Kalkulatory Matematyczne

Kalkulator Krzyżowy Wektorów

Kalkulator iloczynu krzyżowego wektorów znajduje iloczyn krzyżowy dwóch wektorów w przestrzeni trójwymiarowej.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

wykonane z ❤️ przez

Spis treści

Co to jest produkt krzyżowy?
Formuła obliczania krzyżowego produktu
Definicja produktu krzyżowego
Jak obliczyć iloczyn krzyżowy dwóch wektorów
Czym jest produkt krzyżowy?
Aby określić iloczyn poprzeczny nowego wektora, musisz wprowadzić do kalkulatora wartości x, y i z dwóch wektorów.

Co to jest produkt krzyżowy?

Iloczyn krzyżowy to operacja matematyczna, która pobiera dwa wektory i tworzy nowy wektor. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w inżynierii, fizyce i matematyce. W tym poście na blogu zamierzamy zbadać, czym jest cross product i co może dla nas zrobić. Podamy również przykład zastosowania tego w fizyce. Więc czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Formuła obliczania krzyżowego produktu

Wzór na obliczenie nowego wektora iloczynu krzyżowego dwóch wektorów jest następujący:
 • Gdzie θ jest kątem między a i b w płaszczyźnie je zawierającej. (Zawsze pomiędzy 0 – 180 stopni)
 • ‖a‖ i ‖b‖ są modułami wektorów a i b
 • a n jest wektorem prostopadłym do a i b
 • Jeśli chodzi o współrzędne wektorowe, powyższe równanie możemy uprościć do postaci:
  a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
  Gdzie a i b są wektorami o współrzędnych (a1,a2,a3) i (b1,b2,b3).
  Kierunek wynikowego wektora można określić za pomocą reguły prawej ręki.

  Definicja produktu krzyżowego

  Iloczyn krzyżowy, znany również jako iloczyn wektorowy, jest operacją matematyczną. W operacji krzyżowej wynikiem iloczynu między 2 wektorami jest nowy wektor, który jest prostopadły do obu wektorów. Wielkość tego nowego wektora jest równa powierzchni równoległoboku z bokami dwóch oryginalnych wektorów.
  Nie należy mylić iloczynu krzyżowego z iloczynem skalarnym. Iloczyn skalarny jest prostszą operacją algebraiczną, która zwraca pojedynczą liczbę w przeciwieństwie do nowego wektora.

  Jak obliczyć iloczyn krzyżowy dwóch wektorów

  Oto przykład obliczania iloczynu krzyżowego dla dwóch wektorów.
  Pierwszą rzeczą jest zebranie dwóch wektorów: wektora A i wektora B. W tym przykładzie założymy, że wektor A ma współrzędne (2, 3, 4), a wektor B ma współrzędne (3, 7, 8).
  Następnie używamy powyższego uproszczonego równania, aby obliczyć wynikowe współrzędne wektorowe produktu.
  Nasz nowy wektor będzie oznaczony jako C, więc najpierw będziemy chcieli znaleźć współrzędną X. Dzięki powyższej formule znajdujemy X jako -4.
  Używając tej samej metody, stwierdzamy, że y i z wynoszą odpowiednio .-4 i 5.
  Wreszcie mamy nasz nowy wektor z produktu krzyżowego X b z (-4,-4,5)
  Należy pamiętać, że iloczyn krzyżowy jest antyprzemienny, co oznacza, że wynik a X b nie jest taki sam jak b X a. W rzeczywistości:
  a X b = -b X a.

  Czym jest produkt krzyżowy?

  Produkt krzyżowy to iloczyn wektorowy, który jest prostopadły do obu oryginalnych wektorów i ma tę samą wielkość.
  John Cruz
  Autor artykułu
  John Cruz
  John jest doktorantem z pasją do matematyki i edukacji. W wolnym czasie John lubi wędrować i jeździć na rowerze.
  Kalkulator Krzyżowy Wektorów Polski
  Opublikowany: Sun Jul 04 2021
  W kategorii Kalkulatory matematyczne
  Dodaj Kalkulator Krzyżowy Wektorów do własnej witryny

  Inne kalkulatory matematyczne

  Kalkulator Trójkątów 30 60 90

  Za pomocą naszego kalkulatora trójkątów 30 60 90 możesz rozwiązać specjalny trójkąt prostokątny.

  Kalkulator Oczekiwanej Wartości

  Ten kalkulator wartości oczekiwanej pomaga obliczyć wartość oczekiwaną (zwaną również średnią) danego zestawu zmiennych wraz z ich prawdopodobieństwami.

