Kemijski Kalkulatorji

Kalkulator Za Gibbsovo Brezplačno Energijo

Gibbsov energijski kalkulator je idealno orodje za ugotavljanje, ali se kemična reakcija lahko zgodi sama ali ne.

Gibbsov kalkulator brezplačne energije

Rezultat

Formula

G = ΔH - T * ΔS

ΔG je sprememba Gibbsove proste energije

ΔH je sprememba entalpije

ΔS je sprememba entropije

T je temperatura v Kelvinih

naredil z ❤️ avtor

Kazalo

Opredelitev Gibbsove proste energije
Kako določiti Gibbsovo prosto energijo
Gibbsova enačba proste energije
Kaj pravzaprav je energija brez Gibbsa?
Kaj je enačba delta G in kako deluje?
Kaj razlikuje entalpijo (ali entropijo) od drugih količin?

Opredelitev Gibbsove proste energije

Vsota entalpije in entropije je znana kot Gibbsova energija. Ko temperatura ostane konstantna, kvantificira največjo količino dela, ki se lahko opravi v termodinamičnem sistemu. Simbolizira ga G.
Gibbsova energija, znana tudi kot Gibbsova energija, Gibbsove funkcije in prosta entalpija, ima več drugih imen. Predstavlja največji učinek, ki ga je zaprt sistem sposoben proizvesti.

Kako določiti Gibbsovo prosto energijo

Z uporabo korakov lahko hitro izračunate Gibbsovo energijo kemijskih reakcij.
 • Vidite lahko entalpijo, temperaturo in entropijo spremembe.
 • Sprememba temperature se pomnoži, da se dobi entropija.
 • Brez Gibbsove energije dobimo tako, da produkt pomnožimo z razliko entalpije.
 • Gibbsova enačba proste energije

  Glede na to, kako želite uporabiti formulo delta G, sta na voljo dve možnosti.
  Če je DG enak nič, so vse reakcije spontane in za potek ne potrebujejo zunanje energije. Ničesar vam ni treba prispevati; odziv se bo začel sam zaradi vpletenih atomov.
  Če DG preseže 0, reakcija ni spontana in za začetek potrebuje dodatno energijo. Za dobavo te zunanje energije lahko uporabite svetlobo, toploto ali druge vire energije.
  Gibbsovo energijo določimo tako, da od vsote njegove temperature in entropije odštejemo entalpijo sistema.
  G = H + TS
  Kje,
  G označuje prosto Gibbsovo energijo
  Entalpija je H
  Temperatura je T
  Entropija v S
  Funkcijo stanja lahko uporabimo za opis Gibbsove proste energije. Modificirana Gibbsova energetska formula je prikazana v naslednji tabeli.
  DG = DH – DS
  Formula Gibbsa Helmholtza je tale
  Reakcija ni spontana, ker je DG > 0
  DG 0. To je eksergonična, spontana reakcija
  Odziv je v ravnovesju, ko je DG = 0

  Kaj pravzaprav je energija brez Gibbsa?

  Količina energije, ki je potrebna za izvedbo kemične reakcije, je znana kot energija brez Gibbsa. To je največ dela, ki ga je kdaj ustvaril zaprt sistem brez rasti.

  Kaj je enačba delta G in kako deluje?

  Gibbsovo prosto energijo je mogoče izračunati z delta G enačbo DG = DH - DS.

  Kaj razlikuje entalpijo (ali entropijo) od drugih količin?

  Energija, ki je neposredno sorazmerna z notranjo energijo sistema, je znana kot entalpija. Meritev molekularne nepredvidljivosti je znana kot entropija. Skupna vsota vse energije v sistemu se meri z entalpijo. Entropija, ki je vsota teh energij, raste z naraščanjem temperature.
  Parmis Kazemi
  Avtor članka
  Parmis Kazemi
  Parmis je ustvarjalec vsebin, ki ima strast do pisanja in ustvarjanja novih stvari. Zelo jo zanima tudi tehnika in se rada uči novih stvari.
  Kalkulator Za Gibbsovo Brezplačno Energijo Slovenski
  Objavljeno: Mon Dec 20 2021
  V kategoriji Kemijski kalkulatorji
  Dodajte Kalkulator Za Gibbsovo Brezplačno Energijo na svoje spletno mesto

  Drugi kemični kalkulatorji

  Kalkulator Kemijskih Molov

  Naš pretvornik molov v grame omogoča enostavno pretvorbo med molekulsko maso, maso in moli.

  Kalkulator Molarnosti

  Ta kalkulator pretvori masno koncentracijo katere koli raztopine v molsko koncentracijo. Prav tako preračuna gramov na ml v mole. Prav tako je mogoče izračunati maso katere koli snovi, ki je potrebna za dosego želene ravni molarnosti.

  Kalkulator Masnih Odstotkov

  Z kalkulatorjem masnih odstotkov lahko določite svoje odstotno razmerje med maso komponente in skupno težo snovi.

  Kalkulator Za Redčenje Raztopine

  Kalkulator redčenja raztopine izračuna, kako razredčiti osnovno raztopino pri znani koncentraciji, da dobimo poljubno prostornino.

  Kalkulator Nernstove Enačbe

  Ta kalkulator Nernstove enačbe prikazuje temeljno formulo za elektrokemijo, Nernstovo enačbo (znano tudi kot enačba celičnega potenciala).