Statistické Kalkulačky

Kalkulačka Růstu Populace

Kalkulačka růstu populace vás požádá o zadání aktuální populace, počtu let a také tempa růstu. Po zadání počtu let kalkulačka zobrazí novou populaci.

Kalkulačka růstu populace

vyrobeno pomocí ❤️ od

Obsah

Jaká je definice populačního růstu?
Jaké je tempo růstu populace?
Jaký druh růstu vidí populace?
Klíčové body týkající se populace
Jaké hlavní faktory ovlivňují populační růst?

Jaká je definice populačního růstu?

Populační růst je rostoucí populace v důsledku reprodukce.

Jaké je tempo růstu populace?

Procento růstu populace je rychlost, kterou se populace zvyšuje každý rok nebo v průběhu zkoumaného časového období.

Jaký druh růstu vidí populace?

Zatímco populační růst má tendenci být exponenciální, jednou za čas všechny populace dosáhnou převratné úrovně, kdy nejsou schopny udržet tempo růstu kvůli mnoha faktorům, jako je zásobování potravinami a zdraví.

Klíčové body týkající se populace

 • Populace označuje skupinu jedinců stejného druhu nebo společnosti, kteří žijí ve stejném obydlí nebo prostředí.
 • Populaci lze definovat jako skupinu jednotlivců nebo soubor lidí.
 • Kolísání porodnosti a úmrtnosti může vést k tomu, že se populace mění nebo se zvyšuje a ubývá.
 • Nárůst populace jednoduše odkazuje na zvýšení velikosti populace.
 • Demografický růst se týká změny/přírůstku populace, který je delší než čas.
 • Růst populace je definován jako změna počtu a druhů jedinců v populaci. Lze jej měřit pomocí „času na jednotku“.
 • Růst populace lze vyjádřit v relativních i absolutních hodnotách.
 • Jaké hlavní faktory ovlivňují populační růst?

  Růst populace závisí na čtyřech základních faktorech: narození, úmrtí, imigrace a migrace.
  Míra růstu populace = (porodnost + imigrace) - (míra úmrtnosti + emigrace)

  1. Porodnost

 • Populace se logicky zvýší, pokud se rodí více než zemřelo nebo pokud je míra úmrtí nižší nebo vyšší v poměru k porodnosti.
 • Vzorec používaný pro výpočet hrubé míry kojenecké úmrtnosti je
 • Hrubá úmrtnost (CBR), = počet narozených za rok/celková populace v polovině roku x 1000

  2. Úmrtnost/úmrtnost

 • Úmrtnost neboli úmrtnost je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují růst populace.
 • S rostoucí populací roste i úmrtnost. Hlavními faktory, které ovlivňují míru úmrtnosti, jsou dostupnost a cenová dostupnost kvalitní zdravotní péče, stejně jako postupy každodenního života.
 • Vzorec použitý pro výpočet poměru hrubé smrti je
 • Hrubá míra úmrtnosti (CDR), = (počet úmrtí za rok/celková populace ve středním roce) x 1 000

  3. Imigrace a emigrace

 • Migrace je, když se lidé stěhují z jednoho místa/země do druhé.
 • Emigrace a imigrace jsou dva různé typy migrace.
 • Imigrace (stěhování do místa/země): Jedná se o pohyb a integraci lidí z jiných částí světa.
 • Emigrace (odcházení z místa/země) je přesun a vyloučení jednotlivců z populace.
 • Velikost populace země je ovlivněna imigrací a emigrací.
 • Emigrace je výsledkem mnoha faktorů.
 • Po emigraci jednotlivce se populace národa pomalu snižuje.
 • Říká se tomu „imigrace“, když někdo cestuje do jiné země.
 • Migrace má dvě strany.
 • Existuje mnoho faktorů, které přitahují lidi do konkrétní země/místa. Jedním z příkladů motivačního faktoru jsou lepší pracovní příležitosti, lepší sociální zabezpečení, lepší zdravotnická zařízení a lepší vzdělávací systémy.
 • Lidé často opouštějí svou zemi/místo bydliště kvůli tlakovým faktorům. Můžete si představit několik faktorů, které by mohly způsobit, že lidé opustí zemi nebo místo: nedostatek sociální harmonie a míru; zvýšený konflikt; špatné vzdělávací systémy; špatné pracovní příležitosti; nedostatečné zdroje.
 • Další faktory ovlivňující populační růst

