מחשבוני בריאות ורווחה

בריאות מניעה חשובה לשמירה על בריאות. בעזרת המחשבונים שלנו, מניעת נושאים רבים קלה מבעבר. מניעת מחלות היא תהליך של נקיטת אמצעי מניעה למניעת התפתחות מחלות. ניתן לחלק את מניעת המחלות לארבע קטגוריות רחבות: ראשוני, משני, שלישוני וראשוני. מחקר שנערך על ידי איגוד הלב האמריקאי גילה כי כ -400,000 אנשים מתים בארה"ב מדי שנה עקב גורמי אורח חיים כגון השמנה ותזונה לקויה. בשנת 2000, 60% ממקרי המוות ברחבי העולם יוחסו למחלות כרוניות. זוהי עלייה לעומת השנה הקודמת, שבה נרשמו 60% ממקרי המוות המיוחסים למחלות אלה.