Matematické Kalkulačky

Kalkulačka Obvodu Kruhu

Túto kalkulačku obvodu voľného kruhu použite na výpočet polomeru kruhu, priemeru kruhu, obvodu kruhu a plochy kruhu.

Vizualizácia obvodu kruhu
vyrobené pomocou ❤️ od

Obsah

Ako používať kalkulačku obvodu kruhu?
Čo je obvod?
Čo je kruh?
Príslušné kruhové vzorce
Obvodový vzorec
Výrazy súvisiace s kruhmi
História kruhu

Ako používať kalkulačku obvodu kruhu?

Ak chcete zistiť ďalšie parametre kruhu, musíte vyplniť polomer, priemer, obvod alebo plochu. Potom kalkulačka automaticky vypočíta ostatné hodnoty.

Čo je obvod?

Obvod je lineárna vzdialenosť okraja kruhu. To znamená to isté ako obvod v geometrickom obrázku. Rozdiel v obvode a obvode je v tom, že termín „obvod“ sa používa výlučne pre polygóny.

Čo je kruh?

Kruh je jednoduchý uzavretý tvar, ktorý zobrazuje rôzne koncepty a rôzne skupiny ľudí. Je to množina bodov v rovine, ktorá je od daného bodu v rovnakej vzdialenosti. Priemer kruhu je dvojnásobok polomeru. Musia sa rovnať vzdialenosti medzi stredom kruhu a čiarou, ktorá ním prechádza.
V euklidovskej geometrii je kruh jednoduchá krivka, ktorá rozdeľuje rovinu na dve oblasti: interiér a exteriér. Bežne sa používa na označenie hranice tvaru alebo celej štruktúry.
Kruh je typ eliptickej štruktúry, ktorá obklopuje najväčšiu plochu na jednotku obvodu. Obvykle je definovaný ako dvojrozmerný tvar so stredovým bodom a excentricitou nula.
Získajte viac informácií o kruhoch

Príslušné kruhové vzorce

Tu sú vzorce, ktoré používa naša kruhová kalkulačka.

Obvodový vzorec

Na výpočet obvodu kruhu na základe jeho polomeru môžete použiť nasledujúci vzorec.
C = 2πR
R = radius
Príklad kruhu
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Čo je kruh v geometrii?

Výrazy súvisiace s kruhmi

Obvod je vzdialenosť medzi jedným obvodom a kruhom.
Priemer je úsečka, ktorá prechádza stredom.
Stred kruhu sa nazýva origo.
Kruh je tvar zložený z bodov, ktoré sú od daného bodu vzdialené. Vzdialenosť medzi týmito bodmi sa nazýva polomer.
Polovičný disk je špeciálny prípad, ktorý zobrazuje najväčší segment. Pojem tangentového kruhu sa datuje do čias, keď boli založené najstaršie známe civilizácie.

História kruhu

Kruh je známy už od staroveku. Okolo Mesiaca a Slnka sú prírodné kruhy, ktoré môžu pozorovať rastliny.
Kruh inšpiroval rozvoj mnohých vedných odborov, ako je astronómia a geometria. Jeho štúdia tiež pomohla vysvetliť pojem božskej alebo dokonalej geometrie.
Platón vysvetľuje dokonalý kruh, ako sa líši od slov a kresieb a prečo je to dôležité.
Rôzne svetonázory umelcov ovplyvnili ich vnímanie kruhu. Niektorí sa zamerali na jeho centrálnu časť, zatiaľ čo iní zdôraznili demokratický aspekt jeho obvodu.
Kruh je symbolom mnohých posvätných a duchovných konceptov. Po celom svete bol interpretovaný rôznymi spôsobmi.
História kruhov
Angelica Miller
Autor článku
Angelica Miller
Angelica je študentka psychológie a spisovateľka obsahu. Miluje prírodu a má rád dokumentárne filmy a vzdelávacie videá na YouTube.
Kalkulačka Obvodu Kruhu Slovenčina
Publikovaný: Mon Aug 02 2021
V kategórii Matematické kalkulačky
Pridajte Kalkulačka Obvodu Kruhu na svoj vlastný web

Ostatné matematické kalkulačky

Vektorová Krížová Produktová Kalkulačka

Kalkulačka vektorových krížových produktov nájde krížový produkt dvoch vektorov v trojrozmernom priestore.

30 60 90 Trojuholníková Kalkulačka

S našou kalkulačkou trojuholníka 30 60 90 môžete vyriešiť špeciálny pravý trojuholník.

