מחשבונים סטטיסטיים

מחשבון גידול אוכלוסין

מחשבון גידול האוכלוסין יבקש מכם להזין את האוכלוסייה הנוכחית, את מספר השנים וכן את קצב הגידול. לאחר שתזין את מספר השנים, המחשבון יציג את האוכלוסייה החדשה.

מחשבון גידול אוכלוסייה

נעשה עם ❤️ על ידי

תוכן העניינים

מהי ההגדרה של גידול אוכלוסיה?
מהו קצב גידול האוכלוסייה?
איזה סוג של גידול רואה את האוכלוסייה?
נקודות מפתח לגבי אוכלוסיה
אילו גורמים עיקריים משפיעים על גידול האוכלוסייה?

מהי ההגדרה של גידול אוכלוסיה?

גידול האוכלוסין הוא האוכלוסייה הגדלה כתוצאה מהתרבות.

מהו קצב גידול האוכלוסייה?

אחוז גידול אוכלוסיה הוא קצב שבו אוכלוסיה גדלה בכל שנה או לאורך תקופת הזמן הנחקרת.

איזה סוג של גידול רואה את האוכלוסייה?

בעוד שגידול האוכלוסייה נוטה להיות אקספוננציאלי, מדי פעם כל האוכלוסיות יגיעו לרמת טיפה שבה הן אינן מסוגלות לקיים את קצב הגידול שלהן בגלל גורמים רבים, כמו אספקת מזון ובריאות.

נקודות מפתח לגבי אוכלוסיה

 • אוכלוסייה מתייחסת לקבוצה של פרטים מאותו מין או חברה שחיים באותו מקום מגורים או סביבה.
 • ניתן להגדיר את האוכלוסייה כקבוצה של פרטים או אוסף של אנשים.
 • תנודות בשיעור הילודה ובשיעור התמותה עלולות להוביל לשינוי או לגידול וירידה באוכלוסייה.
 • גידול באוכלוסייה מתייחס פשוט לגידול בגודל האוכלוסייה.
 • צמיחה דמוגרפית מתייחסת לשינוי/גידול של אוכלוסייה שגדולה מהזמן.
 • גידול אוכלוסין מוגדר כשינוי במספר ובמיני הפרטים באוכלוסייה. ניתן למדוד אותו באמצעות "ליחידת זמן" למדידה.
 • גידול האוכלוסייה יכול להתבטא הן במונחים יחסיים והן במונחים מוחלטים.
 • אילו גורמים עיקריים משפיעים על גידול האוכלוסייה?

  גידול האוכלוסייה מסתמך על ארבעה גורמים בסיסיים: לידה, מוות, הגירה והגירה.
  שיעור גידול האוכלוסייה = (שיעור ילודה + הגירה) - (שיעור תמותה + הגירה)

  1. שיעור ילודה

 • האוכלוסייה תגדל באופן הגיוני אם יהיו יותר לידות מאשר יש מקרי מוות או אם שיעור התמותה נמוך או גבוה יותר ביחס לשיעור הילודה.
 • הנוסחה המשמשת לחישוב שיעור תמותת תינוקות הגולמי היא
 • שיעור מוות גולמי (CBR), = מספר הלידות בתוך שנה/סה"כ אוכלוסיית אמצע השנה x 1000

  2. שיעור תמותה/שיעור תמותה

 • שיעור התמותה או התמותה הוא אחד הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על גידול האוכלוסייה.
 • ככל שהאוכלוסייה גדלה, כך גם שיעור התמותה עולה. הנגישות והזמינות של שירותי בריאות איכותיים, כמו גם שיטות חיי היומיום, הם הגורמים העיקריים המשפיעים על שיעור התמותה.
 • הנוסחה המשמשת לחישוב יחס המוות הגולמי היא
 • שיעור מוות גולמי (CDR), = (מספרי מקרי מוות בשנה/סך אוכלוסיית השנה האמצעית) x 1,000

  3. הגירה והגירה

 • הגירה היא כאשר אנשים עוברים ממקום/מדינה אחת למקום אחר.
 • הגירה והגירה הם שני סוגים שונים של הגירה.
 • הגירה (מעבר למקום/מדינה): זוהי תנועה ושילוב של אנשים ממקומות אחרים בעולם.
 • הגירה (יציאה ממקום/ארץ) היא תנועה והדרה של פרטים מאוכלוסיה.
 • גודל אוכלוסיית המדינה מושפע מהגירה והגירה.
 • הגירה היא תוצאה של גורמים רבים.
 • אוכלוסיית אומה מצטמצמת לאט לאחר הגירה של אדם.
 • זה נקרא "הגירה" כשמישהו נוסע למדינה אחרת.
 • יש שני צדדים להגירה.
 • ישנם גורמים רבים שמושכים אנשים לארץ/מקום מסוים. דוגמה אחת לגורם משיכה היא הזדמנויות עבודה טובות יותר, ביטחון סוציאלי טוב יותר, מתקנים רפואיים טובים יותר ומערכות חינוך משופרות.
 • אנשים עוזבים לעתים קרובות את מדינתם/מקום מגוריהם בגלל גורמי דחיפה. אפשר לחשוב על כמה גורמים שעלולים לגרום לאנשים לעזוב את הארץ או המקום: חוסר הרמוניה ושלום חברתית; קונפליקט מוגבר; מערכות חינוך עניות; הזדמנויות עבודה דלות; משאבים לא מספקים.
 • גורמים נוספים המשפיעים על גידול האוכלוסייה

