Kalkulator Statistik

Kalkulator Pertumbuhan Penduduk

Kalkulator pertumbuhan penduduk akan meminta anda memasukkan populasi semasa, bilangan tahun, serta kadar pertumbuhan. Selepas anda memasukkan bilangan tahun, kalkulator akan memaparkan populasi baharu.

Kalkulator Pertumbuhan Penduduk

dibuat dengan ❤️ oleh

Isi kandungan

Apakah definisi pertumbuhan penduduk?
Apakah kadar pertumbuhan penduduk?
Apakah jenis pertumbuhan yang dilihat oleh penduduk?
Perkara utama mengenai populasi
Apakah Faktor Utama yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk?

Apakah definisi pertumbuhan penduduk?

Pertumbuhan penduduk ialah pertambahan penduduk akibat pembiakan.

Apakah kadar pertumbuhan penduduk?

Peratusan pertumbuhan penduduk ialah kadar peningkatan populasi setiap tahun atau sepanjang tempoh masa yang dikaji.

Apakah jenis pertumbuhan yang dilihat oleh penduduk?

Walaupun pertumbuhan populasi cenderung menjadi eksponen, sekali-sekala semua populasi akan mencapai tahap tip di mana mereka tidak dapat mengekalkan kadar pertumbuhan mereka kerana banyak faktor, seperti bekalan makanan dan kesihatan.

Perkara utama mengenai populasi

 • Populasi merujuk kepada sekumpulan individu daripada spesies atau masyarakat yang sama yang tinggal di tempat tinggal atau persekitaran yang sama.
 • Populasi boleh ditakrifkan sebagai sekumpulan individu atau kumpulan manusia.
 • Turun naik dalam kadar kelahiran dan kadar kematian boleh menyebabkan populasi berubah atau bertambah dan berkurangan.
 • Pertambahan Penduduk hanya merujuk kepada pertambahan saiz penduduk.
 • Pertumbuhan demografi merujuk kepada perubahan/pertambahan populasi yang lebih besar daripada masa.
 • Pertumbuhan populasi ditakrifkan sebagai perubahan dalam bilangan dan spesies individu dalam populasi. Ia boleh diukur menggunakan "masa per unit" untuk mengukur.
 • Pertumbuhan penduduk boleh dinyatakan dalam istilah relatif dan mutlak.
 • Apakah Faktor Utama yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk?

  Pertumbuhan penduduk bergantung pada empat faktor asas: kelahiran, kematian, imigrasi, dan migrasi.
  Kadar pertumbuhan penduduk= (kadar kelahiran + imigresen) - (kadar kematian + penghijrahan)

  1. Kadar Kelahiran

 • Populasi secara logiknya akan meningkat jika terdapat lebih banyak kelahiran daripada kematian atau jika kadar kematian lebih rendah atau lebih tinggi berbanding dengan kadar kelahiran.
 • Formula yang digunakan untuk mengira kadar kematian bayi kasar ialah
 • Kadar Kematian Kasar (CBR), = Bilangan Kelahiran Dalam Setahun/Jumlah Populasi Pertengahan Tahun x 1000

  2. Kadar Kematian/Kadar Kematian

 • Kadar kematian atau kadar kematian merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
 • Apabila populasi bertambah, kadar kematian juga meningkat. Kebolehcapaian dan kemampuan untuk penjagaan kesihatan yang berkualiti, serta amalan kehidupan harian, adalah faktor utama yang mempengaruhi kadar kematian.
 • Formula yang digunakan untuk mengira Nisbah Kematian Kasar ialah
 • Kadar Kematian Kasar (CDR), = ( Bilangan kematian dalam setahun/Jumlah penduduk pertengahan tahun)x 1,000

  3. Imigresen dan Emigrasi

 • Migrasi ialah apabila orang berpindah dari satu tempat/negara ke tempat lain.
 • Emigrasi dan imigrasi adalah dua jenis migrasi yang berbeza.
 • Imigresen (berpindah ke tempat/negara): Ini ialah pergerakan dan integrasi orang dari bahagian lain di dunia.
 • Emigrasi ( Meninggalkan Tempat/Negara) ialah pergerakan dan pengecualian individu daripada populasi.
 • Saiz penduduk negara dipengaruhi oleh Imigresen dan Emigrasi.
 • Penghijrahan adalah hasil daripada banyak faktor.
 • Penduduk sesebuah negara berkurangan secara perlahan selepas individu berhijrah.
 • Ia dipanggil "imigrasi" apabila seseorang pergi ke negara lain.
 • Terdapat dua sisi untuk penghijrahan.
 • Terdapat banyak faktor yang menarik orang ke negara/tempat tertentu. Satu contoh faktor tarikan ialah peluang pekerjaan yang lebih baik, keselamatan sosial yang lebih baik, kemudahan perubatan yang lebih baik dan sistem pendidikan yang lebih baik.
 • Orang ramai sering meninggalkan negara/tempat tinggal mereka kerana faktor penolak. Anda boleh memikirkan beberapa faktor yang boleh menyebabkan orang ramai meninggalkan negara atau tempat: kekurangan keharmonian sosial dan keamanan; peningkatan konflik; sistem pendidikan yang lemah; peluang pekerjaan yang lemah; sumber yang tidak mencukupi.
 • Faktor Lain yang mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

  A) Rancangan/Dasar Kerajaan

 • Rancangan dan dasar kerajaan mempunyai kesan besar terhadap pertumbuhan penduduk.
 • Sesetengah orang di dunia, termasuk pentadbir dan penggubal undang-undang, bersetuju bahawa negara tertentu mesti mempunyai had pada kadar kelahiran negara itu.
 • Polisi satu anak yang terkenal di China melarang pasangan daripada mempunyai lebih banyak anak daripada bilangan yang ditetapkan. Pertikaian ini menyokong idea bahawa sekatan sedemikian akan menyebabkan kurang penggunaan sumber dan mengurangkan lebihan penduduk.
 • Tambahan pula, kerajaan dan negara yang berbeza telah membangunkan rancangan dan dasar yang berbeza untuk menghentikan pertumbuhan penduduk.
 • B) Unsur biotik dan intrinsik

  Faktor biotik dan intrinsik ialah:
 • Umur kematangan pembiakan
 • Bilangan anak yang dihasilkan oleh peristiwa pembiakan
 • Terdapat banyak peristiwa pembiakan sepanjang hayat.
 • Ketiga-tiga faktor ini boleh digabungkan untuk mewujudkan kesuburan.

  C) Faktor persekitaran

 • Faktor rintangan persekitaran
 • Kapasiti perdagangan
 • D) Pembebasan/pembebasan wanita

 • Peningkatan emansipasi/pembebasan/kebebasan wanita telah meningkatkan akses mereka kepada pendidikan, pekerjaan dan aktiviti luar yang lain, akhirnya membawa kepada kelewatan melahirkan anak.
 • Ia juga menyebabkan lebih sedikit anak yang dikandung bagi setiap wanita.
 • E) Pembandaran

 • Pembandaran dikaitkan dengan kadar kelahiran yang lebih tinggi, tetapi kematian yang lebih rendah.
 • Orang ramai mempunyai akses yang lebih besar kepada dan lebih banyak penggunaan kemudahan bandar yang boleh meningkatkan kadar kelahiran mereka. Sebaliknya, kematian bayi dan kematian neonatal menurun.
 • Walau bagaimanapun, pembandaran boleh menyebabkan penurunan kadar kelahiran disebabkan oleh pendidikan tinggi dan penggunaan perancangan keluarga yang lebih meluas.
 • F) Perubahan pertanian

 • Kemajuan pertanian telah meningkatkan pengeluaran makanan.
 • Kadar kematian akibat kebuluran telah dikurangkan dengan peningkatan pengeluaran makanan.
 • Orang ramai juga boleh memastikan anak-anak mereka mendapat makanan yang mencukupi.
 • G) Pendidikan

 • Pendidikan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan penduduk.
 • Peningkatan dalam pendidikan menyebabkan peningkatan penggunaan peranti perancangan keluarga, perancangan sumber yang lebih baik dan kadar kelahiran yang lebih rendah.
 • Pendidikan membantu orang ramai menyedari asas WASH (Air, Sanitasi, dan Kebersihan), dan dengan itu menghalang mereka daripada mendapat penyakit mudah dan boleh dicegah seperti taun, kepialu dan lain-lain.
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuburan

  1. Faktor Biologi

 • Haid, jantina dan umur
 • 2. Faktor fisiologi

 • Kemandulan - Satu fasa dalam corak pembiakan wanita yang tidak berdaya maju atau mandul.
 • 3. Faktor sosial

 • agama
 • Sistem kasta
 • Kumpulan kaum
 • Kastam
 • Sistem kekeluargaan
 • Pendidikan
 • Status wanita
 • 4. Faktor ekonomi

 • Pembandaran
 • pekerjaan
 • Keadaan Ekonomi
 • Merancang untuk keluarga
 • Faktor yang mempengaruhi Kematian

  1. Ubat untuk mencegah penyakit

 • Negara-negara pembangunan telah mendapat manfaat daripada kerjasama antarabangsa dan sokongan negara maju untuk mengimport dadah.
 • Justeru, peruntukan tersebut telah membantu membasmi penyakit tertentu seperti cacar, polio, dan TB. ke tahap yang ketara.
 • 2. Program Kesihatan Awam

 • WHO telah menyediakan bantuan kepada negara membangun dalam melancarkan banyak program kesihatan awam, seperti kempen imunisasi percuma, pemeliharaan alam sekitar, dan program kawalan tembakau.
 • Pengaturan yang sama telah dibuat oleh kerajaan mengenai kawalan pencemaran. Sebaliknya, penyakit pernafasan telah menyaksikan penurunan kematian.
 • 3. Kemudahan penjagaan kesihatan

 • Penyakit berjangkit boleh diatasi oleh pelbagai institusi perubatan dan penjagaan kesihatan.
 • Fasa penswastaan dan pengurangan hospital kerajaan yang mendadak telah menghasilkan kemudahan perubatan yang lebih baik yang telah membantu mengurangkan kadar kematian.
 • 4. Pendidikan semakin meningkat

 • Pendidikan tentang gaya hidup sihat dan pemakanan yang baik telah membantu mengurangkan kadar kematian.
 • 5. Status Wanita

 • Di kebanyakan negara membangun, celik huruf telah menyebabkan wanita menjadi diberi kuasa. Wanita kini memahami kepentingan dan faedah sanitasi dan kebersihan. Kadar kematian bayi juga semakin berkurangan.
 • 6. Bekalan makanan

 • Peningkatan dalam bekalan makanan di negara arus perdana negara membangun, dan import bijirin dari negara maju. Ini telah mengakibatkan pengurangan kematian akibat kebuluran.
 • 7. Jangka Hayat

 • Pembangunan ekonomi ialah proses iaitu pembangunan ekonomi ialah peningkatan pendapatan per kapita dan kemudahan kesihatan yang bertambah baik. Di negara membangun, ia telah dapat meningkatkan kadar jangka hayat orang berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini seterusnya mengurangkan kadar kematian.
 • Faktor yang mempengaruhi Migrasi

  1. Unsur sosio-politik

 • Peperangan boleh berlaku atas pelbagai sebab, seperti pertikaian politik atau hujah. Akibatnya, ia adalah faktor terbesar yang memberi kesan kepada penghijrahan.
 • Contoh: Di Syria orang ramai berpindah dari satu negara ke negara lain untuk mencari keselamatan dan akses kepada penjagaan kesihatan.
 • 2. Faktor ekonomi

 • Faktor ekonomi termasuk situasi pengangguran dan brain drain serta fasa kemerosotan perniagaan.
 • Tambahan pula, gaji lebih tinggi, dan terdapat pilihan pekerjaan yang lebih baik. Penghijrahan tenaga kerja mahir/intelektual dari kawasan/negara membangun boleh menjadi akibatnya.
 • Faktor-faktor ini juga bertanggungjawab untuk penghijrahan.
 • 3. Faktor ekologi

 • Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim melaporkan bahawa perubahan iklim akan memberi kesan penting ke atas keselamatan makanan menjelang pertengahan abad.
 • Kemungkinan migrasi luar bandar ke bandar, atau peningkatan migrasi antarabangsa di kawasan yang tidak dapat mengekalkan pertanian adalah mungkin.
 • Keselamatan air adalah satu lagi faktor yang boleh menyebabkan ketidakamanan makanan yang teruk. Ketidakpastian air yang semakin meningkat di kawasan berbeza di dunia boleh memberi kesan kepada penghijrahan antarabangsa.
 • Individu yang mengalami keadaan persekitaran yang buruk boleh memilih untuk berhijrah ke persekitaran yang lebih baik di negara lain.
 • Parmis Kazemi
  Pengarang artikel
  Parmis Kazemi
  Parmis adalah pencipta kandungan yang mempunyai minat untuk menulis dan mencipta perkara baru. Dia juga sangat berminat dengan teknologi dan suka belajar perkara baru.
  Kalkulator Pertumbuhan Penduduk Bahasa Melayu
  Diterbitkan: Tue Mar 08 2022
  Dalam kategori Kalkulator statistik
  Tambahkan Kalkulator Pertumbuhan Penduduk ke laman web anda sendiri

  Kalkulator statistik lain

  Kalkulator Peratusan Kemenangan

  Ini adalah alat dalam talian percuma yang akan membantu anda mengira peluang anda untuk menang.

  Kalkulator Kadar Pengangguran

  Kalkulator pengangguran ini membolehkan anda mengira dengan cepat peratusan pengangguran di negara tertentu.

  Kalkulator Kebarangkalian Coinflip

  Gunakan alat percuma ini untuk mengetahui kemungkinan flip syiling.

  Kalkulator Kemungkinan Pertaruhan

  Ini adalah alat dalam talian yang akan mengira peluang anda untuk memenangi pertaruhan.

  Kalkulator Peluang Berganda

  TODO

  Kalkulator Odds Jackpot Loteri: Kira Peluang Anda Untuk Menang

  Gunakan Kalkulator Odds Jackpot Loteri untuk melihat kemungkinan anda memenangi loteri. Percuma untuk digunakan oleh pemain loteri di seluruh dunia.

  Kalkulator Cacat Asia

  TODO

  Kalkulator Penjaring Gol Bila-bila Masa

  TODO