  Kalkulator Naukowy Online

  Ten kalkulator naukowy zapewnia proste i zaawansowane funkcje matematyczne w łatwej w użyciu aplikacji.

  Kalkulator Odchylenia Standardowego

  Ten darmowy kalkulator podaje odchylenie standardowe, wariancję, średnią i sumę danego zestawu danych.

  Kalkulator Procentowy

  Ten kalkulator procentowy to darmowy kalkulator online do obliczania procentów. Dowiedz się, co to jest X % Y?

  Kalkulator Ułamków

  Ten darmowy kalkulator ułamków może służyć do znajdowania wyników dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia dwóch wspólnych ułamków.

  Przelicznik Funtów Na Kubki: Mąka, Cukier, Mleko...

  Znajdź prawidłowe wymiary swojego ulubionego przepisu za pomocą tego bezpłatnego kalkulatora, który z łatwością przelicza funty na kubki! Współpracuje z kubkami US i kubkami UK!

  Kalkulator Obwodu Koła

  Użyj tego bezpłatnego kalkulatora obwodu koła, aby obliczyć promień okręgu, średnicę okręgu, obwód okręgu i obszar okręgu.

  Kalkulator Formuły Podwójnego Kąta

  Wyznacz ekwiwalent podwójnego kąta dla danego kąta za pomocą tego darmowego kalkulatora! Znajdź więcej informacji o formule podwójnego kąta.

  Kalkulator Pierwiastka Matematycznego (kalkulator Pierwiastka Kwadratowego)

  Ten darmowy kalkulator oblicza drugi, trzeci i wyższe wykładniki oraz pierwiastki. Dostępna jest również formuła.

  Kalkulator Obszaru Trójkąta

  Znajdź obszar trójkąta łatwo za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora obszaru trójkąta! Możesz obliczyć z podstawą i wysokością, trzema różnymi stronami i wieloma innymi. Działa z kątami i radianami!

  Kalkulator Kąta Koterminalnego

  Znajdź kąty coterminal za pomocą naszego kalkulatora kąta coterminal! Współpracuje ze stopniami i radianami, aby znaleźć dodatnie i ujemne kąty koterminalne!

  Kalkulator Iloczynu Kropkowego

  Łatwo obliczaj matematyczne iloczyny skalarne, iloczyny skalarne i kąty iloczynów skalarnych dla swoich wektorów.

  Kalkulator Punktu Środkowego

  Znajdź łatwo punkty środkowe linii lub trójkąta za pomocą naszego kalkulatora punktów środkowych! Ta strona nauczy Cię również wartościowej formuły punktu środkowego!

  Konwerter Cyfr Znaczących (kalkulator Sig Figs)

  Łatwo znajdź prawidłową liczbę cyfr znaczących w swojej liczbie dzięki naszemu narzędziu do cyfr znaczących!

  Kalkulator Długości Łuku Dla Okręgu

  Dowiedz się z łatwością długości łuku koła za pomocą kalkulatora matematycznego online!

  Kalkulator Oszacowania Punktów

  Łatwo oblicz oszacowanie punktów za pomocą naszego bezpłatnego narzędzia online!

  Kalkulator Wzrostu Procentowego

  Łatwo oblicz procentowy wzrost dzięki naszemu bezpłatnemu kalkulatorowi online!

  Kalkulator Różnicy Procentowej

  Oblicz różnicę procentową natychmiast za pomocą naszego matematycznego kalkulatora różnic procentowych!

  Kalkulator Interpolacji Liniowej

  Ten darmowy kalkulator online oblicza interpolację liniową i ekstrapolację liniową. Zapewnia również nachylenie równania liniowego.

  Kalkulator Rozkładu QR

  Znajdź łatwo macierze ortonormalne i macierze górnego trójkąta za pomocą naszego bezpłatnego internetowego kalkulatora rozkładu QR!

  Kalkulator Transpozycji Macierzy

  Ten kalkulator transpozycji macierzy pomaga znaleźć transpozycję dla dowolnej macierzy.

  Kalkulator Przeciwprostokątnej Trójkąta

  Dowiedz się z łatwością przeciwprostokątnej dla wszystkich rodzajów trójkątów dzięki naszemu bezpłatnemu kalkulatorowi matematycznemu!

  Kalkulator Trygonometrii

  Łatwe obliczanie wartości trygonometrycznych Sin, Cos, Tan, Cot, Sec i Csc za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora online!

