Statisztikai Számológépek

Népességnövekedés Kalkulátor

A népességnövekedés-kalkulátor meg fogja kérni, hogy adja meg az aktuális népességet, az évek számát, valamint a növekedési ütemet. Az évek számának megadása után a számológép megjeleníti az új populációt.

Népességnövekedési kalkulátor

készítette: ❤️

Tartalomjegyzék

Mi a népességnövekedés definíciója?
Mekkora a népességnövekedés üteme?
Milyen növekedést lát a népességszám?
Kulcspontok a népességgel kapcsolatban
Milyen főbb tényezők befolyásolják a népességnövekedést?

Mi a népességnövekedés definíciója?

A népességnövekedés a szaporodás eredményeként növekvő népességszám.

Mekkora a népességnövekedés üteme?

A népességnövekedési százalék az a sebesség, amellyel a népesség minden évben vagy a vizsgált időszakban növekszik.

Milyen növekedést lát a népességszám?

Míg a népességnövekedés általában exponenciális, időnként minden populáció eléri azt a billenő szintet, ahol számos tényező, például az élelmiszerellátás és az egészség miatt nem tudja fenntartani növekedési ütemét.

Kulcspontok a népességgel kapcsolatban

 • A populáció ugyanazon fajhoz vagy társadalomhoz tartozó egyedek csoportját jelenti, amelyek ugyanazon lakóhelyen vagy környezetben élnek.
 • A populációt egyének csoportjaként vagy emberek csoportjaként határozhatjuk meg.
 • A születési és halálozási arány ingadozása a népesség változásához vagy növekedéséhez és csökkenéséhez vezethet.
 • A népesség növekedése egyszerűen a népesség számának növekedését jelenti.
 • A demográfiai növekedés a népesség időnél nagyobb változását/növekedését jelenti.
 • A populációnövekedés a populáción belüli egyedek számának és fajának változása. Mérhető az "időegységenkénti" méréssel.
 • A népességnövekedés kifejezhető relatív és abszolút értékekkel is.
 • Milyen főbb tényezők befolyásolják a népességnövekedést?

  A népességnövekedés négy alapvető tényezőn múlik: születésen, halálozáson, bevándorláson és migráción.
  Népességnövekedés = (születési arány + bevándorlás) - (halálozás + kivándorlás)

  1. Születési arány

 • A népesség értelemszerűen növekszik, ha több a születés, mint amennyi elhalálozás, vagy ha a halálozási arány alacsonyabb vagy magasabb a születési arányhoz képest.
 • A nyers csecsemőhalandósági ráta kiszámításához használt képlet a következő
 • Nyers halálozási arány (CBR), = egy éven belüli születések száma/az évközi teljes népesség x 1000

  2. Halálozási ráta/halálozási arány

 • A halálozási arány vagy a halálozási arány az egyik legfontosabb tényező, amely befolyásolja a népesség növekedését.
 • A népesség növekedésével a halálozási arány is növekszik. A minőségi egészségügyi ellátás elérhetősége és megfizethetősége, valamint a mindennapi élet gyakorlata a fő tényezők, amelyek befolyásolják a halálozási arányt.
 • A nyers halálozási arány kiszámításához használt képlet a következő
 • Nyers halálozási arány (CDR), = ( Halálozások száma egy évben / teljes középévi népesség) x 1000

  3. Bevándorlás és kivándorlás

 • A migráció az, amikor az emberek egyik helyről/országból a másikba költöznek.
 • A kivándorlás és a bevándorlás a migráció két különböző típusa.
 • Bevándorlás (költözés a helyre/országba): Ez a világ más részeiről érkező emberek mozgása és integrációja.
 • A kivándorlás (Leaving from a Place/Country) az egyének mozgása és kirekesztése a populációból.
 • Az ország lakosságának nagyságát befolyásolja a bevándorlás és a kivándorlás.
 • A kivándorlás számos tényező eredménye.
 • Egy nemzet lakossága lassan csökken, miután egy egyén kivándorol.
 • „Bevándorlásnak” nevezik, amikor valaki egy másik országba utazik.
 • A migrációnak két oldala van.
 • Számos tényező vonzza az embereket egy adott országba/helyre. A húzó tényező egyik példája a jobb munkalehetőségek, a jobb társadalombiztosítás, a jobb egészségügyi létesítmények és a jobb oktatási rendszerek.
 • Az emberek gyakran kényszerítő tényezők miatt hagyják el országukat/lakhelyüket. Több olyan tényező is elképzelhető, amelyek az ország elhagyására késztethetik az embereket: a társadalmi harmónia és béke hiánya; fokozott konfliktus; rossz oktatási rendszerek; rossz munkalehetőségek; nem megfelelő források.
 • A népességnövekedést befolyásoló egyéb tényezők

