Statistiske Kalkulatorer

Kalkulator For Befolkningsvekst

Befolkningsvekstkalkulatoren vil be deg om å angi gjeldende befolkning, antall år, samt veksthastighet. Etter at du har angitt antall år, vil kalkulatoren vise den nye befolkningen.

Kalkulator for befolkningsvekst

laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hva er definisjonen på befolkningsvekst?
Hva er hastigheten på befolkningsveksten?
Hva slags vekst ser befolkningen?
Sentrale punkter angående befolkning
Hvilke hovedfaktorer påvirker befolkningsveksten?

Hva er definisjonen på befolkningsvekst?

Befolkningsvekst er den økende befolkningen som følge av reproduksjon.

Hva er hastigheten på befolkningsveksten?

En befolkningsvekstprosent er en hastighet som en befolkning øker med hvert år eller over tidsperioden som studeres.

Hva slags vekst ser befolkningen?

Mens befolkningsveksten har en tendens til å være eksponentiell, vil alle populasjoner en gang i blant nå et tippenivå der de ikke klarer å opprettholde veksten på grunn av mange faktorer, som matforsyning og helse.

Sentrale punkter angående befolkning

 • En populasjon refererer til en gruppe individer av samme art eller samfunn som lever i samme bolig eller miljø.
 • Befolkningen kan defineres som en gruppe individer eller en samling personer.
 • Svingninger i fødselsraten og dødsraten kan føre til at en befolkning endrer seg eller øker og synker.
 • En økning i befolkning refererer ganske enkelt til en økning i størrelsen på befolkningen.
 • Demografisk vekst refererer til endring/økning av en befolkning som er større enn tid.
 • Befolkningsvekst er definert som en endring i antall og arter av individer i en populasjon. Det kan måles ved å bruke "per-enhetstid" for å måle.
 • Befolkningsvekst kan både uttrykkes i relative og absolutte termer.
 • Hvilke hovedfaktorer påvirker befolkningsveksten?

  Befolkningsvekst er avhengig av fire grunnleggende faktorer: fødsel, død, innvandring og migrasjon.
  Befolkningsvekst = (fødselsrate + immigrasjon) - (dødsrate + emigrasjon)

  1. Fødselsrate

 • Befolkningen vil logisk øke dersom det er flere fødsler enn det er dødsfall eller hvis dødsraten er lavere eller høyere i forhold til fødselsraten.
 • Formelen som brukes til å beregne den grove spedbarnsdødeligheten er
 • Crude Death Rate (CBR), = antall fødsler i løpet av et år/total midtårsbefolkning x 1000

  2. Dødelighet/dødsrate

 • Dødsraten eller dødeligheten er en av de viktigste faktorene som påvirker veksten i befolkningen.
 • Ettersom befolkningen øker, øker også dødsraten. Tilgjengelighet og rimelighet for helsetjenester av høy kvalitet, samt dagliglivspraksis, er hovedfaktorene som påvirker dødeligheten.
 • Formelen som brukes til å beregne Crude Death Ratio er
 • Crude Rate of Death (CDR), = ( Antall dødsfall i et år/Total middelårsbefolkning) x 1000

  3. Innvandring og emigrasjon

 • Migrasjon er når folk flytter fra ett sted/land til et annet.
 • Emigrasjon og immigrasjon er to forskjellige typer migrasjon.
 • Immigrasjon (flytting til stedet/landet): Dette er bevegelse og integrering av mennesker fra andre deler av verden.
 • Emigrasjon (avreise fra et sted/land) er bevegelse og ekskludering av individer fra en befolkning.
 • Størrelsen på landets befolkning påvirkes av inn- og utvandring.
 • Emigrasjon er et resultat av mange faktorer.
 • En nasjons befolkning avtar sakte etter at et individ emigrerer.
 • Det kalles «innvandring» når noen reiser til et annet land.
 • Det er to sider ved migrasjon.
 • Det er mange faktorer som tiltrekker folk til et bestemt land/sted. Et eksempel på en pull-faktor er bedre jobbmuligheter, bedre sosial trygghet, bedre medisinske fasiliteter og forbedrede utdanningssystemer.
 • Folk forlater ofte landet/bostedet sitt på grunn av push-faktorer. Du kan tenke på flere faktorer som kan få folk til å forlate landet eller stedet: mangel på sosial harmoni og fred; økt konflikt; dårlige utdanningssystemer; dårlige jobbmuligheter; utilstrekkelige ressurser.
 • Andre faktorer som påvirker befolkningsveksten

