Statisztikai Számológépek

Népességnövekedés Kalkulátor

A népességnövekedés-kalkulátor meg fogja kérni, hogy adja meg az aktuális népességet, az évek számát, valamint a növekedési ütemet. Az évek számának megadása után a számológép megjeleníti az új populációt.

Népességnövekedési kalkulátor

Tartalomjegyzék

Mi a népességnövekedés definíciója?
Mekkora a népességnövekedés üteme?
Milyen növekedést lát a népességszám?
Kulcspontok a népességgel kapcsolatban
Milyen főbb tényezők befolyásolják a népességnövekedést?

Mi a népességnövekedés definíciója?

A népességnövekedés a szaporodás eredményeként növekvő népességszám.

Mekkora a népességnövekedés üteme?

A népességnövekedési százalék az a sebesség, amellyel a népesség minden évben vagy a vizsgált időszakban növekszik.

Milyen növekedést lát a népességszám?

Míg a népességnövekedés általában exponenciális, időnként minden populáció eléri azt a billenő szintet, ahol számos tényező, például az élelmiszerellátás és az egészség miatt nem tudja fenntartani növekedési ütemét.

Kulcspontok a népességgel kapcsolatban

A populáció ugyanazon fajhoz vagy társadalomhoz tartozó egyedek csoportját jelenti, amelyek ugyanazon lakóhelyen vagy környezetben élnek.
A populációt egyének csoportjaként vagy emberek csoportjaként határozhatjuk meg.
A születési és halálozási arány ingadozása a népesség változásához vagy növekedéséhez és csökkenéséhez vezethet.
A népesség növekedése egyszerűen a népesség számának növekedését jelenti.
A demográfiai növekedés a népesség időnél nagyobb változását/növekedését jelenti.
A populációnövekedés a populáción belüli egyedek számának és fajának változása. Mérhető az "időegységenkénti" méréssel.
A népességnövekedés kifejezhető relatív és abszolút értékekkel is.

Milyen főbb tényezők befolyásolják a népességnövekedést?

A népességnövekedés négy alapvető tényezőn múlik: születésen, halálozáson, bevándorláson és migráción.
Népességnövekedés = (születési arány + bevándorlás) - (halálozás + kivándorlás)

1. Születési arány

A népesség értelemszerűen növekszik, ha több a születés, mint amennyi elhalálozás, vagy ha a halálozási arány alacsonyabb vagy magasabb a születési arányhoz képest.
A nyers csecsemőhalandósági ráta kiszámításához használt képlet a következő
Nyers halálozási arány (CBR), = egy éven belüli születések száma/az évközi teljes népesség x 1000

2. Halálozási ráta/halálozási arány

A halálozási arány vagy a halálozási arány az egyik legfontosabb tényező, amely befolyásolja a népesség növekedését.
A népesség növekedésével a halálozási arány is növekszik. A minőségi egészségügyi ellátás elérhetősége és megfizethetősége, valamint a mindennapi élet gyakorlata a fő tényezők, amelyek befolyásolják a halálozási arányt.
A nyers halálozási arány kiszámításához használt képlet a következő
Nyers halálozási arány (CDR), = ( Halálozások száma egy évben / teljes középévi népesség) x 1000

3. Bevándorlás és kivándorlás

A migráció az, amikor az emberek egyik helyről/országból a másikba költöznek.
A kivándorlás és a bevándorlás a migráció két különböző típusa.
Bevándorlás (költözés a helyre/országba): Ez a világ más részeiről érkező emberek mozgása és integrációja.
A kivándorlás (Leaving from a Place/Country) az egyének mozgása és kirekesztése a populációból.
Az ország lakosságának nagyságát befolyásolja a bevándorlás és a kivándorlás.
A kivándorlás számos tényező eredménye.
Egy nemzet lakossága lassan csökken, miután egy egyén kivándorol.
„Bevándorlásnak” nevezik, amikor valaki egy másik országba utazik.
A migrációnak két oldala van.
Számos tényező vonzza az embereket egy adott országba/helyre. A húzó tényező egyik példája a jobb munkalehetőségek, a jobb társadalombiztosítás, a jobb egészségügyi létesítmények és a jobb oktatási rendszerek.
Az emberek gyakran kényszerítő tényezők miatt hagyják el országukat/lakhelyüket. Több olyan tényező is elképzelhető, amelyek az ország elhagyására késztethetik az embereket: a társadalmi harmónia és béke hiánya; fokozott konfliktus; rossz oktatási rendszerek; rossz munkalehetőségek; nem megfelelő források.