Kalkulačka Očakávanej Hodnoty

Táto kalkulačka očakávanej hodnoty vám pomôže vypočítať očakávanú hodnotu (nazývanú tiež priemerná) danej množiny premenných s ich pravdepodobnosťami.

Online Vedecká Kalkulačka

Táto vedecká kalkulačka poskytuje jednoduché a pokročilé matematické funkcie v ľahko použiteľnej aplikácii.

Kalkulačka Štandardnej Odchýlky

Táto bezplatná kalkulačka vám poskytuje štandardnú odchýlku, rozptyl, priemer a súčet daného súboru údajov.

Percentuálna Kalkulačka

Táto percentuálna kalkulačka je bezplatná online kalkulačka na výpočet percent. Zistite, čo je X% z Y?

Kalkulačka Zlomkov

Túto kalkulačku voľných zlomkov môžete použiť na vyhľadanie výsledku pre sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie dvoch bežných zlomkov.

Prevodník Libier Na Šálky: Múka, Cukor, Mlieko..

Zistite správne miery svojho obľúbeného receptu pomocou tejto bezplatnej kalkulačky, ktorá jednoducho prevedie libry na šálky! Funguje s pohármi USA a pohármi Spojeného kráľovstva!

Kalkulačka Vzorca S Dvojitým Uhlom

Pomocou tejto bezplatnej kalkulačky určte ekvivalent dvojitého uhla daného uhla! Získajte ďalšie informácie o vzorci dvojitého uhla.

Matematická Odmocnina (kalkulačka Odmocniny)

Táto bezplatná kalkulačka vypočíta druhý, tretí a vyšší exponent a korene. K dispozícii je tiež vzorec.

Kalkulačka Plochy Trojuholníka

Zistite oblasť trojuholníka ľahko pomocou našej bezplatnej kalkulačky plochy trojuholníka! Môžete počítať so základňou a výškou, tromi rôznymi stranami a mnohými ďalšími. Pracuje s uhlami a radiánmi!

Kalkulačka Koterminálneho Uhla

Zistite koterminálne uhly s našou kalkulačkou coterminálnych uhlov! Pracuje so stupňami a radiánmi na zistenie pozitívnych a negatívnych koncových uhlov!

Bodová Kalkulačka Produktu

Vypočítajte matematické bodové súčiny, skalárne súčiny a uhly súčinov bodov jednoducho pre svoje vektory.

Kalkulačka Stredného Bodu

Stredy pre čiaru alebo trojuholník ľahko zistíte pomocou našej kalkulačky stredov! Táto stránka vás tiež naučí hodnotný vzorec stredného bodu!

Konvertor Významných Čísel (kalkulátor Sig Figs)

S naším nástrojom pre významné figúrky ľahko zistíte správne množstvo platných číslic vo svojom čísle!

Kalkulačka Dĺžky Oblúka Pre Kruh

S touto online matematickou kalkulačkou ľahko zistíte dĺžku kruhového oblúka!

Kalkulačka Odhadu Bodov

Vypočítajte odhad bodu jednoducho pomocou nášho bezplatného online nástroja!

Kalkulačka Zvýšenia Percenta

Vypočítajte akékoľvek percentuálne zvýšenie jednoducho pomocou našej bezplatnej online kalkulačky!

Kalkulačka Percentuálneho Rozdielu

Vypočítajte percentuálny rozdiel okamžite pomocou našej matematickej kalkulačky percentuálneho rozdielu!

Kalkulačka Lineárnej Interpolácie

Táto bezplatná online kalkulačka vypočítava lineárnu interpoláciu a lineárnu extrapoláciu. Poskytuje tiež sklon lineárnej rovnice.

Kalkulačka Rozkladu QR

Zistite jednoducho ortonormálnu maticu a hornú trojuholníkovú maticu pomocou našej bezplatnej online kalkulačky rozkladu QR!

Maticová Transpozičná Kalkulačka

Táto kalkulačka transpozície matice vám pomôže nájsť transpozíciu pre akúkoľvek maticu.

Kalkulačka Prepony Trojuholníka

Zistite preponu pre všetky druhy trojuholníkov jednoducho pomocou našej bezplatnej matematickej kalkulačky!

Kalkulačka Trigonometrie

Jednoducho vypočítajte trigonometrické hodnoty Sin, Cos, Tan, Cot, Sec a Csc pomocou našej bezplatnej online kalkulačky!

Kalkulačka Strany A Uhla Pravouhlého Trojuholníka (kalkulačka Trojuholníka)

Pomocou našej bezplatnej online kalkulačky ľahko zistite pravú stranu a uhol trojuholníka!

