מחשבוני כימיה

מדף זה תוכלו למצוא קישורים לכל מיני מחשבונים הקשורים לכימיה. כימיה היא חקר המאפיינים של החומר. הוא חוקר את האלמנטים השונים המרכיבים את היקום. כימיה היא תחום מדעי בסיסי המסביר היבטים שונים של החיים. ניתן להשתמש בו גם להסברת מושגים כגון היווצרות האוזון, השפעות המזהמים האטמוספריים וההשפעות של תרופות מסוימות. הכימיה מדברת על האינטראקציות בין אטומים למולקולות באמצעות קשרים כימיים. ישנם שני סוגים של קשרים כימיים: ראשוניים ומשניים. הם ידועים כקשרים יוניים וקשרים כימיים ראשוניים. המונח כימיה מקורו במילה שונה המתייחסת לפרקטיקה קודמת שכללה אלמנטים של כימיה, פילוסופיה, רפואה ואסטרונומיה.