Статистичні Калькулятори

Калькулятор Зростання Населення

Калькулятор зростання населення попросить вас ввести поточну чисельність населення, кількість років, а також темпи зростання. Після того, як ви введете кількість років, калькулятор відобразить нове населення.

Калькулятор зростання населення

створено за допомогою ❤️

Зміст

Яке визначення зростання населення?
Які темпи зростання населення?
Яке зростання населення спостерігається?
Ключові моменти щодо населення
Які основні фактори впливають на зростання населення?

Яке визначення зростання населення?

Приріст населення — це зростання чисельності населення в результаті відтворення.

Які темпи зростання населення?

Відсоток зростання населення – це швидкість, з якою чисельність населення збільшується щороку або протягом досліджуваного періоду.

Яке зростання населення спостерігається?

Хоча зростання населення має тенденцію до експоненційного характеру, час від часу всі популяції досягають переломного рівня, коли вони не можуть підтримувати темпи зростання через багато факторів, таких як постачання їжі та здоров’я.

Ключові моменти щодо населення

 • Популяція означає групу особин одного виду або суспільства, які живуть в одному житлі або середовищі.
 • Населення можна визначити як групу індивідів або сукупність людей.
 • Коливання народжуваності та смертності можуть призвести до зміни чи збільшення чи зменшення чисельності населення.
 • Збільшення чисельності населення просто означає збільшення чисельності населення.
 • Демографічне зростання відноситься до зміни/збільшення населення, яке перевищує час.
 • Зростання популяції визначається як зміна кількості та видів особин у популяції. Його можна виміряти, використовуючи для вимірювання «за одиницю часу».
 • Зростання населення може бути виражено як у відносних, так і в абсолютних показниках.
 • Які основні фактори впливають на зростання населення?

  Зростання населення залежить від чотирьох основних факторів: народження, смерть, імміграція та міграція.
  Темпи зростання населення= (народжуваність + імміграція) - (смертність + еміграція)

  1. Народжуваність

 • Населення логічно збільшиться, якщо народжених буде більше, ніж смертей, або якщо рівень смертності буде нижчим або вищим порівняно з народжуваністю.
 • Формула, яка використовується для розрахунку загального рівня дитячої смертності:
 • Приблизний коефіцієнт смертності (CBR) = кількість народжених протягом року/загальна середина року населення x 1000

  2. Коефіцієнт смертності/Смертність

 • Смертність або смертність є одним із найважливіших факторів, що впливають на зростання населення.
 • Зі збільшенням населення зростає і смертність. Доступність та доступність якісної медичної допомоги, а також повсякденне життя є основними факторами, які впливають на рівень смертності.
 • Формула, яка використовується для розрахунку грубого коефіцієнта смертності:
 • Приблизний коефіцієнт смертності (CDR), = (Кількість смертей за рік/Загальна кількість населення середнього року)x 1000

  3. Імміграція та еміграція

 • Міграція – це коли люди переїжджають з одного місця/країни в інше.
 • Еміграція та імміграція – це два різних типи міграції.
 • Імміграція (переїзд до місця/країни): Це переміщення та інтеграція людей з інших частин світу.
 • Еміграція (виїзд з місця/країни) – це переміщення та виключення людей з населення.
 • На чисельність населення країни впливають імміграція та еміграція.
 • Еміграція є результатом багатьох факторів.
 • Після еміграції населення країни повільно зменшується.
 • Це називається «імміграцією», коли хтось їде в іншу країну.
 • У міграції є дві сторони.
 • Існує багато факторів, які приваблюють людей до певної країни/місця. Одним із прикладів фактора притягнення є кращі можливості працевлаштування, краще соціальне забезпечення, кращі медичні установи та покращені системи освіти.
 • Люди часто залишають свою країну/місце проживання через штовхаючі фактори. Можна подумати про декілька факторів, які можуть спричинити виїзд людей з країни чи місця: відсутність соціальної гармонії та миру; посилення конфліктності; погані системи освіти; погані можливості працевлаштування; недостатні ресурси.
 • Інші фактори, що впливають на зростання населення