  Kalkulator Boku I Kąta Trójkąta Prostokątnego (kalkulator Trójkąta)

  Dowiedz się z łatwością prawą stronę i kąt trójkąta za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora online!

  45 45 90 Kalkulator Trójkąta (kalkulator Trójkąta Prostokątnego)

  Oblicz przeciwprostokątną, pomiary i proporcje z łatwością za pomocą naszego kalkulatora trójkątów 45 45 90.

  Kalkulator Mnożenia Macierzy

  Łatwe obliczanie mnożenia macierzy za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora matematycznego online!

  Kalkulator Średnich

  Łatwo oblicz średnią liczb za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora matematycznego online

  Generator Liczb Losowych

  To narzędzie generuje naprawdę losową liczbę między dowolnymi dwiema liczbami.

  Kalkulator Marginesu Błędu

  Ten kalkulator oblicza margines błędu dla ankiet na podstawie wielkości próby i proporcji. Pozwala również ustawić pożądany poziom pewności siebie.

  Kalkulator Kąta Między Dwoma Wektorami

  To narzędzie online oblicza kąt między dwoma wektorami i posiada wszystkie możliwe kombinacje wektorów.

  Kalkulator LCM - Najmniej Powszechny Kalkulator Wielokrotny

  Ten kalkulator pomoże Ci znaleźć LCM lub LCD dla określonego zestawu liczb.

  Kalkulator Powierzchni Kwadratowych

  Ten kalkulator online oblicza powierzchnię kształtu mierzoną w stopach. Działa ze wszystkimi kształtami i jednostkami miary!

  Kalkulator Wykładniczy (kalkulator Potęgowy)

  Jest to kalkulator online, który może obliczyć wykładniki.

  Kalkulator Reszt Matematycznych

  To narzędzie online oblicza pozostałą część dywizji.

  Kalkulator Reguły Trzech - Proporcja Bezpośrednia

  Z łatwością obliczaj bezpośrednie proporcje liczb za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora Reguła Trzech.

  Kalkulator Formuł Kwadratowych

  Równania kwadratowe są dowolną algebrą wielomianową drugiego stopnia o następującej postaci w algebrze.

  Kalkulator Sum

  Ten kalkulator notacji sumarycznej pozwala szybko obliczyć sumę ustawionej liczby, znanej również jako Sigma. Dlatego jest często nazywany kalkulatorem sigma. Daje również próbkę z serii, która ma być sumą. Może być używany w trybie prostym do obliczenia prostej sumy przy użyciu danego zestawu liczb.

  Kalkulator Obwodu

  Jest to bezpłatne narzędzie online, które obliczy obwód różnych kształtów.

  Kalkulator Wyniku Z (wartość Z)

  Jest to kalkulator, który oblicza wskaźnik Z zestawu danych.

  Kalkulator Fibonacciego

  Ten kalkulator Fibonacciego może być używany do dowolnego obliczania warunków ciągu Fibonacciego.

  Kalkulator Objętości Kapsułki

  Jest to darmowy kalkulator, który pomoże Ci znaleźć objętość każdej kapsułki.

  Kalkulator Objętości Piramidy

  Jest to darmowy kalkulator, który pomoże Ci znaleźć objętość o różnych kształtach.

  Trójkątny Kalkulator Objętości Pryzmatu

  Jest to darmowy kalkulator, który pomoże Ci znaleźć objętość dowolnego trójkątnego pryzmatu.

  Kalkulator Objętości Prostokąta

  Jest to darmowy kalkulator, który pomoże Ci określić objętość pudełka.

  Kalkulator Objętości Stożka

  Ten kalkulator oblicza objętość szyszki i może być używany do rozwiązywania problemów szkolnych.

  Kalkulator Objętości Kostki

  Jest to narzędzie online, które obliczy objętość dowolnej kostki.

  Kalkulator Objętości Butli

  Jest to narzędzie online, które obliczy objętość cylindra.

  Kalkulator Dylatacji Współczynnika Skali

  Jest to kalkulator online, który pomoże Ci obliczyć dylatację współczynnika skali obiektu.

  Kalkulator Wskaźnika Różnorodności Shannona

  Kalkulator indeksu bioróżnorodności Shannona może służyć do obliczania różnorodności gatunków w społeczności. Ekolodzy mogą korzystać ze wskaźnika różnorodności Shannona, aby uzyskać przydatne informacje o siedlisku.

  Kalkulator Twierdzenia Bayesa

  Użyj tego kalkulatora twierdzenia Bayesa online, aby określić prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest uzależnione od innego. Obliczenie to uwzględnia prawdopodobieństwo a priori A, prawdopodobieństwa warunkowe B i warunkowe A oraz warunkowe A.

