Statistiske Regnemaskiner

Befolkningsvækst Beregner

Befolkningstilvækstberegneren vil bede dig om at indtaste den aktuelle befolkning, antallet af år samt vækstraten. Når du har indtastet antallet af år, viser lommeregneren den nye befolkning.

Befolkningstilvækst beregner

lavet med ❤️ af

Indholdsfortegnelse

Hvad er definitionen af befolkningstilvækst?
Hvad er befolkningstilvæksten?
Hvilken slags vækst ser befolkningen?
Nøglepunkter vedrørende indbyggertal
Hvilke væsentlige faktorer påvirker befolkningsvæksten?

Hvad er definitionen af befolkningstilvækst?

Befolkningsvækst er den voksende befolkning som følge af reproduktion.

Hvad er befolkningstilvæksten?

En befolkningsvækstprocent er en hastighed, hvormed en befolkning stiger hvert år eller over den tidsperiode, der undersøges.

Hvilken slags vækst ser befolkningen?

Mens befolkningstilvæksten har en tendens til at være eksponentiel, vil alle befolkninger en gang imellem nå et tipniveau, hvor de ikke er i stand til at opretholde deres vækstrate på grund af mange faktorer, såsom fødevareforsyning og sundhed.

Nøglepunkter vedrørende indbyggertal

 • En befolkning refererer til en gruppe individer af samme art eller samfund, der lever i samme beboelse eller miljø.
 • Populationen kan defineres som en gruppe af individer eller en samling af mennesker.
 • Udsving i fødselsraten og dødsraten kan føre til, at en befolkning ændrer sig eller stiger og falder.
 • En stigning i befolkningen refererer blot til en stigning i befolkningens størrelse.
 • Demografisk vækst refererer til ændringen/forøgelsen af en befolkning, der er større end tiden.
 • Befolkningsvækst er defineret som en ændring i antallet og arten af individer i en population. Det kan måles ved hjælp af "per-unit time" til at måle.
 • Befolkningstilvæksten kan både udtrykkes i relative og absolutte termer.
 • Hvilke væsentlige faktorer påvirker befolkningsvæksten?

  Befolkningstilvæksten afhænger af fire grundlæggende faktorer: fødsel, død, immigration og migration.
  Befolkningstilvækst = (fødselsrate + immigration) - (dødsrate + emigration)

  1. Fødselsrate

 • Befolkningen vil logisk stige, hvis der er flere fødsler, end der er dødsfald, eller hvis dødsraten er lavere eller højere i forhold til fødselsraten.
 • Formlen, der bruges til at beregne den rå spædbørnsdødelighed, er
 • Crude Death Rate (CBR), = antal fødsler inden for et år/samlet midtårsbefolkning x 1000

  2. Dødelighed/dødsrate

 • Dødsraten eller dødeligheden er en af de vigtigste faktorer, der påvirker væksten i befolkningen.
 • I takt med at befolkningen stiger, stiger dødeligheden også. Tilgængeligheden og overkommeligheden for sundhedspleje af høj kvalitet, såvel som hverdagspraksis, er de vigtigste faktorer, der påvirker dødeligheden.
 • Formlen, der bruges til at beregne rådødsforholdet, er
 • Rå Dødsrate (CDR), = ( Antal dødsfald i et år / Samlet mellemårsbefolkning) x 1.000

  3. Immigration og Emigration

 • Migration er, når folk flytter fra et sted/land til et andet.
 • Emigration og immigration er to forskellige typer migration.
 • Immigration (flytter til stedet/landet): Dette er bevægelse og integration af mennesker fra andre dele af verden.
 • Emigration (afgang fra et sted/land) er bevægelse og udelukkelse af individer fra en befolkning.
 • Størrelsen af landets befolkning påvirkes af immigration og udvandring.
 • Emigration er et resultat af mange faktorer.
 • En nations befolkning falder langsomt, efter at en person emigrerer.
 • Det kaldes "immigration", når nogen rejser til et andet land.
 • Der er to sider af migration.
 • Der er mange faktorer, der tiltrækker folk til et bestemt land/sted. Et eksempel på en pull-faktor er bedre jobmuligheder, bedre social sikring, bedre medicinske faciliteter og forbedrede uddannelsessystemer.
 • Folk forlader ofte deres land/bopæl på grund af push-faktorer. Du kan tænke på flere faktorer, der kan få folk til at forlade landet eller stedet: mangel på social harmoni og fred; øget konflikt; dårlige uddannelsessystemer; dårlige jobmuligheder; utilstrækkelige ressourcer.
 • Andre faktorer, der påvirker befolkningstilvæksten

