Kalkulatory Matematyczne

Kalkulator Obwodu Koła

Użyj tego bezpłatnego kalkulatora obwodu koła, aby obliczyć promień okręgu, średnicę okręgu, obwód okręgu i obszar okręgu.

Wizualizacja obwodu koła

Spis treści

Jak korzystać z kalkulatora obwodu koła?
Co to jest obwód?
Czym jest koło?
Odpowiednie formuły okręgów
Wzór na obwód
Terminy związane z kręgami
Historia koła

Jak korzystać z kalkulatora obwodu koła?

Aby znaleźć inne parametry okręgu, musisz wypełnić promień, średnicę, obwód lub powierzchnię. Następnie kalkulator automatycznie obliczy dla Ciebie resztę wartości.

Co to jest obwód?

Obwód to odległość liniowa od krawędzi koła. Oznacza to samo, co obwód w figurze geometrycznej. Różnica obwodu i obwodu polega na tym, że termin „obwód” jest używany wyłącznie dla wielokątów.

Czym jest koło?

Okrąg to prosty zamknięty kształt, który pokazuje różne koncepcje i różne grupy ludzi. Jest to zbiór punktów na płaszczyźnie równoodległej od danego punktu. Średnice okręgów są dwukrotnie większe od promienia. Muszą być równe odległości między środkiem okręgu a przebiegającą przez niego linią.
W geometrii euklidesowej okrąg jest prostą krzywą, która dzieli płaszczyznę na dwa obszary: wewnętrzną i zewnętrzną. Jest powszechnie używany w odniesieniu do granicy kształtu lub całej konstrukcji.
Okrąg to rodzaj struktury eliptycznej, która obejmuje największą powierzchnię na jednostkę obwodu. Zwykle definiuje się go jako dwuwymiarowy kształt z punktem centralnym i mimośrodem zerowym.
Dowiedz się więcej o kręgach

Odpowiednie formuły okręgów

Oto wzory, których używa nasz kalkulator okręgów.

Wzór na obwód

Możesz użyć następującego wzoru, aby obliczyć obwód okręgu na podstawie jego promienia.
C = 2πR
R = radius
Przykład koła
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Czym jest okrąg w geometrii?

Terminy związane z kręgami

Obwód to odległość między jednym obwodem a okręgiem.
Średnica to odcinek linii przechodzący przez środek.
Środek okręgu nazywany jest origo.
Okrąg to kształt złożony z punktów, które znajdują się w pewnej odległości od danego punktu. Odległość między tymi punktami nazywa się promieniem.
Półtarcz to specjalny przypadek, który pokazuje największy segment. Koncepcja Koła Stycznego sięga czasów, kiedy powstały najwcześniejsze znane cywilizacje.

Historia koła

Koło znane jest od czasów starożytnych. Wokół Księżyca i Słońca znajdują się naturalne kręgi, które mogą być obserwowane przez rośliny.
Koło zainspirowało rozwój wielu dyscyplin naukowych, takich jak astronomia i geometria. Jego badanie pomogło również wyjaśnić koncepcję boskiej lub doskonałej geometrii.
Platon wyjaśnia idealne koło, czym różni się od słów i rysunków oraz dlaczego ma znaczenie.
Różne światopoglądy artystów wpłynęły na ich postrzeganie kręgu. Niektórzy skupili się na jego centralnej części, podczas gdy inni podkreślili demokratyczny aspekt jego obwodu.
Krąg jest symbolem wielu pojęć sakralnych i duchowych. Jest interpretowany na różne sposoby na całym świecie.
Historia kręgów

Angelica Miller
Autor artykułu
Angelica Miller
Angelica jest studentką psychologii i autorką treści. Uwielbia filmy dokumentalne o przyrodzie i oglądaniu oraz edukacyjne filmy na YouTube.

Kalkulator Obwodu Koła Polski
Opublikowany: Mon Aug 02 2021
W kategorii Kalkulatory matematyczne
Dodaj Kalkulator Obwodu Koła do własnej witryny

Inne kalkulatory matematyczne

Kalkulator Krzyżowy Wektorów

Kalkulator Trójkątów 30 60 90

Kalkulator Oczekiwanej Wartości

Kalkulator Naukowy Online

Kalkulator Odchylenia Standardowego

Kalkulator Procentowy

Kalkulator Ułamków

Przelicznik Funtów Na Kubki: Mąka, Cukier, Mleko...

Kalkulator Formuły Podwójnego Kąta

Kalkulator Pierwiastka Matematycznego (kalkulator Pierwiastka Kwadratowego)

Kalkulator Obszaru Trójkąta

Kalkulator Kąta Koterminalnego

Kalkulator Iloczynu Kropkowego

Kalkulator Punktu Środkowego

Konwerter Cyfr Znaczących (kalkulator Sig Figs)

Kalkulator Długości Łuku Dla Okręgu

Kalkulator Oszacowania Punktów

Kalkulator Wzrostu Procentowego

Kalkulator Różnicy Procentowej

Kalkulator Interpolacji Liniowej

Kalkulator Rozkładu QR

Kalkulator Transpozycji Macierzy

Kalkulator Przeciwprostokątnej Trójkąta

Kalkulator Trygonometrii

Kalkulator Boku I Kąta Trójkąta Prostokątnego (kalkulator Trójkąta)

45 45 90 Kalkulator Trójkąta (kalkulator Trójkąta Prostokątnego)

Kalkulator Mnożenia Macierzy

Kalkulator Średnich

Generator Liczb Losowych

Kalkulator Marginesu Błędu

Kalkulator Kąta Między Dwoma Wektorami

Kalkulator LCM - Najmniej Powszechny Kalkulator Wielokrotny

Kalkulator Powierzchni Kwadratowych

Kalkulator Wykładniczy (kalkulator Potęgowy)

Kalkulator Reszt Matematycznych

Kalkulator Reguły Trzech - Proporcja Bezpośrednia

Kalkulator Formuł Kwadratowych

Kalkulator Sum

Kalkulator Obwodu

Kalkulator Wyniku Z (wartość Z)

Kalkulator Fibonacciego

Kalkulator Objętości Kapsułki

Kalkulator Objętości Piramidy

Trójkątny Kalkulator Objętości Pryzmatu

Kalkulator Objętości Prostokąta

Kalkulator Objętości Stożka

Kalkulator Objętości Kostki

Kalkulator Objętości Butli

Kalkulator Dylatacji Współczynnika Skali

Kalkulator Wskaźnika Różnorodności Shannona

Kalkulator Twierdzenia Bayesa

Kalkulator Antylogarytmów

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Liczb Pierwszych

Kalkulator Wzrostu Wykładniczego

Kalkulator Wielkości Próbki

Kalkulator Odwrotnego Logarytmu (log)

Kalkulator Rozkładu Trucizn

Multiplikatywny Kalkulator Odwrotny

Kalkulator Procentowy Znaków

Kalkulator Współczynnika

Empiryczny Kalkulator Reguł

Kalkulator Wartości P

Kalkulator Objętości Kuli

Kalkulator NPV

Spadek Procentowy

Kalkulator Powierzchni

Kalkulator Prawdopodobieństwa