Matemaattiset Laskimet

Trigonometrinen Laskin

Laske helposti trigonometriset arvot Sin, Cos, Tan, Cot, Sec ja Csc ilmaisella online-laskimellamme!

Trigonometrinen laskin

tehty ❤️ kanssa

Sisällysluettelo

Mikä on trigonometria?
Mitkä ovat ensisijaiset tai perustrigonometriset funktiot?
Mitä ovat käänteiset trigonometriset funktiot?
Mihin trigonometriaa käytetään?
Trigonometrian tosielämän sovellukset

Mikä on trigonometria?

Trigonometria on matematiikan haara, joka käsittelee kolmion sivuja ja kulmia. Tämä aihe kattaa myös kulmien laskennassa käytettävät funktiot.
Trigonometria - Wikipedia

Mitkä ovat ensisijaiset tai perustrigonometriset funktiot?

Alla näet luettelon tärkeimmistä trigonometrisista funktioista, joita käytetään pääasiassa trigonometriaa käytettäessä.
esimerkki suorakulmaisesta kolmiosta
Esimerkki suorakulmaisesta kolmiosta. Tämän kuvan "α"-kulmaan viitataan seuraavissa kaavoissa.

1) Kulman sini

Kaava: sin α = vastakohta / hypotenuusa
Kulman sinin suhde suorakulmaisen kolmion yhteydessä on vastakohdan pituus jaettuna hypotenuusan pituudella.

2) Kulman kosini

Kaava: cos α = vierekkäinen / hypotenuusa
Kulman kosini suorakulmaisen kolmion yhteydessä lasketaan jakamalla viereisen pituus hypotenuusan pituudella.

3) Kulman tangentti

Kaava: tan α = sin α / cos α = vastakkainen / vierekkäinen
Kulman tangentti suorakulmaisen kolmion yhteydessä lasketaan jakamalla sini kosinilla. Tämä voidaan myös korvata jakamalla vastakohta viereisellä.
Muista myös trigonometrinen taulukko, kun käytät näitä toimintoja.
Trigonometrinen taulukko
Trigonometrinen taulukko

Mitä ovat käänteiset trigonometriset funktiot?

Ensisijaisten trigonometristen funktioiden lisäksi on myös toinen joukko funktioita, joita ei käytetä ensimmäiseen luokkaan verrattuna. Näitä ovat sekantti (sec), kosekantti (csc) ja kotangentti (cot).
 • secant - sec α = 1 / cos α
 • kosekantti - csc α = 1 / sin α
 • kotangentti - cot α = 1 / tan α = cos α / sin α
 • Mihin trigonometriaa käytetään?

  Trigonometria liittyy kolmioihin, erityisesti suorakulmaisiin kolmioihin. Joten missä tahansa näet kolmion matematiikan maailman ulkopuolella, voit veikata, että trigonometria on hyödyllinen. Esimerkki tästä on trigonometristen laskelmien käyttö sellaisilla aloilla kuin arkkitehtuuri, tähtitiede ja kemiantekniikka.

  Trigonometrian tosielämän sovellukset

  Trigonometrian ilmeisen käytön lisäksi, joka on matematiikassa, trigonometriaa käytetään myös tosielämän tilanteissa ja aloilla.

  1) Arkkitehtuuri ja suunnittelu

  Ei ole liian kaukana ajatella trigonometristen funktioiden käyttöä arkkitehtuurissa. Näitä toimintoja käytetään enimmäkseen laskemaan diagonaalisen liitoksen pituus, joka yhdistää kaksi linjaa. Tätä käytetään laskettaessa katon kaltevuuden diagonaalipituutta, kun suunnitellaan kalteva katto. Sinun tarvitsee vain tietää katon korkeus ja pituus ja olet valmis!
  arkkitehtuurin kuva