  А) Урядові плани/політика

 • Плани та політика уряду мають великий вплив на зростання населення.
 • Деякі люди в світі, включаючи адміністраторів і законодавців, погоджуються, що певні країни повинні мати обмеження на рівень народжуваності в країні.
 • Відома політика Китаю щодо однієї дитини забороняла парам мати більше дітей, ніж встановлене число. Ця суперечка підтверджує ідею, що таке обмеження призведе до меншого використання ресурсів і зменшить перенаселення.
 • Крім того, різні уряди та країни розробили різні плани та політику, щоб зупинити зростання населення.
 • Б) Біотичні та внутрішні елементи

  Біотичними та внутрішніми факторами є:
 • Вік репродуктивної зрілості
 • Кількість потомства, яке народжується в результаті репродуктивної події
 • Протягом життя відбувається багато репродуктивних подій.
 • Ці три фактори можна поєднати, щоб створити плідність.

  В) Фактори навколишнього середовища

 • Фактори стійкості навколишнього середовища
 • Торговельний потенціал
 • Г) Емансипація/визволення жінок

 • Зростання емансипації/звільнення/свободи жінок розширило їх доступ до освіти, роботи та інших видів активного відпочинку, що в кінцевому підсумку призвело до затримки народження дитини.
 • Це також призводить до того, що на одну жінку народжується менше дітей.
 • Д) Урбанізація

 • Урбанізація пов'язана з більшою народжуваністю, але меншою смертністю.
 • Люди мають більший доступ до міських об’єктів і більше використовують їх, які можуть підвищити їхню народжуваність. У свою чергу зменшується дитяча смертність і неонатальна смертність.
 • Однак урбанізація може призвести до зниження народжуваності через вищу освіту та більш широке використання планування сім’ї.
 • F) Аграрні зміни

 • Розвиток сільського господарства збільшив виробництво продуктів харчування.
 • Рівень смертності від голоду знизився за рахунок збільшення виробництва продуктів харчування.
 • Люди також можуть гарантувати, що їхні діти мають достатньо їжі.
 • Є) Освіта

 • Освіта є важливим фактором зростання населення.
 • Збільшення рівня освіти призводить до збільшення використання засобів планування сім’ї, кращого планування ресурсів і зниження народжуваності.
 • Освіта допомагає людям знати основи WASH (вода, санітарія та гігієна) і таким чином запобігає розвитку простих захворювань, які можна запобігти, таких як холера, черевний тиф та інші.
 • Фактори, що впливають на фертильність

  1. Біологічні фактори

 • Вимірювання, стать і вік
 • 2. Фізіологічні фактори

 • Стерильність - фаза репродуктивної системи жінки, яка є нежиттєздатною або стерильною.
 • 3. Соціальні фактори

 • Релігія
 • Кастова система
 • Расові групи
 • митниця
 • Сімейні системи
 • Освіта
 • Статус жінки
 • 4. Економічні фактори

 • Урбанізація
 • Заняття
 • Економічні умови
 • Планування для сім'ї
 • Фактори, що впливають на смертність

  1. Ліки для профілактики захворювань

 • Країни, що розвиваються, отримали вигоду від міжнародного співробітництва та підтримки розвинутих країн щодо імпорту ліків.
 • Таким чином, це положення допомогло викорінити деякі хвороби, такі як віспа, поліомієліт та туберкульоз. до істотного рівня.
 • 2. Програми охорони здоров'я

 • ВООЗ надала допомогу країнам, що розвиваються, у запуску багатьох програм охорони здоров’я, таких як безкоштовні кампанії імунізації, збереження навколишнього середовища та програми боротьби з тютюном.
 • Подібні заходи були досягнуті урядом щодо контролю забруднення. У свою чергу, респіраторні захворювання призвели до зниження смертності.
 • 3. Заклади охорони здоров'я