  א) תוכניות/מדיניות ממשלתיות

 • לתוכניות ולמדיניות של הממשלה יש השפעה גדולה על גידול האוכלוסייה.
 • חלק מהאנשים בעולם, כולל מנהלים ומחוקקים, מסכימים שמדינות מסוימות חייבות להגביל את שיעור הילודה של המדינה.
 • מדיניות הילד האחד הידועה של סין אסרה על זוגות להביא יותר ילדים מהמספר שנקבע. מחלוקת זו תומכת ברעיון שהגבלה כזו תוביל לפחות שימוש במשאבים ותפחית את כמות האוכלוסייה.
 • יתר על כן, ממשלות ומדינות שונות פיתחו תוכניות ומדיניות שונות על מנת לעצור את גידול האוכלוסייה.
 • ב) אלמנטים ביוטיים ומקוריים

  הגורמים הביוטיים והפנימיים הם:
 • גיל בשלות רבייה
 • מספר הצאצאים שנוצרו על ידי אירוע רבייה
 • ישנם אירועי רבייה רבים במהלך החיים.
 • ניתן לשלב את שלושת הגורמים הללו כדי ליצור פוריות.

  ג) גורמים סביבתיים

 • גורמי התנגדות סביבתיים
 • יכולת סחר
 • ד) אמנציפציה/שחרור נשים

 • הגברת האמנציפציה/שחרור/חופש של נשים הגדילה את הגישה שלהן לחינוך, לעבודה ולפעילויות חוצות אחרות, מה שהוביל בסופו של דבר לעיכוב בלידה.
 • זה גם מוביל לכך שפחות ילדים מגיעים להריון לאישה.
 • ה) עיור

 • עיור קשור לשיעורי ילודה גבוהים יותר, אך למקרי מוות נמוכים יותר.
 • לאנשים יש גישה רבה יותר ושימוש רב יותר במתקנים עירוניים שיכולים להגדיל את שיעור הילודה שלהם. בתורו, תמותת תינוקות ותמותת יילודים יורדת.
 • עם זאת, עיור עשוי להוביל לירידה בשיעורי הילודה עקב השכלה גבוהה ושימוש רב יותר בתכנון המשפחה.
 • ו) שינויים חקלאיים

 • ההתקדמות החקלאית הגדילה את ייצור המזון.
 • שיעור התמותה מרעב ירד עקב ייצור מוגבר של מזון.
 • אנשים יכולים גם להבטיח שלילדיהם יהיה מספיק אוכל.
 • ז) חינוך

 • השכלה היא גורם חשוב בגידול האוכלוסייה.
 • גידול בהשכלה מביא להגברת השימוש במכשירים לתכנון משפחה, תכנון טוב יותר של משאבים ושיעורי ילודה נמוכים יותר.
 • חינוך עוזר לאנשים להיות מודעים ליסודות ה-WASH (מים, תברואה והיגיינה), ובכך מונע מהם לפתח מחלות פשוטות שניתן למנוע כמו כולרה, טיפוס, ואחרות.
 • גורמים המשפיעים על פוריות

  1. גורמים ביולוגיים

 • מחזור, מין וגיל
 • 2. גורמים פיזיולוגיים

 • סטריליות - שלב בדפוס הרבייה של האישה שאינו בר-קיימא או סטרילי.
 • 3. גורמים חברתיים

 • דָת
 • מערכת קסטה
 • קבוצות גזעיות
 • מנהגים
 • מערכות משפחתיות
 • חינוך
 • מעמד האישה
 • 4. גורמים כלכליים

 • עִיוּר
 • כיבוש
 • תנאים כלכליים
 • תכנון עבור המשפחה
 • גורמים המשפיעים על תמותה

  1. תרופות למניעת מחלות

 • מדינות פיתוח נהנו משיתוף הפעולה והתמיכה הבינלאומית של מדינות מפותחות בייבוא תרופות.
 • לפיכך, ההוראה סייעה למגר מחלות מסוימות כמו אבעבועות שחורות, פוליו ושחפת. לרמה משמעותית.
 • 2. תוכניות בריאות הציבור

