Hälsokalkylatorer

Kalkylator För Medelartärtryck

Denna MAP-kalkylator (Mean Arterial Pressure calculator) bestämmer det genomsnittliga artärtrycket i en enda hjärtrytm.

Kalkylator för medelartärtryck

mm Hg
mm Hg
Genomsnittligt arteriellt tryck:
? mm Hg
gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Vad är det genomsnittliga artärtrycket?
Hur man mäter blodtryck
Normalt blodtryck
Normalt medelartärtryck
Vad är betydelsen av medelartärt blodtryck?
Betyder högt blodtryck och tilltäppta kärl att du har högt blodtryck?
Vad är användningen av medel arteriell spänning?
Vad kan du göra för att öka medelartärtrycket
Hur kan jag sänka mitt genomsnittliga artärtryck?
Vad händer med ditt artärtryck när du tränar?
Är artärblod och medelartärtryck hos olika människor?
Kan betyda artärtryck lika med ICP?
Hur kan jag beräkna mitt genomsnittliga lungtryck?
Varför delas medelartärspänningen med 3

Vad är det genomsnittliga artärtrycket?

Medelartärblodtrycket (MAP) kan definieras som en approximation av det tidsvägda medianblodtrycket i stora artärer under hjärtcirkeln. Den är direkt kopplad till hjärtminutvolymen.
För att beräkna din MAP krävs två värden. XX/YY är där XX representerar det systoliska och YY det diastoliska. Till exempel skulle en person med 120/80 ha BBP = 120 mmHg. DBP = 80 mmHg. I nästa stycke kommer vi att visa hur man mäter blodtrycket.
Vilka är systolerna (eller diastolerna)? Enkelt uttryckt är systole, som är sammandragningsfasen, den tidpunkt då blod flödar från hjärtat till dess cirkulation. Hjärtkamrarna fylls med blod under diastolefasen (även känd som avslappningsfasen). Blodtrycket är betydligt högre under systolen än vid diastolen.
Se illustrationen. Diastoledelen av hjärtcyklerna utgör två tredjedelar, medan systoledelen upptar en tredjedel. MAP kan inte beräknas som ett medelvärde av aritmetik. Det är ett viktat medelvärde.

Hur man mäter blodtryck

Det finns många metoder för att mäta blodtrycket. Vi kommer att fokusera på icke-invasiva metoder för att mäta blodtryck i detta stycke.
Detta är den snabbaste metoden för att kontrollera blodtrycket. Det innebär att man placerar ett finger över patientens artärer för att upptäcka en puls. Denna metod är inte särskilt exakt men kan rädda liv i en nödsituation. Till exempel hjärtstoppspatienter, offer för bilolyckor och andra som drabbats av hjärtinfarkt. När patientens systoliska (eller systoliska) blodtryck är högre än 70 mmHg, bör patientens puls kunna detekteras över halspulsåder (på eller nära halsen) och lårbensartärer (i eller nära handleden). När det systoliska blodtrycket sjunker till >50 mmHg kan pulsen bara kännas över hals- eller lårbensvener. Med en puls mellan 40-50mmHg ligger pulsen precis över halspulsådern.
Den mest populära metoden för att ta en puls på sjukhus är att använda ett stetoskop och blodtrycksmätare. Läkaren placerar stetoskopet på armbågsnivå över armbågen och venerna. Han blåser upp den och släpper den sedan långsamt. Detta görs samtidigt som man noggrant övervakar trycket inuti manschetten. När han börjar höra det karakteristiska susande ljudet kommer han att skriva ner det aktuella rapporterade trycket. Detta är systoliskt blodtryck. Läkaren fortsätter att minska trycket tills han inte längre hör bulten. Patientens diastoliska och sfygmomanometer är nu på plats. Sjukvårdsspecialisten kommer nu att kunna beräkna medelartärspänningen!
kallas också vit pälssyndrom eller hypertoni i vit päls. Patienter fruktar möjligheten att få sitt blodtryck mätt av en läkare. Det beror på att de känner sig stressade och oroliga. Detta kan leda till för högt blodtrycksavläsning och till olämplig behandling. Den här artikeln förklarar hur du eliminerar detta problem.
Oscillometrin vi syftar på är vad du kan ha upplevt när du besökte din mormor. Hon placerade en manschett som såg konstigt ut runt hennes arm, tryckte på några knappar och väntade sedan tills enheten surrade. Apparaten var en tryckvakt. Denna metod mäter blodtrycket genom att mäta och analysera svängningarna av blodflödet inuti den brachiala artären. Hela processen är automatiserad. Det är lätt att glömma att kalibrera enheten en gång i veckan så att den fungerar korrekt och kan få rätt resultat.