  A) Regjeringens planer/politikk

 • Planer og politikk fra regjeringen har stor innvirkning på befolkningsveksten.
 • Noen mennesker i verden, inkludert administratorer og lovgivere, er enige om at enkelte land må ha en grense på landets fødselsrate.
 • Kinas velkjente ettbarnspolitikk forbød par å få flere barn enn det fastsatte antallet. Denne striden støtter ideen om at en slik begrensning vil føre til mindre ressursbruk og redusere overbefolkning.
 • Videre har ulike regjeringer og land utviklet ulike planer og politikk for å stoppe befolkningsveksten.
 • B) Biotiske og iboende elementer

  De biotiske og iboende faktorene er:
 • Alder for reproduktiv modenhet
 • Antall avkom som er produsert av en reproduktiv hendelse
 • Det er mange reproduktive hendelser i løpet av livet.
 • Disse tre faktorene kan kombineres for å skape fruktbarhet.

  C) Miljøfaktorer

 • Miljøresistensfaktorer
 • Handelskapasitet
 • D) Frigjøring/frigjøring av kvinner

 • Økende frigjøring/frigjøring/frihet for kvinner har økt deres tilgang til utdanning, arbeid og andre utendørsaktiviteter, noe som til slutt har ført til forsinket barnefødsel.
 • Det fører også til at færre barn blir unnfanget per kvinne.
 • E) Urbanisering

 • Urbanisering er assosiert med høyere fødselstall, men lavere dødsfall.
 • Folk har større tilgang til og mer bruk av urbane fasiliteter som kan øke fødselsraten deres. I sin tur reduseres spedbarnsdødeligheten og neonatal dødelighet.
 • Urbanisering kan imidlertid føre til nedgang i fødselstall på grunn av høyere utdanning og større bruk av familieplanlegging.
 • F) Landbruksendringer

 • Landbruksfremskritt har økt produksjonen av mat.
 • Dødsraten fra hungersnød har blitt redusert på grunn av økt produksjon av matvarer.
 • Folk kan også sørge for at barna får nok mat.
 • G) Utdanning

 • Utdanning er en viktig faktor i befolkningsveksten.
 • Økt utdanning gir økt bruk av familieplanleggingsutstyr, bedre planlegging av ressurser og lavere fødselstall.
 • Utdanning hjelper folk til å være bevisst på det grunnleggende om WASH (vann, sanitær og hygiene), og forhindrer dem dermed i å utvikle enkle og forebyggbare sykdommer som kolera, tyfus og andre.
 • Faktorer som påvirker fruktbarhet

  1. Biologiske faktorer

 • Mensur, kjønn og alder
 • 2. Fysiologiske faktorer

 • Sterilitet - En fase i en kvinnes reproduktive mønster som er ulevedyktig eller steril.
 • 3. Sosiale faktorer

 • Religion
 • Kastesystem
 • Rasegrupper
 • Toll
 • Familiesystemer
 • utdanning
 • Kvinners status
 • 4. Økonomiske faktorer

 • Urbanisering
 • Okkupasjon
 • Økonomiske tilstander
 • Planlegging for familien
 • Faktorer som påvirker dødeligheten

  1. Medisinering for å forebygge sykdom

 • Utviklingsland har dratt nytte av internasjonalt samarbeid og støtte fra utviklede land for import av narkotika.
 • Bestemmelsen har således bidratt til å utrydde visse sykdommer som kopper, polio og tuberkulose. til et betydelig nivå.
 • 2. Folkehelseprogrammer

