Kemijski Kalkulatorji

Gibbsov Kalkulator Brezplačne Energije

Če iščete orodje za ugotavljanje, ali se kemična reakcija lahko zgodi spontano ali ne, je Gibbsov energijski kalkulator popolno orodje.

Gibbsov kalkulator brezplačne energije

Rezultat

Formula

G = ΔH - T * ΔS

ΔG je sprememba Gibbsove proste energije

ΔH je sprememba entalpije

ΔS je sprememba entropije

T je temperatura v Kelvinih

Kazalo

Gibbsova definicija proste energije
Kako izračunati Gibbsovo brezplačno energijo
Gibbsova enačba proste energije
Energija brez Gibbsa: kaj pravzaprav je to?
Kaj je formula delta G in kako deluje?
Kakšna je razlika med entalpijo (ali entropijo)?

Gibbsova definicija proste energije

Gibbsova energija je produkt entalpije in entropije. Meri največjo količino opravljenega dela v termodinamičnem sistemu, kjer se temperatura in temperatura ne spreminjata. G predstavlja.
Energijo brez Gibbsa lahko imenujemo tudi Gibbsova energija, Gibbsove funkcije in prosta entalpija. To je največje delo, ki lahko pride iz zaprtega sistema.

Kako izračunati Gibbsovo brezplačno energijo

Energijo kemičnih reakcij brez Gibbsa lahko enostavno izračunate tako, da sledite korakom.
Ogledate si lahko entalpijo, temperaturo in entropijo spremembe.
Pomnožite temperaturno spremembo, da dobite Entropijo
Dodajte produkt k razliki entalpije, da dobite Gibbsovo brez energije.

Gibbsova enačba proste energije

Obstajata dve možnosti, odvisno od tega, kako želite uporabiti formulo delta G.
Če je DG 0, so reakcije spontane in potekajo brez zunanje energije. Nič vam ni treba dodati; atomi v odzivu ga bodo sprožili sami.
Če je DG > 0, reakcija ni spontana in za začetek reakcije je potrebna zunanja energija. Za zagotavljanje te zunanje energije lahko uporabite fotone, toploto ali druge vire energije.
Gibbsova energija je enaka entalpiji sistema minus produkt temperature in entropije.
G = H + TS
Kje,
G je Gibbsova energija brezplačno
H je entalpija
T je temperatura
S je Entropija
Gibbsovo prosto energijo lahko opišemo kot funkcijo stanja. Naslednja tabela prikazuje spremembo formule Gibbsove energije.
DG = DH - DS
Ta enačba je formula Gibbsa Helmholtza
DG > 0, reakcija ni spontana.
DG 0. To je spontana, eksergonična reakcija
DG = 0 pomeni, da je odziv v ravnotežju

Energija brez Gibbsa: kaj pravzaprav je to?

Energija brez Gibbsa je količina energije, potrebna za dokončanje kemične reakcije. Gre za največjo količino dela, pridobljenega iz zaprtega sistema brez razširitve.

Kaj je formula delta G in kako deluje?

Z uporabo delta G enačbe DG = DH – DS za izračun Gibbsove proste energije.

Kakšna je razlika med entalpijo (ali entropijo)?

Entalpijo lahko definiramo kot energijo, ki je neposredno sorazmerna z notranjo energijo sistema. Entropija se nanaša na merjenje molekularne naključnosti. Entalpija meri vsoto vseh energij v sistemu. Medtem ko se entropija povečuje z dvigom temperature, je to vsota teh energij.
Poiščite svojo službo kot kemik na Joobleju

Parmis Kazemi
Avtor članka
Parmis Kazemi
Parmis je ustvarjalec vsebin, ki ima strast do pisanja in ustvarjanja novih stvari. Zelo jo zanima tudi tehnika in se rada uči novih stvari.

Gibbsov Kalkulator Brezplačne Energije Slovenski
Objavljeno: Mon Dec 20 2021
V kategoriji Kemijski kalkulatorji
Dodajte Gibbsov Kalkulator Brezplačne Energije na svoje spletno mesto