Kalkulator Kimia

Kalkulator Untuk Tenaga Percuma Gibbs

Kalkulator tenaga Gibbs ialah alat yang ideal untuk menentukan sama ada tindak balas kimia boleh berlaku dengan sendiri atau tidak.

Kalkulator Tenaga Percuma Gibbs

Hasilnya

Formula

G = ΔH - T * ΔS

ΔG ialah perubahan dalam tenaga bebas Gibbs

ΔH ialah perubahan dalam entalpi

ΔS ialah perubahan dalam entropi

T ialah suhu dalam Kelvin

dibuat dengan ❤️ oleh

Isi kandungan

Definisi Tenaga Bebas Gibbs
Bagaimana untuk Menentukan Tenaga Percuma Gibbs
Persamaan Tenaga Percuma Gibbs
Apakah sebenarnya tenaga bebas Gibbs?
Apakah persamaan delta G dan bagaimana ia berfungsi?
Apakah yang membezakan entalpi (atau entropi) daripada kuantiti lain?

Definisi Tenaga Bebas Gibbs

Jumlah entalpi dan entropi dikenali sebagai tenaga Gibbs. Apabila suhu kekal malar, ia mengukur jumlah maksimum kerja yang boleh dilakukan dalam sistem termodinamik. Ia dilambangkan oleh G.
Juga dikenali sebagai tenaga Gibbs, fungsi Gibbs dan Entalpi percuma, tenaga bebas Gibbs mempunyai beberapa nama lain. Ia mewakili keluaran paling banyak yang mampu dihasilkan oleh sistem tertutup.

Bagaimana untuk Menentukan Tenaga Percuma Gibbs

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, anda boleh mengira tenaga bebas Gibbs bagi tindak balas kimia dengan cepat.
  • Anda boleh melihat entalpi, suhu dan entropi perubahan.
  • Perubahan suhu didarab untuk mendapatkan Entropi.
  • Bebas tenaga Gibbs diperoleh dengan mendarab hasil darab dengan perbezaan entalpi.
  • Persamaan Tenaga Percuma Gibbs

    Bergantung pada cara anda ingin menggunakan formula delta G, terdapat dua pilihan.
    Jika DG adalah sifar, semua tindak balas adalah spontan dan tidak memerlukan tenaga luar untuk berlaku. Anda tidak perlu menyumbang apa-apa; tindak balas akan bermula dengan sendiri disebabkan oleh atom yang terlibat.
    Jika DG melebihi 0, tindak balas tidak spontan dan memerlukan tenaga tambahan untuk bermula. Untuk membekalkan tenaga luaran ini, anda boleh menggunakan sumber cahaya, haba atau tenaga lain.
    Tenaga Gibbs ditentukan dengan menolak entalpi sistem daripada jumlah suhu dan entropinya.
    G = H + TS
    di mana,
    G menandakan tenaga Gibbs percuma
    Entalpi ialah H
    Suhu ialah T
    Entropi dalam S
    Fungsi keadaan boleh digunakan untuk menerangkan tenaga bebas Gibbs. Formula tenaga Gibbs yang diubah suai digambarkan dalam jadual berikut.
    DG = DH – DS
    Formula Gibbs Helmholtz adalah yang ini
    Tindak balas tidak spontan kerana DG > 0
    DG 0. Ini adalah tindak balas eksergonik dan spontan
    Tindak balas berada pada keseimbangan apabila DG = 0

    Apakah sebenarnya tenaga bebas Gibbs?

    Kuantiti tenaga yang diperlukan untuk mencapai tindak balas kimia dikenali sebagai tenaga bebas Gibbs. Ia adalah karya paling banyak yang pernah dihasilkan oleh sistem tertutup tanpa pertumbuhan.

    Apakah persamaan delta G dan bagaimana ia berfungsi?

    Tenaga bebas Gibbs boleh dikira menggunakan persamaan delta G DG = DH - DS.

    Apakah yang membezakan entalpi (atau entropi) daripada kuantiti lain?

    Tenaga yang berkadar terus dengan tenaga dalaman sistem dikenali sebagai entalpi. Pengukuran ketidakpastian molekul dikenali sebagai entropi. Jumlah jumlah semua tenaga dalam sistem diukur dengan entalpi. Entropi, iaitu jumlah tenaga ini, berkembang apabila suhu meningkat.
    Parmis Kazemi
    Pengarang artikel
    Parmis Kazemi
    Parmis adalah pencipta kandungan yang mempunyai minat untuk menulis dan mencipta perkara baru. Dia juga sangat berminat dengan teknologi dan suka belajar perkara baru.
    Kalkulator Untuk Tenaga Percuma Gibbs Bahasa Melayu
    Diterbitkan: Mon Dec 20 2021
    Dalam kategori Kalkulator kimia
    Tambahkan Kalkulator Untuk Tenaga Percuma Gibbs ke laman web anda sendiri

    Kalkulator kimia lain

    Kalkulator Tahi Lalat Kimia

    Penukar tahi lalat kepada gram kami memudahkan untuk menukar antara berat molekul, jisim dan tahi lalat.

    Kalkulator Kemolaran

    Kalkulator ini menukarkan kepekatan jisim sebarang larutan kepada kepekatan molar. Ia juga mengira semula gram per ml kepada tahi lalat. Ia juga mungkin untuk mengira jisim sebarang bahan yang diperlukan untuk mencapai tahap kemolaran yang dikehendaki.

    Kalkulator Peratus Jisim

    Anda boleh menggunakan kalkulator peratus jisim untuk menentukan nisbah peratusan anda antara jisim komponen dan jumlah berat bahan.

    Kalkulator Pencairan Larutan

    Kalkulator pencairan larutan mengira cara mencairkan larutan stok pada kepekatan yang diketahui untuk mendapatkan isipadu arbitrari.

    Kalkulator Persamaan Nernst

    Kalkulator persamaan Nernst ini menunjukkan formula asas untuk elektrokimia, Persamaan Nernst (juga dikenali sebagai persamaan Potensi Sel).