  A) Vládní plány/politiky

 • Plány a politiky vlády mají velký vliv na růst populace.
 • Někteří lidé ve světě, včetně správců a zákonodárců, souhlasí s tím, že některé země musí mít limit na porodnost v zemi.
 • Známá čínská politika jednoho dítěte zakazovala párům mít více dětí, než je stanovený počet. Tento spor podporuje myšlenku, že takové omezení by vedlo k menšímu využívání zdrojů a snížení přelidnění.
 • Kromě toho různé vlády a země vyvinuly různé plány a politiky, aby zastavily růst populace.
 • B) Biotické a vnitřní prvky

  Biotické a vnitřní faktory jsou:
 • Věk reprodukční zralosti
 • Počet potomků, kteří jsou vyprodukováni reprodukční událostí
 • Během života dochází k mnoha reprodukčním událostem.
 • Tyto tři faktory lze kombinovat a vytvořit plodnost.

  C) Faktory prostředí

 • Faktory odolnosti prostředí
 • Obchodní kapacita
 • D) Emancipace/osvobození žen

 • S rostoucí emancipací/osvobozením/svobodou žen se zvýšil jejich přístup ke vzdělání, práci a dalším venkovním aktivitám, což nakonec vedlo k opožděnému porodu.
 • To také vede k tomu, že na jednu ženu je počato méně dětí.
 • E) Urbanizace

 • Urbanizace je spojena s vyšší porodností, ale nižší úmrtností.
 • Lidé mají větší přístup k městským zařízením a více je využívají, což může zvýšit jejich porodnost. Na druhé straně klesá kojenecká a novorozenecká úmrtnost.
 • Urbanizace však může vést k poklesu porodnosti díky vyššímu vzdělání a většímu využívání plánování rodičovství.
 • F) Zemědělské změny

 • Zemědělské pokroky zvýšily produkci potravin.
 • Úmrtnost na hladomor se snížila zvýšenou produkcí potravin.
 • Lidé také mohou zajistit, aby jejich děti měly dostatek jídla.
 • G) Vzdělávání

 • Vzdělání je důležitým faktorem růstu populace.
 • Nárůst vzdělání má za následek zvýšené používání zařízení pro plánování rodiny, lepší plánování zdrojů a nižší porodnost.
 • Vzdělávání pomáhá lidem, aby si uvědomovali základy WASH (voda, sanitace a hygiena), a tím jim brání v rozvoji jednoduchých a preventabilních nemocí, jako je cholera, tyfus a další.
 • Faktory ovlivňující plodnost

  1. Biologické faktory

 • Menzura, pohlaví a věk
 • 2. Fyziologické faktory

 • Sterilita – Fáze v ženském reprodukčním vzoru, která je neživotaschopná nebo sterilní.
 • 3. Sociální faktory

 • Náboženství
 • Kastovní systém
 • Rasové skupiny
 • Celní
 • Rodinné systémy
 • Vzdělání
 • Postavení žen
 • 4. Ekonomické faktory

 • Urbanizace
 • obsazení
 • Ekonomické podmínky
 • Plánování pro rodinu
 • Faktory ovlivňující úmrtnost

  1. Léky k prevenci onemocnění

 • Rozvojové země těžily z mezinárodní spolupráce a podpory vyspělých zemí při dovozu drog.
 • Toto opatření tedy pomohlo vymýtit některé nemoci, jako jsou neštovice, obrna a TBC. na podstatnou úroveň.
 • 2. Programy veřejného zdraví

 • WHO poskytla pomoc rozvojovým zemím při zahájení mnoha programů veřejného zdraví, jako jsou bezplatné očkovací kampaně, ochrana životního prostředí a programy kontroly tabáku.
 • Podobná opatření přijala vláda ohledně kontroly znečištění. Na druhé straně respirační choroby zaznamenaly pokles úmrtí.
 • 3. Zdravotnická zařízení

