Kalkulatory Matematyczne

Kalkulator Twierdzenia Bayesa

Użyj tego kalkulatora twierdzenia Bayesa online, aby określić prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest uzależnione od innego. Obliczenie to uwzględnia prawdopodobieństwo a priori A, prawdopodobieństwa warunkowe B i warunkowe A oraz warunkowe A.

Kalkulator twierdzenia Bayesa

Spis treści

Kalkulator twierdzenia Bayesa
Czym jest twierdzenie Bayesa i jak można je zastosować w twojej sytuacji?
Teoria Bayesa dla manekinów - przykład twierdzenia Bayesa
Wnioskowanie bayesowskie — rzeczywiste zastosowania

Kalkulator twierdzenia Bayesa

Kalkulator twierdzenia Bayesa pozwala obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia za pomocą twierdzenia Bayesa. Nasz kalkulator prawdopodobieństwa zapewnia ogólny przegląd prawdopodobieństw i sposobów ich obliczania. Kalkulator algorytmu Bayesa oblicza warunkowe prawdopodobieństwo zdarzenia na podstawie podobnych prawdopodobieństw.
Reguła Bayesa i prawo Bayesa to dwa inne terminy, których ludzie używają w odniesieniu do twierdzenia Bayesa. W tym artykule wyjaśnimy, czym one są. Poniżej znajduje się wzór na twierdzenie Bayesa, który zawiera szczegółowe wyjaśnienie i przykład zastosowania twierdzenia Bayesa w praktyce.

Czym jest twierdzenie Bayesa i jak można je zastosować w twojej sytuacji?

Twierdzenie Bayesa zostało nazwane na cześć wielebnego Thomasa Bayesa, który w XVIII wieku pracował nad prawdopodobieństwami warunkowymi. Reguła Bayesa oblicza prawdopodobieństwo a posteriori zdarzenia, biorąc pod uwagę wcześniejsze prawdopodobieństwa zdarzeń powiązanych.
Na przykład szukanie skarpetek na ślepo w pokoju da mniejsze szanse niż szukanie miejsc, które już sprawdziłeś. Nasz kalkulator utraty skarpet może Ci pomóc, jeśli masz problem z wypadaniem skarpet. Jednak wyjęcie jajka z lodówki i ugotowanie go nie wpływa na prawdopodobieństwo, że będą tam inne przedmioty. Choć mogą się to wydawać zabawne przykłady, teoria Bayesa była znaczącym przełomem w statystykach, które wywarły głęboki wpływ na tę dziedzinę.
Porównując prawo Bayesa i teorię Pitagorasa z matematyką, widać znaczenie prawa Bayesa dla statystyki. Formuła Bayesa ma wiele praktycznych zastosowań. Są często używane codziennie, nawet o tym nie wiedząc! Możesz dowiedzieć się więcej w sekcji Wnioskowanie Bayesowskie.

Teoria Bayesa dla manekinów - przykład twierdzenia Bayesa

Wiesz już, jak obliczyć wzór na twierdzenie Bayesa. Powiedzmy, że chcesz wyjść na zewnątrz, ale nie jesteś pewien, czy będzie padać. Czy konieczne jest zabranie parasola? Załóżmy, że spojrzałeś na dane z przeszłości i stwierdziłeś, że 6 z 30 dni w tym miesiącu jest zazwyczaj deszczowych. Prawdopodobieństwo deszczu w tym scenariuszu wyniosłoby 0,2 lub 20%. Nasz kalkulator ułamków może szybko zamienić ułamki na procenty. Załóżmy też, że rano chmury są powszechne. 45% dni zaczyna się pochmurnie. 60% deszczowych dni zaczyna się pochmurnie. Jakie są szanse, że będzie padać, jeśli będzie pochmurno?