A népességnövekedést befolyásoló egyéb tényezők

A) Kormányzati tervek/politikák

A kormány tervei és politikái nagy hatással vannak a népességnövekedésre.
Néhány ember a világon, köztük a rendszergazdák és a törvényhozók egyetértenek abban, hogy bizonyos országokban korlátozni kell a születési arányt.
Kína jól ismert egygyermekes politikája megtiltotta a pároknak, hogy a meghatározott számnál több gyereket vállaljanak. Ez a vita alátámasztja azt az elképzelést, hogy egy ilyen korlátozás az erőforrások kevesebb felhasználásához és a túlnépesedés csökkentéséhez vezetne.
Ezenkívül a különböző kormányok és országok különböző terveket és politikákat dolgoztak ki a népességnövekedés megállítása érdekében.

B) Biotikus és belső elemek

A biotikus és belső tényezők a következők:
A szaporodási érettség kora
A szaporodási esemény során létrejött utódok száma
Sok szaporodási esemény történik egy élet során.
Ez a három tényező kombinálható a termékenység megteremtéséhez.

C) Környezeti tényezők

Környezeti ellenállási tényezők
Kereskedelmi kapacitás

D) A nők emancipációja/felszabadítása

A nők növekvő emancipációja/felszabadulása/szabadsága növelte hozzáférésüket az oktatáshoz, munkához és egyéb szabadtéri tevékenységekhez, ami végső soron késleltetett gyermekvállaláshoz vezetett.
Ez azt is eredményezi, hogy nőenként kevesebb gyermek születik.

E) Urbanizáció

Az urbanizáció magasabb születési aránnyal, de alacsonyabb halálozással jár.
Az emberek jobban hozzáférhetnek a városi létesítményekhez, és jobban használják azokat, amelyek növelhetik születési arányukat. Csökken a csecsemőhalandóság és az újszülöttkori mortalitás.
Az urbanizáció azonban a születésszám csökkenéséhez vezethet a magasabb iskolai végzettség és a családtervezés nagyobb igénybevétele miatt.

F) Mezőgazdasági változások

A mezőgazdaság fejlődése megnövelte az élelmiszertermelést.
Az éhínség okozta halálozási arányt a megnövekedett élelmiszertermelés csökkentette.
Az emberek azt is biztosíthatják, hogy gyermekeiknek elegendő ételük legyen.

G) Oktatás

Az oktatás fontos tényező a népességnövekedésben.
Az oktatás növekedése a családtervezési eszközök fokozottabb használatához, az erőforrások jobb tervezéséhez és a születési arányok csökkenéséhez vezet.
Az oktatás segít az embereknek tisztában lenni a WASH (víz, higiénia és higiénia) alapjaival, és így megakadályozza, hogy olyan egyszerű és megelőzhető betegségeket fejlesszenek ki, mint a kolera, a tífusz és mások.

A termékenységet befolyásoló tényezők

1. Biológiai tényezők

Menstruáció, nem és életkor

2. Fiziológiai tényezők

Sterilitás – a nő reproduktív mintázatának életképtelen vagy steril fázisa.

3. Társadalmi tényezők

Vallás
Kaszt rendszer
Faji csoportok
Vám
Családi rendszerek
Oktatás
A nők állapota

4. Gazdasági tényezők

Urbanizáció
Foglalkozása
Gazdasági feltételek
Tervezés a család számára

A halálozást befolyásoló tényezők

1. Gyógyszer a betegségek megelőzésére

A fejlődő országok hasznot húztak a fejlett országok kábítószer-importtal kapcsolatos nemzetközi együttműködéséből és támogatásából.
Így a rendelkezés segített bizonyos betegségek, például a himlő, a gyermekbénulás és a tbc felszámolásában. jelentős szintre.