  A) Regeringens planer/politikker

 • Regeringens planer og politikker har stor indflydelse på befolkningstilvæksten.
 • Nogle mennesker i verden, herunder administratorer og lovgivere, er enige om, at visse lande skal have en grænse for landets fødselsrate.
 • Kinas velkendte etbarnspolitik forbød par at få flere børn end det fastsatte antal. Denne tvist understøtter ideen om, at en sådan begrænsning ville føre til mindre ressourceforbrug og reducere overbefolkning.
 • Desuden har forskellige regeringer og lande udviklet forskellige planer og politikker for at stoppe befolkningstilvæksten.
 • B) Biotiske og iboende elementer

  De biotiske og iboende faktorer er:
 • Alder for reproduktiv modenhed
 • Antal afkom, der er produceret af en reproduktiv begivenhed
 • Der er mange reproduktive begivenheder i løbet af et liv.
 • Disse tre faktorer kan kombineres for at skabe frugtbarhed.

  C) Miljøfaktorer

 • Miljømæssige modstandsfaktorer
 • Handelskapacitet
 • D) Frigørelse/frigørelse af kvinder

 • Stigende frigørelse/frigørelse/frihed for kvinder har øget deres adgang til uddannelse, arbejde og andre udendørsaktiviteter, hvilket i sidste ende har ført til forsinket barsel.
 • Det fører også til, at der bliver undfanget færre børn per kvinde.
 • E) Urbanisering

 • Urbanisering er forbundet med højere fødselstal, men lavere dødsfald.
 • Folk har større adgang til og mere brug af byfaciliteter, der kan øge deres fødselstal. Til gengæld falder spædbørnsdødelighed og neonatal dødelighed.
 • Urbanisering kan dog føre til et fald i fødselsraterne på grund af højere uddannelse og større brug af familieplanlægning.
 • F) Landbrugsændringer

 • Landbrugets fremskridt har øget produktionen af fødevarer.
 • Dødsraten fra hungersnød er blevet reduceret på grund af den øgede produktion af fødevarer.
 • Folk kan også sikre, at deres børn har mad nok.
 • G) Uddannelse

 • Uddannelse er en vigtig faktor i befolkningstilvæksten.
 • En stigning i uddannelse resulterer i øget brug af familieplanlægningsudstyr, bedre planlægning af ressourcer og lavere fødselstal.
 • Uddannelse hjælper folk med at være opmærksomme på det grundlæggende i WASH (vand, sanitet og hygiejne), og forhindrer dem dermed i at udvikle simple og forebyggelige sygdomme som kolera, tyfus og andre.
 • Faktorer, der påvirker fertiliteten

  1. Biologiske faktorer

 • Mensurering, køn og alder
 • 2. Fysiologiske faktorer

 • Sterilitet - En fase i en kvindes reproduktive mønster, der er ulevedygtig eller steril.
 • 3. Sociale faktorer

 • Religion
 • Kastesystem
 • Racegrupper
 • Skikke
 • Familiesystemer
 • Uddannelse
 • Kvinders status
 • 4. Økonomiske faktorer

 • Urbanisering
 • Beskæftigelse
 • Økonomiske forhold
 • Planlægning for familien
 • Faktorer, der påvirker dødeligheden

  1. Medicin for at forebygge sygdom

 • Udviklingslande har nydt godt af det internationale samarbejde og støtte fra udviklede lande til import af lægemidler.
 • Bestemmelsen har således været med til at udrydde visse sygdomme som kopper, polio og tuberkulose. til et væsentligt niveau.
 • 2. Folkesundhedsprogrammer

 • WHO har ydet bistand til udviklingslande med at lancere mange folkesundhedsprogrammer, såsom gratis immuniseringskampagner, miljøbevarelse og tobakskontrolprogrammer.
 • Lignende ordninger har regeringen truffet vedrørende forureningskontrol. Til gengæld har luftvejssygdomme set et fald i dødsfald.
 • 3. Sundhedsfaciliteter