Wnioskowanie bayesowskie — rzeczywiste zastosowania

Wnioskowanie bayesowskie, metoda wnioskowania statystycznego oparta na regule Bayesa, to metoda wykorzystująca regułę Bayesa do wnioskowania statystycznego. Wnioskowanie bayesowskie wykorzystuje regułę Bayesa do ciągłego przeliczania prawdopodobieństw i aktualizowania ich w miarę pojawiania się nowych dowodów. Jest to możliwe, gdy istnieje duża próbka danych ze zmieniającymi się danymi.
Ta technika jest również znana jako aktualizacja Bayesa i może być używana do różnych celów, w tym analizy genetycznej i oceny ryzyka w finansach, wyszukiwarkach, filtrach spamu i salach sądowych. Wnioskowanie bayesowskie może być używane przez przysięgłych w celu ustalenia, czy zgromadzone dowody wspierają ich pogląd.
Filtry spamu stają się również inteligentniejsze, ponieważ zbierają więcej danych. Widząc, jakie rodzaje wiadomości e-mail są spamem i które słowa pojawiają się w większej liczbie wiadomości, filtry spamu mogą aktualizować ich prawdopodobieństwo i lepiej rozpoznawać ataki obcych książąt.

Parmis Kazemi
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.

Kalkulator Twierdzenia Bayesa Polski
Opublikowany: Tue May 03 2022
W kategorii Kalkulatory matematyczne
Dodaj Kalkulator Twierdzenia Bayesa do własnej witryny

Inne kalkulatory matematyczne

Kalkulator Krzyżowy Wektorów

Kalkulator Trójkątów 30 60 90

Kalkulator Oczekiwanej Wartości

Kalkulator Naukowy Online

Kalkulator Odchylenia Standardowego

Kalkulator Procentowy

Kalkulator Wspólnych Ułamków

Przelicznik Funtów Na Kubki: Mąka, Cukier, Mleko...

Kalkulator Obwodu Koła

Kalkulator Formuły Podwójnego Kąta

Kalkulator Matematycznych Pierwiastków

Kalkulator Obszaru Trójkąta

Kalkulator Kąta Koterminalnego

Kalkulator Iloczynu Kropkowego

Kalkulator Punktu Środkowego

Kalkulator Cyfr Znaczących

Kalkulator Długości Łuku Dla Okręgu

Kalkulator Oszacowania Punktów

Kalkulator Wzrostu Procentowego

Kalkulator Różnicy Procentowej

Kalkulator Interpolacji Liniowej

Kalkulator Rozkładu QR

Kalkulator Transpozycji Macierzy

Kalkulator Przeciwprostokątnej Trójkąta

Kalkulator Trygonometrii

Kalkulator Kąta I Boku Trójkąta Prostokątnego

45 45 90 Kalkulator Trójkątów

Kalkulator Mnożenia Macierzy

Kalkulator Średnich

Generator Liczb Losowych

Kalkulator Marginesu Błędu

Kalkulator Kąta Między Dwoma Wektorami

Kalkulator LCM - Najmniej Powszechny Kalkulator Wielokrotny

Kalkulator Powierzchni Kwadratowych

Kalkulator Wykładniczy

Kalkulator Reszt Matematycznych

Kalkulator Reguły Trzech - Proporcja Bezpośrednia

Kalkulator Formuł Kwadratowych

Kalkulator Sum

Kalkulator Obwodu

Kalkulator Wartości Z

Kalkulator Fibonacciego

Kalkulator Objętości Kapsułki

Kalkulator Objętości Piramidy

Trójkątny Kalkulator Objętości Pryzmatu

Kalkulator Objętości Prostokąta

Kalkulator Objętości Stożka

Kalkulator Objętości Kostki

Kalkulator Objętości Butli

Kalkulator Dylatacji Współczynnika Skali

Kalkulator Wskaźnika Różnorodności Shannona

Kalkulator Antylogarytmów

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Liczb Pierwszych

Kalkulator Wzrostu Wykładniczego

Kalkulator Wielkości Próbki

Kalkulator Odwrotnego Logarytmu (log)

Kalkulator Rozkładu Trucizn

Multiplikatywny Kalkulator Odwrotny