Hälsokalkylatorer

Kalkylator För Progesteron Till Östrogenförhållande

Beräkningen av progesteron/östrogenförhållandet, även känt som Pg/E2 eller helt enkelt P/E2, är en integrerad del av kvinnlig hormonobalansbedömning och framgångsförutsägelse in vitro-fertilisering (IVF).

Progesteron till östrogenförhållande kalkylator

ng/mL
pg/mL

Innehållsförteckning

Steg 1 - Konvertering av östradiol och progesteronenhet
Steg 2 - Uppskattning av progesteron/östradiolförhållandet
Vad tjänar progesteron-till-östrogenförhållandet till?

Steg 1 - Konvertering av östradiol och progesteronenhet

Att beräkna förhållandet mellan progesteron och östrogen är svårt eftersom hormonkoncentrationerna ofta presenteras i olika enheter. Progesteron uttrycks vanligtvis i ng/ml eller i nmol/L (nanomol/liter). Estradiol representeras i pg/ml eller i pmol/L. Det är nödvändigt att använda samma enheter för att kunna kontrastera de två.
Progesteron:
1 ng/ml = 3,180547 nmol/L
Östradiol:
1 pg/ml = 3,6713 pmol/L
För att omvandla ng/mL till pg/mL multiplicera värdet med 1000. Eller dela det med 1000 för att omvandla pg/mL till ng/mL.

Steg 2 - Uppskattning av progesteron/östradiolförhållandet

Beräkningen av P/E2-förhållandet är lätt när du väl har fått hormonkoncentrationerna till en måttenhet.
förhållande = progesteron/östradiol

Vad tjänar progesteron-till-östrogenförhållandet till?

Det används för att fastställa hormonell dominans för patienter med normala nivåer av progesteron eller östradiol (mätt under lutealfasen).
Progesteron: P eller Pg: 11 - 29, ng/ml eller 35 - 95 nmol/L
Estradiol E2: 19 - 160 pg/ml, eller 70-600 pmol/L
Hos friska kvinnor bör progesteron/östradiol-förhållandet vara mellan 100 och 500. Det bör vara mellan 100 och 500 för progesterondomination. Om den är lägre kan det tyda på östrogendomination.
För framgångsrik befruktning är en specifik progesteron/östradiolbalans nödvändig. Men eftersom östradiolkoncentrationen är kritisk här, är detta förhållande ofta omvänt. Dessa artiklar är av Dr. Rehana Rehman och Dr. Irmhild Grber om du är intresserad av detta ämne.
Estradiolprogesteronförhållandet på ägglossningsinduktionsdagen: en avgörande faktor för framgångsrika graviditetsresultat efter intracytoplasmatisk spermieinjektion
Kvinnor med högt östradiol/progesteronförhållande kunde uppnå klinisk graviditet. Detta bekräftades av positiv bhCG och transvaginala skanningar som visade hjärtaktivitet. Dessa honor hade ett signifikant högre antal oocyter och en ökad implantationshastighet.
Slutsats: Ett högt förhållande östradiol/progesteron på dagen för induktion av ägglossning förutsäger framgången för intracytoplasmatisk spermieinjektion.
Serumförhållandet östradiol/progesteron på dagen för embryoöverföring kan förutsäga reproduktionsresultat efter kontrollerad ovariell hyperstimulering och in vitro-fertilisering:
IVF-ET resulterar i kontrollerad ovariell hyperstimulering, vilket orsakar överdriven follikeltillväxt och suprafysiologiska serumnivåer av E2 (och P)
Varning! Ingen av författarna, bidragsgivarna, administratörerna, vandalerna eller någon annan med anknytning till PureCalculators, på något sätt, kan vara ansvarig för din användning av informationen i eller länkad till denna artikel.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Kalkylator För Progesteron Till Östrogenförhållande Svenska
Publicerad: Tue Jun 14 2022
I kategori Hälsokalkylatorer
Lägg till Kalkylator För Progesteron Till Östrogenförhållande på din egen webbplats