  2) Tähtitiede

  Tähtitiede on tärkeä aihe, johon vanhat kulttuurit kiinnittivät enimmäkseen huomiota. Tästä puhuttaessa tulee luultavasti ensimmäisenä mieleen tähtikuviot ja niiden etäisyyden laskeminen toisistaan ja muista avaruuden kohteista, mikä on yksi tähtitieteen yksinkertaisimmista käyttötavoista. Toisin sanoen trigonometriaa voidaan käyttää laskemaan auringon ja maan etäisyyttä eri tähdistä. Tähtien etäisyys on tärkeä niiden tekijöiden laskemisessa tähtitieteen maailmassa.
  tähtitiede esimerkki - kuvan www.math.uci.edu
  Katso tästä artikkelista lisätietoja tähtitiedestä ja sen suhteesta trigonometriaan:
  Astrologiat liittyvät trigonometriaan

  3) Elektroniikka ja sähkötekniikka

  Trigonometriaa käytetään elektroniikan ja sähkötekniikan matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen, lähinnä mallin suunnittelussa. Toinen esimerkki tärkeydestä on esteettisten lisäysten tekeminen ja varmistaminen, etteivät ne häiritse mallin toimintaa.
  Trigonometriset funktiot ovat kuitenkin erittäin hyödyllisiä piirien kanssa työskennellessä. Katso alla oleva visuaalinen esimerkki lisäesittelyä varten ja saadaksesi käsityksen siitä, kuinka trigonometria muuttuu piirilogiikaksi.
  esimerkki elektroniikasta

  4) Seismologia

  Seismologia tutkii maanjäristyksiä sekä maan läpi ja ympärillä liikkuvia seismisi aaltoja. Trigonometria helpottaa seismisen aallon kulkeman pysty- ja vaakamatkan laskemista.
  esimerkki seismologiasta

  5) Maanmittaus (maa- ja vesirakentaminen)

  Maanmittaus on ollut ammatti, joka on ollut olemassa jo pitkään, ainakin niin kauan kuin historia osoittaa. Tämän tekee katsastaja, jonka tehtävänä on mitata maan pinnat tarkasti suuressa mittakaavassa. Olet ehkä jo arvannut trigonometrian käytön; pohjimmiltaan trigonometria tulee käyttöön, kun mittaajan on laskettava pituus, alueet ja suhteelliset kulmat maiseman kohteiden välillä.
  Alla oleva esimerkki on hyvä visuaalinen osoitus siitä, mitä on aiemmin selitetty. Mittari laskee trigonometristen murtolukujen avulla oman etäisyyteensä vuoren huipulta tai mistä tahansa muualta valitsemastaan.
  maarakennus esimerkki
  Maanmittaus - Wikipedia
  Parmis Kazemi
  Artikkelin kirjoittaja
  Parmis Kazemi
  Parmis on sisällöntuottaja, jolla on intohimo kirjoittaa ja luoda uusia asioita. Hän on myös erittäin kiinnostunut tekniikasta ja nauttii uusien asioiden oppimisesta.
  Trigonometrinen Laskin Suomi
  Julkaistu: Fri Oct 29 2021
  Luokassa Matemaattiset laskimet
  Lisää Trigonometrinen Laskin omalle verkkosivustollesi

  Muut matemaattiset laskimet

  Vektorin Ristitulon Laskin

  Vektorin ristitulon laskin laskee sinulle kahden vektorin ristitulon kolmiulotteisessa avaruudessa.

  30 60 90 Kolmion Laskin

  30 60 90 kolmiolaskimen avulla voit ratkaista erityisen suorakulmion.

  Odotusarvon Laskin

  Tämän odotusarvon laskimen avulla voit laskea muuttujasarjan odotusarvon sekä muuttujien todennäköisyydet.

  Funktiolaskin Netissä

  Tämä tieteellinen laskin tarjoaa yksinkertaisia ja edistyneitä matemaattisia toimintoja helppokäyttöisessä sovelluksessa.

  Keskihajontalaskin

  Tämä ilmainen laskin antaa sinulle tietyn tietojoukon keskihajonnan, varianssin, keskiarvon ja summan.

  Prosenttilaskuri

  Tämä prosenttilaskin on ilmainen online-laskin prosenttiosuuksien laskemiseksi. Selvitä, mikä on X% Y: stä?

  Yhteisten Murtolukujen Laskin

  Tätä ilmaista murtolaskuria voidaan käyttää tuloksen löytämiseen kahden yleisen jakeen yhteenlaskemiseen, vähentämiseen, kertomiseen ja jakamiseen.

