Matematické Kalkulačky

Kalkulačka Stredného Bodu

Stredy pre čiaru alebo trojuholník ľahko zistíte pomocou našej kalkulačky stredov! Táto stránka vás tiež naučí hodnotný vzorec stredného bodu!

Kalkulačka stredného bodu

Kalkulačka stredného bodu trojuholníka

Obsah

O kalkulačke stredného bodu matematiky
Ako používať matematickú kalkulačku stredného bodu?
Čo je stredový bod?
Aký je vzorec stredného bodu?
Ako nájsť stredový bod čiary?
Aký je stred trojuholníka?
Ako nájsť stred trojuholníka?
Aký je rozdiel medzi ťažiskom a stredom trojuholníka?

O kalkulačke stredného bodu matematiky

Niekedy musíte nájsť bod, ktorý je uprostred medzi dvoma ďalšími bodmi. Ak je čiara nakreslená medzi dvoma bodmi, stred je bod, ktorý je v strede čiary.
Na tejto stránke nájdete našu kalkulačku stredových bodov, pomocou ktorej môžete počítať stredový bod čiary alebo stredový bod trojuholníka (ťažisko).
Táto stránka vás tiež naučí identifikovať stredný bod vodorovnej alebo zvislej čiary a naučíte sa tiež vzorce stredných bodov. Na výpočet stredného bodu zo súradníc na priamke alebo trojuholníku môžete použiť vzorce stredového bodu.

Ako používať matematickú kalkulačku stredného bodu?

Kalkulačka stredného bodu sa ľahko používa. Pridajte svoje súradnice pre čiaru alebo trojuholník a naša kalkulačka vám poskytne okamžité výsledky!

Čo je stredový bod?

Stred je stredový bod úsečky. Je to deliaci bod medzi dvoma rovnakými časťami čiary.
Koncept stredového bodu segmentu je možné numericky definovať. Vzťahuje sa na priemer koncových bodov segmentov.
Definícia stredného bodu

Aký je vzorec stredného bodu?

Vzorec stredného bodu je vzorec súradnicovej geometrie, ktorý identifikuje stredový bod priamych čiar pomocou súradníc ich koncových bodov.
Vzorec stredného bodu je možné použiť na nájdenie koncových bodov riadkového segmentu, keď daný segment úsečky má svoje koncové body. Vzorec stredného bodu vydelením súčtu hodnôt y a hodnôt x dvoma.
Pre dané dva body (x1, y1) a (x2, y2) platí vzorec stredného bodu:
M(x,y) = ((x1 + x2) / 2), ((y1 + y2) / 2)
Stredný vzorec

Ako nájsť stredový bod čiary?

Najľahší spôsob, ako nájsť číslo, ktoré leží medzi dvoma číslami, je vypočítať priemer týchto dvoch čísel. To sa dosiahne súčtom čísel a delením dvoma.
V prípade hodnôt založených na súradniciach, ako sú čiary, je výpočet dosť podobný. Stredný bod pre hodnotu x je priemer hodnôt x dvoch bodov. A pre hodnotu y je stredný priemer priemerov hodnôt y dvoch bodov.

Aký je stred trojuholníka?

Stred trojuholníka je bod, ktorý má definovateľné trilineárne súradnice. Štyrmi stredmi trojuholníka sú ťažisko, incenter, circumcenter a ortocenter.
Stredný bod trojuholníka sa zvyčajne označuje ako ťažisko trojuholníka. Ťažisko trojuholníka je bod, kde sa stredy trojuholníka pretínajú v priesečníku.

Ako nájsť stred trojuholníka?

Stred trojuholníka (ťažisko trojuholníka) sa objaví, keď sa stretnú tri mediány danej križovatky.
Ťažisko trojuholníkového vzorca je spôsob, ako nájsť súradnice vrcholov akejkoľvek danej trojuholníkovej štruktúry.
Ťažisko vzorca trojuholníka:
C(x,y) = ((x1 + x2 + x3) / 3), ((y1 + y2 + y3) / 3)
Ťažisko trojuholníka

Aký je rozdiel medzi ťažiskom a stredom trojuholníka?

