Matematické Kalkulačky

Bodová Kalkulačka Produktu

Vypočítajte matematické bodové súčiny, skalárne súčiny a uhly súčinov bodov jednoducho pre svoje vektory.

Vektor A.

Vektor B

Výsledky

Obsah

O kalkulačke skalárneho produktu
Ako používať bodovú kalkulačku produktu?
Čo je to bodový výrobok?
Aký je vzorec bodového produktu?
Aký je vzorec bodového súčinu?
Ako vypočítať bodový súčin?
Aký je rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi bodovými produktmi?
Čo sa stane, keď je bodkový súčin 0?
Aký je rozdiel medzi bodovým výrobkom a krížovým výrobkom?
Ako vypočítať súčin maticových bodov?

O kalkulačke skalárneho produktu

Zistenie bodového súčinu vektorov môže byť náročné. Na tejto stránke môžete ľahko vypočítať bodové produkty a nájsť všetky základné informácie o bodových výrobkoch, ktoré potrebujete vedieť.

Ako používať bodovú kalkulačku produktu?

Pridajte svoje vektorové súradnice do bodovej kalkulačky produktu a získate skalárny výsledok.
Ak máte 2-rozmerné súradnice, pridajte 0 s k súradniciam z a môžete použiť kalkulačku pre svoje vektory.

Čo je to bodový výrobok?

Bodový súčin je spôsob, ako znásobiť vektory, ktorých výsledkom je skalárne množstvo. Bodkový výrobok je tiež často označovaný ako skalárny produkt. Výsledok bodového súčinu závisí od uhla medzi vektormi a dĺžok vstupu.
Bodový súčin je preto jednoduchý, ale zásadný koncept, ktorý prevádza podobnosti medzi rôznymi vektormi na skalárny výsledok.
Bodový výrobok z matematiky

Aký je vzorec bodového produktu?

Bodový súčin dvoch vektorov, ktoré sú definované ako a a b, sú nasledujúce:
a⋅b = |a| * |b| * cosθ

Aký je vzorec bodového súčinu?

Vzorec uhla súčinu bodového súčinu pre dva vektory, ktoré sú definované ako a a b, je nasledujúci:
cosθ = a·b / (|a| * |b|)

Ako vypočítať bodový súčin?

Bodový súčin medzi vektormi sa vypočíta odhadom, koľko vektorov smeruje navzájom rovnakým smerom.
Výpočet bodového produktu sa jednoducho vykoná vynásobením príslušných súradníc vektorov a ich súčtom.
Pre dva vektory a a b sa bodový súčin vypočíta takto:
(a1 * b1) + (a2 * b2) + (a3 * b3) .... + (an * bn)

Aký je rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi bodovými produktmi?

Uvedené množstvo je relatívne k smerom dvoch vektorov.
Ak je uhol medzi nimi menší ako 90 stupňov, bodový súčin bude kladný a bude bližšie k podobným smerom.
Ak je uhol medzi nimi väčší ako 90 stupňov, bodový súčin bude negatívny a sú bližšie k opačným smerom.
Pozitívny a negatívny bodový produkt

Čo sa stane, keď je bodkový súčin 0?

Ak sú obe strany navzájom kolmé na 90 stupňov, bodový súčin je nula.

Aký je rozdiel medzi bodovým výrobkom a krížovým výrobkom?

Bodový súčin dvoch vektorov ukazuje veľkosť dvoch vektorov a kosínus uhla, ktorý navzájom zvierajú.
Krížový produkt dvoch vektorov je produkovaný sínusom uhla, ktorý navzájom tvoria, a veľkosťou týchto dvoch vektorov.
Rozdiel medzi bodovým súčinom a krížovým súčinom je v tom, že prvý je skalárne množstvo, zatiaľ čo druhý je vektorové množstvo.
Preto je výsledkom bodového súčinu jediné číslo a výsledkom krížového súčinu je vektor.
Krížový výrobok

Ako vypočítať súčin maticových bodov?

Aby sa získal súčin maticových bodov, riadky prvých matíc a stĺpce druhých matíc musia mať rovnakú dĺžku.
Maticové násobenie

John Cruz
Autor článku
John Cruz
John je doktorand so záujmom o matematiku a vzdelávanie. Vo svojom voľnom čase sa John rád venuje turistike a bicyklovaniu.

Bodová Kalkulačka Produktu Slovenčina
Publikovaný: Tue Aug 24 2021
Najnovšia aktualizácia: Mon Oct 18 2021
V kategórii Matematické kalkulačky
Pridajte Bodová Kalkulačka Produktu na svoj vlastný web

Ostatné matematické kalkulačky

Vektorová Krížová Produktová Kalkulačka

30 60 90 Trojuholníková Kalkulačka

Kalkulačka Očakávanej Hodnoty

Online Vedecká Kalkulačka

Kalkulačka Štandardnej Odchýlky

Percentuálna Kalkulačka

Kalkulačka Bežných Zlomkov

Prevodník Libier Na Šálky: Múka, Cukor, Mlieko..

Kalkulačka Obvodu Kruhu

Kalkulačka Vzorca S Dvojitým Uhlom

Matematická Koreňová Kalkulačka

Kalkulačka Plochy Trojuholníka

Kalkulačka Koterminálneho Uhla

Kalkulačka Stredného Bodu

Kalkulačka Významných Čísel

Kalkulačka Dĺžky Oblúka Pre Kruh

Kalkulačka Odhadu Bodov

Kalkulačka Zvýšenia Percenta

Kalkulačka Percentuálneho Rozdielu

Kalkulačka Lineárnej Interpolácie

Kalkulačka Rozkladu QR

Maticová Transpozičná Kalkulačka

Kalkulačka Prepony Trojuholníka

Kalkulačka Trigonometrie

Kalkulačka Strany A Uhla Pravouhlého Trojuholníka

45 45 90 Trojuholníková Kalkulačka

Maticová Kalkulačka Násobenia

Priemerná Kalkulačka

Generátor Náhodných Čísel

Kalkulačka Miery Chýb

Uhol Medzi Dvoma Vektormi Kalkulačka

Kalkulačka LCM – Kalkulačka Najmenej Bežných Viacerých Počtov

Kalkulačka Štvorcových Záberov

Kalkulačka Exponentov

Kalkulačka Matematického Zostatku

Kalkulačka Pravidla Troch – Priama Úmera

Kalkulačka Kvadratického Vzorca

Kalkulačka Sumy

Obvodová Kalkulačka

Kalkulačka Z Hodnoty

Fibonacciho Kalkulačka

Kalkulačka Objemu Kapsúl

Pyramídová Kalkulačka Objemu

Kalkulačka Objemu Trojuholníkového Hranola

Kalkulačka Objemu Obdĺžnika

Kalkulačka Objemu Kužeľa

Kalkulačka Objemu Kocky

Kalkulačka Objemu Valca

Kalkulačka Dilatácie Mierkového Faktora

Kalkulačka Indexu Diverzity Shannon

Kalkulačka Bayesovej Vety

Antilogaritmová Kalkulačka