Máy Tính Toán Học

Máy Tính Điểm Giữa

Dễ dàng tìm ra trung điểm của một đoạn thẳng hoặc một tam giác với máy tính trung điểm của chúng tôi! Trang này cũng sẽ dạy bạn công thức điểm giữa có giá trị!

Máy tính điểm giữa

Máy tính điểm giữa của tam giác

Mục lục

Giới thiệu về máy tính trung điểm toán học
Làm thế nào để sử dụng một máy tính trung điểm toán học?
Điểm giữa là gì?
Công thức trung điểm là gì?
Làm thế nào để tìm trung điểm của một đoạn thẳng?
Trung điểm của một tam giác là gì?
Làm thế nào để tìm trung điểm của một tam giác?
Sự khác biệt giữa tâm và tâm của một tam giác là gì?

Giới thiệu về máy tính trung điểm toán học

Đôi khi, bạn cần tìm một điểm nằm giữa hai điểm khác. Nếu một đoạn thẳng được vẽ giữa hai điểm, thì điểm giữa là một điểm ở giữa đoạn thẳng.
Trên trang này, bạn tìm thấy máy tính trung điểm của chúng tôi, bạn có thể sử dụng công cụ này để đếm trung điểm của một đoạn thẳng hoặc trung điểm của một tam giác (centroid).
Trang này cũng sẽ hướng dẫn bạn cách xác định điểm giữa của một đường ngang hoặc dọc, và bạn cũng sẽ học các công thức về điểm giữa. Bạn có thể sử dụng công thức trung điểm để tính toán trung điểm từ các tọa độ trên một đoạn thẳng hoặc một tam giác.

Làm thế nào để sử dụng một máy tính trung điểm toán học?

Máy tính điểm giữa rất dễ sử dụng. Thêm tọa độ của bạn cho một đường thẳng hoặc một hình tam giác và máy tính của chúng tôi cung cấp cho bạn kết quả tức thì!

Điểm giữa là gì?

Trung điểm là trung điểm của một đoạn thẳng. Đó là điểm phân chia giữa hai phần bằng nhau của một đoạn thẳng.
Khái niệm về điểm giữa của một đoạn có thể được định nghĩa bằng số. Nó đề cập đến giá trị trung bình của các điểm cuối của phân đoạn.
Định nghĩa điểm giữa

Công thức trung điểm là gì?

Công thức điểm giữa là một công thức hình học tọa độ xác định điểm chính giữa của các đoạn thẳng bằng cách sử dụng tọa độ của các điểm cuối của chúng.
Công thức điểm giữa có thể được sử dụng để tìm các điểm cuối của một đoạn thẳng khi một đoạn thẳng nhất định có các điểm cuối của nó. Công thức trung điểm bằng cách chia tổng các giá trị y và giá trị x cho 2.
Đối với hai điểm đã cho (x1, y1) và (x2, y2), công thức trung điểm như sau:
M(x,y) = ((x1 + x2) / 2), ((y1 + y2) / 2)
Công thức điểm giữa

Làm thế nào để tìm trung điểm của một đoạn thẳng?

Cách dễ nhất để tìm số nằm giữa hai số là lấy trung bình cộng của hai số đó. Điều này đạt được bằng cách cộng các số lại với nhau và chia chúng cho hai.
Đối với các giá trị dựa trên tọa độ, chẳng hạn như các đường, cách tính khá tương tự. Đối với giá trị x, trung điểm là giá trị trung bình của hai giá trị x của hai điểm. Và đối với giá trị y, điểm giữa là giá trị trung bình của hai giá trị y của hai điểm.

Trung điểm của một tam giác là gì?

Tâm tam giác là một điểm có tọa độ tam giác có thể xác định được. Bốn tâm tam giác là tâm, tâm, đường tròn và trực tâm.
Trung điểm của tam giác thường được coi là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm của tam giác là điểm mà các trung tuyến của tam giác cắt nhau tại giao điểm.

Làm thế nào để tìm trung điểm của một tam giác?

Trung điểm của tam giác (trọng tâm của tam giác) xuất hiện khi ba trung tuyến của một giao điểm đã cho gặp nhau.
Trọng tâm của công thức tam giác là một cách để tìm tọa độ của các đỉnh của bất kỳ cấu trúc tam giác nào đã cho.
Trọng tâm của công thức tam giác:
C(x,y) = ((x1 + x2 + x3) / 3), ((y1 + y2 + y3) / 3)
Tâm của tam giác

Sự khác biệt giữa tâm và tâm của một tam giác là gì?

Trọng tâm của tam giác là một điểm trong tam giác cắt các điểm trung tuyến của tam giác. Nó được hình thành khi các trung tuyến của một tam giác được nối với các cạnh đối diện của tam giác.
Giao điểm của ba góc trong của một tam giác được gọi là tâm. Nó là giao điểm của trục trung tâm, là tâm của đường tròn nội tiếp của đường tròn.
Do đó, trọng tâm của tam giác nằm ở giao điểm của các đường trung tuyến và tâm của tam giác là nơi các đường phân giác của góc cắt nhau.
Các trọng tâm khác nhau của tam giác

John Cruz
Tác giả bài viết
John Cruz
John là một nghiên cứu sinh với niềm đam mê toán học và giáo dục. Khi rảnh rỗi, John thích đi bộ đường dài và đi xe đạp.

Máy Tính Điểm Giữa Tiếng Việt
Được phát hành: Wed Aug 25 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Điểm Giữa vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích