Máy Tính Thống Kê

Máy Tính Gia Tăng Dân Số

Máy tính gia tăng dân số sẽ yêu cầu bạn nhập dân số hiện tại, số năm, cũng như tốc độ tăng trưởng. Sau khi bạn nhập số năm, máy tính sẽ hiển thị dân số mới.

Máy tính tăng trưởng dân số

làm bằng ❤️ bởi

Mục lục

Định nghĩa của tăng trưởng dân số là gì?
Tỉ lệ gia tăng dân số là bao nhiêu?
Loại tăng trưởng nào nhìn thấy dân số?
Các điểm chính về dân số
Yếu tố chính nào ảnh hưởng đến tăng trưởng dân số?

Định nghĩa của tăng trưởng dân số là gì?

Gia tăng dân số là sự gia tăng dân số là kết quả của quá trình tái sản xuất.

Tỉ lệ gia tăng dân số là bao nhiêu?

Phần trăm gia tăng dân số là tỷ lệ dân số tăng lên hàng năm hoặc trong khoảng thời gian được nghiên cứu.

Loại tăng trưởng nào nhìn thấy dân số?

Mặc dù sự gia tăng dân số có xu hướng theo cấp số nhân, nhưng thỉnh thoảng tất cả các quần thể sẽ đạt đến mức cao nhất mà họ không thể duy trì tốc độ tăng trưởng của mình vì nhiều yếu tố, chẳng hạn như nguồn cung cấp thực phẩm và sức khỏe.

Các điểm chính về dân số

 • Quần thể là một nhóm các cá thể cùng loài hoặc cùng một xã hội sống trong cùng một nơi cư trú hoặc môi trường.
 • Quần thể có thể được định nghĩa là một nhóm cá thể hoặc một tập hợp người.
 • Sự biến động của tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết có thể dẫn đến dân số thay đổi hoặc tăng và giảm.
 • Sự gia tăng Dân số chỉ đơn giản là sự gia tăng về quy mô dân số.
 • Tăng trưởng nhân khẩu học đề cập đến sự thay đổi / gia tăng của dân số lớn hơn thời gian.
 • Gia tăng quần thể được định nghĩa là sự thay đổi số lượng và số lượng loài cá thể trong quần thể. Nó có thể được đo bằng cách sử dụng "trên một đơn vị thời gian" để đo lường.
 • Gia tăng dân số có thể được biểu thị bằng giá trị tương đối và tuyệt đối.
 • Yếu tố chính nào ảnh hưởng đến tăng trưởng dân số?

  Gia tăng dân số dựa vào 4 yếu tố cơ bản: sinh, tử, nhập cư và di cư.
  Tỷ lệ gia tăng dân số = (tỷ lệ sinh + nhập cư) - (tỷ lệ chết + di cư)

  1. Tỷ lệ sinh

 • Dân số sẽ tăng một cách hợp lý nếu có nhiều lần sinh hơn số người chết hoặc nếu tỷ lệ tử vong thấp hơn hoặc cao hơn so với tỷ lệ sinh.
 • Công thức được sử dụng để tính tỷ suất chết thô của trẻ sơ sinh là
 • Tỷ suất chết thô (CBR), = Số trẻ sinh trong năm / Tổng dân số giữa năm x 1000

  2. Tỷ lệ tử vong / Tỷ lệ tử vong

 • Tỷ suất chết hay tỷ lệ tử vong là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của dân số.
 • Khi dân số tăng, tỷ lệ tử vong cũng vậy. Khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, cũng như thực hành cuộc sống hàng ngày, là những yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong.
 • Công thức được sử dụng để tính Tỷ lệ tử vong thô là
 • Tỷ lệ tử vong thô (CDR), = (Số người chết trong một năm / Tổng dân số trung niên) x 1.000

  3. Nhập cư và Di cư

 • Di cư là khi mọi người di chuyển từ một nơi / quốc gia đến một quốc gia khác.
 • Xuất cư và nhập cư là hai loại hình di cư khác nhau.
 • Nhập cư (di chuyển đến địa điểm / quốc gia): Đây là sự di chuyển và hội nhập của những người từ các nơi khác trên thế giới.
 • Di cư (Rời khỏi một địa điểm / quốc gia) là sự di chuyển và loại trừ các cá thể khỏi một quần thể.
 • Quy mô dân số của đất nước bị ảnh hưởng bởi Nhập cư và Di cư.
 • Di cư là kết quả của nhiều yếu tố.
 • Dân số của một quốc gia giảm chậm sau khi một cá nhân di cư.
 • Nó được gọi là "nhập cư" khi ai đó đi du lịch đến một quốc gia khác.
 • Có hai mặt của việc di cư.
 • Có nhiều yếu tố thu hút mọi người đến một quốc gia / địa điểm cụ thể. Một ví dụ về yếu tố kéo là cơ hội việc làm tốt hơn, an sinh xã hội tốt hơn, cơ sở y tế tốt hơn và hệ thống giáo dục được cải thiện.
 • Mọi người thường rời khỏi quốc gia / nơi cư trú của họ do các yếu tố thúc đẩy. Bạn có thể nghĩ đến một số yếu tố có thể khiến mọi người rời bỏ đất nước hoặc nơi ở: thiếu sự hòa hợp xã hội và hòa bình; gia tăng xung đột; hệ thống giáo dục kém; cơ hội việc làm kém; nguồn lực không đủ.
 • Các yếu tố khác ảnh hưởng đến tăng trưởng dân số

  A) Các Kế hoạch / Chính sách của Chính phủ

 • Các kế hoạch và chính sách của chính phủ có tác động lớn đến sự gia tăng dân số.
 • Một số người trên thế giới, bao gồm cả các nhà quản trị và các nhà lập pháp, đều đồng ý rằng các quốc gia nhất định phải có giới hạn về tỷ lệ sinh của quốc gia đó.
 • Chính sách một con nổi tiếng của Trung Quốc đã cấm các cặp vợ chồng sinh nhiều con hơn con số quy định. Tranh chấp này ủng hộ ý tưởng rằng việc hạn chế như vậy sẽ dẫn đến việc sử dụng ít tài nguyên hơn và giảm dân số quá đông.
 • Hơn nữa, các chính phủ và quốc gia khác nhau đã phát triển các kế hoạch và chính sách khác nhau để ngăn chặn sự gia tăng dân số.
 • B) Các yếu tố sinh học và nội tại

  Các yếu tố sinh học và nội tại là:
 • Tuổi trưởng thành sinh sản
 • Số con cái được tạo ra bởi một sự kiện sinh sản
 • Có nhiều sự kiện sinh sản trong suốt cuộc đời.
 • Ba yếu tố này có thể kết hợp với nhau để tạo ra sự dồi dào.

  C) Các yếu tố môi trường

 • Các yếu tố kháng môi trường
 • Năng lực thương mại
 • D) Giải phóng / giải phóng phụ nữ

 • Việc tăng cường giải phóng / tự do / tự do cho phụ nữ đã làm tăng khả năng tiếp cận giáo dục, làm việc và các hoạt động ngoài trời khác của phụ nữ, cuối cùng dẫn đến tình trạng chậm sinh.
 • Nó cũng dẫn đến việc ít con được thụ thai trên mỗi phụ nữ.
 • E) Đô thị hóa

 • Đô thị hóa có liên quan đến tỷ lệ sinh cao hơn, nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn.
 • Người dân được tiếp cận nhiều hơn và sử dụng nhiều hơn các tiện ích đô thị có thể làm tăng tỷ lệ sinh của họ. Đến lượt mình, tử vong trẻ sơ sinh và tử vong sơ sinh đều giảm.
 • Tuy nhiên, đô thị hóa có thể dẫn đến giảm tỷ lệ sinh do giáo dục cao hơn và sử dụng nhiều hơn kế hoạch hóa gia đình.
 • F) Thay đổi nông nghiệp

 • Những tiến bộ nông nghiệp đã làm tăng sản lượng lương thực.
 • Tỷ lệ tử vong do nạn đói đã giảm xuống nhờ việc tăng cường sản xuất lương thực.
 • Mọi người cũng có thể đảm bảo rằng con cái của họ có đủ thức ăn.
 • G) Giáo dục

 • Giáo dục là một yếu tố quan trọng trong sự gia tăng dân số.
 • Sự gia tăng trong giáo dục dẫn đến việc tăng cường sử dụng các thiết bị kế hoạch hóa gia đình, kế hoạch hóa nguồn lực tốt hơn và tỷ lệ sinh thấp hơn.
 • Giáo dục giúp mọi người nhận thức được những kiến thức cơ bản về RỬA MẶT (Nước, Vệ sinh và Vệ sinh), và do đó ngăn họ phát triển các bệnh đơn giản và có thể phòng ngừa được như tả, thương hàn và các bệnh khác.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

  1. Yếu tố sinh học

 • Độ tuổi, giới tính và tuổi tác
 • 2. Yếu tố sinh lý

 • Vô sinh - Một giai đoạn trong mô hình sinh sản của phụ nữ là bất khả kháng hoặc vô sinh.
 • 3. Yếu tố xã hội

 • Tôn giáo
 • Hệ thống đẳng cấp
 • Nhóm chủng tộc
 • Phong tục
 • Hệ thống gia đình
 • Giáo dục
 • Địa vị của phụ nữ
 • 4. Yếu tố kinh tế

 • Đô thị hóa
 • Nghề nghiệp
 • Điều kiện kinh tế
 • Lập kế hoạch cho gia đình
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong

  1. Thuốc phòng bệnh

 • Các nước phát triển đã được hưởng lợi từ sự hợp tác quốc tế và sự hỗ trợ của các nước phát triển trong việc nhập khẩu thuốc.
 • Vì vậy, việc cung cấp đã giúp loại bỏ một số bệnh như đậu mùa, bại liệt và lao. đến một mức độ đáng kể.
 • 2. Các Chương trình Y tế Công cộng

 • WHO đã hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai nhiều chương trình y tế công cộng, chẳng hạn như các chiến dịch tiêm chủng miễn phí, bảo vệ môi trường và các chương trình kiểm soát thuốc lá.
 • Các thỏa thuận tương tự đã được chính phủ thực hiện liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm. Ngược lại, các bệnh về đường hô hấp có số ca tử vong giảm.
 • 3. Cơ sở y tế

 • Các bệnh truyền nhiễm có thể được chống lại bởi các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe khác nhau.
 • Một giai đoạn quan trọng của quá trình tư nhân hóa và cắt giảm các bệnh viện của chính phủ đã dẫn đến các cơ sở y tế tốt hơn, giúp giảm tỷ lệ tử vong.
 • 4. Giáo dục đang trên đà phát triển

 • Việc giáo dục lối sống lành mạnh và ăn uống điều độ đã giúp giảm tỷ lệ tử vong.
 • 5. Địa vị của Phụ nữ

 • Ở hầu hết các nước đang phát triển, việc biết đọc biết viết đã khiến phụ nữ trở nên có quyền. Phụ nữ bây giờ đã hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh và giữ gìn vệ sinh. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng ngày càng giảm.
 • 6. Cung cấp thực phẩm

 • Sự gia tăng nguồn cung cấp lương thực ở các nước chính là các nước đang phát triển và nhập khẩu ngũ cốc từ các nước phát triển. Điều này đã làm giảm số người chết vì nạn đói.
 • 7. Kỳ vọng cuộc sống

 • Phát triển kinh tế là quá trình tức là Phát triển kinh tế là tăng thu nhập bình quân đầu người và cải thiện cơ sở y tế. Ở các nước đang phát triển, nó có thể làm tăng tỷ lệ tuổi thọ của người dân so với những năm trước. Do đó làm giảm tỷ lệ tử vong.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư

  1. Các yếu tố chính trị - xã hội

 • Chiến tranh có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như tranh chấp hoặc tranh cãi chính trị. Do đó, nó là yếu tố lớn nhất tác động đến di cư.
 • Ví dụ: Ở Syria, mọi người di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để tìm kiếm an ninh và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • 2. Yếu tố kinh tế

 • Các yếu tố kinh tế bao gồm tình trạng thất nghiệp và chảy máu chất xám cũng như giai đoạn suy tàn của các doanh nghiệp.
 • Hơn nữa, lương cao hơn và có nhiều lựa chọn công việc tốt hơn. Sự di cư của lao động có kỹ năng / trí thức từ các khu vực / quốc gia đang phát triển có thể là một kết quả.
 • Những yếu tố này cũng là nguyên nhân dẫn đến việc di cư.
 • 3. Các yếu tố sinh thái

 • Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu báo cáo rằng biến đổi khí hậu sẽ có tác động quan trọng đến an ninh lương thực vào giữa thế kỷ này.
 • Khả năng di cư từ nông thôn ra thành thị, hoặc gia tăng di cư quốc tế ở các khu vực không thể duy trì nông nghiệp là có thể xảy ra.
 • An ninh nguồn nước là một yếu tố khác có thể gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Tình trạng mất an ninh nguồn nước ngày càng gia tăng ở các khu vực khác nhau trên toàn cầu có thể có tác động đến di cư quốc tế.
 • Những cá nhân đang phải chịu các điều kiện môi trường bất lợi có thể chọn di cư đến một môi trường tốt hơn ở một quốc gia khác.
 • Parmis Kazemi
  Tác giả bài viết
  Parmis Kazemi
  Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.
  Máy Tính Gia Tăng Dân Số Tiếng Việt
  Được phát hành: Tue Mar 08 2022
  Trong danh mục Máy tính thống kê
  Thêm Máy Tính Gia Tăng Dân Số vào trang web của riêng bạn

  Máy tính thống kê khác

  Máy Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Chiến Thắng

  Đây là một công cụ trực tuyến miễn phí sẽ giúp bạn tính toán cơ hội chiến thắng của mình.

  Máy Tính Tỷ Lệ Thất Nghiệp

  Máy tính thất nghiệp này cho phép bạn nhanh chóng tính toán tỷ lệ thất nghiệp ở một quốc gia cụ thể.

  Máy Tính Xác Suất Trượt Xu

  Sử dụng công cụ miễn phí này để tìm ra tỷ lệ lật xu.

  Máy Tính Tỷ Lệ Cá Cược

  Đây là một công cụ trực tuyến sẽ tính toán tỷ lệ thắng cược của bạn.

  Máy Tính Cơ Hội Kép

  TODO

  Máy Tính Tỷ Lệ Cược Xổ Số Jackpot: Tính Toán Cơ Hội Chiến Thắng Của Bạn

  Sử dụng Máy tính tỷ lệ cược Jackpot xổ số để xem tỷ lệ thắng xổ số của bạn là bao nhiêu. Miễn phí cho người chơi xổ số trên toàn thế giới sử dụng.

  Tính Điểm Chấp Châu Á

  TODO

  Máy Tính Ghi Bàn Bất Cứ Lúc Nào

  TODO