Kemijski Kalkulatori

Gibbsov Kalkulator Besplatne Energije

Ako tražite alat za određivanje može li se kemijska reakcija dogoditi spontano ili ne, Gibbsov energetski kalkulator je savršen alat.

Gibbsov kalkulator besplatne energije

Proizlaziti

Formula

G = ΔH - T * ΔS

ΔG je promjena Gibbsove slobodne energije

ΔH je promjena entalpije

ΔS je promjena entropije

T je temperatura u Kelvinu

Sadržaj

Gibbsova definicija slobodne energije
Kako izračunati Gibbsovu slobodnu energiju
Gibbsova jednadžba slobodne energije
Energija bez Gibbsa: što je to točno?
Što je delta G formula i kako funkcionira?
Koja je razlika između entalpije (ili entropije)?

Gibbsova definicija slobodne energije

Gibbsova energija je proizvod entalpije i entropije. Mjeri maksimalnu količinu obavljenog rada u termodinamičkom sustavu gdje se temperatura i temperatura ne mijenjaju. G predstavlja.
Energija bez Gibbsa također se može nazvati Gibbsova energija, Gibbsove funkcije i slobodna entalpija. To je maksimalni rad koji može doći iz zatvorenog sustava.

Kako izračunati Gibbsovu slobodnu energiju

Možete jednostavno izračunati Gibbsovu energiju kemijskih reakcija slijedeći korake.
Mogu se vidjeti entalpija, temperatura i entropija promjene.
Pomnožite promjenu temperature da dobijete Entropiju
Dodajte proizvod razlici entalpije da biste dobili Gibbsovu energiju bez energije.

Gibbsova jednadžba slobodne energije

Postoje dvije opcije ovisno o tome kako želite koristiti delta G formulu.
Ako je DG 0, reakcije su spontane i odvijaju se bez vanjske energije. Ne trebate ništa dodati; atomi u odgovoru će ga sami pokrenuti.
Ako je DG > 0, reakcija nije spontana i potrebna je vanjska energija za pokretanje reakcije. Možete koristiti fotone, toplinu ili druge izvore energije za pružanje ove vanjske energije.
Gibbsova energija jednaka je entalpiji sustava minus umnožak temperature i entropije.
G = H + TS
Gdje,
G je Gibbsova energija bez naknade
H je entalpija
T je temperatura
S je Entropija
Gibbsova slobodna energija može se opisati kao funkcija stanja. Sljedeća tablica prikazuje promjenu formule Gibbsove energije.
DG = DH - DS
Ova jednadžba je Gibbs Helmholtzova formula
DG > 0, Reakcija je nespontana.
DG 0. Ovo je spontana, eksergonska reakcija
DG = 0 znači da je odgovor u ravnoteži

Energija bez Gibbsa: što je to točno?

Energija bez Gibbsa je količina energije potrebna za dovršetak kemijske reakcije. To je najveća količina posla dobivena iz zatvorenog sustava bez proširenja.

Što je delta G formula i kako funkcionira?

Korištenje delta G jednadžbe DG = DH – DS za izračunavanje Gibbsove slobodne energije.

Koja je razlika između entalpije (ili entropije)?

Entalpija se može definirati kao energija izravno proporcionalna unutarnjoj energiji sustava. Entropija se odnosi na mjerenje molekularne nasumice. Entalpija mjeri zbroj svih energija u sustavu. Dok entropija raste kako temperatura raste, ona je zbroj tih energija.
Pronađite svoj posao kao kemičar na Joobleu

Parmis Kazemi
Autor članka
Parmis Kazemi
Parmis je kreator sadržaja koji voli pisati i stvarati nove stvari. Također je jako zainteresirana za tehnologiju i uživa u učenju novih stvari.

Gibbsov Kalkulator Besplatne Energije Hrvatski
Objavljeno: Mon Dec 20 2021
U kategoriji Kemijski kalkulatori
Dodajte Gibbsov Kalkulator Besplatne Energije na svoju web stranicu