Normalt blodtryck

En normal blodtrycksavläsning för en frisk vuxen bör variera mellan 100 mmHg - 120 mmHg för systoliskt blodtryck och 60 mmHg - 80 mmHg för diastoliskt blodtryck. När en patients blodtryck är mellan 120 och 139 mmHg, kallar vi det prehypertoni. Hypotoni definieras som ett blodtryck som är lägre än normalt. Hypertoni definieras som ett blodtryck högre än normalt. I det sista stycket av den här artikeln kommer vi att diskutera riskerna med högt blodtryck.

Normalt medelartärtryck

Man tror att MAP-nivåer aldrig bör falla under 60 mmHg för att upprätthålla vävnadsperfusion. Patienter som lider av svår sepsis eller blodförgiftning bör bibehålla MAP-nivåer på 65 mmHg.
Normalt artärtryck bör vara mellan 70 och 100 mmHg hos friska patienter. Värdet bör inte överstiga 160. Detta indikerar överdrivet cerebralt blodflöde, vilket kan leda till högre intrakraniellt tryck.

Vad är betydelsen av medelartärt blodtryck?

Många läkare anser att medelartärtryck är ett bättre mått på blodflödet till organ än systoliskt (eller systoliskt) blodtryck. Detta gör det användbart för diagnos, eftersom det snabbt kan utesluta eller hjälpa till med många andra patologier.

Betyder högt blodtryck och tilltäppta kärl att du har högt blodtryck?

Detta är inte nödvändigtvis. Det finns dock många andra orsaker till högt blodtryck. Men igensatta kärl kan inte uteslutas. Om du upplever konstant högt blodtryck, kontakta din läkare så snart som möjligt.

Vad är användningen av medel arteriell spänning?

Detta används för att bestämma det genomsnittliga artärtrycket under en hjärtcykel. Det mäter också hur mycket blod som når de stora organen. Det används ofta vid behandling av patienter med huvudskada eller stroke.

Vad kan du göra för att öka medelartärtrycket

De vanligaste metoderna för att höja medelartärtrycket inkluderar att öka den totala volymen av ditt blod eller administrera ett läkemedel som stramar dina blodkärl som noradrenalin.

Hur kan jag sänka mitt genomsnittliga artärtryck?

Ökande radie av blodkärl, vanligtvis med ett läkemedel, kan sänka medelartärtrycket. Det finns många läkemedel att välja mellan, alla med olika effekt. Du bör konsultera en läkare om ditt medelartärtryck har varit förhöjt.

Vad händer med ditt artärtryck när du tränar?

Under träning är medelartärtrycket något högre. Medan den totala hjärtminutvolymen ökar vilket höjer trycket, minskar det totala motståndet vilket sänker det. Dessa upphävande effekter har en mycket liten effekt på resultatet.

Är artärblod och medelartärtryck hos olika människor?

Ja. Det arteriella blodtrycket (eller medelartärtrycket) är dock annorlunda. Artrit blodtryck kan antingen vara systoliskt. Detta hänvisar dock till de faser ett hjärtslag går igenom. Det genomsnittliga arteriovenösa trycket är det kombinerade medelvärdet från dessa två mätningar i ett slag.

Kan betyda artärtryck lika med ICP?

Ett artärtryck som är lägre än InterCranial Pressure kan anses vara livshotande. Detta skulle få blodet att sluta rinna in i hjärnan, vilket potentiellt kan orsaka dödsfall.

Hur kan jag beräkna mitt genomsnittliga lungtryck?

 • Du kan mäta det diastoliska eller hypersystoliska blodtrycket.
 • Dela det systoliska artärtrycket med 3.
 • Multiplicera ditt diastoliska blodtryck med 3/3.
 • Lägg ihop dessa två värden så får du det genomsnittliga lungtrycket.
 • Varför delas medelartärspänningen med 3

  Medelartärtrycket delas inte med men det systoliska såväl som diastoliska blodtrycket är (även om det diastoliska är dubbelt så stort). Det beror på att vi vill snitta båda faserna. Den systoliska fasen är dock dubbelt så lång.
  Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Medelartärtryck Karträknare Svenska
  Publicerad: Sat Jul 09 2022
  I kategori Hälsokalkylatorer
  Lägg till Medelartärtryck Karträknare på din egen webbplats

  Andra hälso- och välfärdskalkylatorer

  BMI-kalkylator - Beräkna Ditt Body Mass Index Korrekt

  Den här kalkylatorn ger korrekt Body Mass Index (BMI) för kvinnor och män. Bestäm är din kropp anses vara frisk.