  Paunoista Kupeiksi Muunnin: Jauhot, Sokeri, Maito..

  Selvitä lempireseptisi oikeat mitat tällä ilmaisella laskimella, joka muuntaa kilot kuppeiksi helposti! Toimii US Cupin ja UK cupin kanssa!

  Ympyrän Ympärysmitan Laskin

  Tämän ilmaisen ympyrän ympärysmittalaskurin avulla voit laskea ympyrän säteen, ympyrän halkaisijan, ympyrän kehän ja ympyrän alueen.

  Kaksikulmainen Kaavalaskin

  Määritä tietyn kulman kaksoiskulmavaste tämän ilmaisen laskimen avulla! Lisätietoja kaksoiskulmakaavasta.

  Juuri Ja Potenssi Laskin

  Tämä ilmainen laskin laskee toisen, kolmannen ja korkeamman eksponentin ja juuret. Kaava on myös saatavilla.

  Kolmion Pinta -alan Laskin

  Selvitä kolmion pinta -ala helposti ilmaisella kolmioaluelaskurillamme! Voit laskea pohjan ja korkeuden, kolmen eri sivun ja paljon muuta. Toimii kulmien ja radiaanien kanssa!

  Pääkulman Laskin

  Selvitä pääkulmat kotipisteiden kulmalaskurimme avulla! Työskentelee asteiden ja radiaanien kanssa selvittääksesi positiiviset ja negatiiviset välit!

  Pistetulon Laskin

  Laske matemaattiset pistetuotteet, skalaarituotteet ja pisteiden tuotekulmat helposti vektoreillesi.

  Keskipisteen Laskin

  Selvitä suoran tai kolmion keskipisteet helposti keskipistelaskurillamme! Tämä sivu opettaa sinulle myös arvokkaan keskipisteen kaavan!

  Merkittävien Lukujen Muunnin (Sig Figs -laskin)

  Selvitä oikea määrä merkittäviä numeroita helposti numerotyökalumme avulla!

  Kaaren Pituuslaskin Ympyrälle

  Selvitä ympyrän kaaren pituus helposti tämän online -matematiikkalaskurin avulla!

  Pistearviolaskin

  Laske pistearvio helposti ilmaisen online -työkalumme avulla!

  Prosentin Lisäyslaskin

  Laske prosentuaalinen lisäys helposti ilmaisella online -laskimellamme!

  Prosenttiosuuslaskin

  Laske prosentuaalinen ero heti matemaattisen prosenttierolaskurimme avulla!

  Lineaarinen Interpolointilaskin

  Tämä ilmainen online -laskin laskee lineaarisen interpoloinnin ja lineaarisen ekstrapoloinnin. Se tarjoaa myös lineaarisen yhtälön kaltevuuden.

  QR -hajoamislaskin

  Selvitä ortonormaalimatriisi ja ylempi kolmionmuotoinen matriisi helposti ilmaisella online -QR -hajoamislaskurillamme!

  Matriisin Transponointilaskin

  Tämä matriisin transponointilaskin auttaa sinua löytämään transponoinnin mille tahansa matriisille.

  Kolmion Hypotenuusan Laskin

  Selvitä hypotenuusa kaikenlaisille kolmioille helposti ilmaisella matemaattisella laskimellamme!

  Suorakulmaisen Kolmion Sivu- Ja Kulmalaskin (kolmiolaskin)

  Selvitä helposti kolmion oikea puoli ja kulma ilmaisella verkkolaskimellamme!

  45 45 90 Kolmiolaskin (oikea Kolmiolaskin)

  Laske hypotenuusa, mitat ja suhde helposti 45 45 90 kolmiolaskimellamme.

  Matriisikerto-laskin

  Laske matriisikertoimet helposti ilmaisella online-matematiikan laskimellamme!

  Keskimääräinen Laskin

  Laske lukujen keskiarvo helposti ilmaisella online-matematiikan laskimellamme

  Satunnaislukugeneraattori

  Tämä työkalu luo todella satunnaisen luvun minkä tahansa kahden luvun väliin.

