Matematiska Räknare

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Beräkna enkelt direkt andel av siffror med vår kostnadsfria Rule of Three-kalkylator.

Regel av tre miniräknare

Fyll i de två övre fälten och ett av de nedre. Det fjärde värdet kommer att beräknas.

Motsvarar

Motsvarar

Innehållsförteckning

Vad är regeln om tre?
Direkt regel om tre
Omvänd treregel

Vad är regeln om tre?

Regeln är tre är en enkel beräkning som gör att man kan räkna ut något i tre steg. Detta är en vanlig metod för att beräkna enkla formler. Principen bakom är ganska enkel: Du måste göra samma sak på båda sidor för att nå önskat resultat.

Direkt regel om tre

Om en magnitud är större ökar också den andra i samma proportion.
a/b = c/d
Det går att beräkna a, b och c. För att beräkna d:
d = c * b / a

Omvänd treregel

I samma proportion, om en magnitud är större, kommer den andra att minska.
Det är möjligt att beräkna d genom att använda följande formler: a, b och c. För att beräkna d:
d = a * b / c

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion Svenska
Publicerad: Wed Jan 12 2022
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator