Ķīmijas Kalkulatori

Gibbs Free Energy Kalkulators

Gibbs enerģijas kalkulators ir ideāls instruments, lai noteiktu, vai ķīmiskā reakcija var notikt pati par sevi.

Gibbs bezmaksas enerģijas kalkulators

Rezultāts

Formula

G = ΔH - T * ΔS

ΔG ir Gibsa brīvās enerģijas izmaiņas

ΔH ir entalpijas izmaiņas

ΔS ir entropijas izmaiņas

T ir temperatūra Kelvinos

izgatavots ar ❤️ autors

Satura rādītājs

Gibsa brīvās enerģijas definīcija
Kā noteikt Gibsa brīvo enerģiju
Gibsa brīvās enerģijas vienādojums
Kas īsti ir enerģija bez Gibsa?
Kas ir delta G vienādojums un kā tas darbojas?
Kas atšķir entalpiju (vai entropiju) no citiem lielumiem?

Gibsa brīvās enerģijas definīcija

Entalpijas un entropijas summa ir pazīstama kā Gibsa enerģija. Ja temperatūra paliek nemainīga, tas nosaka maksimālo darba apjomu, ko var veikt termodinamiskajā sistēmā. To simbolizē G.
Zināms arī kā Gibsa enerģija, Gibsa funkcijas un brīvā entalpija, enerģijai bez Gibsa ir vairāki citi nosaukumi. Tas atspoguļo vislielāko produkciju, ko spēj nodrošināt slēgta sistēma.

Kā noteikt Gibsa brīvo enerģiju

Izmantojot šīs darbības, jūs varat ātri aprēķināt ķīmisko reakciju enerģiju bez Gibsa.
 • Jūs varat redzēt izmaiņu entalpiju, temperatūru un entropiju.
 • Temperatūras izmaiņas tiek reizinātas, lai iegūtu entropiju.
 • Gibsa enerģijas brīvo vērtību iegūst, reizinot produktu ar entalpijas starpību.
 • Gibsa brīvās enerģijas vienādojums

  Atkarībā no tā, kā vēlaties lietot delta G formulu, ir divas izvēles iespējas.
  Ja DG ir nulle, visas reakcijas ir spontānas un tām nav nepieciešama ārēja enerģija. Jums nekas nav jāsniedz; atbilde sāksies pati no sevis iesaistīto atomu dēļ.
  Ja DG pārsniedz 0, reakcija nav spontāna un tai ir nepieciešama papildu enerģija, lai sāktu. Lai piegādātu šo ārējo enerģiju, varat izmantot gaismu, siltumu vai citus enerģijas avotus.
  Gibsa enerģiju nosaka, atņemot sistēmas entalpiju no tās temperatūras un entropijas summas.
  G = H + TS
  kur,
  G apzīmē brīvo Gibsa enerģiju
  Entalpija ir H
  Temperatūra ir T
  Entropija S
  Stāvokļa funkciju var izmantot, lai aprakstītu Gibsa brīvo enerģiju. Modificētā Gibsa enerģijas formula ir attēlota nākamajā tabulā.
  DG = DH – DS
  Gibsa Helmholca formula ir šī
  Reakcija nav spontāna, jo DG > 0
  DG 0. Tā ir eksergoniska, spontāna reakcija
  Atbilde ir līdzsvarā, ja DG = 0

  Kas īsti ir enerģija bez Gibsa?

  Enerģijas daudzumu, kas nepieciešams ķīmiskās reakcijas veikšanai, sauc par enerģiju bez Gibsa. Tas ir lielākais darbs, ko jebkad ir veikusi slēgta sistēma bez izaugsmes.

  Kas ir delta G vienādojums un kā tas darbojas?

  Gibsa brīvo enerģiju var aprēķināt, izmantojot delta G vienādojumu DG = DH - DS.

  Kas atšķir entalpiju (vai entropiju) no citiem lielumiem?

  Entalpiju sauc par enerģiju, kas ir tieši proporcionāla sistēmas iekšējai enerģijai. Molekulārās neparedzamības mērīšana ir pazīstama kā entropija. Visas enerģijas kopējo summu sistēmā mēra ar entalpiju. Entropija, kas ir šo enerģiju kopums, pieaug, paaugstinoties temperatūrai.
  Parmis Kazemi
  Raksta autors
  Parmis Kazemi
  Parmis ir satura veidotājs, kurš aizraujas ar rakstīšanu un jaunu lietu radīšanu. Viņu arī ļoti interesē tehnoloģijas un viņai patīk apgūt jaunas lietas.
  Gibbs Free Energy Kalkulators Latviešu
  Publicēts: Mon Dec 20 2021
  Kategorijā Ķīmijas kalkulatori
  Pievienojiet Gibbs Free Energy Kalkulators savai vietnei

  Citi ķīmijas kalkulatori

  Ķīmijas Molu Kalkulators

  Mūsu molu uz gramu pārveidotājs ļauj viegli konvertēt starp molekulmasu, masu un moliem.

  Molaritātes Kalkulators

  Šis kalkulators jebkura šķīduma masas koncentrāciju pārvērš molārā koncentrācijā. Tas arī pārrēķina gramus uz ml uz moliem. Ir iespējams arī aprēķināt jebkuras vielas masu, kas nepieciešama, lai sasniegtu vēlamo molaritātes līmeni.

  Masas Procentu Kalkulators

  Varat izmantot masas procentu kalkulatoru, lai noteiktu procentuālo attiecību starp komponenta masu un vielas kopējo svaru.

  Šķīduma Atšķaidīšanas Kalkulators

  Šķīduma atšķaidīšanas kalkulators aprēķina, kā atšķaidīt izejas šķīdumu zināmā koncentrācijā, lai iegūtu patvaļīgu tilpumu.

  Nernsta Vienādojumu Kalkulators

  Šis Nernsta vienādojuma kalkulators parāda elektroķīmijas pamatformulu, Nernsta vienādojumu (pazīstams arī kā šūnu potenciāla vienādojums).