ماشین حساب های شیمی

ماشین حساب انرژی رایگان گیبس

اگر به دنبال ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک واکنش شیمیایی می تواند خود به خود اتفاق بیفتد یا نه، ماشین حساب انرژی گیبس ابزار مناسبی است.

ماشین حساب انرژی رایگان گیبس

نتیجه

فرمول

G = ΔH - T * ΔS

ΔG تغییر در انرژی آزاد گیبس است

ΔH تغییر در آنتالپی است

ΔS تغییر در آنتروپی است

T دما بر حسب کلوین است

فهرست مطالب

تعریف انرژی رایگان گیبس
نحوه محاسبه انرژی آزاد گیبس
معادله انرژی آزاد گیبس
انرژی بدون گیبس: دقیقاً چیست؟
فرمول دلتا جی چیست و چگونه کار می کند؟
تفاوت بین آنتالپی (یا آنتروپی) چیست؟

تعریف انرژی رایگان گیبس

انرژی گیبس محصول آنتالپی و آنتروپی است. حداکثر مقدار کار انجام شده در یک سیستم ترمودینامیکی که در آن دما و دما تغییر نمی کند را اندازه گیری می کند. G نشان دهنده آن است.
انرژی بدون گیبس را می توان انرژی گیبس، توابع گیبس و آنتالپی آزاد نیز نامید. این حداکثر کاری است که می تواند از یک سیستم بسته حاصل شود.

نحوه محاسبه انرژی آزاد گیبس

با دنبال کردن مراحل به راحتی می توانید انرژی بدون گیبس واکنش های شیمیایی را محاسبه کنید.
آنتالپی، دما و آنتروپی تغییر را می توان مشاهده کرد.
تغییر دما را ضرب کنید تا آنتروپی بدست آید
محصول را به تفاوت آنتالپی اضافه کنید تا انرژی گیبس را آزاد کنید.

معادله انرژی آزاد گیبس

بسته به نحوه استفاده از فرمول دلتا G دو گزینه وجود دارد.
اگر DG 0 باشد، واکنش ها خود به خود هستند و بدون انرژی خارجی رخ می دهند. شما نیازی به اضافه کردن چیزی ندارید. اتم های موجود در پاسخ خود آن را آغاز می کنند.
اگر DG > 0 باشد، واکنش خود به خود نیست و برای شروع واکنش به انرژی خارجی نیاز است. برای تامین این انرژی خارجی می توانید از فوتون ها، گرما یا سایر منابع انرژی استفاده کنید.
انرژی گیبس برابر با آنتالپی سیستم منهای حاصل از دما و آنتروپی است.
G = H + TS
جایی که،
G انرژی رایگان گیبس است
H آنتالپی است
T دما است
S آنتروپی است
انرژی آزاد گیبس را می توان به عنوان یک تابع حالت توصیف کرد. جدول زیر تغییر فرمول انرژی گیبس را نشان می دهد.
DG = DH - DS
این معادله فرمول گیبس هلمهولتز است
DG > 0، واکنش غیر خود به خودی است.
DG 0. این یک واکنش خودبخودی و اگزرگونیک است
DG = 0 یعنی پاسخ در حالت تعادل است

انرژی بدون گیبس: دقیقاً چیست؟

انرژی بدون گیبس مقدار انرژی مورد نیاز برای تکمیل یک واکنش شیمیایی است. این بالاترین مقدار کار است که از یک سیستم بسته بدون گسترش به دست می آید.

فرمول دلتا جی چیست و چگونه کار می کند؟

با استفاده از معادله دلتا G DG = DH – DS برای محاسبه انرژی آزاد گیبس.

تفاوت بین آنتالپی (یا آنتروپی) چیست؟

آنتالپی را می توان انرژی متناسب با انرژی داخلی سیستم تعریف کرد. آنتروپی به اندازه گیری تصادفی بودن مولکولی اشاره دارد. آنتالپی مجموع تمام انرژی های یک سیستم را اندازه گیری می کند. در حالی که آنتروپی با افزایش دما افزایش می یابد، مجموع این انرژی ها است.
شغل خود را به عنوان شیمیدان در Jooble پیدا کنید

Parmis Kazemi
نویسنده مقاله
Parmis Kazemi
پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.

ماشین حساب انرژی رایگان گیبس فارسی
منتشر شده: Mon Dec 20 2021
در گروه ماشین حساب های شیمی
ماشین حساب انرژی رایگان گیبس را به وب سایت خود اضافه کنید