  Virhemarginaalilaskuri

  Tämä laskin laskee kyselyiden virhemarginaalin otoskoon ja osuuden perusteella. Sen avulla voit myös asettaa halutun luottamustason.

  Kahden Vektorin Välinen Kulmalaskin

  Tämä online-työkalu laskee kahden vektorin välisen kulman ja sisältää kaikki mahdolliset vektoriyhdistelmät.

  LCM-laskin - Vähiten Yleinen Usean Laskin

  Tämä laskin auttaa sinua löytämään LCM- tai LCD-näytön tietylle numerojoukolle.

  Neliömetrin Laskin

  Tämä online-laskin laskee muodon alueen jalkoina mitattuna. Toimii kaikkien muotojen ja mittayksiköiden kanssa!

  Eksponenttilaskin (teholaskin)

  Tämä on online-laskin, joka voi laskea eksponentit.

  Matemaattinen Jäännöslaskin

  Tämä online-työkalu laskee jaon loppuosan.

  Kolmen Sääntö Laskin - Suora Suhteellinen

  Laske helposti suorat osuudet numeroista ilmaisella kolmen säännön laskimellamme.

  Toisen Asteen Kaavan Laskin

  Neliöyhtälöt ovat mitä tahansa toisen asteen polynomialgebraa, jolla on seuraava muoto algebrassa.

  Summalaskuri

  Tämän summauslaskimen avulla voit nopeasti laskea joukon luvun summan, joka tunnetaan myös nimellä Sigma. Siksi sitä kutsutaan usein sigma-laskimeksi. Se antaa sinulle myös näytteen sarjasta summaksi. Sitä voidaan käyttää yksinkertaisessa tilassa yksinkertaisen summan laskemiseen käyttämällä annettua numerosarjaa.

  Ympärysmitan Laskin

  Tämä on ilmainen online-työkalu, joka laskee eri muotojen kehän.

  Z-pistelaskuri (z-arvo)

  Tämä on laskin, joka laskee tietojoukon z-pisteen.

  Fibonacci Laskin

  Tätä Fibonacci-laskinta voidaan käyttää Fibonacci-sekvenssin termien mielivaltaiseen laskemiseen.

  Kapselin Tilavuuden Laskin

  Se on ilmainen laskin, jonka avulla voit selvittää minkä tahansa kapselin tilavuuden.

  Pyramidin Tilavuuslaskin

  Se on ilmainen laskin, jonka avulla voit löytää eri muotojen tilavuuden.

  Kolmioprisman Tilavuuslaskin

  Se on ilmainen laskin, joka voi auttaa sinua löytämään minkä tahansa kolmion muotoisen prisman tilavuuden.

  Suorakaiteen Tilavuuslaskin

  Se on ilmainen laskin, jonka avulla voit laskea laatikon tilavuuden.

  Kartiotilavuuslaskin

  Tämä laskin laskee kartion tilavuuden ja sitä voidaan käyttää koulutehtävien ratkaisemiseen.

  Kuution Tilavuuden Laskin

  Tämä on online-työkalu, joka laskee minkä tahansa kuution tilavuuden.

  Sylinterin Tilavuuden Laskin

  Tämä on online-työkalu, joka laskee sylinterin tilavuuden.

  Skaalaustekijän Laajennuslaskin

  Tämä on online-laskin, jonka avulla voit laskea kohteen mittakertoimen laajenemisen.

  Shannonin Monimuotoisuusindeksilaskin

  Shannonin biodiversiteettiindeksilaskuria voidaan käyttää yhteisön lajien monimuotoisuuden laskemiseen. Ekologit voivat käyttää Shannonin monimuotoisuusindeksiä saadakseen hyödyllistä tietoa elinympäristöstä.

  Bayesin Lauselaskin

  Käytä tätä Bayesin lauselaskuria verkossa määrittääksesi todennäköisyyden sellaiselle tapahtumalle, joka on riippuvainen toisesta. Tämä laskelma ottaa huomioon A:n ennakkotodennäköisyyden, todennäköisyydet B ehdollisen ja A:n ehdollisen todennäköisyyden sekä A ehdollisen todennäköisyyden.

