מחשבוני כימיה

מדף זה תוכלו למצוא קישורים לכל מיני מחשבונים הקשורים לכימיה. כימיה היא חקר המאפיינים של החומר. הוא חוקר את האלמנטים השונים המרכיבים את היקום. כימיה היא תחום מדעי בסיסי המסביר היבטים שונים של החיים. ניתן להשתמש בו גם להסברת מושגים כגון היווצרות האוזון, השפעות המזהמים האטמוספריים וההשפעות של תרופות מסוימות. הכימיה מדברת על האינטראקציות בין אטומים למולקולות באמצעות קשרים כימיים. ישנם שני סוגים של קשרים כימיים: ראשוניים ומשניים. הם ידועים כקשרים יוניים וקשרים כימיים ראשוניים. המונח כימיה מקורו במילה שונה המתייחסת לפרקטיקה קודמת שכללה אלמנטים של כימיה, פילוסופיה, רפואה ואסטרונומיה.

מחשבונים כִּימִיָה

מחשבון עבור Gibbs Free Energy

מחשבון האנרגיה של Gibbs הוא הכלי האידיאלי לקביעה אם תגובה כימית יכולה להתרחש מעצמה או לא.

מחשבון שומות כימיה

ממיר השומות לגרמים שלנו מאפשר להמיר בקלות בין משקל מולקולרי, מסה ושומות.

מחשבון מולריות

מחשבון זה ממיר את ריכוז המסה של כל תמיסה לריכוז מולרי. זה גם מחשב מחדש גרם למ"ל לשומות. אפשר גם לחשב את המסה של כל חומר הנדרש כדי להגיע לרמת מולריות רצויה.

מחשבון אחוז מסה

אתה יכול להשתמש במחשבון אחוז המסה כדי לקבוע את יחס האחוזים שלך בין המסה של רכיב למשקל הכולל של החומר.

מחשבון דילול תמיסה

מחשבון דילול התמיסה מחשב כיצד לדלל תמיסה בריכוז ידוע כדי לקבל נפח שרירותי.

מחשבון משוואות נרנסט

מחשבון משוואות נרנסט זה מציג את הנוסחה הבסיסית לאלקטרוכימיה, משוואת נרנסט (הידועה גם בשם משוואת פוטנציאל התא).

אנשים ראו גם…