 • S nakaženými nemocemi mohou bojovat různé lékařské a zdravotnické instituce.
 • Meteorická fáze privatizace a redukce státních nemocnic vyústila v lepší zdravotnická zařízení, která pomohla snížit úmrtnost.
 • 4. Vzdělávání je na vzestupu

 • Vzdělávání o zdravém životním stylu a správném stravování pomohlo snížit úmrtnost.
 • 5. Postavení žen

 • Ve většině rozvojových zemí vedla gramotnost k posílení postavení žen. Ženy nyní chápou důležitost a výhody sanitace a hygieny. Snižuje se i kojenecká úmrtnost.
 • 6. Zásobování potravinami

 • Vzestup potravinové nabídky v hlavních zemích rozvojových zemí a dovoz obilí z rozvinutých zemí. To vedlo ke snížení úmrtí na hladomory.
 • 7. Očekávaná délka života

 • Ekonomický rozvoj je proces tj. Ekonomický rozvoj je zvýšení příjmů na hlavu a zlepšení zdravotnických zařízení. V rozvojových zemích dokázala ve srovnání s předchozími lety prodloužit průměrnou délku života lidí. To následně snižuje úmrtnost.
 • Faktory ovlivňující migraci

  1. Sociálně-politické prvky

 • Válka může nastat z mnoha důvodů, jako jsou politické spory nebo hádky. Ve výsledku jde o největší faktor, který migraci ovlivňuje.
 • Příklad: V Sýrii se lidé stěhovali z jedné země do druhé, aby hledali bezpečí a přístup ke zdravotní péči.
 • 2. Ekonomické faktory

 • Mezi ekonomické faktory patří nezaměstnanost a odliv mozků, stejně jako fáze úpadku podniků.
 • Kromě toho jsou mzdy vyšší a existují lepší možnosti zaměstnání. Výsledkem může být migrace kvalifikované pracovní síly/intelektuálů z rozvojových oblastí/zemí.
 • Tyto faktory jsou také zodpovědné za migraci.
 • 3. Ekologické faktory

 • Mezivládní panel pro změnu klimatu uvedl, že změna klimatu bude mít do poloviny století významný dopad na potravinovou bezpečnost.
 • Možnost migrace z venkova do měst nebo zvýšená mezinárodní emigrace v oblastech, které nemohou udržet zemědělství, je možná.
 • Zabezpečení vody je dalším faktorem, který může způsobit vážný nedostatek potravin. Rostoucí nedostatek vody v různých oblastech světa může mít dopad na mezinárodní migraci.
 • Jednotlivci, kteří trpí nepříznivými podmínkami prostředí, se mohou rozhodnout migrovat do lepšího prostředí v jiné zemi.
 • Parmis Kazemi
  Autor článku
  Parmis Kazemi
  Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.
  Kalkulačka Růstu Populace čeština
  Zveřejněno: Tue Mar 08 2022
  V kategorii Statistické kalkulačky
  Přidejte Kalkulačka Růstu Populace na svůj vlastní web

  Další statistické kalkulačky

  Kalkulačka Procent Výher

  Jedná se o bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat vaše šance na výhru.

  Kalkulačka Míry Nezaměstnanosti

  Tato kalkulačka nezaměstnanosti vám umožňuje rychle vypočítat procento nezaměstnanosti v konkrétní zemi.

  Coinflip Pravděpodobnost Kalkulačka

  Pomocí tohoto bezplatného nástroje zjistíte pravděpodobnost hodu mincí.

  Kalkulačka Sázkových Kurzů

  Jedná se o online nástroj, který spočítá vaše šance na výhru v sázce.

  Kalkulačka Dvojité Šance

  TODO

  Kalkulačka Loterijních Jackpotů: Spočítejte Si Své Šance Na Výhru

  Použijte kalkulačku loterijního jackpotu a zjistěte, jaké jsou vaše šance na výhru v loterii. Zdarma pro použití loterijními hráči po celém světě.

  Kalkulačka Asijských Handicapů

  TODO

  Kalkulačka Střelce Kdykoli Gól

  TODO