Matematiske Kalkulatorer

Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

Beregn enkelt direkte andel av tall med vår gratis Rule of Three-kalkulator.

Regel for tre kalkulator

Fyll ut de to øverste feltene og ett av de nedre. Den fjerde verdien vil bli beregnet.

Tilsvarer

Tilsvarer

Innholdsfortegnelse

Hva er regelen om tre?
Direkte regel av tre
Omvendt treregel

Hva er regelen om tre?

Regelen er tre er et enkelt regnestykke som lar en beregne noe i tre trinn. Dette er en vanlig metode for å beregne enkle formler. Prinsippet bak er ganske enkelt: Du må gjøre det samme på begge sider for å oppnå ønsket resultat.

Direkte regel av tre

Hvis en størrelse er større, øker også den andre i samme andel.
a / b = c / d
Det er mulig å beregne a, b og c. For å beregne d:
d = c * b / a

Omvendt treregel

I samme andel, hvis en størrelse er større, vil den andre avta.
Det er mulig å beregne d ved å bruke følgende formler: a, b og c. For å beregne d:
d = a * b / c

Parmis Kazemi
Artikkelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.

Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon Norsk
Publisert: Wed Jan 12 2022
I kategori Matematiske kalkulatorer
Legg til Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon på ditt eget nettsted

Andre matematiske kalkulatorer

Vector Kors Kalkulator

30 60 90 Trekantkalkulator

Forventet Verdikalkulator

Online Vitenskapelig Kalkulator

Standardavvik Kalkulator

Prosentandel Kalkulator

Brøkkalkulator

Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

Sirkelomkrets Kalkulator

Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

Trekant Område Kalkulator

Koterminal Vinkelkalkulator

Dot Produktkalkulator

Midtpunkts Kalkulator

Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

Poengestimatkalkulator

Prosentvis Økningskalkulator

Prosentforskjellskalkulator

Lineær Interpolasjonskalkulator

QR Nedbrytningskalkulator

Matrise Transponere Kalkulator

Trekanthypotenuskalkulator

Trigonometrikalkulator

Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

Matrix Multiplikatorkalkulator

Gjennomsnittlig Kalkulator

Tilfeldig Tallgenerator

Feilmarginkalkulator

Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

Kvadratmeter Kalkulator

Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

Matematisk Restkalkulator

Kvadratisk Formelkalkulator

Sum Kalkulator

Perimeterkalkulator

Z-poengskalkulator (z-verdi)

Fibonacci-kalkulator

Kapselvolumkalkulator

Volumkalkulator For Pyramide

Trekantet Prismevolumkalkulator

Rektangelvolumkalkulator

Kjeglevolumkalkulator

Kubevolumkalkulator

Sylindervolumkalkulator

Skalafaktor Utvidelseskalkulator

Shannon Mangfoldsindekskalkulator

Bayes Teorem Kalkulator

Antilogaritme Kalkulator

Eˣ Kalkulator

Primtallskalkulator

Eksponentiell Vekst Kalkulator

Kalkulator For Prøvestørrelse

Invers Logaritme (log) Kalkulator

Kalkulator For Giftfordeling

Multiplikativ Invers Kalkulator

Karakterer Prosentkalkulator

Forholdskalkulator

Empirisk Regelkalkulator

P-verdi-kalkulator

Kulevolumkalkulator

NPV Kalkulator