  Antilogaritmin Laskin

  Antilog-laskimella voit laskea käänteisen logaritmifunktion. Laske antilogaritmi mille tahansa luvulle, jolla on mikä tahansa kanta, olipa se sitten 10, luonnollinen antilog tai jokin muu luku.

  Eˣ Laskin

  Tämän hämmästyttävän työkalun avulla voit laskea e:n minkä tahansa valitsemasi luvun potenssiin.

  Alkulukulaskin

  Tämä laskin näyttää, onko luvulla alkuluku vai onko se yhdistelmä.

  Eksponentiaalisen Kasvun Laskin

  Eksponentiaalinen kasvulaskin laskee määrän lopullisen hinnan sen alkuarvojen, kasvunopeuden ja ajan perusteella.

  Näytekoon Laskin

  Laske otoskoko populaation koon, luottamustason ja virhemarginaalin perusteella.

  Käänteinen Logaritmi (log) Laskin

  Tämä online-laskin näyttää syötetyn numeron ja kantaluvun käänteisen lokin.

  Poisson-jakauman Laskin

  Poisson-jakauman laskimen avulla voit määrittää tapahtuman todennäköisyyden useita kertoja tietyn ajanjakson aikana.

  Kertova Käänteislaskin

  Tämä laskin auttaa sinua löytämään kokonaisluvun, desimaaliluvun, murtoluvun tai sekaluvun kertolaskujen käänteisluvun.

  Merkitsee Prosenttilaskuria

  Tämä laskin muuntaa testipisteet prosentteiksi. Sen avulla voidaan nopeasti laskea yhden tai useamman koearvosanan (arvosanan) prosenttiosuus ja pisteiden enimmäismäärä.

  Suhdelaskuri

  Tämän laskimen avulla voit määrittää kuvien mitat, kun muutat niiden kokoa.

  Empiirinen Sääntölaskin

  Empiirinen sääntölaskin, joka tunnetaan myös nimellä "68 95 99 sääntölaskenta", on työkalu, jonka avulla voit määrittää alueet, jotka ovat joko 1 tai 2 keskihajontaa tai 3 standardipoikkeamaa. Tämä laskin näyttää alueet, joilla normaalisti jakautuneista tiedoista on 68, 95 tai 99,7 %.

  P-arvo-laskin

  Tämän uskomattoman työkalun avulla voit löytää p-arvon. Voit käyttää testitilastoja määrittääksesi, mikä p-arvo on yksipuolinen ja mikä kaksipuolinen.

  Pallon Tilavuuden Laskin

  Se on ilmainen laskin, jonka avulla voit laskea pallon tilavuuden.

  NPV-laskin

  Tämän online-laskimen avulla voit laskea sijoituksen NPV (Net Present Value). Laskelma perustuu alkuinvestointiin ja diskonttokorkoon. Voit myös laskea sisäiset tuottoprosentit (IRR), bruttotuotot ja nettokassavirrat.

  Prosenttiosuuden Lasku

  Käytä tätä laskinta selvittääksesi, kuinka prosentuaalinen vähennys millä tahansa määrällä muuttaa tulosta. Syötä vain alkuperäinen arvo, prosentuaalinen vähennys ja uusi arvo laskeaksesi muutoksen.

  Pinta-alalaskuri

  Intuitiivisen työkalumme avulla voit valita eri muodoista ja laskea niiden alueen silmänräpäyksessä.

  Todennäköisyyslaskin

  Todennäköisyyslaskurin avulla voit tutkia kahden erillisen tapahtuman välisiä todennäköisyyssuhteita. Näin saat paremman käsityksen siitä, miten tapahtumat liittyvät toisiinsa, ja tekee siten ennusteista tarkempia.

  Murto-desimaalilaskin

  Käytä murto-desimaalilaskuriamme, jonka avulla voit helposti muuntaa murtoluvut desimaaleiksi ja takaisin!

  Kertoimen Laskin

  Selvitä minkä tahansa luvun tekijät kertoimellamme

  Murto- Ja Sekalukulaskin

  Muunna murto sekalukulaskimeksi yksinkertaisella työkalullamme