  TDEE-dator

  Beräkna din totala dagliga energiförbrukning (TDEE) enkelt med denna gratis onlinekalkylator.

  Harris-Benedict (BMR) Kalkylator

  Beräkna din basala ämnesomsättning baserad på välkända formler med denna online-kalkylator.

  Normal Blodtrycksräknare

  Blodtryck är ett viktigt tecken på människokroppen. Beräkna normalt blodtryck för din ålder med denna kalkylator!

  Åldersräknare

  Få din ålder i år och dagar idag med vår kostnadsfria ålderskalkylator.

  Koreansk Åldersräknare

  Ta reda på din koreanska ålder enkelt med vår online-kalkylator!

  Kroppsformskalkylator

  Detta är ett onlineverktyg som berättar din kroppsform beroende på dina mått.

  Blodgruppsräknare

  Detta verktyg kommer att beräkna den möjliga blodtypen för ett barn.

  Graviditet Befruktning Kalkylator

  Detta verktyg kommer att beräkna en uppskattning av befruktningsdatumet baserat på förfallodatumet.

  Vattenräknare

  Denna vattenräknare låter dig beräkna hur mycket vatten som krävs varje dag så att du inte behöver oroa dig för hur mycket vatten du fortfarande behöver dricka.

  Bastu (ångbad) Kaloriförbränningsräknare

  Detta onlineverktyg hjälper dig att beräkna de kalorier du förbränner inom en viss tidsram.

  Kroppsfetträknare

  Denna kroppsfettberäknare kan hjälpa dig att beräkna hur mycket kroppsfett som är i din totala kroppsvikt.

  Marin Kroppsfetträknare

  Den här parametern gäller alla medlemmar av US Navy-tjänst. De krävs av militärtjänst för att bibehålla en viss andel kroppsfett (%BF).

  Kalkylator För Progesteron Till Östrogenförhållande

  Beräkningen av progesteron/östrogenförhållandet, även känt som Pg/E2 eller helt enkelt P/E2, är en integrerad del av kvinnlig hormonobalansbedömning och framgångsförutsägelse in vitro-fertilisering (IVF).

  RMR - Kalkylator För Vilande Ämnesomsättning

  Detta onlineverktyg kommer att beräkna hur många kalorier du förbränner när du vilar.

  Kroppsyta (bsa) Räknare

  BSA-kalkylatorn gör det enkelt att beräkna din kroppsarea (BSA), vilket hänvisar till den yttre ytan av den mänskliga kroppen i kvadratmeter.

  Duke Treadmill Poängkalkylator

  Detta verktyg kan användas för att fastställa prognosen och för att planera för framtida behandling för patienter med misstänkt hjärtsjukdom.

  Räknare För Fettförbränningszonen

  Ta reda på den optimala fettförbränningszonen med denna lättanvända fettförbränningsräknare.

  Midja-höftförhållande Räknare

  Kalkylatorn för förhållandet mellan midja och höft beräknar det dimensionslösa förhållandet mellan din midjas omkrets och dina höfter.

  Idealviktsräknare

  Hitta din ideala kroppsvikt med denna enkla vikträknare. Snabb och enkel att använda! Fungerar i kg och lbs!

  Kaloriberäknare

  Du kan använda kaloriberäknaren för att beräkna hur många kalorier du behöver varje dag.

  Ansiktsformkalkylator

  Detta onlineverktyg hjälper dig att hitta din ansiktsform baserat på mått.

  Barnvikt Percentilräknare

  Detta är ett verktyg som hjälper till att mäta hur en bebis vikt jämförs med andra bebisar.

  VO2 Max-kalkylator

  Max-kalkylatorn skapades för alla idrottare som vill beräkna sin maximala aeroba potential.

  Blodsockeromvandlare

  Få exakta och pålitliga resultat med denna blodsockeromvandlare/kalkylator. Vi använder den universellt erkända standarden för att mäta glukosnivåer i mmol/L. Om du är mer bekväm med den vanliga mg/dL-enheten kan du enkelt byta till det valet.

  Baby Formel Miniräknare

  Lär dig mer om modersmjölksersättning och beräkna hur mycket mjölkersättning ditt barn behöver