  Kalkulator Antylogarytmów

  Kalkulator antylogowy pozwala obliczyć funkcję odwrotnego logarytmu. Oblicz antylogarytm dla dowolnej liczby o dowolnej podstawie, niezależnie od tego, czy jest to 10, antylog naturalny, czy inna liczba.

  Eˣ Kalkulator

  To niesamowite narzędzie pozwoli Ci obliczyć e do potęgi dowolnej wybranej liczby.

  Kalkulator Liczb Pierwszych

  Ten kalkulator pokaże Ci, czy liczba ma liczbę pierwszą, czy jest złożoną.

  Kalkulator Wzrostu Wykładniczego

  Wykładniczy Kalkulator Wzrostu oblicza ostateczną cenę ilości na podstawie jej wartości początkowych, tempa wzrostu i czasu.

  Kalkulator Wielkości Próbki

  Oblicz wielkość próby na podstawie wielkości populacji, poziomu ufności i marginesu błędu.

  Kalkulator Odwrotnego Logarytmu (log)

  Ten kalkulator online wyświetli logarytm odwrotny liczby i wprowadzonej podstawy.

  Kalkulator Rozkładu Trucizn

  Kalkulator rozkładu Poissona pozwoli Ci określić prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kilka razy w określonym przedziale czasowym.

  Multiplikatywny Kalkulator Odwrotny

  Ten kalkulator pomoże Ci znaleźć odwrotność multiplikatywną liczby całkowitej, ułamka dziesiętnego, ułamka lub liczby mieszanej.

  Kalkulator Procentowy Znaków

  Ten kalkulator zamienia oceny egzaminacyjne na wartości procentowe. Można go wykorzystać do szybkiego obliczenia procentu jednej lub więcej ocen z testu (ocen) oraz maksymalnej liczby ocen.

  Kalkulator Współczynnika

  Ten kalkulator może służyć do określania wymiarów obrazów podczas ich zmiany rozmiaru.

  Empiryczny Kalkulator Reguł

  Kalkulator reguł empirycznych, znany również jako „obliczanie reguł 68 95 99”, to narzędzie, które pozwala określić zakresy, które są 1 lub 2 odchyleniami standardowymi lub 3 odchyleniami standardowymi. Ten kalkulator pokaże zakresy, w których odpowiednio 68, 95 lub 99,7% danych o rozkładzie normalnym.

  Kalkulator Wartości P

  To niesamowite narzędzie pozwoli Ci znaleźć wartość p. Możesz użyć statystyk testowych, aby określić, która wartość p jest jednostronna, a która dwustronna.

  Kalkulator Objętości Kuli

  Jest to darmowy kalkulator, który pomoże Ci znaleźć objętość kuli.

  Kalkulator NPV

  Ten kalkulator online pozwoli Ci obliczyć NPV (obecną wartość netto) inwestycji. Kalkulacja oparta jest na początkowej inwestycji i stopie dyskontowej. Możesz także obliczyć wewnętrzne stopy zwrotu (IRR), zwroty brutto i przepływy pieniężne netto.

  Spadek Procentowy

  Użyj tego kalkulatora, aby dowiedzieć się, jak procentowy spadek o dowolną kwotę zmieni wynik. Wystarczy wprowadzić pierwotną wartość, procentowy spadek i nową wartość, aby obliczyć zmianę.

  Kalkulator Powierzchni

  Nasze intuicyjne narzędzie pozwala wybierać spośród różnych kształtów i oblicza ich powierzchnię w mgnieniu oka.

  Kalkulator Prawdopodobieństwa

  Kalkulator prawdopodobieństwa umożliwia zbadanie relacji prawdopodobieństwa między dwoma oddzielnymi zdarzeniami. Pozwala to lepiej zrozumieć, w jaki sposób zdarzenia są ze sobą powiązane, a tym samym sprawia, że prognozy są dokładniejsze.

  Kalkulator Ułamków Dziesiętnych

  Skorzystaj z naszego kalkulatora ułamków zwykłych na dziesiętne, aby łatwo przekonwertować ułamki zwykłe na dziesiętne iz powrotem!

  Kalkulator Czynników

  Znajdź czynniki dowolnej liczby za pomocą naszego kalkulatora współczynników

  Kalkulator Liczby Ułamkowej Do Liczby Mieszanej

  Zamień ułamek na kalkulator liczb mieszanych za pomocą naszego prostego narzędzia