  A) Kormányzati tervek/politikák

 • A kormány tervei és politikái nagy hatással vannak a népességnövekedésre.
 • Néhány ember a világon, köztük a rendszergazdák és a törvényhozók egyetértenek abban, hogy bizonyos országokban korlátozni kell a születési arányt.
 • Kína jól ismert egygyermekes politikája megtiltotta a pároknak, hogy a meghatározott számnál több gyereket vállaljanak. Ez a vita alátámasztja azt az elképzelést, hogy egy ilyen korlátozás az erőforrások kevesebb felhasználásához és a túlnépesedés csökkentéséhez vezetne.
 • Ezenkívül a különböző kormányok és országok különböző terveket és politikákat dolgoztak ki a népességnövekedés megállítása érdekében.
 • B) Biotikus és belső elemek

  A biotikus és belső tényezők a következők:
 • A szaporodási érettség kora
 • A szaporodási esemény során létrejött utódok száma
 • Sok szaporodási esemény történik egy élet során.
 • Ez a három tényező kombinálható a termékenység megteremtéséhez.

  C) Környezeti tényezők

 • Környezeti ellenállási tényezők
 • Kereskedelmi kapacitás
 • D) A nők emancipációja/felszabadítása

 • A nők növekvő emancipációja/felszabadulása/szabadsága növelte hozzáférésüket az oktatáshoz, munkához és egyéb szabadtéri tevékenységekhez, ami végső soron késleltetett gyermekvállaláshoz vezetett.
 • Ez azt is eredményezi, hogy nőenként kevesebb gyermek születik.
 • E) Urbanizáció

 • Az urbanizáció magasabb születési aránnyal, de alacsonyabb halálozással jár.
 • Az emberek jobban hozzáférhetnek a városi létesítményekhez, és jobban használják azokat, amelyek növelhetik születési arányukat. Csökken a csecsemőhalandóság és az újszülöttkori mortalitás.
 • Az urbanizáció azonban a születésszám csökkenéséhez vezethet a magasabb iskolai végzettség és a családtervezés nagyobb igénybevétele miatt.
 • F) Mezőgazdasági változások

 • A mezőgazdaság fejlődése megnövelte az élelmiszertermelést.
 • Az éhínség okozta halálozási arányt a megnövekedett élelmiszertermelés csökkentette.
 • Az emberek azt is biztosíthatják, hogy gyermekeiknek elegendő ételük legyen.
 • G) Oktatás

 • Az oktatás fontos tényező a népességnövekedésben.
 • Az oktatás növekedése a családtervezési eszközök fokozottabb használatához, az erőforrások jobb tervezéséhez és a születési arányok csökkenéséhez vezet.
 • Az oktatás segít az embereknek tisztában lenni a WASH (víz, higiénia és higiénia) alapjaival, és így megakadályozza, hogy olyan egyszerű és megelőzhető betegségeket fejlesszenek ki, mint a kolera, a tífusz és mások.
 • A termékenységet befolyásoló tényezők

  1. Biológiai tényezők

 • Menstruáció, nem és életkor
 • 2. Fiziológiai tényezők

 • Sterilitás – a nő reproduktív mintázatának életképtelen vagy steril fázisa.
 • 3. Társadalmi tényezők

 • Vallás
 • Kaszt rendszer
 • Faji csoportok
 • Vám
 • Családi rendszerek
 • Oktatás
 • A nők állapota
 • 4. Gazdasági tényezők

 • Urbanizáció
 • Foglalkozása
 • Gazdasági feltételek
 • Tervezés a család számára
 • A halálozást befolyásoló tényezők

  1. Gyógyszer a betegségek megelőzésére

 • A fejlődő országok hasznot húztak a fejlett országok kábítószer-importtal kapcsolatos nemzetközi együttműködéséből és támogatásából.
 • Így a rendelkezés segített bizonyos betegségek, például a himlő, a gyermekbénulás és a tbc felszámolásában. jelentős szintre.
 • 2. Népegészségügyi programok

 • A WHO segítséget nyújtott a fejlődő országoknak számos közegészségügyi program elindításához, például ingyenes immunizálási kampányokhoz, környezetvédelemhez és dohányzás-ellenőrző programokhoz.
 • Hasonló intézkedéseket hozott a kormány a környezetszennyezés elleni küzdelemben. A légúti betegségekben viszont csökkent a halálozások száma.
 • 3. Egészségügyi intézmények