 • WHO har gitt bistand til utviklingsland med å lansere mange folkehelseprogrammer, som gratis vaksinasjonskampanjer, miljøvern og programmer for tobakkskontroll.
 • Tilsvarende ordninger har regjeringen gjort når det gjelder forurensningskontroll. På sin side har luftveissykdommer sett en nedgang i dødsfall.
 • 3. Helsetjenester

 • Infiserte sykdommer kan bekjempes av ulike medisinske og helseinstitusjoner.
 • En meteorisk fase med privatisering og reduksjon i statlige sykehus har resultert i bedre medisinske fasiliteter som har bidratt til å redusere dødsraten.
 • 4. Utdanning er på vei oppover

 • Utdanning om sunn livsstil og god mat har bidratt til å senke dødsraten.
 • 5. Kvinners status

 • I de fleste utviklingsland har leseferdighet ført til at kvinner har blitt styrket. Kvinner forstår nå viktigheten og fordelene med sanitær og hygiene. Spedbarnsdødeligheten synker også.
 • 6. Matforsyning

 • En økning i matforsyningen i de vanlige landene i utviklingsland, og import av korn fra utviklede land. Dette har resultert i en reduksjon av dødsfall fra hungersnød.
 • 7. Forventet levealder

 • Økonomisk utvikling er prosessen med dvs. økonomisk utvikling er økningen i inntekter per innbygger og forbedrede helsetilbud. I utviklingsland har det vært i stand til å øke forventet levealder for mennesker sammenlignet med tidligere år. Dette reduserer følgelig dødsraten.
 • Faktorer som påvirker migrasjon

  1. Sosiopolitiske elementer

 • Krig kan oppstå av mange årsaker, for eksempel politiske tvister eller argumenter. Som et resultat er det den største faktoren som påvirker migrasjonen.
 • Eksempel: I Syria flyttet folk fra ett land til et annet på jakt etter sikkerhet og tilgang til helsetjenester.
 • 2. Økonomiske faktorer

 • Økonomiske faktorer inkluderer arbeidsledighetssituasjonen og hjerneflukt samt nedgangsfasen for bedrifter.
 • Videre er lønningene høyere, og det er bedre jobbmuligheter. Migrasjon av kvalifisert arbeidskraft/intellektuelle fra utviklingsområder/land kan være et resultat.
 • Disse faktorene er også ansvarlige for migrasjon.
 • 3. Økologiske faktorer

 • Det mellomstatlige panelet for klimaendringer rapporterte at klimaendringer vil ha en viktig innvirkning på matsikkerheten innen midten av århundret.
 • Muligheten for migrasjon fra land til by, eller økt internasjonal utvandring i områder som ikke kan opprettholde jordbruket er mulig.
 • Vannsikkerhet er en annen faktor som kan forårsake alvorlig matusikkerhet. Økende vannusikkerhet i forskjellige regioner på kloden kan ha innvirkning på internasjonal migrasjon.
 • Personer som lider av ugunstige miljøforhold kan velge å migrere til et bedre miljø i et annet land.
 • Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  Kalkulator For Befolkningsvekst Norsk
  Publisert: Tue Mar 08 2022
  I kategori Statistiske kalkulatorer
  Legg til Kalkulator For Befolkningsvekst på ditt eget nettsted

  Andre statistiske kalkulatorer

  Kalkulator For Vinnerprosent

  Dette er et gratis online verktøy som hjelper deg med å beregne vinnersjansene dine.

  Arbeidsledighet-rate-kalkulator

  Denne arbeidsledighetskalkulatoren lar deg raskt beregne arbeidsledighetsprosenten i et bestemt land.

  Coinflip Sannsynlighetskalkulator

  Bruk dette gratisverktøyet til å finne ut oddsen for en myntflipp.

  Betting Odds Kalkulator

  Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne dine odds for å vinne et spill.

  Dobbel Sjansekalkulator

  TODO

  Lotteri Jackpot Odds Kalkulator: Beregn Dine Vinnersjanser

  Bruk Lottery Jackpot Odds Kalkulator for å se hva dine odds er for å vinne i lotto. Gratis for bruk av lotterispillere over hele verden.

  Asiatisk Handikapkalkulator

  TODO

  Målscorerkalkulator Når Som Helst

  TODO