kalkulačky

Kalkulačka Pro Gibbs Free Energy

Gibbsova energetická kalkulačka je ideálním nástrojem pro určení, zda chemická reakce může nastat sama o sobě.

Gibbs bezplatná energetická kalkulačka

Výsledek

Vzorec

G = AH - T * AS

ΔG je změna Gibbsovy volné energie

ΔH je změna entalpie

ΔS je změna entropie

T je teplota v Kelvinech

vyrobeno pomocí ❤️ od

Obsah

Definice Gibbsovy volné energie
Jak určit Gibbsovu volnou energii
Gibbsova rovnice volné energie
Co přesně je Gibbs-free energie?
Co je rovnice delta G a jak funguje?
Co odlišuje entalpii (neboli entropii) od ostatních veličin?

Definice Gibbsovy volné energie

Součet entalpie a entropie je známý jako Gibbsova energie. Když teplota zůstává konstantní, kvantifikuje maximální množství práce, kterou lze v termodynamickém systému vykonat. Symbolizuje ho G.
Také známá jako Gibbsova energie, Gibbsovy funkce a volná entalpie, energie bez Gibbse má několik dalších názvů. Představuje největší výkon, který je uzavřený systém schopen vyprodukovat.

Jak určit Gibbsovu volnou energii

Pomocí kroků můžete rychle vypočítat energii chemických reakcí bez Gibbse.
 • Můžete vidět entalpii, teplotu a entropii změny.
 • Změna teploty se násobí, aby se získala entropie.
 • Gibbsova volná energie se získá vynásobením produktu rozdílem entalpie.
 • Gibbsova rovnice volné energie

  V závislosti na tom, jak chcete použít vzorec delta G, existují dvě možnosti.
  Pokud je DG nula, všechny reakce jsou spontánní a nevyžadují žádnou vnější energii. Nemusíte přispívat ničím; odezva se spustí sama o sobě kvůli zapojeným atomům.
  Pokud DG překročí 0, reakce není spontánní a ke spuštění potřebuje dodatečnou energii. K dodání této vnější energie můžete použít světlo, teplo nebo jiné zdroje energie.
  Gibbsova energie je určena odečtením entalpie systému od součtu jeho teploty a entropie.
  G = H + TS
  Kde,
  G označuje volnou Gibbsovu energii
  Entalpie je H
  Teplota je T
  Entropie v S
  Stavovou funkci lze použít k popisu Gibbsovy volné energie. Modifikovaný Gibbsův energetický vzorec je znázorněn v následující tabulce.
  DG = DH – DS
  Toto je vzorec Gibbse Helmholtze
  Reakce není spontánní, protože DG > 0
  DG 0. Jedná se o exergonickou, spontánní reakci
  Odezva je v rovnováze, když DG = 0

  Co přesně je Gibbs-free energie?

  Množství energie potřebné k provedení chemické reakce je známé jako Gibbsova energie. Je to nejvíce práce, kterou kdy uzavřený systém bez růstu vyprodukoval.

  Co je rovnice delta G a jak funguje?

  Gibbsovu volnou energii lze vypočítat pomocí delta G rovnice DG = DH - DS.

  Co odlišuje entalpii (neboli entropii) od ostatních veličin?

  Energie, která je přímo úměrná vnitřní energii systému, se nazývá entalpie. Měření molekulární nepředvídatelnosti je známé jako entropie. Celkový součet veškeré energie v systému se měří pomocí entalpie. Entropie, která je součtem těchto energií, roste s rostoucí teplotou.
  Parmis Kazemi
  Autor článku
  Parmis Kazemi
  Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.
  Kalkulačka Pro Gibbs Free Energy čeština
  Zveřejněno: Mon Dec 20 2021
  V kategorii Chemické kalkulačky
  Přidejte Kalkulačka Pro Gibbs Free Energy na svůj vlastní web

  Jiné chemické kalkulačky

  Kalkulačka Molů Chemie

  Náš převodník molů na gramy usnadňuje převod mezi molekulovou hmotností, hmotností a moly.

  Kalkulačka Molarity

  Tato kalkulačka převádí hmotnostní koncentraci libovolného roztoku na molární koncentraci. Také přepočítá gramy na ml na moly. Je také možné vypočítat hmotnost jakékoli látky potřebné k dosažení požadované úrovně molarity.

  Kalkulačka Hmotnostních Procent

  Ke stanovení procentuálního poměru mezi hmotností složky a celkovou hmotností látky můžete použít kalkulačku hmotnostních procent.

  Kalkulačka Ředění Roztoku

  Kalkulačka ředění roztoku vypočítá, jak zředit zásobní roztok o známé koncentraci, abyste získali libovolný objem.

  Kalkulačka Nernstových Rovnic

  Tato kalkulačka Nernstových rovnic ukazuje základní vzorec pro elektrochemii, Nernstovu rovnici (také známou jako rovnice buněčného potenciálu).