45 45 90 Trojuholníková Kalkulačka (pravá Trojuholníková Kalkulačka)

Jednoducho vypočítajte preponu, miery a pomer pomocou našej kalkulačky trojuholníka 45 45 90.

Maticová Kalkulačka Násobenia

Jednoducho vypočítajte násobenia matice pomocou našej bezplatnej online matematickej kalkulačky!

Priemerná Kalkulačka

Vypočítajte si priemerný priemer čísel jednoducho pomocou našej bezplatnej online matematickej kalkulačky

Generátor Náhodných Čísel

Tento nástroj generuje skutočne náhodné číslo medzi ľubovoľnými dvoma číslami.

Kalkulačka Miery Chýb

Táto kalkulačka počíta mieru chyby pre prieskumy na základe veľkosti vzorky a pomeru. Umožňuje vám tiež nastaviť požadovanú úroveň dôvery.

Uhol Medzi Dvoma Vektormi Kalkulačka

Tento online nástroj vypočítava uhol medzi dvoma vektormi a má všetky možné kombinácie vektorov.

Kalkulačka LCM – Kalkulačka Najmenej Bežných Viacerých Počtov

Táto kalkulačka vám pomôže nájsť LCM alebo LCD pre konkrétnu sadu čísel.

Kalkulačka Štvorcových Záberov

Táto online kalkulačka vypočítava plochu tvaru meranú v stopách. Funguje so všetkými tvarmi a mernými jednotkami!

Exponentová Kalkulačka (výkonová Kalkulačka)

Toto je online kalkulačka, ktorá dokáže vypočítať exponenty.

Kalkulačka Matematického Zostatku

Tento online nástroj vypočítava zvyšok delenia.

Kalkulačka Pravidla Troch – Priama Úmera

Vypočítajte jednoducho priamy pomer čísel pomocou našej bezplatnej kalkulačky s pravidlom troch.

Kalkulačka Kvadratického Vzorca

Kvadratické rovnice sú ľubovoľná polynomická algebra druhého stupňa, ktorá má v algebre nasledujúci tvar.

Kalkulačka Sumy

Táto kalkulačka súčtového zápisu vám umožňuje rýchlo vypočítať súčet nastaveného čísla, tiež známeho ako Sigma. Preto sa často nazýva sigma kalkulačka. Poskytuje vám tiež ukážku zo série, ktorá bude súčtom. V jednoduchom režime sa dá použiť na výpočet jednoduchého súčtu pomocou danej sady čísel.

Obvodová Kalkulačka

Toto je bezplatný online nástroj, ktorý vypočíta obvod rôznych tvarov.

Kalkulačka Skóre Z (hodnota Z)

Toto je kalkulačka, ktorá počíta z-skóre súboru údajov.

Fibonacciho Kalkulačka

Túto Fibonacciho kalkulačku je možné použiť na ľubovoľný výpočet členov Fibonacciho postupnosti.

Kalkulačka Objemu Kapsúl

Je to bezplatná kalkulačka, ktorá vám pomôže nájsť objem akejkoľvek kapsuly.

Pyramídová Kalkulačka Objemu

Je to bezplatná kalkulačka, ktorá vám pomôže nájsť objem rôznych tvarov.

Kalkulačka Objemu Trojuholníkového Hranola

Je to bezplatná kalkulačka, ktorá vám pomôže nájsť objem akéhokoľvek trojuholníkového hranolu.

Kalkulačka Objemu Obdĺžnika

Je to bezplatná kalkulačka, ktorá vám pomôže nájsť objem škatule.

Kalkulačka Objemu Kužeľa

Táto kalkulačka počíta objem kužeľa a možno ju použiť na riešenie školských problémov.

Kalkulačka Objemu Kocky

Ide o online nástroj, ktorý vypočíta objem ľubovoľnej kocky.

Kalkulačka Objemu Valca

Toto je online nástroj, ktorý vypočíta objem valca.

Kalkulačka Dilatácie Mierkového Faktora

Toto je online kalkulačka, ktorá vám pomôže vypočítať dilatáciu mierkového faktora objektu.

Kalkulačka Indexu Diverzity Shannon

Kalkulátor indexu biodiverzity Shannon možno použiť na výpočet diverzity druhov v komunite. Ekológovia môžu použiť Shannonov index diverzity na získanie užitočných informácií o biotope.