 • Inficerede sygdomme kan bekæmpes af forskellige læge- og sundhedsinstitutioner.
 • En voldsom fase med privatisering og reduktion af statshospitaler har resulteret i bedre medicinske faciliteter, der har været med til at reducere dødsraten.
 • 4. Uddannelse er i fremgang

 • Uddannelsen om sund livsstil og god spisning har været med til at sænke dødsraten.
 • 5. Kvinders status

 • I de fleste udviklingslande har læsefærdigheder ført til, at kvinder er blevet styrket. Kvinder forstår nu vigtigheden og fordelene ved sanitet og hygiejne. Spædbørnsdødeligheden er også faldende.
 • 6. Fødevareforsyning

 • En stigning i fødevareforsyningen i de almindelige udviklingslande og import af korn fra udviklede lande. Dette har resulteret i et fald i antallet af dødsfald som følge af hungersnød.
 • 7. Forventet levetid

 • Økonomisk udvikling er processen med dvs. Økonomisk udvikling er stigningen i indkomster pr. indbygger og forbedrede sundhedsfaciliteter. I udviklingslande har det været i stand til at øge den forventede levetid for mennesker sammenlignet med tidligere år. Dette reducerer følgelig dødeligheden.
 • Faktorer, der påvirker migration

  1. Socialpolitiske elementer

 • Krig kan opstå af mange årsager, såsom politiske stridigheder eller argumenter. Som følge heraf er det den største faktor, der påvirker migration.
 • Eksempel: I Syrien flyttede folk fra det ene land til det andet på jagt efter sikkerhed og adgang til sundhedspleje.
 • 2. Økonomiske faktorer

 • Økonomiske faktorer omfatter arbejdsløshedssituationen og hjerneflugt samt virksomhedernes tilbagegang.
 • Desuden er lønningerne højere, og der er bedre jobmuligheder. Migration af kvalificeret arbejdskraft/intellektuelle fra udviklingsområder/lande kan være et resultat.
 • Disse faktorer er også ansvarlige for migration.
 • 3. Økologiske faktorer

 • Det mellemstatslige panel om klimaændringer rapporterede, at klimaændringer ville have en vigtig indvirkning på fødevaresikkerheden i midten af århundredet.
 • Muligheden for migration fra land til by eller øget international emigration i områder, der ikke kan opretholde landbruget, er mulig.
 • Vandsikkerhed er en anden faktor, der kan forårsage alvorlig fødevareusikkerhed. Voksende vandusikkerhed i forskellige regioner på kloden kan have en indvirkning på international migration.
 • Personer, der lider af ugunstige miljøforhold, kan vælge at migrere til et bedre miljø i et andet land.
 • Parmis Kazemi
  Artikelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en indholdsskaber, der har en passion for at skrive og skabe nye ting. Hun er også meget interesseret i teknologi og nyder at lære nye ting.
  Befolkningsvækst Beregner Dansk
  Udgivet: Tue Mar 08 2022
  I kategori Statistiske regnemaskiner
  Føj Befolkningsvækst Beregner til dit eget websted

  Andre statistiske regnemaskiner

  Vinderprocentberegner

  Dette er et gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne dine vinderchancer.

  Arbejdsløshedsberegner

  Denne arbejdsløshedsberegner giver dig mulighed for hurtigt at beregne arbejdsløshedsprocenten i et bestemt land.

  Coinflip Sandsynlighedsberegner

  Brug dette gratis værktøj til at finde ud af oddsene for en møntvending.

  Betting Odds Beregner

  Dette er et onlineværktøj, der beregner dine odds for at vinde et væddemål.

  Dobbelt Chance Lommeregner

  TODO

  Lotteri Jackpot Odds Lommeregner: Beregn Dine Chancer For At Vinde

  Brug Lottery Jackpot Odds Calculator til at se, hvad dine odds er for at vinde i lotteriet. Gratis til brug af lotterispillere over hele verden.

  Asiatisk Handicapberegner

  TODO

  Når Som Helst Målscorer-beregner

  TODO