 • ארגון הבריאות העולמי סיפק סיוע למדינות מתפתחות בהשקת תוכניות רבות לבריאות הציבור, כגון קמפיינים חיסונים בחינם, שמירה על איכות הסביבה ותוכניות לשליטה בטבק.
 • הסדרים דומים נעשו על ידי הממשלה לגבי בקרת זיהום. בתורם, מחלות בדרכי הנשימה ראו ירידה במקרי המוות.
 • 3. מתקני בריאות

 • ניתן להילחם במחלות נגועות על ידי מוסדות רפואיים ובריאות שונים.
 • שלב מטאורי של הפרטה וצמצום בבתי החולים הממשלתיים הביא למתקנים רפואיים טובים יותר שעזרו להפחית את שיעור התמותה.
 • 4. החינוך נמצא במגמת עלייה

 • החינוך על אורח חיים בריא ואכילה נכונה סייע להורדת שיעור התמותה.
 • 5. מעמד האישה

 • ברוב המדינות המתפתחות, אוריינות הובילה להעצמת נשים. נשים מבינות כעת את החשיבות והיתרונות של תברואה והיגיינה. גם שיעור תמותת התינוקות יורד.
 • 6. אספקת מזון

 • עלייה באספקת המזון במדינות המיינסטרים של מדינות מתפתחות, ויבוא תבואה ממדינות מפותחות. זה הביא לצמצום מקרי המוות מרעב.
 • 7. תוחלת חיים

 • פיתוח כלכלי הוא תהליך של כלומר פיתוח כלכלי הוא הגידול בהכנסה לנפש ושיפור מתקני הבריאות. במדינות מתפתחות, היא הצליחה להגדיל את שיעור תוחלת החיים של אנשים בהשוואה לשנים קודמות. כתוצאה מכך מוריד את שיעור התמותה.
 • גורמים המשפיעים על הגירה

  1. אלמנטים חברתיים-פוליטיים

 • מלחמה יכולה להתרחש מסיבות רבות, כמו מחלוקות פוליטיות או ויכוחים. כתוצאה מכך, זהו הגורם הגדול ביותר שמשפיע על הגירה.
 • דוגמה: בסוריה אנשים עברו ממדינה למדינה בחיפוש אחר ביטחון וגישה לשירותי בריאות.
 • 2. גורמים כלכליים

 • גורמים כלכליים כוללים את מצב האבטלה ובריחת מוחות וכן את שלב הירידה של עסקים.
 • יתר על כן, השכר גבוה יותר, ויש אפשרויות עבודה טובות יותר. הגירה של עובדים/אינטלקטואלים מיומנים מאזורים/מדינות מתפתחות יכולה להיות תוצאה.
 • גורמים אלו אחראים גם להגירה.
 • 3. גורמים אקולוגיים

 • הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים דיווח כי לשינויי האקלים תהיה השפעה חשובה על ביטחון המזון עד אמצע המאה.
 • אפשרית אפשרות של הגירה כפרית לעירונית, או הגירה בינלאומית מוגברת באזורים שאינם יכולים לקיים חקלאות.
 • אבטחת מים היא גורם נוסף שעלול לגרום לחוסר ביטחון תזונתי חמור. חוסר ביטחון מים הולך וגובר באזורים שונים של הגלובוס יכול להשפיע על ההגירה הבינלאומית.
 • אנשים הסובלים מתנאים סביבתיים שליליים יכולים לבחור להגר לסביבה טובה יותר במדינה אחרת.
 • Parmis Kazemi
  כותב המאמר
  Parmis Kazemi
  פרמיס הוא יוצר תוכן בעל תשוקה לכתוב וליצור דברים חדשים. היא גם מתעניינת מאוד בטכנולוגיה ונהנית ללמוד דברים חדשים.
  מחשבון גידול אוכלוסין עִבְרִית‎
  יצא לאור: Tue Mar 08 2022
  בקטגוריה מחשבונים סטטיסטיים
  הוסף את מחשבון גידול אוכלוסין לאתר שלך

  מחשבונים סטטיסטיים אחרים

  מחשבון אחוז מנצח

  זהו כלי מקוון חינמי שיעזור לך לחשב את סיכויי הזכייה שלך.

  מחשבון שיעור אבטלה

  מחשבון אבטלה זה מאפשר לך לחשב במהירות את אחוזי האבטלה במדינה מסוימת.

  מחשבון הסתברות מטבעות

  השתמש בכלי החינמי הזה כדי להבין את הסיכויים להיפוך מטבע.

  מחשבון סיכויי הימורים

  זהו כלי מקוון שיחשב את הסיכויים שלך לזכות בהימור.

  מחשבון סיכוי כפול

  TODO

  מחשבון סיכויי ג'קפוט לוטו: חשב את סיכויי הזכייה שלך

  השתמש במחשבון סיכויי הג'פוט של לוטו כדי לראות מה הסיכויים שלך לזכות בלוטו. חינם לשימוש על ידי שחקני לוטו ברחבי העולם.

  מחשבון נכים אסייתי

  TODO

  מחשבון מלך השערים בכל זמן

  TODO