 • З інфекційними захворюваннями можуть боротися різні медичні та медичні установи.
 • Стрімка фаза приватизації та скорочення державних лікарень призвела до покращення медичних закладів, що допомогло знизити рівень смертності.
 • 4. Освіта йде на підйом

 • Навчання здоровому способу життя та правильному харчуванню допомогло знизити рівень смертності.
 • 5. Статус жінки

 • У більшості країн, що розвиваються, письменність призвела до того, що жінки отримали повноваження. Тепер жінки розуміють важливість та переваги санітарії та гігієни. Знижується і рівень дитячої смертності.
 • 6. Харчове забезпечення

 • Зростання пропозиції продовольства в основних країнах, що розвиваються, та імпорту зерна з розвинених країн. Це призвело до зменшення смертності від голоду.
 • 7. Тривалість життя

 • Економічний розвиток – це процес, тобто економічний розвиток – це збільшення доходів на душу населення та покращення медичних закладів. У країнах, що розвиваються, вона змогла збільшити тривалість життя людей порівняно з попередніми роками. Це, отже, знижує рівень смертності.
 • Фактори, що впливають на міграцію

  1. Соціально-політичні елементи

 • Війна може виникати з багатьох причин, наприклад, політичних суперечок чи суперечок. Як наслідок, це найбільший фактор, який впливає на міграцію.
 • Приклад: у Сирії люди переїжджали з однієї країни в іншу в пошуках безпеки та доступу до медичної допомоги.
 • 2. Економічні фактори

 • Економічні фактори включають ситуацію з безробіттям і відтік мізків, а також фазу занепаду бізнесу.
 • Крім того, заробітна плата вища, і є кращі варіанти роботи. Наслідком може стати міграція кваліфікованої робочої сили/інтелектуалів із регіонів/країн, що розвиваються.
 • Ці фактори також відповідають за міграцію.
 • 3. Екологічні фактори

 • Міжурядова група експертів зі зміни клімату повідомила, що зміна клімату матиме важливий вплив на продовольчу безпеку до середини століття.
 • Можлива можливість міграції з сільської місцевості в місто або збільшення міжнародної еміграції в районах, які не можуть підтримувати сільське господарство.
 • Безпека води є ще одним фактором, який може викликати серйозну продовольчу безпеку. Зростаюча безпека водних ресурсів у різних регіонах земної кулі може вплинути на міжнародну міграцію.
 • Особи, які страждають від несприятливих екологічних умов, можуть вирішити мігрувати до кращого довкілля в іншій країні.
 • Parmis Kazemi
  Автор статті
  Parmis Kazemi
  Parmis - це автор контенту, який захоплюється написанням та створенням нових речей. Вона також дуже цікавиться технікою і любить вивчати нове.
  Калькулятор Зростання Населення Yкраїнський
  Опубліковано: Tue Mar 08 2022
  У категорії Статистичні калькулятори
  Додайте Калькулятор Зростання Населення на власний веб -сайт

  Інші статистичні калькулятори

  Калькулятор Відсотка Виграшу

  Це безкоштовний онлайн-інструмент, який допоможе вам розрахувати ваші шанси на виграш.

  Калькулятор Рівня Безробіття

  Цей калькулятор безробіття дозволяє швидко розрахувати відсоток безробіття в конкретній країні.

  Калькулятор Ймовірності Coinflip

  Використовуйте цей безкоштовний інструмент, щоб визначити шанси підкинути монету.

  Калькулятор Ставок

  Це онлайн-інструмент, який розрахує ваші шанси на виграш парі.

  Калькулятор Подвійного Шансу

  TODO

  Калькулятор Шансів Джекпоту В Лотерею: Розрахуйте Свої Шанси На Виграш

  Скористайтеся калькулятором шансів лотерейного джекпоту, щоб дізнатися, які ваші шанси виграти в лотерею. Безкоштовно для використання гравцями в лотерею по всьому світу.

  Калькулятор Азіатського Гандикапу

  TODO

  Калькулятор Бомбардирів У Будь-який Час

  TODO