Ťažisko trojuholníka je bod v trojuholníku, ktorý pretína stredné body trojuholníka. Vzniká, keď sú mediány trojuholníka spojené s protiľahlými stranami trojuholníka.
Prienik troch vnútorných uhlov trojuholníka sa nazýva incenter. Je to bod spojenia stredovej osi, ktorý je stredom vpísanej kružnice kruhu.
Ťažisko trojuholníka sa preto nachádza v priesečníku stredov a incentrum trojuholníka je miesto, kde sa pretína uhlová os.
Rôzne stredy trojuholníka

John Cruz
Autor článku
John Cruz
John je doktorand so záujmom o matematiku a vzdelávanie. Vo svojom voľnom čase sa John rád venuje turistike a bicyklovaniu.

Kalkulačka Stredného Bodu Slovenčina
Publikovaný: Wed Aug 25 2021
V kategórii Matematické kalkulačky
Pridajte Kalkulačka Stredného Bodu na svoj vlastný web

Ostatné matematické kalkulačky

Vektorová Krížová Produktová Kalkulačka

30 60 90 Trojuholníková Kalkulačka

Kalkulačka Očakávanej Hodnoty

Online Vedecká Kalkulačka

Kalkulačka Štandardnej Odchýlky

Percentuálna Kalkulačka

Kalkulačka Zlomkov

Prevodník Libier Na Šálky: Múka, Cukor, Mlieko..

Kalkulačka Obvodu Kruhu

Kalkulačka Vzorca S Dvojitým Uhlom

Matematická Odmocnina (kalkulačka Odmocniny)

Kalkulačka Plochy Trojuholníka

Kalkulačka Koterminálneho Uhla

Bodová Kalkulačka Produktu

Konvertor Významných Čísel (kalkulátor Sig Figs)

Kalkulačka Dĺžky Oblúka Pre Kruh

Kalkulačka Odhadu Bodov

Kalkulačka Zvýšenia Percenta

Kalkulačka Percentuálneho Rozdielu

Kalkulačka Lineárnej Interpolácie

Kalkulačka Rozkladu QR

Maticová Transpozičná Kalkulačka

Kalkulačka Prepony Trojuholníka

Kalkulačka Trigonometrie

Kalkulačka Strany A Uhla Pravouhlého Trojuholníka (kalkulačka Trojuholníka)

45 45 90 Trojuholníková Kalkulačka (pravá Trojuholníková Kalkulačka)

Maticová Kalkulačka Násobenia

Priemerná Kalkulačka

Generátor Náhodných Čísel

Kalkulačka Miery Chýb

Uhol Medzi Dvoma Vektormi Kalkulačka

Kalkulačka LCM – Kalkulačka Najmenej Bežných Viacerých Počtov

Kalkulačka Štvorcových Záberov

Exponentová Kalkulačka (výkonová Kalkulačka)

Kalkulačka Matematického Zostatku

Kalkulačka Pravidla Troch – Priama Úmera

Kalkulačka Kvadratického Vzorca

Kalkulačka Sumy

Obvodová Kalkulačka

Kalkulačka Skóre Z (hodnota Z)

Fibonacciho Kalkulačka

Kalkulačka Objemu Kapsúl

Pyramídová Kalkulačka Objemu

Kalkulačka Objemu Trojuholníkového Hranola

Kalkulačka Objemu Obdĺžnika

Kalkulačka Objemu Kužeľa

Kalkulačka Objemu Kocky

Kalkulačka Objemu Valca

Kalkulačka Dilatácie Mierkového Faktora

Kalkulačka Indexu Diverzity Shannon

Kalkulačka Bayesovej Vety

Antilogaritmová Kalkulačka

Eˣ Kalkulačka

Kalkulačka Prvočísel

Kalkulačka Exponenciálneho Rastu

Kalkulačka Veľkosti Vzorky

Inverzná Logaritmická (log) Kalkulačka

Kalkulačka Distribúcie Jedov

Multiplikatívna Inverzná Kalkulačka

Percentuálna Kalkulačka Známok

Pomerová Kalkulačka

Kalkulačka Empirických Pravidiel

Kalkulačka P-hodnoty

Kalkulačka Objemu Gule

Kalkulačka NPV

Percentuálny Pokles

Plošná Kalkulačka

Kalkulačka Pravdepodobnosti