 • A fertőzött betegségek ellen különféle egészségügyi és egészségügyi intézmények vehetnek részt.
 • A privatizáció és a kormányzati kórházak leépítésének meteorológiai szakasza jobb egészségügyi létesítményeket eredményezett, amelyek hozzájárultak a halálozási arány csökkentéséhez.
 • 4. Az oktatás emelkedik

 • Az egészséges életmódra és a helyes táplálkozásra vonatkozó oktatás hozzájárult a halálozási arány csökkentéséhez.
 • 5. A nők állapota

 • A legtöbb fejlődő országban az írni-olvasni tudás a nők elhatalmasodásához vezetett. A nők ma már megértik a higiénia és a higiénia fontosságát és előnyeit. A csecsemőhalandóság is csökken.
 • 6. Élelmiszer-ellátás

 • A fejlődő országok főbb országaiban az élelmiszerellátás növekedése, a fejlett országokból származó gabonaimport. Ennek eredményeként csökkent az éhínség okozta halálozások száma.
 • 7. Várható élettartam

 • A gazdasági fejlődés folyamata, azaz a gazdasági fejlődés az egy főre jutó jövedelmek növekedése és az egészségügyi létesítmények fejlesztése. A fejlődő országokban a korábbi évekhez képest meg tudta növelni az emberek várható élettartamát. Ennek következtében csökken a halálozási arány.
 • A migrációt befolyásoló tényezők

  1. Társadalmi-politikai elemek

 • A háború számos okból kifolyólag előfordulhat, például politikai viták vagy viták miatt. Ennek eredményeként ez a migrációt befolyásoló legnagyobb tényező.
 • Példa: Szíriában az emberek egyik országból a másikba költöztek biztonságot és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést keresve.
 • 2. Gazdasági tényezők

 • A gazdasági tényezők közé tartozik a munkanélküliségi helyzet és az agyelszívás, valamint a vállalkozások hanyatlási szakasza.
 • Ráadásul magasabbak a bérek, és vannak jobb munkalehetőségek is. Ennek eredménye lehet a képzett munkaerő/értelmiségiek elvándorlása a fejlődő területekről/országokból.
 • Ezek a tényezők is felelősek a migrációért.
 • 3. Ökológiai tényezők

 • Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület arról számolt be, hogy az éghajlatváltozás a század közepére jelentős hatással lesz az élelmezésbiztonságra.
 • Elképzelhető a vidékről városba történő migráció, vagy a megnövekedett nemzetközi elvándorlás olyan területeken, amelyek nem tudják fenntartani a mezőgazdaságot.
 • A vízbiztonság egy másik olyan tényező, amely súlyos élelmiszer-ellátási bizonytalanságot okozhat. A világ különböző régióiban növekvő vízellátási bizonytalanság hatással lehet a nemzetközi migrációra.
 • A kedvezőtlen környezeti feltételektől szenvedő egyének dönthetnek úgy, hogy egy másik ország jobb környezetébe költöznek.
 • Parmis Kazemi
  A cikk szerzője
  Parmis Kazemi
  Parmis tartalomkészítő, aki szenvedélyesen ír és új dolgokat hoz létre. Nagyon érdekli a technika és szívesen tanul új dolgokat.
  Népességnövekedés Kalkulátor magyar nyelv
  Közzétett: Tue Mar 08 2022
  A (z) Statisztikai számológépek kategóriában
  A (z) Népességnövekedés Kalkulátor hozzáadása saját webhelyéhez

  Egyéb statisztikai számológépek

  Nyerőszázalékkalkulátor

  Ez egy ingyenes online eszköz, amely segít kiszámítani a nyerési esélyeit.

  Munkanélküliségi Ráta-kalkulátor

  Ezzel a munkanélküliségi kalkulátorral gyorsan kiszámíthatja a munkanélküliségi százalékot egy adott országban.

  Coinblip Valószínűség Kalkulátor

  Használja ezt az ingyenes eszközt az érmefeldobás esélyeinek kiszámításához.

  Fogadási Odds Kalkulátor

  Ez egy online eszköz, amely kiszámítja a fogadás megnyerésének esélyét.

  Dupla Esély Kalkulátor

  TODO

  Lottó Jackpot Szorzókalkulátor: Számítsa Ki Nyerési Esélyeit

  Használja a Lottó jackpot szorzókalkulátorát, hogy megnézze, mekkora az esélye a lottó megnyerésére. Ingyenesen használhatják a lottójátékosok szerte a világon.

  Ázsiai Fogyatékosság Kalkulátor

  TODO

  Bármikor Gólszerző Kalkulátor

  TODO