Kalkulačka Bayesovej Vety

Použite túto online kalkulačku Bayesovej vety na určenie pravdepodobnosti udalosti, ktorá je podmienená inou. Tento výpočet berie do úvahy predchádzajúcu pravdepodobnosť A, podmienené pravdepodobnosti B a podmienené A a podmienené A.

Antilogaritmová Kalkulačka

Antilogová kalkulačka vám umožňuje vypočítať funkciu inverzného logaritmu. Vypočítajte antilogaritmus pre akékoľvek číslo s ľubovoľným základom, či už je to 10, prirodzený antilog alebo iné číslo.

Eˣ Kalkulačka

Tento úžasný nástroj vám umožní vypočítať e na mocninu ľubovoľného čísla, ktoré si vyberiete.

Kalkulačka Prvočísel

Táto kalkulačka vám ukáže, či má číslo prvočíslo alebo je zložené.

Kalkulačka Exponenciálneho Rastu

Kalkulačka exponenciálneho rastu vypočíta konečnú cenu množstva na základe jeho počiatočných hodnôt, rýchlosti rastu a času.

Kalkulačka Veľkosti Vzorky

Vypočítajte veľkosť vzorky na základe veľkosti populácie, úrovne spoľahlivosti a tolerancie chyby.

Inverzná Logaritmická (log) Kalkulačka

Táto online kalkulačka zobrazí inverzný protokol zadaného čísla a základu.

Kalkulačka Distribúcie Jedov

Kalkulačka Poissonovho rozdelenia vám umožní určiť pravdepodobnosť, že udalosť nastane viackrát počas určitého časového rámca.

Multiplikatívna Inverzná Kalkulačka

Táto kalkulačka vám pomôže nájsť multiplikatívnu prevrátenú hodnotu celého čísla, desatinného čísla, zlomku alebo zmiešaného čísla.

Percentuálna Kalkulačka Známok

Táto kalkulačka prevádza známky testu na percentá. Môže sa použiť na rýchly výpočet percenta jedného alebo viacerých testových známok (známok) a maximálneho počtu známok.

Pomerová Kalkulačka

Túto kalkulačku je možné použiť na určenie rozmerov obrázkov pri zmene ich veľkosti.

Kalkulačka Empirických Pravidiel

Kalkulačka empirických pravidiel, známa aj ako „výpočet pravidiel 68 95 99“, je nástroj, ktorý vám umožňuje určiť rozsahy, ktoré predstavujú buď 1 alebo 2 štandardné odchýlky alebo 3 štandardné odchýlky. Táto kalkulačka vám ukáže rozsahy, v ktorých je 68, 95 alebo 99,7 % normálne distribuovaných údajov.

Kalkulačka P-hodnoty

Tento neuveriteľný nástroj vám umožní nájsť p-hodnotu. Pomocou testovacej štatistiky môžete určiť, ktorá p-hodnota je jednostranná a ktorá je obojstranná.

Kalkulačka Objemu Gule

Je to bezplatná kalkulačka, ktorá vám pomôže nájsť objem gule.

Kalkulačka NPV

Táto online kalkulačka vám umožní vypočítať NPV (čistá súčasná hodnota) investície. Výpočet je založený na počiatočnej investícii a diskontnej sadzbe. Môžete tiež vypočítať vnútorné miery návratnosti (IRR), hrubé výnosy a čisté peňažné toky.

Percentuálny Pokles

Pomocou tejto kalkulačky zistite, ako percentuálny pokles o akúkoľvek sumu zmení výsledok. Na výpočet zmeny stačí zadať pôvodnú hodnotu, percentuálny pokles a novú hodnotu.

Plošná Kalkulačka

Náš intuitívny nástroj vám umožňuje vybrať si z rôznych tvarov a mrknutím oka vypočíta ich plochu.

Kalkulačka Pravdepodobnosti

Kalkulačka pravdepodobnosti vám umožňuje preskúmať vzťahy pravdepodobnosti medzi dvoma samostatnými udalosťami. To vám umožní lepšie porozumieť tomu, ako udalosti súvisia, a vďaka tomu budú predpovede presnejšie.

Kalkulačka Zlomkov Na Desatinné Miesta

Použite našu kalkulačku zlomkov na desatinné miesta na jednoduchý prevod zlomkov na desatinné miesta a späť!

Faktorová Kalkulačka

Zistite faktory akéhokoľvek čísla pomocou našej kalkulačky faktorov

Kalkulačka Zlomkov Na Zmiešané Čísla

Preveďte zlomok na kalkulačku zmiešaných čísel pomocou nášho jednoduchého nástroja