2. Népegészségügyi programok

A WHO segítséget nyújtott a fejlődő országoknak számos közegészségügyi program elindításához, például ingyenes immunizálási kampányokhoz, környezetvédelemhez és dohányzás-ellenőrző programokhoz.
Hasonló intézkedéseket hozott a kormány a környezetszennyezés elleni küzdelemben. A légúti betegségekben viszont csökkent a halálozások száma.

3. Egészségügyi intézmények

A fertőzött betegségek ellen különféle egészségügyi és egészségügyi intézmények vehetnek részt.
A privatizáció és a kormányzati kórházak leépítésének meteorológiai szakasza jobb egészségügyi létesítményeket eredményezett, amelyek hozzájárultak a halálozási arány csökkentéséhez.

4. Az oktatás emelkedik

Az egészséges életmódra és a helyes táplálkozásra vonatkozó oktatás hozzájárult a halálozási arány csökkentéséhez.

5. A nők állapota

A legtöbb fejlődő országban az írni-olvasni tudás a nők elhatalmasodásához vezetett. A nők ma már megértik a higiénia és a higiénia fontosságát és előnyeit. A csecsemőhalandóság is csökken.

6. Élelmiszer-ellátás

A fejlődő országok főbb országaiban az élelmiszerellátás növekedése, a fejlett országokból származó gabonaimport. Ennek eredményeként csökkent az éhínség okozta halálozások száma.

7. Várható élettartam

A gazdasági fejlődés folyamata, azaz a gazdasági fejlődés az egy főre jutó jövedelmek növekedése és az egészségügyi létesítmények fejlesztése. A fejlődő országokban a korábbi évekhez képest meg tudta növelni az emberek várható élettartamát. Ennek következtében csökken a halálozási arány.

A migrációt befolyásoló tényezők

1. Társadalmi-politikai elemek

A háború számos okból kifolyólag előfordulhat, például politikai viták vagy viták miatt. Ennek eredményeként ez a migrációt befolyásoló legnagyobb tényező.
Példa: Szíriában az emberek egyik országból a másikba költöztek biztonságot és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést keresve.

2. Gazdasági tényezők

A gazdasági tényezők közé tartozik a munkanélküliségi helyzet és az agyelszívás, valamint a vállalkozások hanyatlási szakasza.
Ráadásul magasabbak a bérek, és vannak jobb munkalehetőségek is. Ennek eredménye lehet a képzett munkaerő/értelmiségiek elvándorlása a fejlődő területekről/országokból.
Ezek a tényezők is felelősek a migrációért.

3. Ökológiai tényezők

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület arról számolt be, hogy az éghajlatváltozás a század közepére jelentős hatással lesz az élelmezésbiztonságra.
Elképzelhető a vidékről városba történő migráció, vagy a megnövekedett nemzetközi elvándorlás olyan területeken, amelyek nem tudják fenntartani a mezőgazdaságot.
A vízbiztonság egy másik olyan tényező, amely súlyos élelmiszer-ellátási bizonytalanságot okozhat. A világ különböző régióiban növekvő vízellátási bizonytalanság hatással lehet a nemzetközi migrációra.
A kedvezőtlen környezeti feltételektől szenvedő egyének dönthetnek úgy, hogy egy másik ország jobb környezetébe költöznek.

Parmis Kazemi
A cikk szerzője
Parmis Kazemi
Parmis tartalomkészítő, aki szenvedélyesen ír és új dolgokat hoz létre. Nagyon érdekli a technika és szívesen tanul új dolgokat.

Népességnövekedés Kalkulátor magyar nyelv
Közzétett: Tue Mar 08 2022
A (z) Statisztikai számológépek kategóriában
A (z) Népességnövekedés Kalkulátor hozzáadása saját webhelyéhez